Ski slektshistorielag ble startet 4. oktober 2000. Bjørg Brynildsen tok et initiativ,
   og 14 personer møtte frem.
  

  Lagets medlemstall i årene 2005-2009 har ligget på rundt 100 til 120 medlemer.
  Medlemmene i laget har lagt ned et stort arbeide ved å transkribere kirkebøkene for   Kråkstad og Ski. Disse er lagt ut på Digitalarkivet.

  Laget har også stått for fotografering av gravminner på kirkegårdene i Ski komune,   
  Disse er ikke lagt ut på Dis (Data i slektsforsking) som nå heter nå Slekt og data.
 
  Laget hadde også egen   medlemsavis, slektsveven  fra 2002-2010 for sine medlemmer.

  Laget ønsker å øke interessen for slektsforskning blant gamle og unge i Follo,
  og selvsagt, alle andre steder. Medlemmene forsker i alle landets fylker og kommuner
  - og i utlandet.

  Alle medlemsmøtene blir holdt på Ski bibliotek.


         Skislekt i pressen:   Verver slektsgranskere   Slektsforskerdagen på Ski bibliotek.
                                           Nytt Kirkeskip:Østlandets blad 4. des.2004.
  Copyright Ski slektshistorielag.