Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Magdalena Cathrine Adler (268)Generasjon 11. Magdalena Cathrine1 Adler (268) married Generalmajor Carl Ludvig Roepsstorff (266), sønn av Johan Christopher Roepsstorff (232) og Marie Elisabeth Storm (233), den 16 nov 1731. Hun died den 6 feb 1740.
Barn av Magdalena Cathrine1 Adler (268) og Generalmajor Carl Ludvig Roepsstorff (266) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Carl Ahlefeldt (226)Generasjon 15. Carl1 Ahlefeldt (226) married Beate Ranzau (227).
Barn av Carl1 Ahlefeldt (226) og Beate Ranzau (227) er:

Generasjon 26. Sophie2 Ahlefeldt (225) (Carl1) married Oberstlieutenant Fredrik Roepsstorff (223), sønn av Major Hans Roepsstorff (219) og Anna Brockdorff (220).
Barn av Sophie2 Ahlefeldt (225) og Oberstlieutenant Fredrik Roepsstorff (223) er:

Generasjon 37. Christopher3 Roepsstorff (228) (Sophie2 Ahlefeldt, Carl1) married Elisabeth Schrøder (229).
Barn av Christopher3 Roepsstorff (228) og Elisabeth Schrøder (229) var:

Generasjon 48. Michael4 Roepsstorff (231) (Christopher3, Sophie2 Ahlefeldt, Carl1) married Metta Sophia Thomsen (236). Han died i 1700.
Barn av Michael4 Roepsstorff (231) og Metta Sophia Thomsen (236) var:

9. Brigader Claudius Ulrik4 Roepsstorff (230) (Christopher3, Sophie2 Ahlefeldt, Carl1) was born den 11 okt 1653. Han married Beate Hedevik Munk (237), datter av Frantz Munk (238) og Christine Eleonore Ahlefeldt (239), i 1681. Han died den 12 aug 1704 50 år gammel.
Barn av Brigader Claudius Ulrik4 Roepsstorff (230) og Beate Hedevik Munk (237) var:

10. Johan Christopher4 Roepsstorff (232) (Christopher3, Sophie2 Ahlefeldt, Carl1) was born i 1659 på Kiel. Han married Marie Elisabeth Storm (233), datter av Arved Storm (234), i 1698. Han died i 1731.
Barn av Johan Christopher4 Roepsstorff (232) og Marie Elisabeth Storm (233) var:

Generasjon 518. Christian Frederik5 Roepsstorff (245) (Claudius4, Christopher3, Sophie2 Ahlefeldt, Carl1) was born den 27 okt 1689. Han married Christiane Marie Röbern (246), datter av (--?--) Röbern (247) og Sophie Reickingen (248). Han died den 8 feb 1775 85 år gammel.
Barn av Christian Frederik5 Roepsstorff (245) og Christiane Marie Röbern (246) var:

24. Oberst Christopher Frederich5 Roepsstorff (255) (Johan4, Christopher3, Sophie2 Ahlefeldt, Carl1) was born den 27 nov 1688. Han married Sophie Augusta Vieregg (256) den 24 apr 1717. Han died den 24 nov 1737 48 år gammel.
Barn av Oberst Christopher Frederich5 Roepsstorff (255) og Sophie Augusta Vieregg (256) var:

27. Oberstlieutenant Andreas Sigismund5 Roepsstorff (259) (Johan4, Christopher3, Sophie2 Ahlefeldt, Carl1) was born den 5 jun 1697 på Frederiksort. Han married Sophie Hedevig Jensen (260) i 1736 på Glückstadt, Denmark. Han died den 10 nov 1759 på Glückstadt, Denmark, 62 år gammel.
Barn av Oberstlieutenant Andreas Sigismund5 Roepsstorff (259) og Sophie Hedevig Jensen (260) var:

29. Anna Dorothea5 Roepsstorff (263) (Johan4, Christopher3, Sophie2 Ahlefeldt, Carl1) was born den 1 okt 1700 på Rendsborg. Hun married Capitain Gabriel Christian Vieregg (264). Hun married Justisraad (--?--) Petersen (265). Hun died den 16 mar 1768 på Viborg 67 år gammel.
Barn av Anna Dorothea5 Roepsstorff (263) og Justisraad (--?--) Petersen (265) er:
Det var ingen barn etter Anna Dorothea5 Roepsstorff (263) og Capitain Gabriel Christian Vieregg (264).

30. Generalmajor Carl Ludvig5 Roepsstorff (266) (Johan4, Christopher3, Sophie2 Ahlefeldt, Carl1) was born den 20 nov 1701 på Steinburg. Han married Johanna Christina Riis (267) den 26 apr 1722. Han married Magdalena Cathrine Adler (268) den 16 nov 1731. Han married Mette Rosenkrands Sehested (269), datter av Ove Rammel Sehested (270) og Frederikke Elchstädt (271), den 22 mai 1744. Han died den 11 jul 1787 på Trondheim, Norway, 85 år gammel.
Barn av Generalmajor Carl Ludvig5 Roepsstorff (266) og Johanna Christina Riis (267) var:
Barn av Generalmajor Carl Ludvig5 Roepsstorff (266) og Magdalena Cathrine Adler (268) var:
Barn av Generalmajor Carl Ludvig5 Roepsstorff (266) og Mette Rosenkrands Sehested (269) var:

Generasjon 636. Hedevig Christine Sophie6 Roepsstorff (277) (Christian5, Claudius4, Christopher3, Sophie2 Ahlefeldt, Carl1) was born den 15 jan 1728. Hun married Major Ulrich Christian Petersdorff (278) den 12 mar 1761. Hun died den 26 mai 1806 78 år gammel.
Barn av Hedevig Christine Sophie6 Roepsstorff (277) og Major Ulrich Christian Petersdorff (278) var:

42. Oberstlieutenant Gottfried Christopher6 Roepsstorff (297) (Christopher5, Johan4, Christopher3, Sophie2 Ahlefeldt, Carl1) was born den 3 mai 1719 på Norge. Han married Johanna Frederica Gøring (298). Han died den 21 sep 1791 på Nestved 72 år gammel.
Barn av Oberstlieutenant Gottfried Christopher6 Roepsstorff (297) og Johanna Frederica Gøring (298) var:

55. Oberstlieutenant Georg Ernst Nicolai6 Roepsstorff (311) (Andreas5, Johan4, Christopher3, Sophie2 Ahlefeldt, Carl1) was born den 6 des 1749 på Glückstadt, Denmark. Han married Freuda Hedevig Stuhr (313). Han married Johanne Lucie Kentzler (312) i 1786. Han died den 24 okt 1827 på Itzehoe 77 år gammel.
Det var ingen barn etter Oberstlieutenant Georg Ernst Nicolai6 Roepsstorff (311) og Freuda Hedevig Stuhr (313).
Barn av Oberstlieutenant Georg Ernst Nicolai6 Roepsstorff (311) og Johanne Lucie Kentzler (312) var:

65. Oberst Knud Adolph Gyldenstjerne6 Roepsstorff (330) (Carl5, Johan4, Christopher3, Sophie2 Ahlefeldt, Carl1) was born den 5 mar 1746 på Danmark. Han married Marie Siegersted (334). Han married Christine Marie Wielsgaard (331) den 16 aug 1785. Han died den 21 okt 1824 på Frederiksstad, Denmark, 78 år gammel.
Barn av Oberst Knud Adolph Gyldenstjerne6 Roepsstorff (330) og Marie Siegersted (334) var:
Barn av Oberst Knud Adolph Gyldenstjerne6 Roepsstorff (330) og Christine Marie Wielsgaard (331) var:

Generasjon 777. Christian Alexander7 Petersdorff (280) (Hedevig6 Roepsstorff, Christian5, Claudius4, Christopher3, Sophie2 Ahlefeldt, Carl1) was born den 6 aug 1762. Han married Berthe Catharina Juel (281) den 19 mar 1791. Han died den 5 jan 1813 50 år gammel.
Barn av Christian Alexander7 Petersdorff (280) og Berthe Catharina Juel (281) var:

78. Kammerherre Frederik Christian August7 Roepsstorff (358) (Gottfried6, Christopher5, Johan4, Christopher3, Sophie2 Ahlefeldt, Carl1) was born den 3 mai 1768 på Nestved, Danmark. Han married Grevinde Christine Caroline Holstein-Ledreborg (359), datter av Greve Christian Holstein (360) og Rigsfriherreinde Charlotte Elise Henriette Inn- und Knyphausen (361), den 21 jun 1794. Han died den 12 mar 1848 79 år gammel.
Barn av Kammerherre Frederik Christian August7 Roepsstorff (358) og Grevinde Christine Caroline Holstein-Ledreborg (359), begge født på København, Danmark, var:

79. Oberst Christian Henrik Adolph7 Roepsstorff (365) (Gottfried6, Christopher5, Johan4, Christopher3, Sophie2 Ahlefeldt, Carl1) was born den 8 aug 1769 på Nestved, Danmark. Han married Anne Sophie Grodtschilling (366), datter av Contreadmiral Frederik Grodtschilling (367) og Fredrikke Louise Lütken (368), den 26 jun 1797. Han died den 27 mai 1844 på Horsens, Danmark, 74 år gammel.
Barn av Oberst Christian Henrik Adolph7 Roepsstorff (365) og Anne Sophie Grodtschilling (366) var:

92. Postmester i Tønsberg Frederik Christien Gyldenstjerne7 Roepsstorff (335) (Knud6, Carl5, Johan4, Christopher3, Sophie2 Ahlefeldt, Carl1) was born den 9 mai 1795. Han married Pauline Marie Barnholt (336) den 24 apr 1829. Han died den 23 mar 1865 69 år gammel.
Barn av Postmester i Tønsberg Frederik Christien Gyldenstjerne7 Roepsstorff (335) og Pauline Marie Barnholt (336) var:

Generasjon 895. Lehnsgreve Gregers Christian Frederik8 Petersdorff (282) (Christian7, Hedevig6 Roepsstorff, Christian5, Claudius4, Christopher3, Sophie2 Ahlefeldt, Carl1) was born den 13 sep 1800. Han married Louise Nicoline Schouboe (283). Han died i 1839.
Barn av Lehnsgreve Gregers Christian Frederik8 Petersdorff (282) og Louise Nicoline Schouboe (283) var:

