Gårder i Ås kommune, Akershus (listet fra Ås gårdshistorie bind 1 og 2 av Trygve Vik)

Gårdsnavn er skrevet med sort. Plasser under hovedgården er skrevet med rødt.

 

Ås hovedsogn

 

Abberud                                               Gnr. 47

               

Berg                                                     Gnr. 28

Berghyttene

 

Brekke                                               

Brekke nordre                                      Gnr. 53

Lier

Brekke søndre                                     Gnr. 51

Nagelstua

Brekke mellom                                     Gnr. 52

Sandås

 

Burum                                                  Gnr. 44

Kjellberg

Burumhytta

Nylenda

 

Bølstad                                                 Gnr. 58

Lurbakk

Ødegården

 

Børsum                               

Børsum n                                              Gnr. 35

Børsum øvre                                        Gnr. 35 Bnr. 1

Tyskland

Børsum nedre                                      Gnr. 35 Bnr. 2

Bjerkeskaug nordre

Bjerkeskaug                                         Gnr. 35 Bnr. 3

Fjerdinghagen (Fjerdingstykket)      Gnr. 35 Bnr. 5

Fjellet                                                    Gnr. 35 Bnr. 7

Fjellsenga                                             Gnr. 35 Bnr. 8

Børsum s                                              Gnr. 34

Børsum mellom                                    Gnr. 34 Bnr. 5

Villskaug

Utenga

Kølabonn

Torsnes                                                Gnr. 34 Bnr. 2

 

Børsumsrud                                        Gnr. 6

Plassen

 

Dylterud                                               Gnr. 39 Bnr. 2

Dylterud vestre (Sagstua)                 Gnr. 39 Bnr. 3

Dyløterudbråten                                 Gnr. 39 Bnr. 9

Bjerkelund                                            Gnr. 39 Bnr. 7

Fagerli                                                   Gnr. 39 Bnr. 8

 

Dyster                                                  Gnr. 55

Myrvoll

Åsheim                                                 Gnr. 55 Bnr. 2

Blåfjellet

Dysterbråten

Gropa

Ekeberg                                               Gnr. 7

Odalen (se Frogn b.b.I s.698)

 

Eldor                                                     Gnr. 50

Eldor Søndre                                        Gnr. 50 Bnr. 1

Lunden

Eldor østre                                           Gnr. 50 Bnr. 8,12

Eldorhagen                                          Gnr. 50 Bnr. 7

Granheim                                              Gnr. 50 Bnr. 9,16

Eldor                                                     Gnr. 50 Bnr. 11,15

Eldor nordre                                         Gnr. 50 Bnr. 2

Solli                                                       Gnr. 50 Bnr. 4

Nylenda                                                Gnr. 50 Bnr. 5

Ødegården                                           Gnr. 50 Bnr. 6

 

Fjøser                                                   Gnr. 74 Bnr. 5

Trolldalen

 

Fosterud                                              Gnr. 23

Fosterud søndre                                 Gnr. 23 Bnr. 3

Fosterudødegården                            Gnr. 23 Bnr. 2

Martestua

Rikkastua

 

Furu                                                      Gnr. 5

Follemyra (se Frogn b.b I s. 262)

 

Gultvet                                                  Gnr. 11

Bråten

 

Hale                                                      Gnr. 37

Fjellbakken

 

Haug                                                    

Haug v                                                  Gnr. 16

Haug nordre                                        Gnr. 16 Bnr. 1

Haug vestre                                         Gnr. 16 Bnr. 2

Haughagen                                          Gnr. 16 Bnr. 3,4

Sporenes                                              Gnr. 16 Bnr. 5

Haug søndre                                        Gnr. 16 Bnr. 6

Tuten

Haug østre                                           Gnr. 17

Bakken                                                  Gnr. 17 Bnr. 2

 

Herum                                                  Gnr. 45

Herum nordre                                      Gnr. 45 Bnr. 4

Tømmerkastet s

Tømmerkastet n

Nissenberg

Bråten

Rud                                                       Gnr. 45 Bnr. 6

Herum søndre                                      Gnr. 45 Bnr. 3

Herumhagen                                        Gnr. 45 Bnr. 1

Grønnli

Lillerødsletta

Børreneset

 

Hogsmark                                           Gnr. 20

Hogsmark søndre                               Gnr. 20 Bnr. 1

Nogsmark nordre                                Gnr. 20 Bnr. 2

 

