Gårder i Ski og Kråkstad (etter Ski kommunes oversikt) med tillegg fra registreringer av husmannsplasser gjort av Bjørn Myrvold, Ski. Myrvold har brukt kildene: Matrikkelkommisjon 1723, 1838, 1886, og folketellingene 1801,1865, 1875 og 1900. Ssamt rapport fra lensmann Michel Hansen   til stiftsamtmannnen i Akershus 1791. Karter utgitt på 1800-tallet, muntlige kilder og befaring i terrenget). Husmannsplasser skrevet med rød kursiv. Husmannsplasser som er blitt eget bruk i løpet av 1800-tallet er skrevet med grønt og gårder med svart skrift .

Enkelte gårder kan forekomme to ganger og med forskjellige nummer. Det er for å vise forandringene gjennom tidene, men det forekommer også to gårder med samme navn. Det er også tatt med enkelte av de eldste villaene i Ski.

 

 

 

Gårder/ Husmannspl.                         Gnr/bnr                                 Kommentarer      

 

A ( Aa – se Å)

 

Alfheim                 Kart                        39/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1900. Alvum.

Nordli                                                                                                   Reg. i   1791 og 1865. Lik Grønlund.

Grina                                                                                                    Reg. i   1791,1865,1875 og 1900.

Hallingen                                                                                            Reg. i   1791, 1865,1875 og 1900. Hellingen.

 

Alvim                                                     6                                              Reg. i   1801. Alvum, Alfheim.

Grønlun                                                                                                               Reg. i   1791. Grønlund.

Grina                                                                                                    Reg. i   1791.

Hellingen                                                                                             Reg. i   1791.

 

Almeningen                                         110/7,10,13                          (Kommunens oversikt 2002)

 

Ambjørnrud            Kart                       46                                           Reg. i  1801. To bruk 1791-1829 og tredje ca.

1801-1840.

 

Ambjørnrud           Kart                                                                      Reg. i   1801

Becherenden                                                                                       Reg. i   1791

 

Ambjørnrud           Kart                      42/1,2                                    Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Bekkerenna                                                                                        Reg. i 1801,1865,1875,1900. Ambjørnrudplass .

Bekkerenden .

Hesthagan                                                                                           Reg. i   1865.

 

Asgjerrud              Kart                       54                                           Reg. i 1801. Gården delt 1756 i N og S. To brukere.

Braatten                                                                                              Reg. i 1791,1801. På kart 1800, men ikke med i folketell. 1801. Bråtan .

Krochen                                                                                               Reg. i 1791,1801. På kart 1800, men ikke med i folketell. 1801. Kroken.

Strevop                                                                                                 Reg. i 1791.

 

Asgjerrud østre         Kart                                                                  Reg. i 1801. Skilt ut fra nordre 1767-1810.

Engen                                                                                                   Reg. i 1791,1801. Skilt ut fra nordre del 1778.

1791 oppført som plass. Enga.

Strevop                                                                                                 Reg. i 1801. Skilt ut fra nordre del 1778. 1791

oppført som plass.

 

Asgjerrud               Kart                      83/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Sørli                                                                                                      Reg. i 1865,1875,1900.

Lund/Solbakken                                                                               Reg. i 1900.

 

Asgjerrud-Enga                                  83/3                                       Reg. i 1875, 1900. 1875 under 83/2.

 

Asgjerrud lille       Kart                                                                   Reg. i   1865,1875. Eget bruk i 1861-1887.

 

Askerud                                               83/1,3                                    (Kommunens oversikt 2002)

 

 

Asperud                 Kart                         21                                           Reg. i   1801

Tuten                                                                                                    Reg. i   1791

Kneplestad                                                                                          Reg. i   1791

Sprutudt                                                                                              Reg. i   1791

 

Asperud vestre                                    35/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1900. Gården deles i

1870 til vestre og østre.

Kneplestad                                                                                          Reg. i   1801,1865

Sørli                                                                                                      Reg. i   1865,1875

Sprutut                                                                                                 Reg. i   1801,1865,1875,1900. Fra 1875 u.

Asperud østre.

Sand                                                                                                     Reg. i 1865,1875,1900. Fra 1875 u. Asperud

østre. Asperudsand .

 

Asper nordre                                       19                                           Reg. i   1801.

Renimellom                                                                                         Reg. i   1791.

Smidsrud                                                                                             Reg. i   1791.

Temple                                                                                                  Reg. i   1791.

Schiønhaug                                                                                        Reg. i   1791. Ukjent beliggenhet.

 

Asper øvre                                            31/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

                                                                                                              Kart 1800 og 1817 som Asberg øvre. Gårdstunet

flyttet rundt 1860.

Rennimellom                                                                                       Reg. i 1801,1865,1875,1900.

Smedsrud                                                                                             Reg. i 1801,1865,1875. Lik Fagerås i 1900.

Smedløkka                                                                                          Reg. i   1865. Trolig restene etter gårdstunet på

Asper øvre som ble flyttet.

Asperplass                                                                                          Reg. i   1865. Lik Skjønhaugplass i 1900.

 

Asper søndre                                       20                                           Reg. i   1801. kart 1800 og 1817 som Asberg

nedre.

Slottet                                                                                                   Reg. i 1791

Myrvoll                                                                                                med på kart 1800 og 1817, men ikke med i

folketellingen 1801. Kan være Temple og da u. Asper øvre.

Nyegaard                                                                                            Nevnt som eget bruk 1781, men er nevnt som plass

i 1791.

 

Asper nedre                                         34/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Slottet                                                    34/2                                        Reg. i 1801,1838,1865,1875,1886,1900. Eget

bruk i 1831.

Slottebråtan                                                                                       Reg. i   1865,1875,1900.

 

Asper nedre                                         33/5 – 34/1                           (Kommunens oversikt 2002)

 

Asper nedre         Kart                                34/4                                        Reg. i   1900. Garveri.

 

Asper øvre              Kart                                 33/4                                        Reg. i 1865,1875,1886,1900. Eget bruk 1847.

1800-tallet som Skjønhaug østre.

Kjelleren                                                                                              Reg. i   1865.

 

Asper øvre                                            35/2                                        Reg. i   1801,1865,1875,1886,1900.

Husmannsplass i 1801 og 1865. Eget bruk i 1870. Tidl. Plassen Tuten.

 

Asper øvre                                             35/2,3 – 56/1,3,9 –             (Kommunens oversikt 2002)

                                                               57/12

 

Audenbøl              Kart                         8                                              Reg. i 1801. Oudenbøl.

 

Audenbøl              Kart                       37/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Auerud                                                  7/5                                          Husmannsplass i 1865 og 1875. Eget bruk i 1900

 

Aurud                                                    7/10                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

 

 

B

Bakker søndre                                    32/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Bakker nordre                                    32/2                                       Reg. i 1865,1875,1886,1900.

 

Bakker                                                32/1,2                                    (Kommunens oversikt 2002)

 

Barli                                                      104/4                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Bekkevar             Kart                         84                                           Reg. i 1801.

Smætta                                                                                                 Reg. i 1791,1801. Smerta.

 

Bekkevar             Kart                          86/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Smerta                                                                                                  Reg. i 1865,1875.

Ødegården                                                                                          Reg. i 1865,1875,1900.

Nordli                                                                                                   Reg. i 1865.

 

Berg                                                      45/4                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Berger nedre         Kart                        7                                              Reg. i   1801. Berger deles 1762. 1789-98 som en

gård.

Berger nedre        Kart                       41/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. 1865 er

Bergerplass til gården. Senere Brekkatanga (se der)

 

Berger øvre           Kart                        7                                              Reg. i   1801.

 

Berger øvre          Kart                    41/2                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Bergseng                                              95/4                                        Reg. i 1865,1875,1886,1900. Eget bruk i 1857.

Østli                                                                                                      Reg. i 1875. 1865 som Bogerplass u/ Boger søndre

Bergsengslora                                                                                    Reg. i 1865,1875.

 

Bjersrud                                               122                                         Reg. i   1801. Lå under Haug i Hobøl.

 

Bergsrud ( Bjersrud)                          24/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Biltvet                                                    124                                         Reg. i 1801.

                              

Biltvet / Bieltvedt                                67/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Bakkene                                                                                                              Reg. i 1865,1875,1900.

Biltvetplass                                                                                         Reg. i 1865. Finnes ikke på kart. Må ha hatt

opphold i et hus på gården.

 

Birkenes                                              123/7                                     Reg. 1900. Villa.

 

Bjastad                                                  29                                           Reg. i   1801. Gårdstunet senere flyttet.

 

Bjastad                                                  10/2,17 – 12/1                     12/1 Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

                                                                                                             

 

Bjerke søndre                                     2                                              Reg. i   1801. Bjørke. Gården deles i 1824.

Korperud                                                                                             Reg. i   1791

                                                              

Bjerke mellom                                    27/2,4                                    Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Bjerke østre                                                                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886. Skilt ut fra Bjerke

midtre. Eksisterer ikke i dag.

 

Bjerke nordre                                     105                                         Reg. i   1801

 

Bjerke nordre                                     28/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Bjerkehytta                                                                                          Reg. i 1865,1875. Bjerkeplass, Bråtan.

 

Bjerke skole / Kloppen                      28/2                                        Reg. i 1791,1801,1838,1865,1875,1886,1900.

                                                                                                              I 1865 under 30/1 Nes. Fra 1875 som Bjerke skole.

Kloppa.

                                                                                             

Bjerke søndre                                     27/1,3                                    Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Bjerkebråtan                                                                                       Reg. i   1791,1875. Lik Korperud i 1801.

 

Bjerke                                                    92                                           Reg. i 1801. Bjørke.

Bierchestuen                                                                                       Reg. i 1791, 1801. Med i folketell.,men ikke med

på kart 1800. Bjerkeplass 1801

Bjerkeplass                                                                                          Reg. 1801. Med i folketell., men ikke med på kart

1800.

 

Bjerke vestre                                       87/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Holmen                                                                                                 Reg. i 1865,1875,1900. I 1801 Bjerkeplass.

 

Bjerke østre                                         87/3                                        Reg. i 1865,1875,1886,1900.

Nygård                                                                                                 Reg. i 1865,1875,1900. I 1801 Bjerkeplass.

 

Bjerklund                                             77/3                                        Reg. i 1900.

 

Bjerkeli                                                                135/5                                     Reg. i 1900. Villa.

 

Bjørnebo                                               113/5                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Bjerk                                                      116/3                                     Se Klokkerud

 

Bjerkerud                                            133/12                                   Reg. i 1900. Villa.

 

Bjørnebråten                                       91/2                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Boger                                                    91                                           Reg. i 1801. Gården deles 1857.

Miøvig                                                                                                  Reg. i 1791,1801. Mjøvik.

Bogerbraatten                                                                                    Reg. i 1791,1801. Bråtan .

Bersengen                                                                                            Reg. i 1791,1801. Berseng .

Pongen                                                                                                 Reg. i 1791,1801. Pungen.

Kile                                                                                                       Reg. i 1791,1801.

 

Boger søndre                                       95/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Norum                                                                                                  Reg. i 1865,1875,1900.                                        

Kilebråtan                                                                                           Reg. i 1865,1875.                                  

Bogerplass                                                                                          Reg. i 1865. Ble senere Østli under 95/4.

Bjørholmen                                                                                          Reg. i 1865,1875. Bjorholmen.

 

Boger nedre                                         95/1                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Boger nordre                                       95/2                                        Reg. i 1865,1875,1886,1900.

Enerhagan                                                                                          Reg. i 1865,1875,1900.

Nordløkka                                                                                           Reg. i 1865,1875,1900. Bakken.

 

Boger øvre                                            95/2                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Bogerbråtan                                         95/5                                        Reg. i 1865,1875,1886,1900. Skilt ut fra 95/4 1857

 

 

Brekka                                                 125                                         Reg. i   1801. Kalles for Smørbrekka.

 

Brekka                                                  43/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. Tidl. også 38/2

og 40/3. Gården delt 1855-58 bnr. 1 blir solgt til Kvilesjø.

