Styret 2022.
  Leder:         Gyrid Jørgensen                   
  Nestleder:   Bjørg Brynildsen                   
  Sekretær:   Bjørn Sandbekk          
  Kasserer:   Fred Øyvind Johnsen            

  Styremedlemer: Mette Ramberg,   Finn Roaas,   Bjørnar Iversen,
  Ellen Turau.

  Andre oppgaver.
  Revisor:

  Valgkomite: Tore Lotsberg,  Bjørg Brynildsen,  Fred Øyvind Johnsen.

  Turkomite: ,   Tore Lotsberg,   Bjørn Sandbekk.

  Velferdskomite: Kari Johnsen

                                           Hjemmesiden: Gyrid Jørgensen                                 
                                           
                                           Bildearkivet: Bjørg Brynildsen,   Gyrid Jørgensen

                                           Gårdshistorien:    
                                           Bjørg Brynildsen, Gro Strand.

                                          Registreringsgr: Bjørnar Iversen,   Karin Linnerud,   Turid Jensen,  Rolf Gjølstad .

                                            Slektsveven Redaktør: Ikke besatt.    
                     ;                     Redaksjonen:
                                           Rolf Yttereng    
                                           Siri Iversen        siri.iversen@gmail.com
                                           Karin Linnerud
                                           Bjørg Brynildsen   Copyright Ski slektshistorielag.