Hogstvet                                              

Hogstvet vestre                                  Gnr. 48

Høyås                                                   Gnr. 48 Bnr. 3

Hogstvet østre                                    Gnr. 49

Åros

Toppen

Kølabonn

 

Holstad                                 Gnr. 15

Dammen

Holstad nordre                                    Gnr. 15 Bnr. 1

Tangen

Rishaug

Holstad vestre                                     Gnr. 15 Bnr. 3

Ingerstua

Holstad søndre                                   Gnr. 15 Bnr. 4

Heggelund (Abrahamsstua)

Sanderstua

Holstadlunden (Granerud)

 

Hønserud                                             Gnr. 21 Bnr.2

 

Iversrud                                               Gnr. 13

Iversrud søndre                                  Gnr. 13 Bnr. 2

Iversrud nordre                                   Gnr. 12 Bnr. 1,3,4

Dammen

 

Kinn øvre                                             Gnr. 40

 

Kinn                                                      Gnr. 10

Kinn søndre                                         Gnr. 10 Bnr. 1

Plassen

Kinn nordre                                         Gnr. 10 Bnr. 2

Plassen

 

Klommestein nordre                         Gnr. 3

Smedhytta

Klommestein østre                              Gnr. 3 Bnr. 2

 

Klommestein søndre                         Gnr. 1

Klommesteinbråten

Baltserstua

Solbergstua

 

Korsegården                                       Gnr. 27

Bakken

Korsegårdbråten

Kongstein                                            Gnr. 27 Bnr. 2

Valders

Dalen                                                    Gnr. 29

 

Kvestad                                                 Gnr. 24

Vassenga

Flyinn

Biørnstua

Kroken

 

 

 

Linnestad                                             Gnr. 30

Søndregården

Nordregården

Nylenda                                                Gnr. 35 Bnr. 5,6

Østli

Lunden

 

Moer                                                     Gnr. 54

Moer søndre                                        Gnr. 54 Bnr. 1

Søndre plass

Moerbråten

Moer nordre                                        Gnr. 54 Bnr. 3

Nordre plass

Sandmoen

 

Myrer                                                   Gnr. 12

Myrer søndre                                      Gnr. 12 Bnr. 3

Myrer østre                                          Gnr. 12 Bnr. 4

Myrer nordre                                       Gnr. 12 Bnr. 2

Myrer vestre                                        Gnr. 12 Bnr. 1

 

Norderås                                              Gnr. 41

Stein

Holtet

Sandvollen

Norderåshøgda

Utsikt

Østli

Nordli

Sørli

Skogli

 

Pukstad                                                Gnr. 59

 

Rustad                                                  Gnr. 18

Toppen

 

Rød                                                        Gnr. 46

Rød søndre                                          Gnr. 46 Bnr. 1

Rød nordre                                           Gnr. 46 Bnr. 2

Enderød

 

Skoftestad vestre                               Gnr. 8

Kantebakke

Kantebakke                                          Gnr. 8 Bnr. 2

Knappemyra                                        Gnr. 8 Bnr. 3

Teigen                                   NB!         Gnr. 49 i Hurum

Skoftestad østre                                  Gnr. 9

Skredderstua

Skoftestadteigen

Nordli

Skoftestad søndre                              Gnr. 9 Bnr. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Slørstad                                               Gnr. 57

Slørstad mellom                                   Gnr. 57 Bnr. 1

Bråten

Slørstad søndre                                   Gnr. 57 Bnr. 2

Hellerud

Slørstad nordre                                   Gnr. 57 Bnr. 3

Skabberud

Høgda

 

Smedbøl                                               Gnr. 21

Kroknes

 

Stensrud                                              Gnr. 25

Stensrud lille                                        Gnr. 25 Bnr. 2

 

Støkken

Støkken vestre                                    Gnr. 31

Støkkenbråten                                     Gnr. 31 Bnr. 2

Kroken

Attut

Myrbekk

Støkken østre                                      Gnr. 32

Tittut

Støkkenholtet

Støkken nordre                                    Gnr. 33

Ødegården

Boksopp

 

Syverud                                Gnr. 39

Skuggen

Skaug

Sagstua

Grinda

Lurenga

 

Sørås                                                    Gnr. 43 Bnr. 3

Sørås søndre                                       Gnr. 43 Bnr. 2

Sørås nordre

Åmot

Glåmos

Høybråten

Steinbråten

 

Tokerud                                               Gnr. 10

Tokerud søndre                                  Gnr. 19 Bnr. 1

Tokerudbråten

Baltserstua

Tokerudbakken

Tokerud nordre                                   Gnr. 19 Bnr. 2

 