Brekkatangen                                                                                                    Reg. i   1838,1865 og 1875 . Nøklebyneset 1838 (gård). Som husmannsplass Bergerplass 1865, Brekkahvile 1875. På kart Nesse

1817, Brekkatangen 1875.

 

Brekke                                                 43/2                                       (Kommunens oversikt 2002)

 

Breidablikk                                         134/21                                   Reg. i 1900. Villa skilt ut fra 134/3.

 

Brodal                                                   142/4                                     Reg. i 1900-

 

Brokkenhus                                        103/3                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Bru stor (Store Bru)                           132                                         Reg. i 1801. Store Brouf.

Kollebaand                                                                                         Reg. i 1791,1801.

Kodden                                                                                               Reg. i 1791,1801.

 

Bru store (Store Bru)                         97/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Brubråtan                                                                                            Reg. i 1865,1875,1900.

Nordløkka                                                                                           Reg. i 1865,1875,1900.

 

Bru skog                                              97/1                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Bru                                                         97/4                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Brubråten                                             97/10                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Bru lille (Lille Bru)                           136                                         Reg. i 1801.

Brusagen                                                                                             Reg. i 1791,1801 . Brusaga.

 

Bru lille                                                                 98/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Brusaga                                                                                                               Reg. i 1865,1875,1900.

Holen                                                                                                    Reg. i 1865,1875,1900. Stoktangen .

 

Brusagen                                              98/3                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Bråtan                                                   17/5                                        Reg. i   1791,1900. Ubebodd i 1865 og 1895.

Husmannsplass i 1791. Eget bruk i 1900.

 

Bråtan                                                   59/8                                        Klokkerbråtan.

1875 som Vangsbråtan. Frasolgt 59/3 1809. Matr. 1838 som Broten. Plass 1865 og 1875.

 

Bråten                                                   114/4                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Bråthe                                                   7/4,5                                       (Kommunens oversikt 2002)

 

Busterud                                               125/4                                     Reg. i 1886. Ikke med i folketell. 1900.

 

Bøler nordre                                         74                                           Reg. i 1801.

Bøler søndre                                                                                       Reg. i 1801.

Engen                                                                                                   Reg. i 1791,1801. Enga.

Brandtenborg                                                                                     Reg. i 1791,1801.

Posetrang                                                                                            Reg. 1791,1801. På kart 1800, men ikke med i

folketell. 1801.

 

Bøler nordre                                        108/1                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Bøler midtre                                                                                       Reg. i   1838,1865,1875,1900. Eget bruk 1826-

1856. Plass u/nordre.

Nordenga                                              108/5                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900. 1801 plass

med navn Enga.

 

Bøler søndre                                         108/6                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

 

Brantenborg                                        108/7                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900 . I 1801 plass.

 

Brantenborg                                        108/7 – 119/6                      (Kommunens oversikt 2002)

 

Bøhler nordre                                      108/1,2,3,4                            (Kommunens oversikt 2002)

 

 

 

 

C

Capelle                                                  117                                         Reg. i 1801. Se Kapellsander og Kapellbråten

Capelbraatten                                                                                    Reg. i 1791,1801. Eget bruk fra 1775, men oppført

som plass 1791.                   

 

 

D

Dal                                                          88                                           Reg. i 1801.

Dalhytta                                                                                                              Reg. i 1791,1801. På kart 1800 som Nylenna.

Nylændet .

Dahlstuen                                                                                            Reg. i 1791,1801. Dalshytta .

 

Dal / Dahl vestre                  125/1                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900. Gården deles

1877 i V og N.

Dal søndre                                             125/2                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900. 1838 som Dal

østre.

Ringen                                                                                                  Reg. i 1865,1875.

 

Dahl østre                                             125/2                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Dal / Dahl nordre                                 125/3                                     Reg. i 1886,1900. Kan være Nylenna 1801.

 

Dalen                                                     107/9                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Delerud                                                 137/3                                     Reg. i 1900.

 

Depotplassen                                        137/5                                     Reg. i 1900. Omfatter også 136/3,4 og 5.

Militærpersonell ved Monsrud leir.

 

Drømtorp                                              67                                           Reg. i 1801.

Drømtorpstuen                                                                                   Reg. i 1791,1801. Drømtorphytta.

 

Drømtorp                                              141/1                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Drømtorphytta                                                                                   Reg. i 1865,1875.

 

Drømtorp vestre                  141/2                                     Reg. i 1900. Skilt ut 1897 til Kristiania by.

 

Dyrerud                                                126                                         Reg. i   1801.

 

Dyrerud                                                18/1                                       

Sørli                                                                                                      Reg. i   1900

 

Dyrud                                                    17/6 – 18/1                           (Kommunens oversikt 2002)

 

 

 

E

Eikeli                                                     139/1                                     (Kommunens oversikt 2002) Se Krakelsrud

 

Eikjol lille                                            107                                         Reg. i 1801.

 

Ekjord lille                                           111/1                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Eikjol   søndre                                      111/1                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Eikjolhytta                                                                                          Reg. i 1791,1801. 1875 som Loberg.

 

 

Eikjol store                                          83                                           Reg. 1801.

Eikjolstuen                                                                                          Reg. 1791,1801.

               

Ekjord store                                         112/1                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Eikjol nordre                                       112/1                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

 

Ekjord mellom                                     112/2                                     Reg. i   1865,1875,1886,1900.

Eikjolplass                                                                                          Reg. i 1865,1875. 1801 Myrvoll. Også som

Petterhytta .

Snippen                                                                                               Reg. i 1865,1875.

 

Ellingsrud                                             68                                           Reg. i 1801. To brukere 1801-11 og 1835-1873.

 

Ellingsrud                                            140/1                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Ellingsrud                                                                                           Reg. i 1838,1865.

Ellingsrudbråtan                                                                                              Reg. i 1865,1875,1900.

Ellingsrudplass                                                                                  Reg. i 1865,1875,1900. Også som Ustvedthytta.

Aspeli                                                                                                   Reg. i 1900.

 

Ellingsrudbråten                                 140/1                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Ense                                                       79                                           Reg. 1801. Endsjø. To brukere 1738-1818, 1827-

1838 og 1865.

 

Ensjø                                                       130/1                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.       Folketell. 1865

to brukere på gården.

Endsjøhytta                                                                                         Reg. i 1865,1875,1900. 1900 u/ Kapellsander.

Myrvoll??

Vabakken                                                                                            Reg. i 1865.

Hauger S                                                                                             Reg. i 1801. To gårder 1765-1815

Hauger N                                                                                             Reg. i 1801.

Hauger S                                                                                             Reg. i 1838.

Hauger N                                                                                             Reg. i 1838,1865,1875,1900. u/ Sander Ø fra 1854.

                              

Ensjø                                                       130/1,2,3                               (Kommunens oversikt 2002)

 

Eng                                                         30                                           Reg. i   1801. Gården deles i 1812

 

Eng nordre                                           1/1                                          Reg. i   1838,1865,1875,1886 og 1900

 

Eng søndre                                           1/4                                          Reg. i   1865,1875,1886 og 1900

 

Englund                                 62/7                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Engsholmen                                         1/3                                          Reg. i   1865,1875,1886 og 1900

 

Enga                                                       34/5                                        Reg. i   1875 og 1900. I 1875 plass under 34/1.

Asperenga.

 

Enga                                                       83/2                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900. I 1865 og 1875

forpaktet bort.

 

Asgjerrud-Enga                                  83/3                                       Reg. i 1875, 1900. 1875 under 83/2.

 

Eng ødegården                                     1/2                                          Reg. i   1865,1875,1886,1900                               

                                                                                             

 

F

Fagerli                                                  133/6                                     Reg. i 1900. Villa.

Fagerholt                                              133/7                                     Reg. i 1900. Villa.

Fagertun                                               133/7                                     Reg. i 1900. Villa.

Fagerholt                                              133/8                                     Ikke med i folketell. 1900.

 

Fagerås                                                33/8                                        Reg. i   1900. Tidligere plassen Smedsrud.

 

Finstad                                                  90                                           Reg. i 1801. Gården deles 1823.

Oxerstuen                                                                                            Reg. i 1791,1801. Ødegården?           

Sandbachen                                                                                        Reg. i 1791,1801. Sandbakken.

Midtschaug                                                                                         Reg. i 1791,1801. Midtskog.

Bierget                                                                                                 Reg. i 1791,1801. Vellingberget.

Bergen                                                                                                  Reg. i 1791,1801 . Rennimellom ?

Finstadstuen                                                                                       Reg. i 1791,1801 . Finstadhytta .

 

Finstad   nordre                                    137/1                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Sandbakken                                                                                         Reg. i 1865,1875,1900. Finstadplass .

 

Finstad søndre                                     137/2                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. Lik Finstad

1801.

 

Finstad østre                                        137/8                                     Skilt ut i 1900, men ikke med i folketellingen.

 

Fjell                                                        133                                         Reg. i 1801 . Fjeld.

Fieldsæthra                                                                                          Reg. i 1791,1801. Fjellsetra.

Hundeklemmen                                                                                   Reg. i 1791,1801. Hunneklemma . Senere under

Krokhol .

Svarthulet                                                                                            Reg. i 1791.

 

 

Fjell / Fjeld                                            101/3                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Fjellsetra                                                                                               Reg. i 1865,1875,1900.

Fjellhagan                                                                                            Reg. i 1865,1875,1900.

Nordfjell                                                                                               Reg. i 1865,1875,1900.

Gamlefjell                                                                                              Reg. i 1865,1875

 

Fjellstad                                                99/5                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Fjerdingen                                            17/3                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Foss                                                       87                                           Reg. 1801.

Sagstuen                                                                                              Reg. i 1791,1801. Sagstua

Smedsrud                                                                                             Reg. i 1791,1801.

Graverstuen                                                                                        Reg. i 1791,1801.

Nordli                                                                                                   Reg. i 1801.

 

Foss                                                       123/1                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Graverstua                                                                                          Reg. i 1865,1875.

Skogstua                                                                                              Reg. i 1865.

Skogstua II                                                                                          Reg. 1865,1875,1900. Skovhus .

Smedsrud nedre                                                                                  Reg. i 1865,1875.

Nordli                                                                                                   Reg. i 1865,1875,1886. Ikke med i folketell. 1900.

Smedsrud                                             123/3                                     Reg. i 1865.1875,1886,1900. 1801 som Smedsmo.

 

 

Fossebekk                                            114/3                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900 . 1801

Sladderbekk. Før 1781 plass u/ Steganstad.

 

Fredstad nordre                                  32/3                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Frestad søndre                                    14                                           Reg. i   1801.

Frestadstuen                                                                                       Reg. i   1791

 

Frestad søndre                                     31/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Frestad nordre                                     18                                           Reg. i 1801.

Frestadplass                                                                                       Reg. i   1801.

Bacher                                                                                                  Reg. i   1791.

 

Bakker                                                                                                Reg. i 1801. Plass i 1791, Plass allerede på 1600-

tallet. Gården deles i 1863.

 

Frestadskogen                                     21/5

 

Fredrikstad                                          7/3                                          Reg. i   1865,1875,1886,1900. Det er en mulighet

For at dette kan ha vært plassen Smellen i 1801.

På 1900-tallet kalt Lille-Frogner. Gårdstunet flyttet. I dag under 2/1.

 

Frogner lille                                        7/3,7,9                                   (Kommunens oversikt 2002)

 

Frogner mellom                                  32

 

Frogner mellom                                  2/2                                          Reg. i   1838,1865,1875,1886 og 1900

Lund                                                                                                     Dette tyder på at Lund / Frognerlund var plass u.

Nordre i 1791

 

Frognerlund                                         32                                           Reg. i 1801

 

Frogner nordre                                   2/3,4,5                                                  

( Frognerlund 2/3)                                                                                Reg. i   1838,1865,1875,1886 og 1900. Nedlagt.

