Ski slektshistorielag ble startet 4. oktober 2000. Bjørg Brynildsen tok et initiativ,
   og 14 personer møtte frem.
  Lagets medlemstall i årene 2005-2009 har ligget på rundt 100 til 120 medlemer.   Medlemmene i laget har lagt ned et stort arbeide ved å transkribere kirkebøkene for   Kråkstad og Ski. Disse er lagt ut på Digitalarkivet.
  Laget har også stått for fotografering av gravminner på kirkegårdene i Ski komune,   
  som også er lagt ut på Dis (Data i slektsforsking) sitt nettsted. Laget har også egen   medlemsavis, slektsveven for sine medlemmer.

  Laget ønsker å øke interessen for slektsforskning blant gamle og unge i Follo,
  og selvsagt, alle andre steder. Medlemmene forsker i alle landets fylker og kommuner
  - og i utlandet.

  Alle medlemsmøtene blir holdt på Ski bibliotek med start kl.19.00.

  Forut for møtene er det anledning til å komme allerede fra kl. 16 for å få hjelp til å forske,
  bruke lesemaskin,    internett osv. - Inngang fra Åsenveien 6. Ski slektshistorielag er også
                                            tilstede på Ski bibliotek hver mandag kl 17.00 - 19.00.
                                            Biblioteket har tilgang til svenske kirkebøker på nett og det er et bredt utvalg av
                                            bygdebøker i hyllene.

         Skislekt i pressen:   Verver slektsgranskere   Slektsforskerdagen på Ski bibliotek.
                                           Nytt Kirkeskip:Østlandets blad 4. des.2004.


  Copyright Ski slektshistorielag.