98. Pierre8 Roepsstorff (369) (Christian7, Gottfried6, Christopher5, Johan4, Christopher3, Sophie2 Ahlefeldt, Carl1) was born den 16 jun 1796 på København, Danmark. Han married Marie Theresa de Sartiges (370) den 21 jan 1818. Han died den 3 mai 1857 60 år gammel.
Barn av Pierre8 Roepsstorff (369) og Marie Theresa de Sartiges (370) var:

Generasjon 9110. Hedevig Sophie9 Petersdorff (284) (Gregers8, Christian7, Hedevig6 Roepsstorff, Christian5, Claudius4, Christopher3, Sophie2 Ahlefeldt, Carl1) was born i 1793. Hun married Kammerjunker Carl Sophus Ernst Levetzau (285), sønn av Kammerherre Niels Krag Levetzau (293) og Birgitta Eleonore Rantzau (294), i 1814. Hun died i 1825.
Barn av Hedevig Sophie9 Petersdorff (284) og Kammerjunker Carl Sophus Ernst Levetzau (285) var:

111. Johan Louis Adolph9 Roepsstorff (371) (Pierre8, Christian7, Gottfried6, Christopher5, Johan4, Christopher3, Sophie2 Ahlefeldt, Carl1) was born den 8 feb 1819 på Tranquebar, Ostindien. Han married Charlotte Georgianna Holmes (384) den 15 okt 1839. Han died den 24 mar 1881 på Fredriksberg, Danmark, 62 år gammel.
Barn av Johan Louis Adolph9 Roepsstorff (371) og Charlotte Georgianna Holmes (384) var:

Generasjon 10120. Plantageeier i Brasilien Peter William10 Roepsstorff (389) (Johan9, Pierre8, Christian7, Gottfried6, Christopher5, Johan4, Christopher3, Sophie2 Ahlefeldt, Carl1) was born den 28 jan 1849. Han married Amelia Augusta Senves d'Oliveira (390) den 7 okt 1876.
Barn av Plantageeier i Brasilien Peter William10 Roepsstorff (389) og Amelia Augusta Senves d'Oliveira (390) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christine Eleonore Ahlefeldt (239)Generasjon 1126. Christine Eleonore1 Ahlefeldt (239) married Frantz Munk (238).
Barn av Christine Eleonore1 Ahlefeldt (239) og Frantz Munk (238) er:

Generasjon 2127. Beate Hedevik2 Munk (237) (Christine1 Ahlefeldt) married Brigader Claudius Ulrik Roepsstorff (230), sønn av Christopher Roepsstorff (228) og Elisabeth Schrøder (229), i 1681.
Barn av Beate Hedevik2 Munk (237) og Brigader Claudius Ulrik Roepsstorff (230) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Sophie Ahlefeldt (225)Generasjon 1140. Sophie1 Ahlefeldt (225) married Oberstlieutenant Fredrik Roepsstorff (223), sønn av Major Hans Roepsstorff (219) og Anna Brockdorff (220).
Barn av Sophie1 Ahlefeldt (225) og Oberstlieutenant Fredrik Roepsstorff (223) er:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Sophie M. A. ahlefeldt-dehn (108)Generasjon 1142. Sophie M. A.1 ahlefeldt-dehn (108) was born den 16 mar 1810. Hun married Kammerherre Jens Benzon (107), sønn av Kammerherre Peter Ulrik Frederik Benzon (49) og Frederikke Edele Benedicte von Brüggemann (51).
Barn av Sophie M. A.1 ahlefeldt-dehn (108) og Kammerherre Jens Benzon (107) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Carl Frederik Cristoph Ahlefeldt-Laurvigen (467)Generasjon 1148. Carl Frederik Cristoph1 Ahlefeldt-Laurvigen (467) married Antoinette Nancy Krag Juel Wind Frijs (466), datter av Greve Frederik Carl Krag Juel Vind Arenfeldt (468) og Frederikke Juliane Holstein-Ledreborg (469), i 1818.
Det var ingen barn etter Carl Frederik Cristoph1 Ahlefeldt-Laurvigen (467) og Antoinette Nancy Krag Juel Wind Frijs (466).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Lehnsgreve Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvigen (528)Generasjon 1149. Lehnsgreve Frederik Ludvig Vilhelm1 Ahlefeldt-Laurvigen (528) was born den 13 apr 1817. Han married Marie Mathilde Schulin (527), datter av Greve Sigismund Schulin (505) og Louise Elisabeth Brown (506), den 11 aug 1843.
Det var ingen barn etter Lehnsgreve Frederik Ludvig Vilhelm1 Ahlefeldt-Laurvigen (528) og Marie Mathilde Schulin (527).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Enkegrevinde Natalia Clotilde Septima Ahlefeldt-Laurvigen (497)Generasjon 1150. Enkegrevinde Natalia Clotilde Septima1 Ahlefeldt-Laurvigen (497) was born den 9 aug 1819. Hun married Orlogscapitain Valdemar Holck (496), sønn av Kammerherre Julius Holck (492) og Caroline Møller (493), den 27 jul 1853.
Det var ingen barn etter Enkegrevinde Natalia Clotilde Septima1 Ahlefeldt-Laurvigen (497) og Orlogscapitain Valdemar Holck (496).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Frederik Christian Arenstorff (626)Generasjon 1151. Frederik Christian1 Arenstorff (626) was born den 18 jun 1750. Han married Albertine Cathrine Benzon (627) den 4 jun 1773. Han died den 24 jun 1793 43 år gammel.
Barn av Frederik Christian1 Arenstorff (626) og Albertine Cathrine Benzon (627) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Frederikke Cathinka Arenstorff (36)Generasjon 1154. Frederikke Cathinka1 Arenstorff (36) was born den 20 jun 1842. Hun married Telegrafbestyrer Theodor Jermiin (35), sønn av Ritmester Thomas Just Jermiin (15) og Elisabeth Wolff (16).
Det var ingen barn etter Frederikke Cathinka1 Arenstorff (36) og Telegrafbestyrer Theodor Jermiin (35).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerherre Fredrik Arenstorff (18)Generasjon 1155. Kammerherre Fredrik1 Arenstorff (18) was born den 20 aug 1777. Han married Johanne Marie Charlotte Jermiin (17), datter av Kammerjunker Jens Jermiin (7) og Helle Sophie Lüttichau (14), den 1 okt 1802. Han died den 19 apr 1844 66 år gammel.
Det var ingen barn etter Kammerherre Fredrik1 Arenstorff (18) og Johanne Marie Charlotte Jermiin (17).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Johannes Frederik Arenstorff (38)Generasjon 1156. Johannes Frederik1 Arenstorff (38) was born den 17 feb 1816. Han married Anna Sophie Cathrine Elisabeth Juliane Jermiin (37), datter av Ritmester Thomas Just Jermiin (15) og Elisabeth Wolff (16), den 1 okt 1846.
Det var ingen barn etter Johannes Frederik1 Arenstorff (38) og Anna Sophie Cathrine Elisabeth Juliane Jermiin (37).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Jagtjunker Marcus Gerhard Cathincus Arenstorff (32)Generasjon 1157. Jagtjunker Marcus Gerhard Cathincus1 Arenstorff (32) was born den 1 sep 1809. Han married Rudolphine Marie Øllegaard Jermiin (31), datter av Ritmester Thomas Just Jermiin (15) og Elisabeth Wolff (16), den 26 nov 1846.
Det var ingen barn etter Jagtjunker Marcus Gerhard Cathincus1 Arenstorff (32) og Rudolphine Marie Øllegaard Jermiin (31).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Paul Christian Ditlev Bardenfleth (103)Generasjon 1158. Paul Christian Ditlev1 Bardenfleth (103) was born den 22 mar 1774. Han married Christiane Albertine Benzon (102), datter av Kammerherre Peter Ulrik Frederik Benzon (49) og Juliane Wedell-Jarlsberg (101). Han died den 25 okt 1827 53 år gammel.
Det var ingen barn etter Paul Christian Ditlev1 Bardenfleth (103) og Christiane Albertine Benzon (102).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christiane Henriette Barner (613)Generasjon 1159. Christiane Henriette1 Barner (613) was born den 1 jan 1788. Hun married Kammerherre, Oberst Henrik Christian Rosenørn-Lehn (612), sønn av Christian Rosenørn-Teilmann (579) og Christine Marie Wormskjold (580), den 12 jul 1820. Hun died den 26 mar 1860 72 år gammel.
Det var ingen barn etter Christiane Henriette1 Barner (613) og Kammerherre, Oberst Henrik Christian Rosenørn-Lehn (612).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Pauline Marie Barnholt (336)Generasjon 1160. Pauline Marie1 Barnholt (336) was born den 18 okt 1797. Hun married Postmester i Tønsberg Frederik Christien Gyldenstjerne Roepsstorff (335), sønn av Oberst Knud Adolph Gyldenstjerne Roepsstorff (330) og Marie Siegersted (334), den 24 apr 1829.
Barn av Pauline Marie1 Barnholt (336) og Postmester i Tønsberg Frederik Christien Gyldenstjerne Roepsstorff (335) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Bolette Maria Dorothea Bartholin (510)Generasjon 1166. Bolette Maria Dorothea1 Bartholin (510) married Assessor i Høiesteret Vilhelm Peter Zeuten (509).
Barn av Bolette Maria Dorothea1 Bartholin (510) og Assessor i Høiesteret Vilhelm Peter Zeuten (509) var:

Generasjon 2167. Charlotte2 Zeuten (508) (Bolette1 Bartholin) was born den 14 mar 1815. Hun married Lehnsgreve Johan Sigismund Schulin (507), sønn av Greve Sigismund Schulin (505) og Louise Elisabeth Brown (506), den 1 mar 1839.
Barn av Charlotte2 Zeuten (508) og Lehnsgreve Johan Sigismund Schulin (507) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Albertine Cathrine Benzon (627)Generasjon 1174. Albertine Cathrine1 Benzon (627) was born den 26 feb 1751. Hun married Frederik Christian Arenstorff (626) den 4 jun 1773. Hun died den 20 mar 1828 77 år gammel.
Barn av Albertine Cathrine1 Benzon (627) og Frederik Christian Arenstorff (626) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Anine Benzon (99)Generasjon 1177. Anine1 Benzon (99) was born den 20 jun 1829. Hun married Premier Lieutenant H. Mannarstråle (100).
Det var ingen barn etter Anine1 Benzon (99) og Premier Lieutenant H. Mannarstråle (100).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Anna Marie Elisabeth Benzon (85)Generasjon 1178. Anna Marie Elisabeth1 Benzon (85) was born den 12 sep 1829. Hun married Kammerherre Sigismund Mulius (86).
Det var ingen barn etter Anna Marie Elisabeth1 Benzon (85) og Kammerherre Sigismund Mulius (86).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Anna Sophie Benzon (117)Generasjon 1179. Anna Sophie1 Benzon (117) was born den 28 apr 1762. Hun married Frederik Scholten (118). Hun died den 10 jan 1837 74 år gammel.
Det var ingen barn etter Anna Sophie1 Benzon (117) og Frederik Scholten (118).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerjunker Carl Ludvig Adolph Benzon 18/11 1823 (59)Generasjon 1180. Kammerjunker Carl Ludvig Adolph1 Benzon 18/11 1823 (59) married Georgette Falsen (60) den 2 jun 1853.
Han witnessed Overpræsident i Kjøbenhavn, en Søn af Kammerherre Christian Frederik Otto B. til Tirsbæk Fideikommis og Christiansdal (f. 23. Marts 1786, † 4. Juni 1875) og Nielsine f. Jermiin (f. 1795 † 1867). Han er født paa
Christiansdal 18. Nov. 1823, blev 1840 Student fra Sorø, 1847 juridisk Kandidat, 1848 Volontær i Justitsministeriet, 1852 Kancellist sammesteds, tog 1853 slesvigsk juridisk Examen, blev s. A. Fuldmægtig i Ministeriet for Slesvig og Kammerjunker, 1854 Bureauchef, entledigedes 1864 paa Grund af Hertugdømmernes Afstaaelse, blev 1868 Amtmand over Ringkjøbing Amt, 1869 Kammerherre, 1873 Amtmand over Holbæk Amt og 1886 Overpræsident i Kjøbenhavn. 1885 blev han Kommandør af Danebrogs 2. Grad, 1887 af dens i. Grad. Han blev gift i. (2. Juni 1853) med Georgette Falsen, f. 24. Sept. 1832 † 10. Avg. 1868, en Datter af Stiftamtsskriver i Bergen Hagbarth F. og Aletta f. Fleischer, 2. (5. Febr. 1870) med Caroline Antoinette Elisabeth Cathrine Castenschiold, f. 27. Okt. 1824 † 13. Juli 1879, en Datter af Kammerherre, Stiftamtmand Johan Carl Thuerecht
C. og Frederikke Vilhelmine f. Grevinde Lüttichau, 3. (21. Jan. 1880) med sin anden Hustrus Søster, Frederikke Louise Vilhelmine C., f. 10. Juni 1831.

Barn av Kammerjunker Carl Ludvig Adolph1 Benzon 18/11 1823 (59) og Georgette Falsen (60) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Oberst Caspar Herman Benzon (139)Generasjon 1185. Oberst Caspar Herman1 Benzon (139) was born den 16 nov 1774. Han married Mette Christine Caroline Lous (140). Han died den 6 aug 1842 67 år gammel.
Det var ingen barn etter Oberst Caspar Herman1 Benzon (139) og Mette Christine Caroline Lous (140).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Catharine Sophie Wilhelmine Benzon (137)Generasjon 1186. Catharine Sophie Wilhelmine1 Benzon (137) was born den 28 aug 1773. Hun married Major Niels Juel reedtz (138). Hun died den 24 des 1854 81 år gammel.
Det var ingen barn etter Catharine Sophie Wilhelmine1 Benzon (137) og Major Niels Juel reedtz (138).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christian Benzon (52)Generasjon 1187. Christian1 Benzon (52) was born den 16 jun 1717. Han married Christiane Albertine Heinen (71). Han died den 9 mai 1801 83 år gammel.
Han witnessed Godsejer. B., der var en Søn af Konferensraad Peder B. til Aggersvold, Gjeddesdal m. m. og Sophie f. Wissing, fødtes 12. Juli 1718. Han gik den militære Vej og var, da han 1757 fik Majors Karakter, Ritmester ved slesvigske
Kavalleriregiment; 1759 blev han Sekondmajor.og 1761 Oberstlieutenant; 1768 fik han Kammerherrenøglen og
1777 det hvide Baand. B., der ved Salget af det fynske Ryttergods 1765 havde kjøbt Christiansdal ved Odense,
arvede efter sin Farbroder, Gehejme-raad Jacob B., 1775 Herregaardene Rugaard i Jylland og Cathrine-bjærg
i Sjælland som et Stamhus samt 80000 RdL til Kjøb af endnu et Stamhus; denne Forpligtelse indløste han ved
1779 at kjøbe Tirsbæk ved Vejle, som han fik oprettet til Stamhus; han flyttede nu her til og overførte 1787 med kgl. Tilladelse Stamhusbaandet fra Rugaard og Cathrinebjærg til Christiansdal og afhændede snart efter begge Gaardene; men heller ikke Tirsbæk beholdt han længe, i det han allerede 1792 erhvervede Bevilling til at maatte udstykke og bortsælge det mod at oprette et Pengefideikommis; han benyttede sig i fuldeste Maal af Tilladelsen, og 1797 solgte han selve Gaarden og Resten af Godset til sin Søn. B. døde 9. Maj 1801. 7. April 1758 havde han ægtet Albertine Christine Heinen, f. n. Okt. 1736 f 15. Febr. 1805, Datter af Major Ulrik Frederik H. til Ulriksholm.

Danske Herregaarde I: Tirsbæk. V: Rugaard. XV: Christiansdal.


Barn av Christian1 Benzon (52) og Christiane Albertine Heinen (71) var:

Generasjon 2188. Kammerjunker, Ritmester Jacob2 Benzon (74) (Christian1) was born den 1 mar 1759. Han married Sophie holm (78). Han married Ulrikke Frederikke Cathrine Rosenørn (75), datter av Peder Rosenørn (76) og Ulrikke Hedevig Heinen (77), i 1791. Han died den 7 apr 1842 83 år gammel.
Barn av Kammerjunker, Ritmester Jacob2 Benzon (74) og Sophie holm (78) var:
Barn av Kammerjunker, Ritmester Jacob2 Benzon (74) og Ulrikke Frederikke Cathrine Rosenørn (75) var:

189. Kammerherre Peter Ulrik Frederik2 Benzon (49) (Christian1) was born den 11 jun 1760. Han married Juliane Weddel-Jarlsberg (50). Han married Frederikke Edele Benedicte von Brüggemann (51). Han died den 27 jan 1840 79 år gammel.
Han witnessed Amtmand, en Søn af Oberstlieutenant Christian B. (f 1801), blev 1777 Kammerjunker, 1778 Hofjunker, 1779 Exam. Juris, fik 1781, altsaa kun 21 Aar gammel, ikke alene Kammerherrenøglen, men ogsaa i Følge en Kabinetsordre Bestalling som Amtmand over Stavanger Amt, uagtet Rentekammeret gjorde opmærksom paa, at bl. a. en saa dygtig Mand som Kammeradvokat Colbjørnsen var Ansøger til Embedet; men allerede 1785 søgte og fik han af Hensyn til sin «Hustrus svagelige Helbred, der ikke kunde taale Stavanger Amts strænge Luft», sin Afsked med 300 Rdl. aarlig i Ventepenge, «indtil hans Vilkaar maatte forbedre sig», - et talende Vidnesbyrd om,
hvad Hofgunst i hine Tider kunde udrette. 1801 overtog han det tirsbækske Fideikommis, som han senere mageskiftede med Christiansdal, og døde 21. Jan. 1840. Han blev 4. Sept. 1781 gift med Juliane Wilhelmine Wedel-Jarlsberg (f. 14. Maj 1753 † 25. Juli 1802), en Datter af Grev Fred. Chr. Otto W.-J. og Sophie f. Huitfeldt. Efter hendes Død ægtede han 19. Okt. 1805 Frederica Edel Benedicta Brüggemann (f. 25. Marts 1777 † 24. Dec. 1846), en Datter af Oberst Nic. B. og Vibeke Marie f. Pentz. G. Kringelbach.