 

Frogner søndre                                   31                                           Reg. i   1801. Gården deles i 1834 til vestre, østre

og søndre del.

Smællen                                                                                                               Reg. i   1791,1801

 

Froger søndre                                      7/1,6,8                                   (Kommunens oversikt 2002)

 

Frogner søndre                                   7/1                                          Reg. i   1865,1875,1886,1900. I 1838 u/Sør

Frogner-Bråte

 

Frogner sør-Bråte                              7/4                                          Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900

Auerud                                                  7/5                                          Husmannsplass i 1865 og 1875. Eget bruk i 1900.

 

Frogner østre                                       7/2                                          Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900. I dag 7/11.

 

Frogner vestre                                     2/1                                          Reg. i   1838,1865,1875,1886 og 1900

Frogner østre                                      2/7

 

Frydenlund                                           55/7                                        Reg. i   1900.

 

Furu                                                       51/3                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. Var plass u.

Mørkfjerdingen 51/2.

 

Furumo                                                 115/3                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

 

 

G

Gimle                                                     57/7 – 59/8                           (Kommunens oversikt 2002)

 

Gjedsjø                                                  93                                           Reg. i 1801. Gjetsjø.

Trøytve                                                                                               Reg. i 1791.

Gierengen                                                                                            Reg. i 1791,1801 . Gjersenga.

Rustadbråtan                                                                                       Reg. i 1801. Tidligere plass u/   Rustad i Enebakk.

Høybraatten                                                                                        Reg. i 1791,1801. Høybråtan .

Langbråtan                                                                                          Reg. i 1801.

 

Gjedsjø                                                  92/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Høybråtan                                                                                            Reg. i 1838,1865,1875,1900. Eget bruk 1836-47

og senere fra 1911.

Trøytve                                                                                               Reg. i 1865,1875,1900. Trøytvedt .

Sagstua                                                                                               Reg. i 1865,1875,1900.

Dammyra                                                                                             Reg. i 1865,1875,1900.

Gjedsjø skole                                                                                      Reg. i 1865,1875,1900.

 

Gjersengen                                          92/5                                        Reg. i 1865,1875,1900. Eget bruk i 1900.

 

Gjevik (Ski kommune)                      100/1                                     Se Jevik.

 

Gjevik                                                    100/3                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Glenne nordre                                     11/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900. Gården delt i

1863.

 

Glenne søndre                                     11/2                                        Reg. i   1865,1875,1886,1900.

 

Glenne østre                                        10/7 – 13/2,7,8                    13/2 Reg. i   1832,1865,1875,1886,1900. Eget

bruk i 1833. Også kalt Glenne lille. I 1791 plass under Tomter.

(Kommunens oversikt 2002)

 

Glenne                                                                                                  Reg. i   1791,1801. I 1723 ingen matr. nr. da

stedet var underbruk til Kråkstad prestegård.

 

Granerud                                              137/4                                     Reg. i 1900.

 

Granerud                                              62/6                                       

 

Greverud                                                128                                         Reg. i 1801.

Biønestad                                                                                             Reg. i 1791,1801. Bjørnstad.

Svenskerud                                                                                          Reg. i 1791,1801. Svenskeplass 1801.

Tuggebus                                                                                            Reg. i 1791,1801. Senere Myrvoll.

 

Greverud (nordre)                               99/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Svenskerud                                                                                          Reg. i 1865. Fra 1901 Greverud søndre. 1801

Svenskeplass.

Fjellstad                                                                                                Reg. i 1865,1875,1900.

Sagstua                                                                                               Reg. i 1865,1875.

 

Greverud søndre                   99/4                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Grytland lille                                       15                                           Reg. i   1801

 

Grytland lille                                       8/1                                          Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900. Også som

Grydeland.

Slåbråtan                                                                                            Reg. i   1865,1900

Myra                                                                                                     Reg. i   1875,1900 (Myren)

 

Grytland store                                     12                                           Reg. i   1801

Ødegaarden                                                                                        Reg. i   1791

Ødegaarden II                                                                                    Reg. i   1801

 

Grytland store                                     9/1,2                                       (Kommunens oversikt 2002)

 

Gryteland store                                    9/1                                          Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900. Også som

Grydeland.            

Sand                                                                                                     Reg. i   1865,1875

Bernhus                                                                                               Reg. i   1865, 1875,1900. ( Bergenhus).

Sandvollen                                                                                          Reg. i   1865,1875. På kart som Grytelandplass og

Kølabånn.

 

Gryteland søndre                                9/2                                          Husmannspl. i 1801. Eget gårdsbruk i

1865,1875,1886,1900.

I 1801 som plassen ødegården I. Skilt ut som eget

bruk 1857.             

Ødegården II                                                                                       Reg. i   1865

Skogrom                                                                                              Reg. i   1865,1875,1900. ( Skaurom. Skovrom)

                                              

Grønlia                                                  16/2 – 17/5                           (Kommunens oversikt 2002)

 

Grønlund                                              52/4                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Grønstvedt                                             1                                              Reg. i   1801. Ca. 1770-1823 lå gården under Det

ankerske fideicommis.

Grønstvetplass                                                                                   Reg. i   1801. Ikke med på kart i 1800. Trolig

Neset.

Enden                                                                                                   Reg. i   1791. Ikke med på kartet i 1800.

 

Grønstvedt                                             23/1                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Grøstad                                                  55                                           Reg. i 1801. To brukere i 1845-1865.

Helgestad                                                                                            Reg. i 1791,1801

Helgestad II                                                                                        Reg. i 1791,1801.

 

Grøstad                                                 84/3,4                                    Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.       

Lorentsborg                                                                                        Reg. i 1865,1875,1900.         

Kølabånn                                                                                            Reg. i 1865,1875,1900.

Grøstadhagan                                                                                     Reg. i 1865,1875,1900.

Peterhytta                                                                                            Reg. i 1865,1875. Senere under 84/6.

 

Grøstad                                                84/3,4,5                                (Kommunens oversikt 2002)

 

Gusrud                                                  103                                         Reg. i   1801. Gudsrud. Delt i tre bruk 1836.

Slemmestad                                                                                         Reg. i   1791. 1801 Slemmeplass.

 

Gusrud nordre                                     47/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

 

Gusrud søndre                                     47/2                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

 

Gusrud mellom                                    47/3                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900

 

Slemmestad                                          47/4                                        Reg. i   1801 som husm.pl., 1838, 1865,

1875,1886,1900. Eget bruk fra 1807.

Granhytta                                                                                            Med på kart 1902, men ikke med i folketellingen.

Her bodde ei Kajsa Gran (svensk) med to barn.

 

 

H

Haga                                                       61/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

 

Hagen                                                    38/3                                        Reg. i 1791,1838,1865,1875,1886,1900. I 1791 og

1865 som husmannsplass. 1865 Kvilesjøplass-Hagen. Også som Haugen og Holtet.

 

Hagen                                                    134/7                                     Reg. i 1900. Villa skilt ut fra 134/3.

 

Hagelund                                              135/8                                     Reg. 1900. Villa.

 

Hagelund                                              134/17                                   Reg. i 1900. Villa skilt ut fra 134/3.

 

Hakkenebba                                         55/10                                     Reg. i   1801,1865,1875,1900. Eget bruk i 1900.

 

Halstad                                                  73                                           Reg. i 1801. Gården delt 1826.

Joenstad                                                                                              Reg. i 1791,1801.

 

Halstad / Hafstad søndre    138/1                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Halstad / Hafstad nordre    138/2                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Jonstad                                                                                               Reg. i 1865,1875. 1801 Halstadplass.

 

Hanekrop                                              104                                         Reg. i   1801.

 

Hanekrop                                              45/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Norøm                                                                                                  Reg. i   1865 og 1875. Hanekropplass.

 

Harestad vestre                                   9                                              Reg. i   1801. Gården delt i 1720 i østre og vestre.

 

Harestad østre                                     14/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Myrbråtan                                                                                           Reg. i 1865.

Myrvoll                                                                                               Reg. i 1865,1875,1900. Under 14/4 i 1900.

Tronsrud                                         14 /2                                             Reg. i   1801,14/2 i 1838,1865,1875,1886,1900. Eget bruk 1825.

 

Harestad vestre                                   9                                              Reg. i   1801.

Harrestadstuen                                                                                  Reg. i   1791.

Trondsrud                                                                                            Reg. i   1791.

 

Harestad vestre                                   14/4,5                                    Reg. i 1838,1865,1865,1886,1900

Løprud                                                                                                 Reg. i i 1865,1875,1900. Løperud , Lopperud.

Harrestadplass                                                                                   Reg. i   1865.

 

Haugbro                                                124/1                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Haugbro øvre                                                                                      Reg. i 1838,1865,1865,1900. 1723 plass u.

Nøstvedt i ås. 1800 –tallet u/ Nøstvedt i Ås. 1900 u/ nedre.

 

Haugbro nedre                                     124/2                                     Reg. i 1865,1865,1886,1900. 1865 og 1875 u/

Nøstvedt i ås.

 

Haugen                                                  102/6                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Haugen I                                               10/8                                        Reg. i   1865,1875,1900. Som

husmannsplass u. Kr. Prestegård i 1865,1875. Eget bruk i 1889.

 

Haugen søndre                                    110/11,15                             (Kommunens oversikt 2002)

 

Haugen                                                  98                                           Reg. i 1801. To bruk fra 1733.

Haugen                                                                                                 Reg. i 1801.

Dammen                                                                                               Reg. i 1791,1801.

Aarmenningen                                                                                    Reg. i 1791,1801.

 

Haugen østre                                       110/1                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886. Fra 1898 u. Mørk.

Nylenna                                                                                                               Reg. i 1865.

Holmen                                                                                                 Reg. i 1865,1875,1900. 1900 u. Mørk.

 

Haugen vestre                                      110/3                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Haugland                                              60                                           Reg. 1801. To brukere 1791-1805.

Hauglandstuen                                                                                   Reg. i 1791,1801. Hauglandstua.

Holtop                                                                                                  Reg. i 1791,1801. 1801 trolig Hauglandplass.

Hauglandbråtan .

Huchen                                                                                                 Reg. i 1791,1801. Trolig Askedalen.

 

Haugland                                              126/1                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886.

Hauglandstua                                                                                     Reg. i 1865,1875,1900. Plassen flyttet tidlig 1870-

årene.

Hauglandbråtan                                                                               Reg. i 1865,1875,1900.

Askedalen                                                                                            Reg. i 1865,1875.

Holtet                                                                                                   Reg. i 1865,1875.

Havneberget                                                                                       Reg. i 1900.

 

Hauger S                                                                                             Reg. i 1801. To gårder 1765-1815. Se Ensjø 130/1

Hauger N                                                                                             Reg. i 1801. Se Ensjø 130/1

Hauger S                                                                                             Reg. i 1838. Se Ensjø 130/1.

Hauger N                                                                                             Reg. i 1838,1865,1875,1900. u/ Sander Ø fra 1854.

Se Ensjø 130/1.

 

 

Haugsten                                              16/3                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Hebekk S                                              64                                           Reg. i 1801. Gården delt 1747-1851.

Hebekk N                                                                                            Reg. i 1801.

Steensrud                                                                                            Reg. 1791,1801. Eget bruk 1801-1832.

Bollerud                                                                                                              Reg. i 1791,1801.

Hebekkplass                                                                                       Reg. i 1801.

 

Hebekk                                                 129/1                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Hebekk N                                                                                             Reg. i 1838.

Bollerud                                                                                                              Reg. i 1865,1875. Ikke med i folketell. 1900.

Sørli                                                                                                      Reg. i 1900. Vesthytta. Rasmushytta. Mulig

Hebekkplass 1801.

 

Helgestad                                              84/6                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. Eget bruk fra

1805. Plass u Grøstad 1801.

 

Heimdal                                60/7                                        Reg. i 1900. Villa.

 

Herusti                                                  77                                           Reg. i 1801.

 

Herusti   nordre                                    78/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Nyland                                                                                                 Reg. i 1865,1875,1900. Malerhytta.

