DANMARK


Dansk Biografisk Lexikon      
Dansk demografisk database      Nordjyllands Kulturhistoriske
Søgebase
 
Danske folketellinger 1787 -1916  Dansk Skipshistorie 1601 - 1918 Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn  
Danske graver i India Danske slekter i India Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen  
Dansk genealogisk ressursoversikt Dansk Slægtsgårdsforening    
Dansk Militærhistorie DIS-Danmark    
Dansk Rigsarkiv Emigrasjon fra Danmark