Tomter                                                 Gnr. 34 Bnr. 4

Fleskebakke

 

Torp                                                      Gnr. 4

Torp                                                      Gnr. 4 Bnr. 2

 

 

 

 

Treider                                                

Treider v                                               Gnr. 26

Treider vestre                                      Gnr. 26 Bnr. 2

Holtet                                                    Gnr. 26 Bnr. 5,6,7

Haugsten                                             Gnr. 26 Bnr. 8,9

Myrvoll

Treider ø                                               Gnr. 28

 

Trosterud                                            Gnr. 22

Fjerdingen                                            Gnr. 22 Bnr. 2

Trosterud søndre                                               Gnr. 22 Bnr. 4

 

Vennersgård                                       Gnr. 14

Vennersgård østre                              Gnr. 14 Bnr. 1

Vennersgård vestre                            Gnr. 14 Bnr. 2

Dammen østre

Dammen vestre

 

Voll                                                       Gnr. 36 og 43

Voll søndre                                          Gnr. 36 Bnr. 1

Voll østre                                              Gnr. 36 Bnr. 2

Voll østre                                              Gnr. 36 Bnr. 3

Nygård

Voll nordre                                           Gnr. 43 Bnr. 1

Muggestad

Målet

Vollebekk

 

Østby                                                    Gnr. 56

Østby vestre                                        Gnr. 56 Bnr. 1

Slemmestad

Lunden

Østby østre                                          Gnr. 56 bnr. 2

 

Ås (NLH)                                             Gnr. 42

Kaia

Åkebakken

Kroerenga

Brønnerud

Huset

Loppehullet

EinarstuaFrydenhaug

Grinda

Åsbråtan

Kjærsrud

 

 

 

 

Nordby sogn

Askehaug                                            Gnr. 113

Einerhaugen

Markusløkka

Sporret

Askehaugbråten

 

Bekk                                                    Gnr. 112

Nesseberget

Bekkevoll

 

Breivoll                                                Gnr. 113 Bnr. 2

Nesset

 

Bølstad                                                 Gnr. 114

Plassen

 

Fjeldstad (Fuglenebbet)                    Gnr. 118

 

Fåle

Fåle N                                                   Gnr. 110

Labråten

Østli

Fåle S                                                    Gnr. 109

Fålehaugen

Renna

Fåle søndre                                          Gnr. 109 Bnr. 1

Nybråten

Fåle mellom                                          Gnr. 109 Bnr. 2

Jorddammen

Pollen                                                    Gnr. 109 Bnr. 3

Kontoret

 

Grøstad                                                Gnr. 96

Holmestua

 

Grøterud                                              Gnr. 117

 

Kaksrud                                              Gnr. 116

Kaksrud-ødegården                           Gnr. 116 Bnr. 6

Bekkevoll

Søndre Bekkevollen

Nordre Bekkevollen

Nordli

 

Kirkerud                                             Gnr. 115

Kontra

Lofsrud

 

Kjærnes                                                Gnr. 111

Kjærnes vestre (1732 – 1834)

Kjærnes Østre  (1732 – 1834)

Kjærnes nedre                                     Gnr. 111 Bnr. 1

Bogen

Skrekka

Kjærnes øvre                                       Gnr. 111 Bnr. 2,3

Brenningsmyra

Kjærneshøgda

Kjærnesstrand

Nebba

Libråten

Lindeflauet          

Strandenga                                          Gnr. 111 Bnr. 4,8

Køya                                                     Gnr. 115 Bnr. 5

 

 

 

 

 

 

 

Melby                                                    Gnr. 100

Myra

Sørli

Verpet

Melby søndre                                      Gnr. 100 Bnr. 2

Melby                                                   Gnr. 100 Bnr. 3

Risstua

Østenga

Nybråten

Langli

 

Nordby                                 

Nordby nordre                                    Gnr. 106

Vassflauet

Lilleby

Lillebyhaugen

Skredderstua

Nystua

Solli

Nordby vestre                                     Gnr. 104

Trondhjem

Verket

Høybråten

Kveldro

Bilitt

Myrås

Olasbråten                                           Gnr. 104 Bnr. 2

Lillebybakken

Nordby østre                                       Gnr. 105

Vassflauet

Lia

Nordby østre                                       Gnr. 105 Bnr. 1

Nordby østre                                       Gnr. 105 Bnr. 3

Gårdmansbråten                                  Gnr. 105 Bnr. 2

Steinbråten

 