 

Herusti midtre                                     78/2                                        Reg. i 1865,1875,1886,1900.

Herustiplass                                                                                        Reg. i 1865. I 1875 lik Herusti 78/4.

Solheim                                                                                               Reg. i 1900.

 

Herusti søndre                                    78/3                                        Reg. i1865,1875,1886,1900.

Bråtan                                                                                                  Reg. i 1765. Senere muligens Måsahytta. Solheim

1900.                                      

 

Herusti                                                  78/4                                        Reg. i 1875 og 1886. Herustiplass 1801. Ikke med

i folketell. 1900.                                   

 

Herusti østre                                        78/2,3,8                                 (Kommunens oversikt 2002)

 

Hjell                                                       47                                           Reg. i 1801. Gjeld.

Bilet                                                                                                      Reg. i 1791.

Hielsstuen                                                                                            Reg. i 1791.

 

Hjell                                                       64/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Nordli I                                                                                               Reg. i   1865.

Nordli II                                                                                                               Reg. i   1865.

Bilit                                                                                                       Reg. i   1865. Skjenkested.

 

Hjellbråtan                                           64/3                                        Reg. i   1801,1865,1875,1886,1900.

 

Hjell                                                       62/6 – 64/1,2                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Hjemmen                                              52/5                                        Reg. i   1801, 1865,1875 og 1900. Yemen,

Jemmen. Plass u/ Mørk vestre 1801-1897. Eget bruk 1898.

Holm V                                                  59                                           Reg. i 1801. Gården delt 1771-1874.

Holm Ø                                                                                                 Reg. i 1801.

 

Holm vestre                                          113/1                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Holmkjelleren                                                                                     Reg. i 1865,1875.

Holmhytta                                                                                            Reg. i 1900.

 

Holm østre                                             113/2                                     Reg. i 1838,1865,1875. Fra 1875 u/vestre.

Husmann her 1875.

Østli                                                                                                      Reg. i 1865,1875,1900. 1865 Holmsbråten. 1875

Holmsskogen . 1900 under 113/1.                     

                              

Holm                                                      113/1,2,4                               (Kommunens oversikt 2002)

 

Holmen                                                  110/16                                   (Kommunens oversikt 2002)

 

Holt lille                                                119                                         Reg. i   1801

 

Holt lille                                                20/2                                       Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900. I 1875 under

Holt store.

 

Holt nedre                                             21/3                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Holt store                                              4                                              Reg. i   1801

 

Holt store                                              20/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Holt store                                              20/1 – 21/2                           (Kommunens oversikt 2002)

 

Holt søndre                                           21/3                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. Skilt ut fra

21/4 i 1851. I dag Holt søndre nedre.

Holtbråtan                                                                                          Husmannsplass i 1900.

 

Holt søndre                                          21/4                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. Målhus. Eget

bruk i 1836. Ubebodd i 1875.

 

Holt vestre                                            21/6                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. Eget bruk i

1830. 1800-tallet som Frestadhytta.

 

Holtet                                                     134/10                                   Reg. i 1886,1900. Villa skilt ut fra 134/3.

 

Hundebøl                                               142/3                                     Reg. i 1900.

 

Høyås                                                     34/8                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Høyås vestre                                         34/12                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Høiås                                                     125/5                                     Reg. i 1900. Villa.

 

 

 

I

Island                                                     125/8                                     Reg. i 1865,1875,1900.

 

 

 

J

Jar                                                         3                                              Reg. i   1801

Dammen                                                                                               Reg. i   1791

Jarplass                                                                                                               Reg. i   1801

 

Jahr (Jar)                                             22/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Jarplass                                                                                                               Reg. i 1865,1875. 1875 Nordhytta. Også som

Torp. 1801 som Jarplass.

Dammen                                                                                               Reg. i 1803,1875,1900. 1791 som Dammen og

1801 Jarplass.

 

Jevik                                                      131                                         Reg. i 1801. Gjevik.

 

Jevik                                                      100/1                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Schoroa                                                                                               Reg. i 1791,1865,1975,1900. Gjevikplass .

 

Jørgenrud                                            42                                           Reg. i 1801.

 

Jørgenrud                                            85                                           Reg. i 1801.

Braatten                                                                                               Reg. i 1791,1801. Jørgenrudbråtan .

Hellerud                                                                                                Reg. i 1791,1801. Folketell. 1801 som Stubberud

med Hellerud

Schræmma                                                                                            Reg. 1791,1801. Skremma .

 

Jørgenrud                                            91/4                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Jørgenrudbråtan                                                                                 Reg. i 1865,1875,1900.

Jørgenrudplass                                                                                   Reg. i 1865,1875.

 

Jørgenrud nordre                               65/2                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Ødemark                                                                                              Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

 

Jørgenrud søndre                               65/1                                       Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Jørgenrudbråtan                                                                                               Reg. i   1865,1875,1900.

 

 

 

 

K

Kapellsander                                        133/1                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Arneberg                                                                                              Reg. 1865,1875,1900.

Kapellplass                                                                                         Reg. i 1865. Med på kart 1884, men ikke med i

folketell. 1875. På kart som Hjørnet.

 

Kapellbråtan                                        133/3                                     Reg. i   138,1865,1875,1886,1900. 1900 hørte en

plass med navn Myrvoll under 133/3. Denne er plassert u/Ensjø.

 

Karlsmyr                                              101                                         Reg. i   1801. Carlsmyr.

 

Karlsmyr                                              46/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

 

Karlsrud                                               111                                         Reg. i 1801. Gården deles 1832 i lille og store.

Rompa                                                                                                  Reg. i 1791,1801.

Reva                                                                                                      Reg. i 1791,1801.

Kindsli                                                                                                 Reg. i 1791,1801. Mulig identisk med Hagan 1801

og det senere Sterkerud.

 

Karlsrud                                               57/6                                       Reg. i   1900.

 

Karlsrud                                                56/8 – 57/6                           (Kommunens oversikt 2002)

 

Karlsrud lille                                       96/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Karlsrud store                                     96/2                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Sterkerud                                                                                             Reg. i 1865,1875,1900.

Sterkerud II                                                                                         Reg. i 1865.

Villumstad                                                                                           Reg. i 1865,1875,1900. 1865 Karlsrudplass.

 

 

Karlsrud store                                     96/6                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Kile                                                        95/7                                        Reg. i 1865,1875,1886,1900. Eget bruk 1859

Bonddalen                                                                                           Reg. i 1865. Banedalen .

 

 

Kjeppestad                                            112                                         Reg. i 1801. To gårder 1756-1813. Senere delt

igjen.

Kjeppestad                                                                                           Reg. i 1801.

 

Kjeppestad østre                 75/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.      

 

Kjeppestad vestre                                75/2                                        Reg. i   1865,1875,1886,1900.               

 

Kjeppestad (Kommunelokalet)         75/3                                        Reg. i 1886 og 1900.

 

Kjeppestad vestre                                74/4                                        Reg. i 1900.

 

Klemetsrud                                          66/2                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Klemma                                101/4                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Klingenberg                                         17/4                                       Reg. i   1865,1875,1900. Stønnerudplass.

Klickenberg 1791. Husmannsplass i 1865 og 1875. Eget bruk i 1900.

 

Kloppen/ Bjerke skole                      28/2                                        Reg. i 1791,1801,1838,1865,1875,1886,1900.

                                                                                                              I 1865 under 30/1 Nes. Fra 1875 som Bjerke skole.

Kloppa. Se også Bjerke skole

 

Kloppa                                                   106/3                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Kollerøys                                              94                                           Reg. i 1801.

 

Kollerøs                                                93/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Kontra                                                   116/1                                     Reg. i 1865,1875,1886,1900. 1840 blir Kontra og

Klokkerud slått sammen. Ski krets skole holdt til her.

Klokkerud                                                                                           Reg. i 1865,1875,1900. I 1901 ble det bygget en

ny gård SØ for plassen Klokkerud. Denne gården 116/2 overtok navnet Klokkerud. Plassen blir senere 116/3 Bjerk.

 

Klokkerud                                            116/2                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Koppen                                                  97/3                                        Reg. i 1865,1875,1900. 1801 Kodden. Eget bruk

1894.

 

Krakelsrud                                           68                                           Reg. i 1801.

 

Krakelsrud                                          139/1                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. Fra 1923 heter

gården Eikeli.

Krakelsrudplass                                                                               Reg. i 1865.

 

Krakestad                                             110                                         Reg. i 1801.

Sladderbæch                                                                                       Reg. i 1791,1801. Sladderbekk. 1791 u/ Steganstad.

 

Krakestad                                             114/1                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. Gården delt

1847-1866.

 

Krakestad N                                         114/2                                     Reg. i 1865.

Fossebekk                                            114/3                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900 . 1801

Sladderbekk. Før 1781 plass u/ Steganstad.

 

 

Krakestad                                             114/1,2                                  (Kommunens oversikt 2002)

 

Krokhol                                                100                                         Reg. i 1801

Saugen                                                                                                 Reg. i 1791,1801. Saga.

Hagaen                                                                                               Reg. i 1791,1801.                                  

Temmerhorn                                                                                        Reg. i 1801. Tømmerholen .

Huken                                                                                                   Reg. i 1791,1801. Huka.

Haugen                                                                                               Reg. i 1791,1801.

Snichendahl                                                                                        Reg. i 1791,1801. Snikedal .

 

Krokhol                                                102/1                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Sagstua                                                                                                Reg. i 1865,1875,1900. Saga 1801

Hagen                                                                                                   Reg. i 1865,1875,1900.

Tømmerholen                                                                                      Reg. i 1865,1875,1900.

Huken                                                                                                   Reg. i 1865,1875,1900.

Haugen                                                                                               Reg. i 1865,1875,1900.

Snikedal                                                                                                              Reg. i 1865,1875,1900.

Soldal                                                                                                   Reg. i 1865,1875,1900. Soldalen .

Høgda                                                                                                  Reg. i 1865,1875,1900. 1875 under Fjell.

Åli                                                                                                         Reg. i 1865,1875,1900. Aalid . Aaslid.

Klemma                                                                               Reg. i 1865,1875,1900. Folketell. 1865 som eget

bruk. 1875 u/Fjell og 1900 u/ Krokhol.

 

Krokhol skog                                      102/1                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Krokhol                                                102/8                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Kråkstad prestegård                                                                         Reg. i   1801.

Walbech                                                                                                               Reg. i   1791,1801

Walbech                                                                                                               Reg. i   1801

Braatten                                                                                                              Reg. i   1791. Som Zion i 1801. Senere Sion.

Haabet                                                                                                 Reg. i    1791.

 

Kråkstad prestegård                          10/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Kråkstad skole                                    10/2                                        Reg. som husmannsplass i 1865,1875. Eget bruk

i 1900.

Vollebekk nordre                               10/6,12                                  Reg. i   1865,1875,1900. Som

husmannsplass u. Kr. Prestegård i 1865,1875. Eget bruk i 1889.

Vollebekk søndre                                10/5,19                                  Reg. i   1865,1875,1900. Som

husmannsplass u. Kr. Prestegård i 1865,1875. Eget bruk i 1889. (Vallebekk).

Vollebekk østre                                  10/4                                        Reg. i   1865,1875,1900. Som

husmannsplass u. Kr. Prestegård i 1865,1875. Eget bruk i 1889.

Myra                                                      10/7                                        Reg. i   1865,1875,1900. Som

husmannsplass u. Kr. Prestegård i 1865,1875. Eget bruk i 1889.

Haugen I                                               10/8                                        Reg. i   1865,1875,1900. Som

husmannsplass u. Kr. Prestegård i 1865,1875. Eget bruk i 1889.

 

Kråkstad stasjon                                                                                Reg. i 1886 og 1900.

 

Kråkås østre                                       55/6                                       Reg. i 1801,1865,1875,1900. Reg. som egen

gård i 1900.

 

 

Haugen søndre                                    10/11                                     Reg. i   1900

Sion                                                                                                      Reg. i   1801,1865,1875,1900.

