Forord

 

   Baltzer Hansen Holstad ( 1894 – 1949) fra østre Holstad gård i Ås hadde stor interesse av slektsgranskning. I 1934 utga han sitt materiale ved å
   trykke opp fire ættetavler med utgangspunkt i ekteparet Abigael Aasmundsdatter Holstad (1690 – 1741) og Baltzer Jakobsen Holstad ( 1680 – 1741)
   og deres 10 barn.

   Hovedtavlen gir en skjematisk oversikt ekteparet og deres ti barn. I tillegg inneholder den enkelte
   opplysninger om 7 av barna, samt enkelte opplysninger om foreldrenes forfedre. De tre andre tavlene omtaler de tre siste barna, nemlig
   Anders (1718-1780), Siri (1721-1803) og Baltzer (1731-1789) og deres etterkommere frem til ca 1930.

   Holstad nedla utvilsomt et enormt arbeide. Han fikk hjelp av Olav Spydevold, som da angivelig arbeidet ved Norges Landbrukshøyskole i Ås, til å
   utarbeide ættetavlene. Dette materialet fikk jeg låne av Britt og Åsmund Holstad for ca to år siden og har lagt det inn på data ved å benytte
   DISGEN 8.0. I forhold til Holstads arbeide har jeg foretatt en rekke tilføyelser, bl.a. har jeg fulgt et av de andre barna, nemlig
   Christence (1716 – 1784) som var min 4-tippoldemor.

   Jeg er ikke kjent med hvilke kilder Holstad benyttet, men jeg vet at han var ofte i København hvor trolig mye av våre arkiver var på den tiden.
   Imidlertid må dette materialet betraktes som ”sekundærkilder”. Selv om jeg har vektlagt nøyaktighet i mitt arbeide med å legge dette inn på data,
   vil det mest sannsynlig foreligge feil. Jeg vil være takknemlig å få melding om feil, samt andre opplysninger som våre lesere måtte ha.

 

   På møte i Ski Slektshistorielag den 22.1.2003 overrakte Odd Kletteli, Oslo, et av originaltrykkene av Holstads arbeide til undertegnede.
   For at dette materialet skulle være tilgjengelig for alle, ble vi enige om å legge det ut på foreningens hjemmeside.

 

 

   Ski, 8.2.2003

 

   Odd-Lauritz Aamodt, Ski

Til Holstadslekten

 

   KILDER

 

·        Baltzer Hansen Holstads slektstavler av 1935

·        Eivind Karteruds gårdshistorier og hans funn (Skiptvet)

 •    Ås gårdshistorie, bind I og II, av Trygve Vik
     Vestby gårdshistorie, bind I og II, av Oswald Martinsen
     Kråkstad - en bygdebok, bind I og II, av Martin Østlid
     Eidsberg gårdshistorie, bind I – IV, av Helge Frøyset
     Skiptvet kommune 1837 – 1937
     Våler bygdebok – gårdshistorier, bind I og II, av Einar J. Pedersen
     Folketellinger i 1801, 1865 og 1900
     Slekten fra Hauger i Vestby - innsamlet av Rolf Mack
     Familysearch – Mormonersektens slektsbase
     Torild Wang Sletner, Skiptvet Skog – Eng av Arne Lystad
     Aner og etterkommere til Helene Amalie og Sigvart Brække av Finn Erik Levin
     Rygh: Gaardsnavne i Norge
     Follominne 2001 - 2002
     Familiens beretninger

     Copyright Ski slektshistorielag.