Nygård                                                 Gnr. 103

Plassen

 

Nøstvet                                                 Gnr. 107

Stuene

Nordre Stuene

Søndre Stuene

Mellom-Stuene

Dogga

Sjøskogen

Grimsroa

Grimsrudenga

Høyungen

Flauenberg

Vinterdalen

 

Ris                                                        Gnr. 101

Risstua

Rennimellom

Salstein

GatebakkeNordre Risplass

Mellom Risplass

Søndre Risplass

Skysjordet                                            Gnr. 101 Bnr. 2     

 

Skisjordet                           

 

Sneis                                                    Gnr. 97

Sneis søndre                                        Gnr. 97 Bnr. 1

Rombakk

Romeros

Skremma                                               Gnr. 97 Bnr. 8

Skremmabråten                                    Gnr. 97 Bnr. 9

Sneis vestre                                         Gnr. 97 Bnr. 3

Nordenga                                             Gnr. 09 Bnr. 4

Sneisbråten

Østreng (Kroken)                               Gnr, 97 Bnr. 12

Sneis østre                                           Gnr. 97 Bnr. 6

Bjerkeskaug                                         Gnr. 97 Bnr. 5

 

Solberg                                                Gnr. 102

Pershytten

Solberg nordre                                    Gnr. 102 Bnr. 3

Solberg nordre                                    Gnr. 102 Bnr. 2

Smedbølstua                                       Lnr. 177d

Bråtehaugen                                        Gnr. 102 Bnr. 4

Solberg vestre                                     Gnr. 102 bnr. 6

Haugen                                                 Gnr. 103 Bnr. 9

Solberghagen

Tamburbakken                                    Gnr. 102 Bnr. 10

 

Sundby v                                               Gnr. 98

Bakkene

Sundbysand

Gravenga

Kjelleren

Sundbyødegården                              Gnr. 98 Bnr. 2

Sollia                                                     Gnr. 98 Bnr. 3

 

Sundby ø                                              Gnr. 99

Sundby mellom                                   Gnr. 99 Bnr. 1

Sundby mellom                                   Gnr. 99 Bnr. 2,3

Sundby søndre                                   Gnr. 99 Bnr. 4,7

Teigen                                                  Gnr. 99 Bnr. 11

Sundby østre                                       Gnr. 99 bnr. 12

Kaffibråten

Kullebund                                            Gnr. 99 Bnr. 19

Hagen søndre                                      Gnr. 99 Bnr. 16

Hagen nordre                                      Gnr. 99 Bnr. 15

Ødemark                                               Gnr. 99 Bnr. 5

Ødemark                                               Gnr. 99 Bnr. 8

Isakstua

Malerstua

Orskaug                                                Gnr. 99 Bnr. 6

Egge nordre                                         Gnr. 99 Bnr. 13

Egget nordre                                        Gnr 99 Bnr. 18

Egget søndre                                       Gnr. 99 Bnr. 14

 

To                                                          Gnr. 108

To-ødegården

 

 

 

 

Mellom Nordby og Kroer sogn

 

Askjum                                                Gnr. 61

Askjumhytta

Sverige

Nygård                                                 Gnr. 61 Bnr. 2

Stokholm

Vollen

Smedhytta

Grønnslett

Sagbakken

 

Bjørnebekk                                         Gnr. 74

Einarstua

Vestre plassen

Bråten

Nordli

Sørli

Østli

 

Haga                                                     Gnr. 66

Østenga

Hagelund                                             Gnr. 66 Bnr. 2

 

Hauger                                                 Gnr. 67

Hauger søndre                                    Gnr. 67 Bnr. 1

Hauger nordre                                     Gnr. 67 Bnr. 2

Keiser-plassen

Haugerbråten

 

Haugerud                                             Gnr. 60

Haugerud østre                                   Gnr. 60 Bnr. 2

Haugerud vestre                                 Gnr. 60 Bnr. 1

Fossen

Skredderstua

Lefsrud

 

Haugteigen                                          Gnr. 68

 

Hol                                                        Gnr. 70

Holen    

Lunden

 

Holstad                                                 Gnr. 62

Holstad nedre                                      Gnr. 61 Bnr. 1

Grimstua

Holstad øvre                                        Gnr. 64 Bnr. 4

Kroknes

Sletta

Presthytta

Nordenga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjølstad                               

Kjølstad vestre                                    Gnr. 64

Nordgården

Sørgården

Haug Kjølstad (Lille Kjølstad)