Håpet                                                                                                    Reg. i   1801,1865,1875,1900.

Smedsrud                                                                                             Reg. i   1865,1875,1900. Håpet II.

Haugen III                                                                                           Reg. i   1900.

 

Kullebunden                                         97/2                                        Reg. i 1865,1875,1886,1900. Kølabånn. Eget bruk

1886.

 

Kvakestad                                             57                                           Reg. i 1801.

Ødegaarden                                                                                        Reg. i 1791. Kvakestad-Ødegården .

 

Kvakestad                                             119/1                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. Gården delt

1828-1872. 1865 u/Ramstad.

Kvakestad                                                                                            Reg. i 1865,1875. Under Ramstad

 

Kvakestad-Ødegården                        119/5                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Kvakestad                                             119/1,2,3,4                           (Kommunens oversikt 2002)

 

Kvilesjø                                                13                                           Reg. i   1801.

Hagen                                                                                                   Reg. i 1791 . I 1772 heter plassen Bjerkeland.

 

Kvilesjø                                                38/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. I 1865 som

Kvillese, Næset og Brekken. Næset og Brekken under 38/1 fra 1858.

 

Kvilesjø-Neset                                     38/2?                                     Reg. i   1838, 1865,1875. I 1838 Kvilesjø-Neset,

18555 bruk med navn Brekka. 1865 Kvilesjøplass (husmannsplass) og i 1875 som Brekke-Bagerstuen.

 

Kvilesjø                                                38/1 – 43/1                           (Kommunens oversikt 2002)

 

Kverner                                 56                                           Reg. i 1801. Qverner.

Dammen                                                                                               Reg. i 1791,1801. 1800 tenet inn som plass, men

ikke med i folketell. året etter.

 

Kværne / Kverner                               118/1                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Kvernerplass                                                                                      Reg. i 1865,1875. 1865 som Østli.

 

Kålstad                                                  135                                         Reg. i   1801

Kålstadplass                                                                                       Reg. i   1801

 

Kaalstad / Kålstad                               29/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Kålstadplass                                                                                       Reg. i   1865

 

 

 

 

L

Langbråten                                           92/3                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Langgård                                              102/2                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Langhus                                                89                                           Reg. i 1801.

Østreng                                                                                               Reg. i 1791. 1801-1900 u/Ramstad.

Nyjordet                                                                                                               Reg. i 1801.

Langhusstuen                                                                                     Reg. i 1791,1801. Langhusplass.

 

Langhus                                                122/1                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Nyjordet                                                                                                               Reg. i 1865.

Langhushytta                                                                                      Reg. i 1865,1875.

 

Langhus skole                                     122/2                                     Reg. 1865,1875,1900. Kart 1800 viser plass ,er

navn Tangen. Karttegner har trolig forvekslet plassering av denne og Østreng. Tangen er trolig identisk med senere Langhus skole. Ikke med i folketellingen 1801.

 

Langli                                                    121                                         Reg. i   1801. Langeli.

Pasop                                                                                                   Reg. i   1791.

 

Langli østre                                         56/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Langli vestre                                        56/5                                        Reg. i 1865,1875,1886,1900.

 

Langli                                                                                                   Reg. i i 1865,1875

 

Langli                                                    56/6                                        Reg. i 1801,1838,1865,1875,1886,1900.

                                                                                                              Hele 1800-tallet som Pasop. Som plass i 1801.

 

Langli                                                    56/6,10                                  (Kommunens oversikt 2002)

 

Li                                                            106                                         Reg. i   1801

 

Li                                                            134/15                                   Reg. i 1900. Villa skilt ut fra 134/3.

 

Li                                                            36/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Lihytta                                                                                                  Reg. i   1865 og 1875. I 1875 som Sandvollen.

1900 ubebodd.

 

Lia                                                          78/7                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Lier                                                        63/3                                       Reg. i   1801,1865,1875,1900. Plass i 1801 u, matr.

nr. 41.

 

Lindestad                                              135/9                                     Reg. i 1900. Villa.

 

Linås                                                     121/3                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Listykket                                              86/1,2                                    (Kommunens oversikt 2002)

 

Lund                                                      133/10                                   Reg. i 1900. Villa.

 

Lundeby                                                134/20                                   Reg. i 1900. Villa skilt ut fra 134/3.

 

Lunner                                                  65                                           Reg. i 1801. Lunder

Washagen søndre                                                                              Reg. i 1791.

Washagen nordre                                                                                              Reg. i 1791.

Lunner                                                                                                 Reg. i 1801 og 1838. Eget bruk i 1729-1852.

Lunnerplass                                                                                        Reg. i 1791.

 

Lunner                                                  80/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1900

Vasshagan                                                                                           Reg. i 1865 og 1875. Etter 1900 under 80/2,3.

Bulte                                                                                                     Reg. i 1865, 1900.

Gørra                                                                                                    Reg. i 1865, 1875. Gørrak.

 

Lunner                                                  80/1,10                                  (Kommunens oversikt 2002)

 

Løken nordre                                       33                                                          

Titut                                                                                                     Reg. i   1791

Berget                                                                                                  Reg. i   1791 og 1801

 

Løken nordre                                       3/1                                                                        

Titut                                                                                                     Reg. i   1791

Pålerud                                                                                                               Reg. i   1865,1875, 1900 ubebodd

 

Løken søndre                                       34                                          Reg. i   1801

 

Løken søndre                                       4/1                                          Reg. i   1838,1865,1875,1900

Løkenplass                                                                                          Reg. i   1865,1875,1900.

                                                                                                              I dag Måsaby 21/7

 

Løken søndre                                       3/4 – 4/3                                (Kommunens oversikt 2002)                                             

Løkenskogen                                      21/7

 

Løvstad                                                  102                                         Reg. i   1801.

Brandtenborg                                                                                     Reg. i   1801.

Kubue                                                                                                   Reg. i   1791. Trolig er dette Løvstad østre.

 

Løvstad vestre                                      50/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. Gården delt

1839-56. 1838 som Løvestad med Birkestad. I dag 50/1, 2.

 

Løvstad vestre                                      50/1,2                                    (Kommunenes oversikt 2002)

 

Løvstad østre                                        50/3                                        Reg. i   1801,1838,1865,1875,1886,1900.

Løvstadplass i 1801 og Kubue 1791.

Løvstadplass-Åsen                                                                             Reg. i   1875.

 

Løvstad østre                                        50/3,6                                    (kommunens oversikt 2002)

 

Løvstad mellom                                    50/4                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886. Gnr. Og bnr. Går

1900 over til plassen Løvstadmyra.

Løvstadmyra                                         50/4                                        Reg. i 1865 og 1900. 1900 som Løvstadmyra

mellom.

 

 

M

Mellegård                                             43                                           Reg. i 1801.

Mellegaardstuen                                                                                               Reg. i 1791,1801.

 

Mellegård                                            69/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. Kalles i 1865

Tronås-Mellegård. Mellemgård.

Trånås-høet                                                                                         Reg. i 1865. Kart 1874 som Nordre Hølet. Hullet.

Trånås-vollene                                                                                   Reg. i 1865. kan være Snippen på kart 1871.

Melgårdshytta 1801.

 

Missum søndre                                   38                                           Reg. i   1801. Mitsem. Midsom.

Tælterud                                                                                              Reg. i   1791 under Mitsem nordre

 

Missum nordre                                    37                                           Reg. i   1801. Mitsem. Midsom. Gården delt

 1835-40 i tre bruk Mitsem-Ødegården.

 

Missum nordre S                                                                               Reg. i   1801. Matr. 1838 som Mitseim nordre

søndre. Eget bruk 1791-1859 da det legges under 58/1.

Missumplass                                                                                       Reg. i   1801. Senere Bråtan. Klokkerbråtan.

 

Missum nordre                                    59/3                                        Reg. i   1838,1875,1886,1900. I 1835-40 var

gården delt i tre. Ikke med i folket. 1865.

Gravbråtan                                                                                         Reg. i 1865,1875. Granbråtan. 1865 plass under

60/1.

 

Bråtan                                                   59/8                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900. Klokkerbråtan.

1875 som Vangsbråtan. Frasolgt 59/3 1809. Matr. 1838 som Broten. Plass 1865 og 1875.

 

Midsem nordre                                    59/3,4 – 60/2,3,4,10           (Kommunens oversikt 2002)

 

Missum søndre                                    58/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

 

Missum søndre                                    58/2                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Kølabånn                                                                                            Reg. i   1865, 1900. Kullebund. 1865 under 58/2.

1900 under 58/1.

Telterud                                                                58/3                                        Reg. i   1865,1875,1886,1900. Plass under 58/2.

Eget bruk 1878.

Sandvollen                                           58/4                                        Reg. i   1865,1875,1886,1900.

 

Midsem søndre                                    58/1,2 – 59/1,10 – 60/12   (Kommunens oversikt 2002)

 

Missum vestre                                     39                                           Reg. i 1801. Mitsem. Midsom.

Fagerholdt                                                                                          Reg. i 1791,1801.

Misemstuen                                                                                         Reg. i 1791. Senere Sandhaug 1801 og Hesthagan.

Ræva                                                                                                     På 1900-tallet som Nordli.

 

Missum vestre                                     60/1                                       Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Hesthagen                                                                                           Reg. i 1791,1865,1875,1900. 1865 plass under

 60/1. Fra 1875 under 59/3.

 

Missum vestre                                      60/5                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

 

Missum vestre                                                                                    Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900. Reg. som plass

i 1865.

Missum vestre                                                                                    Reg. i 1900

 

Midsem vestre                                     60/1,5                                    (Kommunens oversikt 2002)

 

Mitsjø                                                    80                                           Reg. i 1801. Midsjø.

Furua                                                                                                   Reg. i 1791 og 1801. 1801 Mitsjøplass.

 

Midsjø nordre                                      79/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Midsjø østre                                         79/2                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Midsjøhytta                                          79/3,5                                    Reg. i 1865,1886,1900. I dag Nære. Mitsjøplass

1801. Husmannsplass i 1865.

Midsjøhytta                                          79/3,5                                    Reg. i 1865,1886,1900. I dag Nære. Mitsjøplass

1801. Husmannsplass i 1865.

 

Midsjø vestre                                       79/4                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.       

Midsjøskogen                                      79/7                                        Reg. i 1865,1875,1900. Husm.pl. i 1865 og 1875.

Gård i 1900.

 

Midsjøskogen                                      79/7                                       Reg. i 1865,1875,1900. Husm.pl. i 1865 og 1875.

Gård i 1900.

Nordli                                                                                                   Reg. i 1865 og 1875. I dag 113/3.

 

Midtsjø søndre                                    79/2

 

Mjøvik                                                   95/3                                        Reg. i 1865,1875,1886,1900. Eget bruk i 1857.

 

Monsrud                                               108                                         Reg. i 1801. 1801 u/Finstad.

Monsrudhytta                                                                                     Reg. i 1801.

 

Monsrud                                               136/1                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.        I matr. 1838,

1886 og 1901 er et område med navn Skomakermyra med u/ Monsrud. Senere blir dette Haglund.

Monsrudhytta                                                                                     Reg. i 1865,1875,1900. Kart 1871 som Skogen.

 

Moseby                                                  21/9                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Moseby                                                  95/9                                        Reg. i 1865,1875,1886,1900. 1865 under 95/2.

Eget bruk 1869.

 

Myra                                                      10/7                                        Reg. i   1865,1875,1900. Som

husmannsplass u. Kr. Prestegård i 1865,1875. Eget bruk i 1889.

               

Myrer                                                    120                                         Reg. i   1801. Gården delt i 1827.

 

Myrer                                                    114                                         Reg. i 1801.

 

Myrer / Myhrer                                   73/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.                     

 

Myhrer vestre                                      54/2                                       Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

 

Myrer østre                                          54/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

 

Myhrer østre                                       54/1,3                                    (Kommunens oversikt 2002)

 

Myrbråten                                            68/5,7                                    (Kommunens oversikt 2002)

 

Myrvold                                 21/1                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Myrerhytta                                           91/3                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. Myrerstøkket.

