Styret 2012.
  Leder:         Gyrid Jørgensen                    Tlf. 64 86 29 99
  Nestleder:   Bjørg Brynildsen                   Tlf. 64 87 25 71
  Sekretær:   Berit Johanne Kristiansen          
  Kasserer:   Fred Øyvind Johnsen            Tlf. 91 37 60 68

  Styremedlemer: Rolf Gjølstad,   Bjørnar Iversen,   Lars Lund,
  Nina Storheill.

  Andre oppgaver.
  Revisor: Johan A. Røse

  Valgkomite: Tore Lotsberg,  Bjørg Brynildsen,  Fred Øyvind Johnsen.

  Turkomite: Thor Boger,   Tore Lotsberg,   Bjørn Sandbekk.

  Velferdskomite: Kari Johnsen

                                           Hjemmesiden:
                                           Bjørg Brynildsen                                 brylot@online.no

                                           Sidene om Adel: Kjell-Erik Andal     kjell-erik@andal.no

                                           Bildegalleriet: Bjørg Brynildsen    
                                           Gyrid Jørgensen

                                           Gårdshistorien:    
                                           Bjørg Brynildsen, Gro Strand.

                                          Registreringsgr: Bjørnar Iversen,   Karin Linnerud,   Turid Jensen,  Rolf Gjølstad .

                                          Slektsveven Redaktør: Ikke besatt.    
                                          Redaksjonen:
                                          Rolf Yttereng     rolf.yttereng@c2i.net
                                          Siri Iversen        siri.iversen@gmail.com
                                          Karin Linnerud
                                          Bjørg Brynildsen   Copyright Ski slektshistorielag.