Barn av Kammerherre Peter Ulrik Frederik2 Benzon (49) og Frederikke Edele Benedicte von Brüggemann (51) var:
Det var ingen barn etter Kammerherre Peter Ulrik Frederik2 Benzon (49) og Juliane Weddel-Jarlsberg (50).
Barn av Kammerherre Peter Ulrik Frederik2 Benzon (49) og Juliane Wedell-Jarlsberg (101) var:

193. Lars2 Benzon (120) (Christian1) was born den 18 sep 1765. Han married Margrethe Rumohr (130). Han married Cathrine Hedevig fabritius de tengnagel (121) den 15 okt 1790. Han died den 21 feb 1823 57 år gammel.
Barn av Lars2 Benzon (120) og Margrethe Rumohr (130) var:
Barn av Lars2 Benzon (120) og Cathrine Hedevig fabritius de tengnagel (121) var:

195. Frederikke Marie Elisabeth2 Benzon (134) (Christian1) was born den 27 des 1769. Hun married Caspar Flindt (135). Hun died den 3 des 1856 86 år gammel.
Barn av Frederikke Marie Elisabeth2 Benzon (134) og Caspar Flindt (135) var:

Generasjon 3201. Jens Peter Herman3 Benzon (90) (Jacob2, Christian1) was born den 26 aug 1819. Han married Petra Knudsen (91) den 25 mai 1843.
Barn av Jens Peter Herman3 Benzon (90) og Petra Knudsen (91) var:

205. Jacob3 Benzon (79) (Jacob2, Christian1) was born den 1 aug 1792. Han married Christiane Albertine Vilhelmine Flindt (80), datter av Caspar Flindt (135) og Frederikke Marie Elisabeth Benzon (134). Han died den 14 apr 1840 47 år gammel.
Barn av Jacob3 Benzon (79) og Christiane Albertine Vilhelmine Flindt (80) var:

206. Kammerherre Jens3 Benzon (107) (Peter2, Christian1) was born den 28 des 1807. Han married Sophie M. A. ahlefeldt-dehn (108).
Barn av Kammerherre Jens3 Benzon (107) og Sophie M. A. ahlefeldt-dehn (108) var:

211. Kammerherre Christian Fredrik Otto3 Benzon (13) (Peter2, Christian1) was born den 23 mar 1786. Han married Nielsine Jermiin (12), datter av Capitain Niels Jermiin (9) og Christence Hansen (10), den 23 nov 1811.
Barn av Kammerherre Christian Fredrik Otto3 Benzon (13) og Nielsine Jermiin (12) var:

213. Frederik Vilhelm Caspar3 Benzon (122) (Lars2, Christian1) was born den 7 mai 1791. Han married Emilie massman (123). Han died den 24 jan 1832 40 år gammel.
Han witnessed Genealog, blev født 7. Maj 1791 i Kjøge og var en Søn af Kammerjunker, Major i Kavalleriet Lars B. til Kaden og
Catharina Hedevig f. Fabritius Tengnagel. 1809 blev han dimitteret fra det Schousboeske Institut, og allerede Aaret efter udnævntes han til Hofjunker. Efter i 1812 at have taget juridisk Examen blev han endnu s. A. Kammerjunker og ansat som Avskultant i det danske Kancelli, hvorfra han to Aar efter forflyttedes til Rentekammeret. 1815 udnævntes han til Forst- og Jagtjunker. Allerede 1813 var B. ble ven optagen i det kongl. danske Selskab for Fædrelandets- Historie og Sprog, med hvilket Selskab det tidligere kongl. genealogiske
og heraldiske Selskab faa Aar l Forvejen var bleven forenet, og han blev snart et af dets virksomste Medlemmer; fra 1817 var han dets Sekretær og Arkivar og fra 1818 tillige Selskabets Kasserer. Strax efter sin Optagelse udarbejdede han tillige med Abraham Kall det 1814 udkomne Slutningshæfte af «Lexikon over adelige Familier i
Danmark», og end videre indeholder det af Selskabet udgivne «Magasin til den danske Adels Historie» flere værdifulde Bidrag fra hans Haand, navnlig Tillæg til det nævnte Lexikon og en Fortegnelse over de danske Majorater. Hans Hovedværk er dog de saakaldte Benzonske Stamtavler over de til den danske Adel fra I660-1820 henhørende Slægter, 5 Foliobind (i Gehejmearkivet), der vel aldrig ere blevne trykte, men for længst burde have været udgivne. Naar henses til, at de ere udarbejdede i Løbet af forholdsvis faa Aar, bære disse Slægttavler Vidnesbyrd om en ganske ualmindelig Flid og ogsaa om stor Nøjagtighed, i det mindste for Tiden efter 1660, hvorimod de for den ældre Tid hverken i Henseende til Fuldstændighed eller Paalidelighed kunne maale sig med Klevenfeldts Samlinger. I Almindelighed have de gjort god Fyldest og fuldt ud fortjent den overordentlig flittige
Benyttelse, som nu i en Menneskealder er bleven dem til Del fra private Forskeres Side, men de ere dog ved den Omstændighed, at Gehejmearkivet i Mangel af et bedre Materiale hovedsagelig paa dem har funderet de genealogiske Responsa, som det jævnlig som en Art Substitut for et Heroldembede afgiver, blevne omgivne med en større Avtoritet, end der kan tilkomme privat Mands ukontrollerede Arbejde; B. har nemlig ingen specificeret Angivelse af de Kilder, hvorfra han i hvert enkelt Tilfælde har samlet sit rige Materiale. Desuden kan hans Arbejde ikke betragtes som fuldført, thi allerede 1823 afbrødes hans hele genealogiske Virksomhed og dermed ogsaa hans officielle Stillinger i Danske Selskab ved hans Udnævnelse til Amtmand paa Femern, og da Faderen s. A. døde, overtog han tillige sit Fædrenegods Kaden i Holsten nær Hamborg. Aaret efter giftede han sig 24. Marts med Emilie Henriette Massmann, f. 6. Febr. 1798. Hans Helbred synes snart efter at være bleven nedbrudt, thi 1830 maatte han søge sin Afsked som Amtmand, og allerede 24. Jan. 1832 bortreves han ved Døden i Burg. Hans Hustru, der havde født ham to Børn, døde 25. Maj 1864.

Barn av Frederik Vilhelm Caspar3 Benzon (122) og Emilie massman (123) var:

214. Christiane Albertine Vilhelmine3 Flindt (80) (Frederikke2 Benzon, Christian1) was born den 29 aug 1794. Hun married Jacob Benzon (79), sønn av Kammerjunker, Ritmester Jacob Benzon (74) og Ulrikke Frederikke Cathrine Rosenørn (75). Hun died den 7 mai 1851 56 år gammel.
Barn av Christiane Albertine Vilhelmine3 Flindt (80) og Jacob Benzon (79) var:

Generasjon 4228. Kammerjunker Carl Ludvig Adolph4 Benzon 18/11 1823 (59) (Christian3, Peter2, Christian1) married Georgette Falsen (60) den 2 jun 1853.
Han witnessed Overpræsident i Kjøbenhavn, en Søn af Kammerherre Christian Frederik Otto B. til Tirsbæk Fideikommis og Christiansdal (f. 23. Marts 1786, † 4. Juni 1875) og Nielsine f. Jermiin (f. 1795 † 1867). Han er født paa
Christiansdal 18. Nov. 1823, blev 1840 Student fra Sorø, 1847 juridisk Kandidat, 1848 Volontær i Justitsministeriet, 1852 Kancellist sammesteds, tog 1853 slesvigsk juridisk Examen, blev s. A. Fuldmægtig i Ministeriet for Slesvig og Kammerjunker, 1854 Bureauchef, entledigedes 1864 paa Grund af Hertugdømmernes Afstaaelse, blev 1868 Amtmand over Ringkjøbing Amt, 1869 Kammerherre, 1873 Amtmand over Holbæk Amt og 1886 Overpræsident i Kjøbenhavn. 1885 blev han Kommandør af Danebrogs 2. Grad, 1887 af dens i. Grad. Han blev gift i. (2. Juni 1853) med Georgette Falsen, f. 24. Sept. 1832 † 10. Avg. 1868, en Datter af Stiftamtsskriver i Bergen Hagbarth F. og Aletta f. Fleischer, 2. (5. Febr. 1870) med Caroline Antoinette Elisabeth Cathrine Castenschiold, f. 27. Okt. 1824 † 13. Juli 1879, en Datter af Kammerherre, Stiftamtmand Johan Carl Thuerecht
C. og Frederikke Vilhelmine f. Grevinde Lüttichau, 3. (21. Jan. 1880) med sin anden Hustrus Søster, Frederikke Louise Vilhelmine C., f. 10. Juni 1831.

Barn av Kammerjunker Carl Ludvig Adolph4 Benzon 18/11 1823 (59) og Georgette Falsen (60) var:

233. Kammerjunker Vilhelm Sophus Hermann Ferdinand4 Benzon (65) (Christian3, Peter2, Christian1) was born den 14 jul 1827. Han married Euphrosine Constance Sehested (66) i 1852.
Barn av Kammerjunker Vilhelm Sophus Hermann Ferdinand4 Benzon (65) og Euphrosine Constance Sehested (66) var:

234. Edvard4 Benzon (124) (Frederik3, Lars2, Christian1) was born den 20 mar 1825. Han married Ida stabell (125). Han died den 16 jun 1868 43 år gammel.
Barn av Edvard4 Benzon (124) og Ida stabell (125) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christian Albrecht Benzon (87)Generasjon 1251. Christian Albrecht1 Benzon (87) was born den 11 jul 1816. Han married Hortense cossin (88).
Det var ingen barn etter Christian Albrecht1 Benzon (87) og Hortense cossin (88).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerherre Christian Fredrik Otto Benzon (13)Generasjon 1252. Kammerherre Christian Fredrik Otto1 Benzon (13) was born den 23 mar 1786. Han married Nielsine Jermiin (12), datter av Capitain Niels Jermiin (9) og Christence Hansen (10), den 23 nov 1811.
Barn av Kammerherre Christian Fredrik Otto1 Benzon (13) og Nielsine Jermiin (12) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christiane Albertine Benzon (102)Generasjon 1259. Christiane Albertine1 Benzon (102) was born den 21 sep 1782. Hun married Paul Christian Ditlev Bardenfleth (103). Hun died den 14 apr 1853 70 år gammel.
Det var ingen barn etter Christiane Albertine1 Benzon (102) og Paul Christian Ditlev Bardenfleth (103).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Edvard Benzon (124)Generasjon 1260. Edvard1 Benzon (124) was born den 20 mar 1825. Han married Ida stabell (125). Han died den 16 jun 1868 43 år gammel.
Barn av Edvard1 Benzon (124) og Ida stabell (125) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Hofjægermester Ernst August Pyrmont Benzon (83)Generasjon 1264. Hofjægermester Ernst August Pyrmont1 Benzon (83) was born den 23 jul 1827. Han married Charlotte Friesleben (84) den 7 des 1849.
Det var ingen barn etter Hofjægermester Ernst August Pyrmont1 Benzon (83) og Charlotte Friesleben (84).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerherre, Cand jur. Frederik Julius Vilhelm Benzon (47)Generasjon 1265. Kammerherre, Cand jur. Frederik Julius Vilhelm1 Benzon (47) was born den 1 aug 1813. Han married Henriette Linde (48) den 19 mai 1844. Han died den 27 mar 1864 50 år gammel.
Det var ingen barn etter Kammerherre, Cand jur. Frederik Julius Vilhelm1 Benzon (47) og Henriette Linde (48).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Frederik Vilhelm Caspar Benzon (122)Generasjon 1266. Frederik Vilhelm Caspar1 Benzon (122) was born den 7 mai 1791. Han married Emilie massman (123). Han died den 24 jan 1832 40 år gammel.
Han witnessed Genealog, blev født 7. Maj 1791 i Kjøge og var en Søn af Kammerjunker, Major i Kavalleriet Lars B. til Kaden og
Catharina Hedevig f. Fabritius Tengnagel. 1809 blev han dimitteret fra det Schousboeske Institut, og allerede Aaret efter udnævntes han til Hofjunker. Efter i 1812 at have taget juridisk Examen blev han endnu s. A. Kammerjunker og ansat som Avskultant i det danske Kancelli, hvorfra han to Aar efter forflyttedes til Rentekammeret. 1815 udnævntes han til Forst- og Jagtjunker. Allerede 1813 var B. ble ven optagen i det kongl. danske Selskab for Fædrelandets- Historie og Sprog, med hvilket Selskab det tidligere kongl. genealogiske
og heraldiske Selskab faa Aar l Forvejen var bleven forenet, og han blev snart et af dets virksomste Medlemmer; fra 1817 var han dets Sekretær og Arkivar og fra 1818 tillige Selskabets Kasserer. Strax efter sin Optagelse udarbejdede han tillige med Abraham Kall det 1814 udkomne Slutningshæfte af «Lexikon over adelige Familier i
Danmark», og end videre indeholder det af Selskabet udgivne «Magasin til den danske Adels Historie» flere værdifulde Bidrag fra hans Haand, navnlig Tillæg til det nævnte Lexikon og en Fortegnelse over de danske Majorater. Hans Hovedværk er dog de saakaldte Benzonske Stamtavler over de til den danske Adel fra I660-1820 henhørende Slægter, 5 Foliobind (i Gehejmearkivet), der vel aldrig ere blevne trykte, men for længst burde have været udgivne. Naar henses til, at de ere udarbejdede i Løbet af forholdsvis faa Aar, bære disse Slægttavler Vidnesbyrd om en ganske ualmindelig Flid og ogsaa om stor Nøjagtighed, i det mindste for Tiden efter 1660, hvorimod de for den ældre Tid hverken i Henseende til Fuldstændighed eller Paalidelighed kunne maale sig med Klevenfeldts Samlinger. I Almindelighed have de gjort god Fyldest og fuldt ud fortjent den overordentlig flittige
Benyttelse, som nu i en Menneskealder er bleven dem til Del fra private Forskeres Side, men de ere dog ved den Omstændighed, at Gehejmearkivet i Mangel af et bedre Materiale hovedsagelig paa dem har funderet de genealogiske Responsa, som det jævnlig som en Art Substitut for et Heroldembede afgiver, blevne omgivne med en større Avtoritet, end der kan tilkomme privat Mands ukontrollerede Arbejde; B. har nemlig ingen specificeret Angivelse af de Kilder, hvorfra han i hvert enkelt Tilfælde har samlet sit rige Materiale. Desuden kan hans Arbejde ikke betragtes som fuldført, thi allerede 1823 afbrødes hans hele genealogiske Virksomhed og dermed ogsaa hans officielle Stillinger i Danske Selskab ved hans Udnævnelse til Amtmand paa Femern, og da Faderen s. A. døde, overtog han tillige sit Fædrenegods Kaden i Holsten nær Hamborg. Aaret efter giftede han sig 24. Marts med Emilie Henriette Massmann, f. 6. Febr. 1798. Hans Helbred synes snart efter at være bleven nedbrudt, thi 1830 maatte han søge sin Afsked som Amtmand, og allerede 24. Jan. 1832 bortreves han ved Døden i Burg. Hans Hustru, der havde født ham to Børn, døde 25. Maj 1864.

Barn av Frederik Vilhelm Caspar1 Benzon (122) og Emilie massman (123) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Frederikke Isidora Mathilde Benzon (57)Generasjon 1269. Frederikke Isidora Mathilde1 Benzon (57) was born den 27 aug 1821. Hun married Orlogscapitain Hermann Frederik Wedell-jarlsberg (58) i 1843.
Det var ingen barn etter Frederikke Isidora Mathilde1 Benzon (57) og Orlogscapitain Hermann Frederik Wedell-jarlsberg (58).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Frederikke Marie Elisabeth Benzon (134)Generasjon 1270. Frederikke Marie Elisabeth1 Benzon (134) was born den 27 des 1769. Hun married Caspar Flindt (135). Hun died den 3 des 1856 86 år gammel.
Barn av Frederikke Marie Elisabeth1 Benzon (134) og Caspar Flindt (135) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Hartvig Frederik Emil Benzon (53)Generasjon 1272. Hartvig Frederik Emil1 Benzon (53) was born den 12 aug 1816. Han married Emilie Lazar (54) i 1844.
Det var ingen barn etter Hartvig Frederik Emil1 Benzon (53) og Emilie Lazar (54).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Jacob Benzon (79)Generasjon 1273. Jacob1 Benzon (79) was born den 1 aug 1792. Han married Christiane Albertine Vilhelmine Flindt (80), datter av Caspar Flindt (135) og Frederikke Marie Elisabeth Benzon (134). Han died den 14 apr 1840 47 år gammel.
Barn av Jacob1 Benzon (79) og Christiane Albertine Vilhelmine Flindt (80) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerjunker, Ritmester Jacob Benzon (74)Generasjon 1278. Kammerjunker, Ritmester Jacob1 Benzon (74) was born den 1 mar 1759. Han married Sophie holm (78). Han married Ulrikke Frederikke Cathrine Rosenørn (75), datter av Peder Rosenørn (76) og Ulrikke Hedevig Heinen (77), i 1791. Han died den 7 apr 1842 83 år gammel.
Barn av Kammerjunker, Ritmester Jacob1 Benzon (74) og Sophie holm (78) var:
Barn av Kammerjunker, Ritmester Jacob1 Benzon (74) og Ulrikke Frederikke Cathrine Rosenørn (75) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Jens Benzon (132)Generasjon 1286. Jens1 Benzon (132) was born den 1 jun 1767. Han married Antoinette Margaretha Gersdorff (133), datter av Kammerherre Poul Rosenørn Gersdorff (405) og Georgine Wilhelmine de Pogrell (406), den 9 jul 1800. Han died den 24 des 1839 72 år gammel.
Han witnessed Amtmand, en Søn af Oberstlieutenant Christian B. (f 1801), blev født i Odense i. Juni 1767, studerede ved
Sorø Akademi fra 1784-88, blev 1790 Avskultant i Generaltoldkammeret, 1791 Kammerjunker, 1794
Vice-Lands-dommer ved Fynbo Landsting, 1800 Assessor i Højesteret, 1801 Amtmand over Randers Amt, entledigedes efter eget Ønske paa Grund af Øjensvaghed 1805, tog derefter Ophold i Odense, hvor han bl. a. virkede for Oprettelsen af en Sparekasse, ligesom han allerede tidligere havde arbejdet for Fængselsvæsenets bedre Indretning i Fyn, blev 1826 Kammerherre, var Medlem af den Forsamling af oplyste Mænd, der 1832 bleve sammenkaldte til at drøfte forskjellige, Provinsialstænderne vedrørende Forhold, oprettede 1836 det Benzonske Familielegat og døde i Odense 24. Dec. 1839. Han har skrevet forskjellige mindre Afhandlinger. 1797 blev han gift med Antoinette Margrethe Gersdorff (f. 24. April 1773 † 31- Maj 1834), en Datter af Gehejmeraad, Stiftamtmand Poul Rosenørn G. til Vosnæsgaard (f. 1745 † 1810) og Georgine Vilhelmine f. Pogrell (f. 1746 † 1775).


Det var ingen barn etter Jens1 Benzon (132) og Antoinette Margaretha Gersdorff (133).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerherre Jens Benzon (107)Generasjon 1287. Kammerherre Jens1 Benzon (107) was born den 28 des 1807. Han married Sophie M. A. ahlefeldt-dehn (108).
Barn av Kammerherre Jens1 Benzon (107) og Sophie M. A. ahlefeldt-dehn (108) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Jens Peter Herman Benzon (90)Generasjon 1293. Jens Peter Herman1 Benzon (90) was born den 26 aug 1819. Han married Petra Knudsen (91) den 25 mai 1843.
Barn av Jens Peter Herman1 Benzon (90) og Petra Knudsen (91) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Juliane Benzon (104)Generasjon 1298. Juliane1 Benzon (104) was born den 15 nov 1783. Hun married General Ferdinand Wedell-jarlsberg (105).
Det var ingen barn etter Juliane1 Benzon (104) og General Ferdinand Wedell-jarlsberg (105).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Juliane Wilhelmine Benzon (55)Generasjon 1299. Juliane Wilhelmine1 Benzon (55) was born den 16 jun 1819. Hun married Kammerherre Torkil Abraham Hoppe (56) i 1839. Hun died den 21 feb 1855 35 år gammel.
Det var ingen barn etter Juliane Wilhelmine1 Benzon (55) og Kammerherre Torkil Abraham Hoppe (56).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Karen Benzon (115)Generasjon 1300. Karen1 Benzon (115) was born den 11 jun 1760. Hun married Rigsgreve Frederik Christian Tønne Lüttichau (116), sønn av Generalmajor Christian Ditlev Lüttichau (143). Hun died den 14 mai 1828 67 år gammel.
Det var ingen barn etter Karen1 Benzon (115) og Rigsgreve Frederik Christian Tønne Lüttichau (116).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Lars Benzon (120)Generasjon 1301. Lars1 Benzon (120) was born den 18 sep 1765. Han married Margrethe Rumohr (130). Han married Cathrine Hedevig fabritius de tengnagel (121) den 15 okt 1790. Han died den 21 feb 1823 57 år gammel.
Barn av Lars1 Benzon (120) og Margrethe Rumohr (130) var:
Barn av Lars1 Benzon (120) og Cathrine Hedevig fabritius de tengnagel (121) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Mette Benzon (532)Generasjon 1304. Mette1 Benzon (532) was born i 1693. Hun married Generalmajor Paul Rosenørn (531), sønn av Cancelliraad Peder Madsen Rosenørn (559) og Anne de Hemmer (560). Hun died i 1752.
Barn av Mette1 Benzon (532) og Generalmajor Paul Rosenørn (531) var:

Generasjon 2307. Peder2 Rosenørn (76) (Mette1 Benzon) was born den 20 aug 1711. Han married Ulrikke Hedevig Heinen (77). Han died den 29 apr 1790 78 år gammel.
Barn av Peder2 Rosenørn (76) og Ulrikke Hedevig Heinen (77) var:

310. Antoinette Maren2 Rosenørn (440) (Mette1 Benzon) was born den 1 mai 1717. Hun married Amtmand paa Callø Christian Frederik Gersdorff (439), sønn av Joachim Gersdorff (449) og Edele margarethe Gersdorff (450), den 5 apr 1737. Hun died den 27 okt 1752 35 år gammel.
Barn av Antoinette Maren2 Rosenørn (440) og Amtmand paa Callø Christian Frederik Gersdorff (439) var:

Generasjon 3311. Mette Pauline3 Rosenørn (538) (Peder2, Mette1 Benzon) was born den 8 jul 1754. Hun married Kammerherre Engel Carl Ernst Schach (539) den 6 des 1776. Hun died den 2 feb 1811 56 år gammel.
Barn av Mette Pauline3 Rosenørn (538) og Kammerherre Engel Carl Ernst Schach (539) var:

312. Stiftamtmand Poul3 Rosenørn (540) (Peder2, Mette1 Benzon) was born i 1756. Han married Cecilie Andrea Krabbe (541), datter av Geheimeraad Frederik Michael Krabbe (542) og Cecilie Andrea Bille (543), den 20 apr 1781. Han died i 1829.
Barn av Stiftamtmand Poul3 Rosenørn (540) og Cecilie Andrea Krabbe (541) var:

313. Ulrikke Frederikke Cathrine3 Rosenørn (75) (Peder2, Mette1 Benzon) was born i 1758. Hun married Kammerjunker, Ritmester Jacob Benzon (74), sønn av Christian Benzon (52) og Christiane Albertine Heinen (71), i 1791. Hun died i 1839.
Barn av Ulrikke Frederikke Cathrine3 Rosenørn (75) og Kammerjunker, Ritmester Jacob Benzon (74) var:

318. Kammerherre Poul Rosenørn3 Gersdorff (405) (Antoinette2 Rosenørn, Mette1 Benzon) was born den 8 nov 1745. Han married Georgine Wilhelmine de Pogrell (406) i 1770. Han married Anna Rebecca Pflug (438) i 1779. Han died den 10 jun 1810 64 år gammel.
Barn av Kammerherre Poul Rosenørn3 Gersdorff (405) og Georgine Wilhelmine de Pogrell (406) var:
Det var ingen barn etter Kammerherre Poul Rosenørn3 Gersdorff (405) og Anna Rebecca Pflug (438).

Generasjon 4320. Juliane Marie4 Schach (544) (Mette3 Rosenørn, Peder2, Mette1 Benzon) was born i 1785. Hun married Cecilius Andreas Ulrich Rosenørn (545), sønn av Stiftamtmand Poul Rosenørn (540) og Cecilie Andrea Krabbe (541), i 1802. Hun died i 1834.
Barn av Juliane Marie4 Schach (544) og Cecilius Andreas Ulrich Rosenørn (545) var:

321. Cecilius Andreas Ulrich4 Rosenørn (545) (Poul3, Peder2, Mette1 Benzon) was born i 1782. Han married Juliane Marie Schach (544), datter av Kammerherre Engel Carl Ernst Schach (539) og Mette Pauline Rosenørn (538), i 1802. Han died i 1820.
Barn av Cecilius Andreas Ulrich4 Rosenørn (545) og Juliane Marie Schach (544) var:

323. Christian4 Gersdorff (407) (Poul3, Antoinette2 Rosenørn, Mette1 Benzon) was born den 22 jun 1771. Han married Christine Magdalena Jacobine Munding (408) i 1813. Han died i 1826.
Barn av Christian4 Gersdorff (407) og Christine Magdalena Jacobine Munding (408) var:

Generasjon 5333. Forstmand Anthon Joachim5 Gersdorff (413) (Christian4, Poul3, Antoinette2 Rosenørn, Mette1 Benzon) was born den 19 okt 1816. Han married Hanna Møller (414), datter av Birkedommer (--?--) Møller (412). Han married Eleonore Kirstine Wittendorff (415) i 1871.
Barn av Forstmand Anthon Joachim5 Gersdorff (413) og Hanna Møller (414) var:
Barn av Forstmand Anthon Joachim5 Gersdorff (413) og Eleonore Kirstine Wittendorff (415) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Peder Benzon (533)Generasjon 1340. Peder1 Benzon (533) married Margrethe Rantzau (534).
Barn av Peder1 Benzon (533) og Margrethe Rantzau (534) var:

Generasjon 2341. Mette2 Benzon (532) (Peder1) was born i 1693. Hun married Generalmajor Paul Rosenørn (531), sønn av Cancelliraad Peder Madsen Rosenørn (559) og Anne de Hemmer (560). Hun died i 1752.
Barn av Mette2 Benzon (532) og Generalmajor Paul Rosenørn (531) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Peter Benzon (72)Generasjon 1348. Peter1 Benzon (72) married Sophie Wissing (73).
Det var ingen barn etter Peter1 Benzon (72) og Sophie Wissing (73).
Barn av Peter1 Benzon (72) omfatter:

Generasjon 2349. Christian2 Benzon (52) (Peter1) was born den 16 jun 1717. Han married Christiane Albertine Heinen (71). Han died den 9 mai 1801 83 år gammel.
Han witnessed Godsejer. B., der var en Søn af Konferensraad Peder B. til Aggersvold, Gjeddesdal m. m. og Sophie f. Wissing, fødtes 12. Juli 1718. Han gik den militære Vej og var, da han 1757 fik Majors Karakter, Ritmester ved slesvigske
Kavalleriregiment; 1759 blev han Sekondmajor.og 1761 Oberstlieutenant; 1768 fik han Kammerherrenøglen og
1777 det hvide Baand. B., der ved Salget af det fynske Ryttergods 1765 havde kjøbt Christiansdal ved Odense,
arvede efter sin Farbroder, Gehejme-raad Jacob B., 1775 Herregaardene Rugaard i Jylland og Cathrine-bjærg
i Sjælland som et Stamhus samt 80000 RdL til Kjøb af endnu et Stamhus; denne Forpligtelse indløste han ved
1779 at kjøbe Tirsbæk ved Vejle, som han fik oprettet til Stamhus; han flyttede nu her til og overførte 1787 med kgl. Tilladelse Stamhusbaandet fra Rugaard og Cathrinebjærg til Christiansdal og afhændede snart efter begge Gaardene; men heller ikke Tirsbæk beholdt han længe, i det han allerede 1792 erhvervede Bevilling til at maatte udstykke og bortsælge det mod at oprette et Pengefideikommis; han benyttede sig i fuldeste Maal af Tilladelsen, og 1797 solgte han selve Gaarden og Resten af Godset til sin Søn. B. døde 9. Maj 1801. 7. April 1758 havde han ægtet Albertine Christine Heinen, f. n. Okt. 1736 f 15. Febr. 1805, Datter af Major Ulrik Frederik H. til Ulriksholm.

Danske Herregaarde I: Tirsbæk. V: Rugaard. XV: Christiansdal.


Barn av Christian2 Benzon (52) og Christiane Albertine Heinen (71) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerherre Peter Ulrik Frederik Benzon (49)Generasjon 1361. Kammerherre Peter Ulrik Frederik1 Benzon (49) was born den 11 jun 1760. Han married Juliane Weddel-Jarlsberg (50). Han married Frederikke Edele Benedicte von Brüggemann (51). Han died den 27 jan 1840 79 år gammel.
Han witnessed Amtmand, en Søn af Oberstlieutenant Christian B. (f 1801), blev 1777 Kammerjunker, 1778 Hofjunker, 1779 Exam. Juris, fik 1781, altsaa kun 21 Aar gammel, ikke alene Kammerherrenøglen, men ogsaa i Følge en Kabinetsordre Bestalling som Amtmand over Stavanger Amt, uagtet Rentekammeret gjorde opmærksom paa, at bl. a. en saa dygtig Mand som Kammeradvokat Colbjørnsen var Ansøger til Embedet; men allerede 1785 søgte og fik han af Hensyn til sin «Hustrus svagelige Helbred, der ikke kunde taale Stavanger Amts strænge Luft», sin Afsked med 300 Rdl. aarlig i Ventepenge, «indtil hans Vilkaar maatte forbedre sig», - et talende Vidnesbyrd om,
hvad Hofgunst i hine Tider kunde udrette. 1801 overtog han det tirsbækske Fideikommis, som han senere mageskiftede med Christiansdal, og døde 21. Jan. 1840. Han blev 4. Sept. 1781 gift med Juliane Wilhelmine Wedel-Jarlsberg (f. 14. Maj 1753 † 25. Juli 1802), en Datter af Grev Fred. Chr. Otto W.-J. og Sophie f. Huitfeldt. Efter hendes Død ægtede han 19. Okt. 1805 Frederica Edel Benedicta Brüggemann (f. 25. Marts 1777 † 24. Dec. 1846), en Datter af Oberst Nic. B. og Vibeke Marie f. Pentz. G. Kringelbach.