 

Myrvoll / Myrvold                                34/6                                        Reg. i 1900. Plassen Myrvoll og 34/6 er to

forskjellige steder.

 

Myrvold                                55/12                                     Reg. i   1865,1875,1900. Som egen gård i 1900.

 

Myrvold / Myrvoll                                99/2                                        Reg. i 1865,1875,1900.

Bjørnstad                                                                                             Reg. i 1865,1875,1900. 1865 og 1875 under 99/1. I

1900 under   99/2.

 

Myrås                                                    50/5                                        Reg. i 1865,1875,1886,1900. I 1875 som Løvstad-

Myrås.

 

Møllerenga                                           107/2                                     Reg. i 1865,1875,1900.

 

Mørk skole                                          124                                         Reg. i   1900.

 

Mørk-Skogen                                      110/3                                     Reg. i   1865,1875,1886. 1898 skogen tilbake til

Mørk S. To plasser under eierne av skogen.

Brandsrud                                                                                           Reg. i 1865,1875,1900. 1898 u/Mørk S.

Dammen                                                                                               Reg. 1865,1875. 1801 u/ Haugen-

 

Mørk                                                     110/2                                     Reg. i 1865,1875,1886. Kalles Mørk fra 1851.

1891 u/ Mørk S.

Almenningen                                                                                      Reg. i   1838,1865,1875,1900. 1891 u/ Mørk S.

1801 u/Haugen

 

Mørk                                                     110/1,2,5                               (Kommunens oversikt 2002)

 

Mørk (søndre)                                     110/5                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. I dag

110/1,2,4,5.

Almenningen II                                                                                   Reg. i 1865,1875.

Kølabånn                                                                                            Reg. i 1865.

 

Mørk vestre                                         24                                           Reg. i   1801.

Teien                                                                                                     Reg. i   1791.

Giemmen                                                                                              Reg. i   1791.

 

Mørk vestre                                         52/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Mørk plass                                                                                          Reg. i   1865.

 

Mørk østre                                           23                                           Reg. i   1801

Furu                                                                                                      Reg. i 1791.

 

Mørk østre                                           51/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. Matr. 1838

nevnes Mørk mellem.

Kølabånn                                                                                            Reg. i   1865,1875 og 1900. Mørk østre plass,

Kullebunden .

Mørksand                                                                                            Reg. i   1865,1875 og 1900.

 

Mørkfjerdingen                                  51/2                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Mørksand                                             51/6,8                                    (kommunens oversikt 2002)

 

 

 

N

Nes                                                         11                                           Reg. i   1801. To brukere på 1700-tallet – 1830.

 

 

Nes                                                        30/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. I 1865 lå

Kloppa under Nes.

Nes                                                         75                                           Reg. i 1801.

 

Nes                                                         85/1,2                                    Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Neshøgda                                              85/3,4                                    (Kommunens oversikt 2002)

 

Nordby                                                   52                                           Reg. i 1801. Gården deles i 1863.

Nordbystuen                                                                                       Reg. i 1791.

 

Nordby nordre                                     72/2                                        Reg. i 1886 og 1900. Ikke med i follketell. 1865 og

1875. Muligens Nordbystuen 1791.

 

Nordby søndre                                     72/1                                        Reg. i 1838,1886,1900. Ikke med i folketell. 1865

og 1875.

 

Nordenga                                              108/5                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900. 1801 plass

med navn Enga.

 

Nordengen                                            48/6                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Nordheim                                              55/9                                        Reg. i   1900.

 

Nordli                                                    12/2,3                                    12/2 Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

                                                                                                              Eget bruk i 1831.

 

Nordli                                                    59/4                                       Reg. i   1801,1865,1875,1900. I 1801 og 1865

(Ræva) plass under 60/1. 1875 plass under 39/3.

 

Nordli                                                                                                   Reg. i 1865 og 1875. I dag 113/3.

 

Nordtangen                                          95/6                                        Reg. i 1865,1875,1886,1900. Eget bruk 1859.

 

Nordli                                                    100/2                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Nordløkka                                            125/6                                     Reg. i 1900.

 

Nordløkka                                            97/8                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Norum                                                   95/18                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Nyborg                                                  134/ 12                                   Reg. 1886,1900. Villa skilt ut fra 134/3.

 

Nyborgbråtan                                      63/?                                        Reg. 1900.

 

Nygård                                                  34/3                                       Reg. i   1801,1838,1865,1875,1900. Eget bruk i

1781.

Høyås                                                                                                   Reg. i  1865,1875,1900. Nygårdplass , Bråtan.

 

Nygård                                                  134/16                                   Reg. i 1900. Villa skilt ut fra 134/3.

 

Nylenda                                 110/6                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Nære                                                      79/3                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Nøkleby                                16                                           Reg. i 1801

Snøehytten                                                                                          Reg. i   1791. I 1801 Inful.

Bruberud                                                                                             Reg. i   1791. 1801 Brubru.

 

Nøkleby søndre                                    40/1,5                                    Reg. i   1801,1838,1865,1875,1886,1900.

Tidligere plassen Inful.

(Kommunens oversikt 2002)

 

Nøkleby nordre                                   40/2,4                                    Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

                                                                                                              (Kommunens oversikt 2002)

 

Nøkleby østre                                      40/4                                        Reg. i   1801,1838,1865,1875,1886,1900.

Tidligere plassen Grubru. Skilt ut fra N. i 1829. To brukere 1850-årene til 1882.               

 

 

O

Oksrud                                                 109/2                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Opsahl                                                  9                                              Reg. i   1801

Opsahlstuen                                                                                        Reg. i   1791.

Enga                                                                                                     Reg. i   1801

 

Opsahl                                                   15/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Berget                                                                                                   Reg. i   1865,1875,1900. 1791 Opsahlstuen

Enga                                                                                                     Reg. i   1865,1875,1900. 1875 Opsalplass, 1900

Bråtan .

Nylenna                                                                                                               Reg. i   1865,1875.

 

Oppsand lille                                        109                                         Reg. i 1801.

 

Oppsand lille                                        81/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

 

Oppsand store Ø                 53                                           Reg. i 1801. Opsand. 1798-1805 Ø og V u/ Opsand

lille

 

Oppsand store V                                                                 Reg. i 1801.

Hagen                                                                                                   Reg. i 1791,1801. Oxanplads . Senere

Oppsandbråtan .

Oppsandplass                                                                                     Reg. i 1801.

Oppsandplass                                                                                     Reg. i 1801.

 

Oppsand vestre                                    82/4                                        Reg. i   1838,1865,1886,1900. Myrer eier gården

1858-1880. I 1865 husmann på gården.

Karibråtan                                                                                          Reg. i 1875.

 

Oppsandplass                                       82/3                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886. Eget bruk 1818-

1884. 1801 plass u/ oppsand store.

Oppsandbråtan                                                                                  Reg. i 1865,1875,1900. 1875 og 1900 u / Oppsand

østre. På kart 1871 som Åsen.

 

Opsand store                                       82/1,3                                    (Kommunens oversikt 2002)

 

Opsand vestre                                      81/1

 

Orskaug                                               55/11                                     Reg. i   1900.

 

 

 

P

Pungen                                                  95/8                                        Reg. i 1865,1875,1886,1900. Eget bruk i 1864.

 

 

 

R

Ramstad                                                137                                         Reg. i 1801. To brukere 102-1845.

Orschaug                                                                                             Reg. i 1791,1801. Fra 1812 u/ Roås. 1801.

Ramstadhytta                                                                                      Reg. i 1801. Senere Østreng. 1791 u/Langhus.

Tangen                                                                                                 Reg. i 1791. Fra 1801 u/Langhus ( ref.der)

 

Ramstad                                                120/1                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Østreng                                                                                               Reg. o 1865,1875,1900. 1801 Ramstadhytta.

 

Retvedt                                                  10                                           Reg. i   1801

Glanutta                                                                                              Reg. i   1791

Dehli                                                                                                     Reg. i   1791

 

Retvedt                                                  44/1                                        Reg. i   1801,1838,1865,1875,1886,1900.

                                                                                                              I 1801 som plassen Glanuta.

 

Retvedt   nordre Ø                               44/2                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.Hovedbøle.

 

Retvedt                                                  44/1,7                                    (Kommunens oversikt 2002)

 

 

 

Retvedt nordre                                     44/2,11                                  (Kommunens oversikt 2002)

 

Retvedt vestre                                      44/3                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Dæli                                                                                                      Reg. i   1801 og 1865. 1791 Dehli.

 

Retvedt øvre                                          44/4                                        Reg. i 1886 og 1900- Eget bruk 1886-1906.

 

Retvedt vestre                                      44/3,4                                    (Kommunens oversikt 2002)

 

Retvedt søndre                                     44/5                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Retvedt nedre                                       44/6                                        Skilt ut 1900, men ikke med i folketellingen s.å.

 

Retvedt østre                                        44/5,8                                    (Kommunens oversikt 2002)

 

Ringnes                 nordre                                   55/4,5                                    Reg. i   1900.

 

Kråkås østre                                        55/6                                        Reg. i 1801,1865,1875,1900. Reg. som egen

gård i 1900.

                                              

Ringnes                                                                55/4,5                                    (Kommunens oversikt 2002)

 

Ringnes                                                                55/8                                        Reg. i   1900.

 

Ringen                                                  114/4                                     Reg. i 1900.

 

Ringen                                                  125/7                                     Reg. i 1865,1875,1900.

 

Roås                                                       61                                           Reg. i 1801. Rougaas.

Snippen                                                                                               Reg. i 1791,1801. Senere Roåshytta og Norås.

Dammen                                                                                               Reg. i 1791. Ukjent beliggenhet, men kan være

Saghytta 1865 u/ Tallaksrud-Ødegård.

 

Roåa / Roaas                                        121/1                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Roåshytta                                                                                            Reg. i 1865,1875,1900. 1801 Roåsplass. Etter

1900 Norås.

Ramstadhytta                                                                                     Reg. i 1865,1875,1900. 1801 u/Ramstad. Etter

1900 Haave.

 

Rullestad                                              99                                           Reg. i 1801.

Contra gjestgiveri                                                                              Reg. i 1791. Senere eget bruk.

Hokholt                                                                                               Reg. i 1801.

 

Rullestad                                              131/1                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Hokholt                                                                                               Reg. i 1865,1875,1900.

Skoghus                                                                                                               Reg. i 1865,1875,1900.

Rullestadbråtan                                                                                 Med på kart 1884, men ikke med i folketell.

Solum                                                                                                   Med på kart 1884, men ikke med i folketell.

 

Rumpa                                                   96/3                                       Reg. i 1865,1875,1900. Eget bruk 1894.

 

Rustad søndre                                      105                                         Reg. i   1801.

 

Rustad søndre nedre                          26/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. Gården delt i

1839.

 

Rustad søndre øvre                             26/2                                        Reg. i 1865,1875,1886,1900.

 

Rustad søndre                                      26/1,2                                    (Kommunens oversikt i 2002)

 

Rustad østre                                         118                                         Reg. i   1801.

Røstadstuen                                                                                        Reg. i   1791. Rustadplass.

Holtet                                                                                                   Reg. i   1801. På kart 1800 og 1817 er denne lagt

inn under Kråkstad herred. I dag Hobøl kommune.

 

Rustad østre                                         48/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. Gården delt i

1870.

Hestbråtan                                                                                          Reg. i   1865,1875 og 1900.

Rustadplass                                                                                         Reg. i   1801 og 1865.

 

Rustad østre søndre                           48/2                                        Reg. i   1875,1886 og 1900. På kart 1817 (revidert

1874) med som plass. Eget bruk 1870.

 

Rustad østre                                         48/1,2,3,4                              (Kommunens oversikt i 2002)

 

Rud                                                        49                                           Reg. i 1801.

Tyrigrava                                                                                             Reg. i 1801.

Meelpib                                                                                               Reg. i 1791,1801 .På kart over Kongevei som

Humleplass.

