Om bildesamlingen
           Vi har erfart at publisering på internett kanskje kan være eneste mulighet
           for å oppklare opplysninger om bildene før denne viten går tapt.

           Bildesamlingen består av bilder vi har motatt for fri bruk.
           Galleriet er for tiden bygget opp etter følgende katergorier.
           Uidentifiserte steder personer.
           Geografisk plassering i Follo.
           Kjøretøy, Husgeråd, Gamle dokumenter.
           Under kategoriene ligger det album med egne navn som angir innholdet.

             Gjester kan legge til kommentarer under bildene, med opplysninger etc.
             Ønsker du å bidra med bilder kan du sende de til Bildesamling Skislekt
             Eller selv laste opp bilder. Da må du ta kontakt via mailen over. Eller ta kontakt via Bildesamlingens egen
             kontaktfunksjon.
             Da blir du registrert og får et midlertidig brukernavn og passord for å logge inn. Brukernavn og passord kan
             du senere forandre når du ønsker.

             Ski slektshistorielag forbeholder seg retten til å omsortere bildene, eller omplasserre opplysningene for bildene
                                                               slik at galleriet skal få et enhetlig utseende.

   Bruk av bilder er underlagt åndsverksloven og er mer komplisert enn skrevne kilder.
   Det er lov å sitere og gjennfortelle skrifter. Et bilde er umulig å sitere eller gjennfortelle.

   Det er ønsklig med en lisensering av bildene. Vi ønsker en lignende lisensering som er brukt på    Wikipedia / Lokalwiki.

   Du må akseptere følgende betingelser.
   Originalen til filen har verkshøyde etter åndsverkloven, men eneretten til å råde over det er foreldet, enten fordi det er minst 70 år siden
   opphavsmannen døde, eller fordi opphavsmannen ikke er kjent, og det er minst 70 år siden bildet ble publisert,
   jmf. åndsverklovens §§ 40 og 41. Det betyr at du kan gjenbruke og modifisere filen så lenge du krediterer opphavspersonen etter god skikk
   og behandler verket respektfullt.
   Eller du selv har tatt bildet, eller fått tilatelse til å bruke dette bildet her.

   Samtidig ønsker vi å legge ut bildene med et lite vannmerke for at det skal være mulig å identifisere hvor bildene kommer fra.
   Ønsker du å vannmerke dine bilder selv kan du gjerne det. Dette må gjøres før du laster opp, og du må legge vannmerket et annet sted enn vårt
   merke som ligger nederst til venstre.
   Vi ønsker også at andre kan benytte bildene, da vi ikke har noen økonomiske interesser i forhold til bildene.
   Hovedhensikten er at flest mulig kan ha glede av å ha tilgang til historiske bilder eller bilder med relevans til dette temaet,
   som er det aktuelle her.

   Om bildene mangler opplysninger om sted tid gjenstander eller personer er helt greit.
   Vi har erfart at publisering på internett kanskje kan være eneste mulighet for å oppklare slike forhold. (før det er for seint)0


   Til Bildesamlingens startside.

   Copyright Ski slektshistorielag.