Verver slektsgranskere -


   Hun er detektiv i egen historie.
   Nå vil Bjørg Brynildsen og
   Ski slektshistorielag ha flere med på leken.
   Lørdag arrangerer laget åpen dag på
   Ski bibliotek.


   Gro B. Røiland


   grr@oblad.no
   SKI: Laget ble stiftet høsten 2000, og har i dag 39 medlemmer fra Ski og nabokommunene. De er fra 30 til over 70.
   Bjørg Brynildsen fra Ski er aktiv i laget, og håper flere vil melde seg inn. Lørdagen er laget godt representert på
   biblioteket, klare til å verve nye medlemmer, vise vei på lesemaskiner og internetts databaser for slektsgranskere.
   For internett og lesemaskiner er to vesentlige hjelpemidler for detektiver i slektshistorie.

   Kirkebøker.
   Lesemaskinen brukes til å lese mikrofilm, forklarer Brynildsen.

   Alt av kirkebøker tilbake til 1736 og frem til ca1920 finnes på mikrofilm. Noe vi ikke minst kan takke mormonere i
   USA for. Mormonere er pålagt å kjenne sine forfedre fire generasjoner tilbake.
   Som et ledd i det, har de fått mikrofotografert alle norske kirkebøker.
   Nå er kirkebøkene fra Ski og Kråkstad i ferd med å overføres til data. En jobb Ski slektshistorielag har påtatt seg.
   Seks personer er i gang med den møysommelige jobben. Det vil lette tilgangen på opplysninger.
   Vi har gjort en del siden vi startet opp. Ett av medlemmene har også fotografert alle gravstøttene i Ski og Kråkstad    for å legge det ut på internett. Vi er i ferd med å lage et enkelt medlemsblad og vi har medlemsmøter med foredrag    en gang i måneden, sier Brynildsen.
   Biblioteket er slektsgranskernes faste møtested i Ski. Her møtes de formelt og uformelt. Kirkebøker og bygdebøker    fra hele landet og Sverige skaffes tilveie av biblioteket, som har flere lesemaskiner til slektsgranskeres disposisjon.

   Besettelse.
   Drivkraften kan være nysgjerrighet, spørsmål som hvem er jeg, hvor jeg kommer fra og hva slags forhold levde    slekten min under, mener Brynildsen. Selv har hun forsket på røttene sine i over 7 år.
   Jeg ble mormor. Det fikk meg til å begynne. Det satte i gang tankeprosesser om hvordan slekten har vært og    hvordan det blir framover. Jeg var også så heldig å komme over noe fars onkel hadde skrevet ned fra sin barndom    på Mongstad.
   Brynildsen har sporet sine forfedre tilbake til 1550. Hun har funnet dem på Lindås ved Bergen, i Østfold, Sverige    og Enebakk
   Det optimale er å finne nok informasjon til å se mennesket bak tørre tall for fødsel, bryllup og død.
   Det kan finnes i bygdebøker og eller en kommentar i kirkebøkene. Domsbøker kan også romme mange
   spennende opplysninger.
   Du blir interessert i lokalhistorie og historie ved å holde på med slektsgransking. Det vekker nysgjerrigheten for
   hvordan folk levde. Når du først begynner, blir det nesten en besettelse. I faser der vi leter og finner,
   tenker vi nesten ikke på annet, sier Brynildsen.

  Copyright Ski slektshistorielag.