Rudsbråtan                                                                                         Reg. i 1801.

 

Ruud                                                      66/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Tyrigrava                                                                                             Reg. i   1865,1875 og 1900.

Rudsbråtan                                                                                         Reg. i 1865,1875,1900. 1875-1900 som Bråtan.

Senere som Klemmetsrud.

                                              

Rud                                                        82                                           Reg. 1801.

Braatten                                                                                                              Reg. 1791,1801. Rudsplass 1801. Senere under

Vevelstad.

 

Rud / Ruud                                           109/1                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.                     

 

Rød                                                         5                                              Reg. i   1801.

 

Rød                                                         19/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900. Gården delt i

to bruk 1854-93.

Rødplass                                                                                              Reg. i   1865.

 

Rødbråtan                                             19/2                                        Reg. i 1865,1875,1886

 

Røed                                                       19/1,2                                    (Kommunens oversikt 2002)

 

Røys                                                       124                                         Reg. i   1801. Røis.

 

Røis / Røys                                           53/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Fuglesang                                                                                           Reg. i   1865,1875,1900. 1875 som Holtet.

 

Rådim vestre                                        51                                           Reg. i 1801. Røn.

Rønshytta                                                                                            Reg. i 1801.

Svenderådim m/ Haugen                                                                   Reg. i 1801.

Østli m/ Gravenga                                                                              Reg. i 1801

 

Rådim vestre                                        71/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

 

Rådim vestre                                        71/1,4                                    (Kommunens oversikt 2002)

 

Rådim østre                                          50                                           Reg. i 1801.

Hagen                                                                                                   Reg. i 1791,1801. Rådimplass .

 

Rådim østre                                          70/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Hølet                                                                                                     Reg. i 1865,1875. Søndre Hullet.

 

 

 

S

Sagatun                                                 104/12                                   (Kommunens oversikt 2002)

 

Sagstua / Sagstuen                             123/8                                     Reg. i 1865,1875,1900. Plass 1801.

 

Sandaker                                              58/7                                        Reg. i 1900. Eget bruk i 1892.

 

Sandbakken                                         14/3                                        Reg. i   1865,1875,1886,1900. Eget bruk i 1861.

 

Sander østre                                        62                                           Reg. 1801.

Haugen                                                                                               Reg. 1791. Ikke med i folketell.

 

Sander østre                                        132/1                                     Reg. i   1865,1875,1886,1900.                              

Sanderhytta                                                                                        Reg. i 1865,1875,1900.

Skredderstua                                                                                      Reg. i 1865,1875.

 

Sander kapell                                      133/1                                     Se Kapellsander

 

Sander vestre                                       63                                           Reg. i 1801.

 

Sander midtre                                      134/1                                     Reg. i 1838, 1865,1875,1886,1900.

 

Sand                                                       134/2                                     Reg. i 1900. Villa skilt ut fra 134/1.

 

Sander vestre                                       134/3                                     Reg. i 1838, 1865,1875,1886,1900.

 

Sanderborg                                          134/6                                     Reg. i 1886,1900. Villa skilt ut fra 134/3.

 

Sandvollen                                            58/4                                       Reg. i   1865,1875,1886,1900. I 1900 som

Sandbakken. Eget bruk 1892.

 

Sandvoll                                                112/3                                     Reg. i 1838, 1865,1875,1886,1900.       Sandvollen

 

Siggerud                                               96                                           Reg. 1801.

Braatten                                                                                                              Reg. i 1791,1801 . Bråtan.

Rasmushytten                                                                                     Reg. i 1791,1801. 1801 Slora.

Barli                                                                                                     Reg. i 1791,1801.

Saugen                                                                                                 Reg. i 1791,1801. Saga.

Tangen                                                                                                 Reg. i 1791,1801.

 

Siggerud                                               104/1                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Siggerudbråtan                                                                                 Reg. i   1865,1875,1900 . 1801 Bråtan.

Barli                                                                                                     Reg. i   1865,1875,1900

Siggerudsaga                                                                                     Reg. i   1865,1875,1900. Saga 1801.

Grønslett                                                                                              Reg. i   1865,1900. Skjenkested.

Hyttenga                                                                                              Reg. i   1865,1875,1900

Tangenhagen                                                                                     Reg. i   1865,1875,1900

Møllerenga                                                                                         Reg. i   1865,1875

Siggerud skole                                                                                   Reg. i   1865,1875,1900

Siggerudtangen                                                                                 Reg. i   1838,1865,1875,1900. 1801 Tangen. 1838

med i matr. Eget bruk?

 

Siggerud                                                104/1,2,3                               (Kommunens oversikt 2002)

 

Siggerudbråten                                   104/5                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Siggerud sag                                       103/2                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Sigtun                                                   6                                              Reg. i   1801. To gårder til 1789. Delt

Igjen i 1825-1878.

Sigtonstuen                                                                                         Reg. i   1801

 

Sigtun øst                                             61                                           Reg. i   1838,1865,1875

 

Sigtun vest                                           5/3 – 6/1,2,6,7                      Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

                                                                                              Også kalt Sigton.

                                                              

Sigtunplass                                                                                         Reg. i   1865,1875,1900. Sigtunhytta.

1791 Sigtonstuen.

 

Dal                                                                                                        Reg. i   1900. Villa. (Dahl). U/ Sigtun.

 

Sinnerud                                               130                                         Reg. 1801.

 

Sinnerud                                               143/1                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886. Ikke med i

folketellingen 1900.

 

Sion                                                       10/23                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Ski nordre                                            77/2                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Ski søndre                                            74/3,75/1,2,76/10,77/1      (Kommunens oversikt 2002)

 

Skiseng                                                                71                                           Reg. i 1801. Gården delt i 1758.

 

Skiseng                                                                                                               Reg. i 1801.

 

Skiseng vestre                                    76/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.       

 

Skiseng V                                                                                           Reg. i 1865.

Bekkensten                                                                                          Reg. i 1865,1875,1900 .I 1875 under 76/2.

 

Skiseng østre                                      76/2                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886.

 

Skiseng                                                                76/2,4,8 – 77/6                    (Kommunens oversikt 2002)

 

Ski                                                         70                                           Reg. i 1801,1838. Gården delt i 1769. Eksist. til

1840 da gårdstunet flyttes. Gjestgiveri 1820-40.

 

Ski søndre                                                                                           Reg. i 1801.

 

Ski søndre                                            77/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Ski nordre                                            77/2                                        Reg. i 1865,1875,1886,1900. matr. 70 flyttet hit

1840. Gjestgiveri.

 

Ski gamle / gamle Ski                                                                       Reg. i 1865. Hovedbøle til 1840.

Skiplass                                                                                                               Reg. i 1865,1875,1900. Skihytta. Vestli.

 

Ski skole                                              134/1                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Ski stasjon                                           134/5                                     Reg. 1886,1900.

Smedstua                                                                                             Reg. 1900.

 

 

 

Skjeggstad                                           94                                           Reg. i 1801.

Sloren                                                                                                   Reg. i 1791,1801. Slora .

Bechensten                                                                                          Reg. i 1791,1801. Bekkensten .

Kiendsli                                                                                                               Reg. i 1791,1801. Tjernsli .

 

Skjeggestad / Skjekstad                   94/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Bekkensten                                                                                          Reg. i 1865,1875,1900.

Tjernsli                                                                                                 Reg. i 1865,1875,1900. Kjensli .

Tjernbråtan                                                                                         Reg. i 1865,1875 . Kjenebråtan. Kjernebråtan.

Slora                                                      94/2                                        Reg. i 1801,1865,1875,1886,1900. Eget bruk fra

1826.

 

Skjønhaug (østre)                               33/2                                        Reg. i 1801,1865,1875,1886,1900. Kart

1800 tegnet inn som plass. Husmannsplass i 1801 .Ikke med i folketellingen 1801. Eget bruk 1847. 1791 Schiønhaug.

Holen                                                                                                    Reg. i   1865 og 1875.

Skjønhaugplass                                                                                  Reg. i   1900. Lik Asperplass u/ Asper

øvre.

 

Skjønhaug vestre                                33/3                                        Reg. i 1865,1875,1886,1900. Eget bruk i

1847.

Skjønhaugplass                                                                                 Reg. i 1865,1875,1900.

 

Skodbo                                                  22                                           Reg. i   1801. Skotbo.

Ødegaarden                                                                                        Reg. i   1791.

Hacheneb                                                                                            Reg. i   1791.

 

Skjønhaug                                            133/9                                     Reg. i 1900. Villa.

 

Skotbu                                                   55/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Ødegården                                           55/2                                        Reg. i 1865,1875 og 1900. I folketell. Som

                                                                                                              Kråkås/ Ødegården , som gård i 1900.

 

Skodbo                                                  55/1 – 62/8                           (Kommunens oversikt 2002)

 

Skog                                                      84/1,2                                    (Kommunens oversikt 2002)

 

Skogstad                                               96/3                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Skorhaug                                             76                                           Reg. i 1801. Gården delt 1845.

 

Skoro østre                                          135/1                                     Reg. i 1838, 1865,1875,1886,1900.

 

Skoro vestre                                        135/2                                     Reg. i 1865,1875,1886,1900

 

Skorhaug                                             135/1                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Skoro V Skorhaug                             135/3                                     Reg. i 1900.

 

Skremma                                             57/4                                        Reg. i 1865,1875,1900. I dag som Sørum østre.

 

Skremma                                              91/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Slemmestad                                          47/4,5,6                                (Kommunens oversikt 2002)

 

Slemmestad                                          47/4                                        Reg. i   1801 som husm.pl., 1838, 1865,

1875,1886,1900. Eget bruk fra 1807.

 

Slora ( Skjekstadslora)                        94/6                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. Eget bruk fra

1826.

 

Slora                                                      107/7                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Slottet                                                    34/2                                        Reg. i 1801,1838,1865,1875,1886,1900. Eget

bruk i 1831.

 

Snekkerstua                                        92/4                                        Reg. i 1838,1865,1875,1900. 1801 Rustadbråtan.

1838 som Svenskehytta. 1865 Snekkerhytta.

 

Smedsrud                                             123/3                                     Reg. i 1865.1875,1886,1900. 1801 som Smedsmo.

                                                                                                              Se Foss.

 

Solbakken                                            135/4                                     Reg. i 1900. Villa

 

Solberg                                                 123                                         Reg. i   1801. Kart 1800-tallet tegnet inn under

Hobøl herred.

Solberg                                                25/1                                        Reg. i 1838,1865,1886,1900. Ubebodd i 1865.

 

Solberg                                                 97                                           Reg. i 1801. To bruk fra 1720.

Solberg                                                                                                Reg. i 1801

 

Solberg søndre                                    89/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Solberghytta                                                                                       Reg. i 1865,1875,1900 . Solbergbråtan.

 

Solberg nordre                                    89/2                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Solberg østre                                       89/3                                        Reg. i 1865,1875,1900. I 1865 Solbergplass.

 

Solborg                                                 116/1                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Solheim                                                10/9                                        Reg. i   1900

 

Solvang                                                21/8                                        Reg. i   1900. Skilt ut fra 21/1 i 1900. Ved

folketellingen s.å. ubebodd.

 

Solvang                                                 134/24                                   Reg. 1900. Villa skilt ut fra 134/1.

 

Sprettop                                                107/6                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Stallerud                                               138                                         Reg. i 1801.

Stallerudstuen                                                                                    Reg. i 1791, 1801. Stallerudhytta .

Kloppa                                                                                                 Reg. i 1801.

 

Stallerud                                               106/1                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Stallerudhytta                                                                                      Reg. i   1865,1875,1900.

Kloppa                                                                                                  Reg. i   1865,1875,1900.

Oksrud                                                                                                  Reg. i   1865,1875,1900. 1791,1801,1865,1875

u/Vevelstad

 

Stallerud                                               106/1,2                                  (Kommunens oversikt 2002)

 

Steganstad                                            81                                           Reg. i 1801. To brukere 1737-1781.

