Dette er bøker vi kan gjøre oppslag i

    Dette er bøker vi kan gjøre oppslag i.

 

    Matrikkel for Ski og Kråkstad 1903
    Arbetsvandringar
Värmland-Härjedalen under 1800- talet

    Beitstadboka   bind 1 - 3

    Buvik b.1 og 2,

    Bygdebok for Frogn. Gårdshistorien. av Håkon F. Myckland. 1967.

    Bygdebok for Lesja , b.3.Gards- og slektshistorie for søre del av Lesja hovudsokn.

    Bygdebok for Lesja b.1, Gards- og slektshistoriefor Lesjaskogen,

    Bygdebok for Lesja b.2 .Gards- og slektshistorie for nordre del av Lesja hovudsokn.

    Bygdebok for Sparbu og Ogndal, bind 1 - 9,

    Bygdebok for Storelvdal bind 1 - 2

    Bygdebok Kråkstad, bind 1 og 2

    Bygdeboka Nesna I og II av Øyvind Jenssen 1996 og 1998

    Bygdebøkene for Lesja 1-3

    Byneset b.1 og 2.,

    Børsa b.1 og 2,

    Dalslands ortregisdter

    Edvard Brakstad. Bygdehistorie   for Tingvoll og Straumsnes b.1

    Ekstraskatt 1762 for Hobøl

    Ekstraskatt 1762 Vaaler

    Ekstraskatten 1762 Idd og Enningedalen

    Ekstraskatten 1762 tune og Varteig

                                                     Finnar i Gräsmark och Lekvattnet

                                                     Finnar i Østmark, Vitsand, Nyskoga, Sødra och Norra Finnskoga

                                                     Finnemantallet   fra 1686 og Jarl Ericsons trilogi om finner i Sverige

                                                     Flåboka .

                                                     Fogderegnskap 1762 Tune, Glemmen, Kråkerøy og Wateig

                                                     Fødda , vigda och døda i Sunne 1669-1721

                                                     Geitastrand .

                                                     Hølonde b.1 og 2.

                                                     Hobølslekter og gårder

                                                     Indset b.2 .Horg b. 1,2,3 og 4.

                                                     Klæbub.2,

                                                     Kråkstad b.1 og 2,   Trysilboka b.1,2, 3 og 5.

                                                     Kråkstadbøkene I og II, Askim I og Vestby II.

                                                     Leinstrand b.1 og 2.

                                                     Malvik b.1,2 og 3,

                                                     Manntall 1664-1666 for Hobøl

                                                     Manntall for ekstraskatten 1762 Svindal

                                                     Meldal b.3,4,5 og 6.   Frøya b.3.

                                                     Melhus b.1,2 og 3.

                                                     Militærbiografier, Den norske hærs officerer,18/1-1628 - 17/5 1814, av fanejunker Olai Ovenstad.

                                                     Naustdal bygdebok, bind 1 - 2

                                                     Nord-Odal b.1,3 og 5 Sollia b.1 (Rondane).

                                                     Nordreisa bygdebok av Emil Hansen

                                                     Norge: Finnar i väst,                                 

                                                     Norges Geistlighed av Albert J .Lange, 1906, &          

                                                      Norges Matrikel-Romsdals amt fra 1907

                                                      Norsk fangeleksikon ( Griniboka)

                                                      Norske Slægter 1915,

                                                      Nøtterøy-En bygdebok, Lorenz Berg

                                                      Ofoten 2

                                                      Osen bygdebok b.1

                                                      Patrisiske slekter b.2.

                                                      Rennebu, b.1,2,3 og 4.

                                                      Ringerigske slekter, b.1,2 og 3, Lagesen

                                                      Ringerikske Slekter 1-3.

                                                      Romerike ættehistorielags årbok bind III        hefte) og bind IV

                                                      Romerikstun 1970, b .VII, 1975,B.IX, 1978 bind X, 1982 b.XII,1984 b.XIII, 1986 b.XIV,
                                                      årbok 1988 b.XV, årbok 1992 b.XVII

                                                      Rosensverdslektens forfedre og anetavle av Billing Hansen

                                                      Sigurd Underbers Nøtterøybøker av 1957,

                                                      Skattemanntall 1723 for Hobøl

                                                      Skattemanntall 1723 Tune med Glemmen, Kråkerøy og Varteig

                                                      Skaun b.1 og 2,

                                                      Skiptvet herred 1814-1914. Anton Skipperud

                                                      Skoskatten 1712 Idd og Enningedalen

                                                      Soknedal b.1,2,3 og 4.

                                                      Solværøyan del 1

                                                      Støren B.1,2 og 3.

                                                      Sør-Odal gårdshistorie Grue

                                                      Sør-Odal, komplett i 8 bind,  

                                                      Tiller: Bygd og by.

                                                      Verdalsboka bind 3 og 4

                                                      Ættarbok for Kvam ( Hordaland ,Øystese++) bind 1-4

                                                      Ålen b.1, Singsås b.1,2 og 3, Budal,

                                                      Årbok for Romerike historielag 1953, 1958 og 1980

                                                      Ås Bygdebok. Gårdshistorie I og II. Av Trygve Vik. 1971 -1972.

 


     Copyright Ski slektshistorielag.