Barn av Kammerherre Peter Ulrik Frederik1 Benzon (49) og Frederikke Edele Benedicte von Brüggemann (51) var:
Det var ingen barn etter Kammerherre Peter Ulrik Frederik1 Benzon (49) og Juliane Weddel-Jarlsberg (50).
Barn av Kammerherre Peter Ulrik Frederik1 Benzon (49) og Juliane Wedell-Jarlsberg (101) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Thora Fortunata Benzon (96)Generasjon 1368. Thora Fortunata1 Benzon (96) was born den 6 okt 1821. Hun married Birkedommer Louis Victor de serene d a'cqueria (97).
Det var ingen barn etter Thora Fortunata1 Benzon (96) og Birkedommer Louis Victor de serene d a'cqueria (97).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerjunker Vilhelm Sophus Hermann Ferdinand Benzon (65)Generasjon 1369. Kammerjunker Vilhelm Sophus Hermann Ferdinand1 Benzon (65) was born den 14 jul 1827. Han married Euphrosine Constance Sehested (66) i 1852.
Barn av Kammerjunker Vilhelm Sophus Hermann Ferdinand1 Benzon (65) og Euphrosine Constance Sehested (66) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Generalmajor Ernst Ludvig Berger (456)Generasjon 1374. Generalmajor Ernst Ludvig1 Berger (456) was born i 1777. Han married Sophie Caroline Krag Juel Wind Frijs (455), datter av Greve Frederik Carl Krag Juel Vind Arenfeldt (468) og Frederikke Juliane Holstein-Ledreborg (469), den 22 sep 1808.
Det var ingen barn etter Generalmajor Ernst Ludvig1 Berger (456) og Sophie Caroline Krag Juel Wind Frijs (455).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Professor i astronomi Johan Erich Berger (485)Generasjon 1375. Professor i astronomi Johan Erich1 Berger (485) was born den 1 sep 1772. Han married Anna Holck (484), datter av Greve Frederik Vilhelm Conrad Holck (480) og Grevinde Juliane Sophie Danneskjold-Laurvig (481). Han died den 23 feb 1833 60 år gammel.
Han witnessed Filosof, Søn af Generallieutenant Valentin v. B., blev født i. Sept. 1772 i Faaborg, hvor Faderen den Gang
var Eskadronschef ved det fynske Dragonregiment, men hvorfra han faa Aar efter forflyttedes til Husarerne
med Garnison i Jægersborg ved Kjøbenhavn. Her voxede B. op som ældste Søn i et Hjem, der var
præget af Faderens strænge militære Holdning, men tillige af sand Dannelse og livlig, elskværdig Selskabelighed. 1788 blev han Student og 3 Aar efter juridisk Kandidat. Efter endte Examiner drog han til Udlandet, først til Gøttingen, hvor han lagde sig efter Historie og Filosofi og navnlig følte sig mægtig draget ved Studiet af Kant. Efter et kort Besøg i Hjemmet drog han i Efteraaret 1793 til det vilde Jena, hvor Reinholds Forelæsninger over Kant fængslede ham. Her levede han ogsaa i nøje Omgang med mange Landsmænd, og en Person, der mærkelig nok formaaede at øve Indflydelse paa mange, Malthe Møller, vidste ogsaa en Tid at beherske B., der lod sig optage i «de frie Mænds» Forbund. Fichtes Forelæsninger i Jena i den følgende Sommer virkede elektriserende paa den unge Frihedsmand. Den første Frugt blev hans opsigtvækkende Flyveskrift (1794) «Dagens Anliggende», som besørgedes anonymt trykt af J. Kragh Høst: Frankrigs politiske Gjenfødelse og det fra Tyskland udgaaede store Fornuftevangelium burde ogsaa omskabe Forholdene i Danmark; Umyndighedens Alder burde være forbi. «Vi ere Borgere og Undersaatter ene og alene i Følge vor Vilje; paa den alene beror Lovenes og Forfatningens Gyldighed.» «Mennesket er almægtigt, naar det vil være det,» - det lød jo nok saa stormende, og Skriftet vakte en Del Røre; men Stormen, som den 22aarige unge Mand havde rejst, lagde sig overmaade snart uden at drage Følger efter sig. Lignende Tendens som hans første Arbejde havde ogsaa hans følgende lille Skrift, der først kom frem i «Minerva», senere i Særtryk: «Om de foregaaende Betingelser til en forbedret Nationalopdragelse» (1795). Den opstyltede Tone i disse Skrifter stod i bestemt Modstrid med det blide, elskelige og ædle Gemyt, som boede i B., og han saa ogsaa selv senere med Ulyst hen til disse umodne Ungdomsforsøg. Ved fornyet Ophold i Tyskland
blev B. stærkt paavirket af Schellings Naturfilosofi, uden at Venskabet med Fichte derfor i nogen Maade forandredes. Fichte gav ogsaa B. et Vidnesbyrd om sin Hengivenhed ved at vælge ham til Fadder for sin
Søn. B. var den Gang i Schweits, hvor han rejste vidt omkring og bl. a. ogsaa var sammen med Digterinden Fru
Fred. Brun. Men den bestandige Omflakken uden bestemt Livsopgave kunde ikke fortsættes. Den uafhængige
Stilling som Landmand stod i et ideelt Lys for ham, og i Nærheden af Hamborg begyndte han at uddanne sig i
Agerbrug, theo-retisk og praktisk. De litterære Sysler kunde dog ikke hvile; han paabegyndte et Tidsskrift,
«Mnemosyne» (2 Hæfter, Altona 1800), hvori han i et Par Afhandlinger synger Naturens Pris. Men der kunde
ikke komme Ro over ham. 1800 er han i Kjøbenhavn og indtræder efter Faderens Ønske som Avskultant i
Rentekammeret; men det var hans Natur alt for meget imod, til at han kunde ønske at gaa videre ad den
Vej. Efter at han havde været Vidne til Slaget paa Reden 1801, kjøbte han Godset Seekamp ved Kiel for
der at indrette et Hjem, i det han ægtede Komtesse Anna Holck, en Datter af Christian VII's Yndling, Grev Conrad H. Men B. var langt mere skikket til Videnskabsmand end til praktisk Agerbruger; hans Landvæsen bragte ham ogsaa mange tunge Skuffelser og trykkende Sorger. I 1808 udgav han sit første udførligere Arbejde, «Philos. Darstellung der Harmonie des Weltalls», hvor Paa-virkningen af Schelling og Steffens er let kjendelig. 1809 var han i Gøttingen og studerede Astronomi under Gauss; blev under Krigen Kapitajn ved det holstenske Landeværn og efter sin Afskedigelse fra Armeen 1813 Etatsraad. Endelig i 1814 opnaaede han sit længe nærede Ønske at erholde et Professorat, i det han blev Professor i Astronomi ved Universitetet i Kiel; ved Siden af de mathematiske
Forelæsninger holdt han ogsaa filosofiske, og efter Reinholds Død (1823) indskrænkede han sig udelukkende
til saadanne. Udnævnelsen som Professor i Filosofi fik han først 1826. Hans Hovedværk i Litteraturen er
«AllgememeGrundzüge zurWissen-schaft» (4 Bd., 1817-27), som danner et Overgangstrin og indtager en mæglende Stilling mellem den Kantisk-Fichteske Individualisme og den Schelling-Hegelske Pantheisme. Som Universitetets Rektor døde han i Kiel 22. Febr. 1833. Hans Hustru overlevede ham til 27. Dec. 1835.

H. Ratjen, J. E. v. Berger's Leben. Mit Andeutungen u. Erinnerungen von J. R. (o: Rist), Altona 1835. J- G. Rists Lebenserinnerungen, Gotha 1880, I, 58 f. o. fl. St. Steffens, Was ich erlebte V. Liebenberg, Schack Staffeldts Levnet II, 373f- A.Jantzen.
Det var ingen barn etter Professor i astronomi Johan Erich1 Berger (485) og Anna Holck (484).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Generallieutenant Valentin Berger (457)Generasjon 1376. Generallieutenant Valentin1 Berger (457) was born den 10 nov 1739. Han married Anna Elisabeth Schilden (458). Han died den 29 nov 1811 72 år gammel.
Han witnessed Officer, er født i Celle 10. Nov. 1739. B. var først Lieutenant i hannoveransk Tjeneste, men kom 1764 i dansk og blev ansat som Kapitajn i fynske Dragonregiment, hvor han Aaret efter blev Eskadronschef, 1774 Major og 1779
Oberstlieutenant. Det følgende Aar ved Oprettelsen af sjællandske og holstenske Husarregiment overgik han til førstnævnte som næstkommanderende, avancerede til Oberst og blev 1789, da begge Regimenter vare
forenede til ét, dets første Chef. 1795 udnævntes han til Generalmajor, 1803 blev han hvid Ridder, 1810 Generallieutenant. B. ansaas for en kyndig Rytterofficer og havde bl. a. Sæde i den Kommission, der under Landgrev Carl af Hessens Forsæde 1790 blev nedsat for at udarbejde bedre Reglementer for Kavalleriet. Om han ogsaa havde Evne til at kommandere større Troppeled under Feltforhold, lader der sig fra den her hjemme daadløse Periode, hvori hans Manddomsalder faldt, vanskelig drage nogen Erkjendelse. Som Brigadekommandør i Efteraaret 1806 paadrog han sig stærk Dadel af Kronprinsen, fordi han paa det blotte Rygte om, at de franske Tropper vilde gaa over den holstenske Grænse, lod sine Afdelinger hastig retirere og derved til Dels fremkaldte Panik i Hærkorpset. De ham givne Instruktioner vare dog meget utydelige, og Kronprinsen lagde selv senere
liden Vægt paa det forefaldne, og i 1812, da hele Hæren var sat paa Krigsfod, havde han Kommando som
Divisionsgeneral. B. døde imidlertid, forinden de krigerske Begivenheder toge deres Begyndelse, 29. Juli
1813. Han var gift med Anna Elisabeth v. Schilden, f. 25. April 1745 † 10. Juli 1787. Sammen med 2 Brødre
naturaliseredes han 1776 som dansk Adelsmand.

Meddelelser fra Krigsarkiverne II. S. A. Sørensen.