Hagen                                                                                                   Reg. i 1791,1801 . Hagan

Kølabånn                                                                                            Reg. i 1801.

 

Steganstad                                            117/1                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Steganstadplass                                                                                 Reg. i 1865,1875. 1801 Kølabånn.

Skau                                                                                                     Reg. i 1900.

Steganstadhagen                                 117/3                                     Reg. i 1865,1875,1900. 1801 plassen Hagan.

 

Steganstad                                            117/1,2                                  (Kommunens oversikt 2002)

 

Stenfeldt hønseri                                123/9                                     Reg. i 1900. Tidligere trolig som Graverstua.

 

Stensrud                                               137/7                                     Reg. i 1900.

 

Strømberg                                            33/7                                        Reg. i 1886,1900. Kråkstads første meieri.

 

Stønnerud                                             8                                              Reg. i   1801. Stenerud. Gården delt 1850.

Fierdingen                                                                                          Reg. i   1791.

Klickenberg                                                                                        Reg. i   1791

 

Stenerud ( Stønnerud) nordre           17/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

 

Stenerud ( Stønnerud) søndre           17/2                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Sandvollen                                                                                          Reg. i   1865,1875,1900.

 

Stønnerudfjerdingen                          17/3                                        Reg. i   1791,1838,1865,1875,1886,1900.

Klingenberg                                         17/4                                        Reg. i   1865,1875,1900 . Stønnerudplass.

Klickenberg 1791. Husmannsplass i 1865 og 1875. Eget bruk i 1900.

Bråtan                                                   17/5                                        Reg. i   1791,1900. Ubebodd i 1865 og 1895.

Husmannsplass i 1791. Eget bruk i 1900.

 

Stenfelt                                                 123/2                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Stensrud                                               16/5                                        (Kommunens oversikt 2002)

 

Stokstad                                                95                                           Reg. i 1801.

Stochstadstuen                                                                                   Reg. 1791.

 

Stokstad                                                88/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Stokstadplass                                                                                     Reg. i 1865

Stokstadplass                                                                                     Reg. i 1865,1875,1900.

 

Strevop                                                  83/5                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.       

Strevopbråtan                                                                                    Reg. i 1875,1900.

 

Stubberud                                             91/6                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

 

Stunner                                                 129                                         Reg. i 1801. Stunder. Gården deles 1823.

Stunnerstuen                                                                                      Reg. i 1791,1801. Stunnerplass .

 

Stunner nordre                                   90/2 – 95/17                         (Kommunens oversikt 2002)

 

Stunner   vestre                                    90/5                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Stunnerplass                                                                                       Reg. i 1865.

Jaren                                                                                                     Reg. i 1865.

Graverhytta                                                                                         Reg. i 1900. Med på kart, men ikke med i folketell.

1900.

 

Stunner østre                                      90/1                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Stunnerplass                                                                                       Reg. i 1865.

 

Støberiet                                               134/22                                   Av dette ser man at det var støperi der hvor senere

A/S Tresko og Ski Bygg holdt til senere (Støperitomta).

 

Svenderådim m/ Haugen                                                                   Reg. i 1801. Se Rådim vestre.

 

Svenderådim m/ Haugen                    71/2                                        Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. Haugen til Øsli

1924.

 

Syverud                                 113                                         Reg. i 1801.

Brokkenhus                                                                                         Reg. i 1801.

 

Syverud                                 103/1                                     Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.

Brokkenhus                                                                                         Reg. i 1865,1875,1900.

Holtet                                                                                                   Reg. i 1875,1900.

Sønsterby                                                                                             Reg. i 1865,1875,1900.

Østby                                                                                                    Reg. i 1865,1875,1900.

Grytebråtan                                                                                        Reg. i 1865,1875,1900.

Rolandsbråtan                                                                                   Reg. i 1865,1875,1900. 1900 u/ Krokhol som

Roland. Siverusplass.

Siggerudsaga                                                                                     Reg. i 1865,1875,1900.

 

Sørli                                                      134/9                                     Reg. i 1900. Villa skilt ut fra 134/3.

 

Sørli                                                      80/7                                       Reg. i 1865,1875,1900. Buttelhaugen. Solli.

 

Sørli                                                      90/4                                        Reg. i 1865,1900. Stunnerhytta 1801. Stunnerplass

1865. Kart 1871 Mikkelborg.

 

Sørum                                                   27                                           Reg. i   1801.

Schrema                                                                                                               Reg. i   1791,1801.

Braatten                                                                                                              Reg. i   1791. I 1801 under Missum n. og senere

Vang.

 

Sørum                                                   57/1                                       Reg. i   1865,1875,1900

Skremma                                               57/4                                        Reg. i 1865,1875,1900. I dag som Sørum østre.

Korsveien                                                                                            Reg. i   1865

Østhytta                                                                                                               Reg. i   1865,1875. I dag trolig Gimle. Ikke med

på kart 1817-1824.

 

Sørum søndre                                      57/5                                        Reg. i   1900. I dag muligens Skogheim.

 

Sørum                                                   57/1,5                                    (Kommunens oversikt 2002)

 

Sørum østre                                         57/4                                        Reg. i 1865,1875,1900. Tidl. Skremma.

 

 

 

T

Tallaksrud                                           78                                           Reg. i 1801. Talaxrud.

Tallaksrudstuen                                                                                 Reg. i 1791,1801. Tallaksrudplass .

Ødegaarden                                                                                        Reg. i 1791 . Tallaksrud-Ødegården.

Tallaksrudplass                                                                                 Reg. i 1801. Bua.

 

Tallaksrud                                           127/1                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Tallaksrudplass / Bua                                                                       Reg. i 1865,1875.

 

Tallaksrud-Ødegård                                                                         Reg. 1791. 1723 samme matr. som Tallaksrud.

 

Tallaksrud-Ødegård                          128/1                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900. Ikke med i

folketellingen 1900.

Saghytta                                                                                                              Reg. 1865.             

               

Tangenhagen                                       104/7                                     (Kommunens oversikt 2002)

               

Taraldrud                                             116                                         Reg. i 1801.

Taraldrudhytten                                                                               Reg. i 1791,1801.

 

Taraldrud                                             105/1                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900. To bruk med

samme gnr/bnr, men med to forskjellige hustun. (N og S) 1900.

Taraldrudhytta                                                                                  Reg. i   1865,1875,1900. 1801 Talraldrudplass.

 

Taraldrudhytta                                    105/4                                     (Kommunens oversikt 2002)

 

Teigen                                                   52/4                                        Reg. i 1791,1801,1838,1865,1875,1886,1900.

                                                                                                              Plass u. Mørk vestre 52/1 i 1791. Tejen, Teien. I

dag Grønlund.

Myra                                                                                                     Reg. i   1865 og 1875. Plass u. Teigen 52/4.

 

Telterud                                                58/3                                        Reg. i   1865,1875,1886,1900. Plass under 58/2.

Eget bruk 1878.

 

Tjernsli                                                 94/5,7                                    (Kommunens oversikt 2002)

 

Tomter                                                  28                                           Reg. i   1801

Glenne                                                                                                 Reg. i   1791.

 

Tomter                                                  13/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Tomterplass                                                                                         Reg. i   1865

 

Torvet/ Torget                                     62/4                                       Reg. i   1865,1875,1900. 1801

Laterannhytta. 1900 Torget.

 

Tronsrud                                              14/2                                        Reg. i   1801,1838,1865,1875,1886,1900. Eget

bruk 1825.

 

Trånås                                                   40                                           Reg. i 1801.

Pinna                                                                                                    Reg. i 1791.

Enden                                                                                                   Reg. i 1791.

Laterannhytta                                                                                     Reg. i 1801.

 

Tronaas/ Trånås                                  62/1                                        Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900. Thronås.

Pina                                                                                                      Reg. i   1801,1865,1875.

Enden                                                                                                   Reg. i   1801,1865,1875,1900. I dag Englund.

Torvet                                                    62/4                                        Reg. i   1865,1875,1900. 1801 Laterannhytta. 1900

Torget.

 

Tømt                                                      45                                           Reg. i 1801. To brukere 1744-1801. Gården deles

1845.

Schuggen                                                                                             Reg. i 1791,1801. Skuggen .

Nøa                                                                                                       Reg. i 1791,1801. Nøden.

Fierfingen                                                                                            Reg. i 1791,1801. Fjerdingen.

Steenmøllen                                                                                        Reg. i 1791,1801. Stenmølen .

Muerbraatten                                                                                     Reg. i 1791,1801 . Myrbråten.

Bachen                                                                                                 Reg. i 1791,1801. Bakkene.

Engen                                                                                                   Reg. i 1791,1801. Myrvoll.

Hagen                                                                                                   Reg. i 1791,1801.

Knudsbraatten                                                                                   Reg. i 1791,1801. Knudsbråtan .

 

 

 

 

Tømt nedre                                           68/1                                        Reg. i   1865,1875,1886,1900.

Nøden                                                                                                   Reg. i 1865,1875,1900. 1865 under øvre. Nøa. I

dag   Ås.                                               

Stenmølen                                                                                            Reg. i   1865.

 

Tømt øvre                                              68/2                                        Reg. i   1838,1886,1900. Ikke med i folketell. 1865

 og 1875. i denne perioden under Rådim.

Myrvoll                                                                                               Reg. i   1865,1875,1900. I 1875 under nedre.

Myrbråtan                                                                                           Reg. i   1865,1875,1900. I 1875 under nedre.

Bakkene nedre                                                                                   Reg. i   1865,1875,1900. I 1875 under nedre.

 

 

 

U

Ustvedt                                                   69                                           Reg. i 1801.

Østvedthytta                                                                                        Med på kart 1800 som plass, men ikke med i

folketellinga 1801.

 

Ustvedt vestre                                                                                      Reg. i 1801.

 

Ustvedt østre                                        142/1                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

 

Ustvedt vestre                                       142/2                                     Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.                     

 

 

 

 

V

Vollebekk nordre                               10/6,12                                  Reg. i   1865,1875,1900. Som

husmannsplass u. Kr. Prestegård i 1865,1875. Eget bruk i 1889.

                                                                                                             

Vollebekk søndre                                10/5,19                                  Reg. i   1865,1875,1900. Som

husmannsplass u. Kr. Prestegård i 1865,1875. Eget bruk i 1889. (Vallebekk).

 

Vollebekk østre                                  10/4                                        Reg. i   1865,1875,1900. Som

husmannsplass u. Kr. Prestegård i 1865,1875. Eget bruk i 1889.

 

Vang (østre og vestre)                        5/1 – 57/2 – 59/6                                Reg. i 1838,1865,1875,1900. I dag en gård

 

Vang østre                                            5                                              Reg. i 1801

 

Vang vestre                                          35                                           Reg. i 1801

 

Vaslestad                                              115                                         Reg. i 1801. To brukere 1756-1813. Folketell.

1801 en bruker.

Vaslestadplass                                                                                   Reg. i 1865.

 

Vaslestad                                              74/1,2                                    Reg. i   1838,1865,1875,1886,1900.

Rådåshagen                                                                                        Reg. i 1865. Plassen lik Rønshytta 1801 u/ Rådim

vestre.

 

Vasshagen                                            80/2,3                                    Reg. i   1838,1865,1875,1900. Eget bruk fra 1762.

ikke med i folketell. 1801.

Sørli                                                       80/7                                        Reg. i 1865,1875,1900. Buttelhaugen. Solli.

 

Veiby østre                                           133/11                                   Reg. i 1900. Villa.

 

Veiby vestre m                                     133/13                                   Reg. i 1900. Villa.

 

Vanaheim                                             134/19                                   Reg. i 1900. Villa. Skilt ut fra 134/1.

 

Vevelstad                                              58                                           Reg. i 1801.

Berget                                                                                                   Reg. i 1791,1801 . Berget.

Tussedahlen                                                                                        Reg. i 1791,1801.

Ødegaarden                                                                                        Reg. i 1791,1801. Tilhørte Rud 1791.

Joensrud        &