TIL ORIENTERING

Trygve Vik har møysommelig skrevet ned disse sidene om slekter i Follo på 1700 tallet, vi er ham evig takknemlig for det arbeidet han har gjort. Fred over hans minne. 

Familiene er ordnet alfabetisk etter familiefarens fornavn. Var mannen gift flere ganger, er familiene oppført på samme ark. Var kona gift flere ganger, henvises det til hennes andre ektemann, - menn. I den grad kildene tillater, opplyses det om fødselsår og - sted, bryllupsår og -sted, dødsår og -sted. Hvor stedsangivelse mangler, ble brylluppet inngått i Kråkstad prestegjeld. Ektefolkenes foreldre nevnes, med dødsår for identifikasjonens skyld, og likeså barnas ektefeller, med bryllupsår. Konfirmasjonsår nevnes for å vise at de barna det gjelder, iallefall nådde 16-17 års alder. Kirkebøkenes aldersoppgaver ved dødsfall er upålitelige, som de fleste vet.

Kilder:

Kråkstad kirkebok 1736-1847. -Ekteskap er notert til og med 1801, dåpsinnførsler til og med 1822, dødsfall til og med 1847. Leilighetsvis er brukt kirkebok for Ås med Frogn, for Nesodden med Oppegård, for Vestby og Hobøl, sjeldnere bøkene for Enebakk og Aker. Follo skifteprotokoll fra 1723, Folketelling 1801, Follo tingbok fra 1651 og Follo pantebok fra 1736 er derimot ikke brukt.

Forkortelser:

K= Kråkstad
Ak = Aker
En = enebakk
pl.= husmannsplass
Nes. = Nesodden
1763 = ekstraskatt 1763
1801 = Folketellingen 1801
g. = gift med
Opp = oppegård
Tm = tomter
1711 = skoskatten 1711
e. = Enke, Enkemann
Nb. = Nordby
Hb. = Hobøl
c. = cirka, antatt årstall
+ s.b. = død som barn
Fr = frogn
G = garder
+sk. = dødsskifte
* årstall + = død i fødselsåret
Vb. = Vestby
kf. = konfirmert

Til Familiene