I middelalderen var gården kirkegods under Hovedøya kloster. Ved reformasjonen i 1537 ble alt klostergods inndratt under kronen, og gården var deretter krongods til 1726. Etter 1726 har gården hele tiden vært i privat eie. 
Anders Andersen, opprinnelig fra Årjäng, kjøpte gården i 1912. Mange av bygdens folk husker nok Hanekrop spesielt godt fra hans tid. Da ble storstua i 2. etasje, kalt "Salen", benyttet til religiøse møter. I slutten av 1930-årene ble gården ført over til barna Erling, Dagny og Ragnhild. De tre bodde på gården så lenge de levde. Ragnhild døde som den siste av dem i 1994, hele 92 år gammel.