SVERIGE


 

Demografisk Database, Sør-Sverige      
DISbyt Sverige      
Folkräkningen 1890 på nätet      
Föreningen Släktdata      
Rötter Anbytarforum      
Skånsk Släktforskning      
Vallonslekter