Dreierstua

Kjølstad østre                                      Gnr. 63

Nylenda

Guldbrandstua

Siristua

Skogli

Skjønhaug                                            Gnr. 63 Bnr. 2

Kjølstad nordre                                   Gnr. 65  

Grubbegården

Gullikgården

Skjønhaug

 

Rustad                                                  Gnr. 73

Rustad østre                                        Gnr. 73 Bnr. 1

Monsrud

Torget

Rustad nordre                                     Gnr. 73 Bnr. 2

Nyborg                                                 Gnr. 73 Bnr. 3

Porten

 

Skuterud                                             Gnr. 71

Skuterud nordre                                  Gnr. 71 Bnr. 1

Skuterud søndre                                 Gnr. 71 Bnr. 2

Posetrong

 

Torderud                                              Gnr. 72

Kampenhaug

Nordli

 

Østensjø                                              Gnr. 69

Østensjø nordre                                  Gnr. 69 Bnr. 1

Østensjø søndre                                 Gnr. 69 Bnr. 4

Grønlund                                              Gnr. 69 Bnr. 2

Sand

Østensjøhaugen

 

 

 

 

Kroer

Bakk                                                    Gnr. 88

Bakkenga

 

Bjørnstad                                             Gnr. 87

Plass

Granerud

Ospeli

Nordli

Syversnesa

Bjørnestad nordre                               Gnr. 87 Bnr. 3

 

 

 

 

Bråte

Bråte østre                                           Gnr. 79

Dammen søndre                                  Gnr. 79 Bnr. 5

Dammen nordre                                   Gnr. 79 Bnr. 6

Erikshytta

Nordskaug                                           Gnr. 79 Bnr. 10

Svaheim                                                Gnr. 79 Bnr. 11

Bråte søndre                                        Gnr. 79 Bnr. 3,4

Myrvoll

Kølabonn

Tørkopp                                                               Gnr. 79 Bnr. 7

Bråte vestre (Skræpisrud)                  Gnr. 78

Hestehagen

Granerud                                              Gnr. 78 Bnr. 3

Ommen                                                 Gnr. 78 Bnr. 2

 

Danskerud

Danskerud                                           Gnr. 75 Bnr. 9

Danskerudbråten

Grinda

Danskerud nordre                               Gnr. 75 Bnr. 7

 

Gulli                                                     Gnr. 84

Gulli nordre                                          Gnr. 84 Bnr. 1

Gulli søndre                                         Gnr. 84 Bnr. 2

Plassen

 

Gåvim                                                   Gnr. 91

Piskenhus

 

Helgestad                                             Gnr. 76

Helgestad nedre                                  Gnr. 76 Bnr. 1

Helgestad øvre                                    Gnr. 76 Bnr. 2

Kjetterud

Madshytta

 

Kaksrud                                              Gnr. 81

Kaksrud nordre                                   Gnr. 81 Bnr. 1

Kaksrud søndre                                  Gnr. 81 Bnr. 2

 

Kroer

Kroer nordre                                        Gnr. 94

Kroer mellom                                       Gnr. 94 Bnr. 1

Nordli                                   

Kroer nordre                                        Gnr. 94 Bnr. 2

Grønnlia

Steinbråten          

Kroer søndre                                       Gnr. 93

Ødegården

Kroerhytta

 

Krosser                                                Gnr. 95

Nylenda

Sand

Krosser nordre                                    Gnr. 95 Bnr. 2

Vollholen                                              Gnr. 95 Bnr. 3

 

Mjønebakke

 

 

Moer                                                     Gnr. 82

Krokås

Kølabonn

Moerødegården                                  Gnr. 80 Bnr. 2

Ødegården

Moseby

Moerneset

Brattli

 

Revaug                                                 Gnr. 75

Hellete

Furumoen

Furumoen                                             Gnr. 75 Bnr. 5

Bråten

Hestehagen

Stigen

 

Rød                                                        Gnr. 77

Rødshytta

 

Sennebråte                                          Gnr. 80

Nesa

Brantløkka                                            Gnr. 80 Bnr. 2

 

Stensrud                                              Gnr. 92

 

Sutterhol                                             Gnr. 83

Plassen

 

Tirud                                                    Gnr. 86

Hestehagen

 

Toverud                                Gnr. 85

 

Østby                                                    Gnr. 90

Østby søndre                                      Gnr. 90 Bnr. 2

 

Ålerud                                                  Gnr. 89

Ålerudneset                                         Gnr. 89 Bnr. 2

Myra                                                     Gnr. 89 Bnr. 4