Barn av Generallieutenant Valentin1 Berger (457) og Anna Elisabeth Schilden (458) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Hofjægermester, Lehnsbaron Johan Julian Sophus Ernst Bertouch-Lehn (499)Generasjon 1378. Hofjægermester, Lehnsbaron Johan Julian Sophus Ernst1 Bertouch-Lehn (499) was born den 26 feb 1827. Han married Anna Sophie Nathalia Holck (498), datter av Kammerherre Julius Holck (492) og Caroline Møller (493), den 21 jun 1853.
Det var ingen barn etter Hofjægermester, Lehnsbaron Johan Julian Sophus Ernst1 Bertouch-Lehn (499) og Anna Sophie Nathalia Holck (498).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Caroline Bestorff (190)Generasjon 1379. Caroline1 Bestorff (190) was born i 1777. Hun married Kammerherre, Major af Garden tilfods Schack Brockdorff (184), sønn av Lorentz Brockdorff (182) og Giertrud Marie Jermiin (8), i 1802. Hun died i 1873.
Barn av Caroline1 Bestorff (190) og Kammerherre, Major af Garden tilfods Schack Brockdorff (184) var:

Generasjon 2383. Major Adolph Frederik Schack2 Brockdorff (196) (Caroline1 Bestorff) was born den 7 feb 1810. Han married Caroline Auguste Dannemand (197). Han died den 23 des 1859 49 år gammel.
Barn av Major Adolph Frederik Schack2 Brockdorff (196) og Caroline Auguste Dannemand (197) var:

385. Generalconsul Ferdinand Schack2 Brockdorff (206) (Caroline1 Bestorff) was born den 10 mai 1814. Han married Mathilde Saportas (207).
Barn av Generalconsul Ferdinand Schack2 Brockdorff (206) og Mathilde Saportas (207) var:

Generasjon 3388. Frederik Carl Emil Schack3 Brockdorff (200) (Adolph2, Caroline1 Bestorff) was born den 15 nov 1843. Han married Grevinde Sophie Hedevig Schulin (201), datter av Greve Hans Sigismund Frederik Alexander Villiam Schulin (495) og Ida Augusta Holck (494), i 1869.
Barn av Frederik Carl Emil Schack3 Brockdorff (200) og Grevinde Sophie Hedevig Schulin (201) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Cecilie Andrea Bille (543)Generasjon 1396. Cecilie Andrea1 Bille (543) married Geheimeraad Frederik Michael Krabbe (542).
Barn av Cecilie Andrea1 Bille (543) og Geheimeraad Frederik Michael Krabbe (542) var:

Generasjon 2397. Cecilie Andrea2 Krabbe (541) (Cecilie1 Bille) was born den 29 jun 1764. Hun married Stiftamtmand Poul Rosenørn (540), sønn av Peder Rosenørn (76) og Ulrikke Hedevig Heinen (77), den 20 apr 1781. Hun died den 4 apr 1782 17 år gammel.
Barn av Cecilie Andrea2 Krabbe (541) og Stiftamtmand Poul Rosenørn (540) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Hedevig Margrethe Bornemann (602)Generasjon 1399. Hedevig Margrethe1 Bornemann (602) was born i 1678. Hun married Etatsraad Bendix Lasson (604). Hun married Oberst Mathias Rosenørn 10 4 1675 (570), sønn av Cancelliraad Peder Madsen Rosenørn (559) og Anne de Hemmer (560), i 1718. Hun died den 7 feb 1749.
Det var ingen barn etter Hedevig Margrethe1 Bornemann (602) og Etatsraad Bendix Lasson (604).
Barn av Hedevig Margrethe1 Bornemann (602) og Oberst Mathias Rosenørn 10 4 1675 (570) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Biskop Henrik Bornemann (603)Generasjon 1401. Biskop Henrik1 Bornemann (603) was born den 3 jan 1646.
Han witnessed Biskop. Han blev født 3. Jan. 1646 i Kjøbenhavn og var Søn af ndfr. nævnte Lie. jur. Phil. Jul. B. 1657 kom han som forældreløs med sine to Brødre, Christian og Joh. Adolph, i Huset hos en Slægtning i Viborg, men vendte 1659
tilbage til Kjøbenhavn. 1662 blev han Student og tog 1668 theologisk Examen. 1669 udnævntes han til Subrektor ved Frue Latinskole og forfremmedes 1671 til Konrektor og 1672 til Rektor. Til dette Embede føjedes desuden 1674 Professoratet i Logik og Metafysik ved Universitetet. 1675 blev nan kaldet til Sognepræst ved Frue Kirke, Stiftsprovst og Provst over Sokkelund Herred og deltog derefter fra 1682 af i Forarbejderne til det nye Kirkeritual. 1683 udnævntes han til Biskop over Aalborg Stift og blev s. A. Dr. theol. per bullam. Han hørte til den gamle,
stive orthodoxe Skole og viste sig meget nidkjær i at hævde sin gejstlige Værdighed baade over for Stiftsøvrigheden og over for Præsterne. I øvrigt søgte han at forbedre Katekisationen i Skolerne og udarbejdede selv en Katekismusforklaring for Degne og Skoleholdere. 14. Okt. 1693* blev han udnævnt til Biskop over Sjællands Stift og skjænkede, førend han forlod Aalborg, betydelige Legater til Byens Kirker, Skoler og fattige. Kort efter at han havde tiltraadt sit nye Embede, indvikledes han i en forargelig Strid med den theologiske Professor H. Vandal. Denne, der følte sig tilsidesat ved Bispevalget, anklagede B. for at føre Vranglære i sin Katekismusforklaring. Skjønt Vandal vistnok havde Ret, kunde B. dog med Føje beklage sig over den Hadefuldhed, hvormed hans Modstander forfulgte ham. Men han selv førte dog Striden paa en lidet sømmelig Maade og optraadte med en utilbørlig Hidsighed. Vandal maatte efter et Par Aars Forløb afgjøre Sagen med en Undskyldning, der var saa meget mere nødvendig, som disse to Mænd efter deres Embedsstilling ofte nødtes til at arbejde sammen i forskjellige gejstlige Sager. Saaledes havde de begge Sæde i den Kommission, der 1698 bragte den Kingoske Salmebogssag til endelig Afslutning. B. havde i det hele taget Nød med at styre sin skarpe Tunge
og beredte sig derfor ogsaa ofte vel fortjente Ydmygelser. Ligesom han en Gang i Stridens Hede havde sagt til Vandal: «Gud skal dømme eder, at I skal have Uro i eders Dødsstund, og, sand for Gud, I skal brænde derfor i Helvedes Afgrund. Jeg skal paa mine Knæ bede Gud, at I skal aldrig faa nogen Kirke eller noget Stift at forestaa», saaledes sagde han paa et Landemode i Roskilde til en Provst, der havde udtalt sig vel dristig: «Jeg skal ikke lade af, før jeg ser jert Hoved sidde paa en Stage». Men Provsten blev ham ikke Svar skyldig. Han mindede ham kun om, at han gjorde bedst i at lade Hovedet sidde paa den Stage, hvorpaa Gud havde sat det. I Modsætning til denne ubændige Hidsighed maa det dog fremhæves, at B. var. ualmindelig godgjørende, især over for fattige Studenter.

1699 holdt han en latinsk Ligprædiken over Christian V, og Aaret efter salvede han Frederik IV og Dronning Louise. Med dette Kongeskifte begyndte et nyt Afsnit i den danske Kirkes Historie, der ogsaa fik Betydning for B., for saa vidt som han fra sit Standpunkt maatte stille sig i Modsætning til de pietistiske Bevægelser, der naaede her ind fra Tyskland. I Begyndelsen spores de nærmest paa rent praktiske Omraader som filanthropiske Bestræbelser for at fremme Almuens Oplysning og ophjælpe Fattigplejen, og disse Bestræbelser understøttede han efter bedste Evne. Men han var for pedantisk til at kunne indlade sig paa noget Foretagende, der i mindste Maade kunde forrykke de bestaaende statskirkelige Forhold. Selv Spørgsmaalet om Hedningemissionen afviste han som Sværmeri. Frederik IV havde lige fra sine første Regeringsaar af haft et aabent Øje for denne Sags Betydning, og da han, understøttet af sin Hofpræst, F. J. Llitkens, arbejdede paa at fremme Missionen i Trankebar, lod han denne opfordre B. til at udpege nogle unge Mænd, der kunde sendes ud som Missionærer. Men Sjællands Biskop afviste haardnakket denne Opfordring og bidrog derved selv til at bane Vejen for Pietismen. Liitkens henvendte
sig til de pietistiske Professorer i Halle, og disse sendte to unge Mænd, H. Pliitschau og B. Ziegenbalch, til Kjøbenhavn. 1705 fik B. Befaling til at ordinere «disse Sværmere». Allerede samme Aar maatte han søge
Kongens Tilladelse til at lade foretage Undersøgelse angaaende gudelige Forsamlinger, der holdtes hos to kjøbenhavnske Borgere. Husandagten lededes af tyske Studenter, der tillige udbredte pietistiske Skrifter. I sine Bestræbelser for at standse disse Udskejelser understøttedes han dog af Lütkens, og efter deres Forslag udgik Forordningen af 2. Okt. 1706, som forbød alle Forsamlinger i Husene af særsindede Personer, «der føre en egen Lære, som ikke stemmer med Bibelen og den rene augsburgske Konfession». Dermed var Bevægelsen foreløbig trængt tilbage, og B. døde, inden Pietismen fik Overtaget. -Han havde 1672 ægtet Susanne Worm, Datter af den
berømte Ole W. Hun døde 1674. Aaret efter giftede han sig med Anne Wiirger, Datter af H. W., der havde været
Christian IV's og Frederik III*s Agent i Lybek. Hun var den Gang Enke efter Præsten H. Buck ved Petri Kirke og døde 1698. B. døde 31. Dec. 1710 og bortgav i sit Testamente 3300 Rdl. i Legater. Hans Samtid nævner ham som en fremragende Taler. Iblandt hans Skrifter maa fremhæves «Salvingsakten ved Frederik IV's og Dronning Louises Kroning», et stort Pragtværk i Folio, som han udgav 1702. Hans Taler ved denne Fest udmærke sig ved en sjælden Højhed og Kraft. B. var for lange Tider den sidste sjællandske Biskop, der bar Skjæg. Han plejede sit lange hvide Hageskjæg med særlig Omhu, og naar han rejste, bar han det i en sort eller rød FløjelsPung. Men i hans sidste Aar vakte den danske Gejstlighed hans Forargelse ved at optage en Mode, der allerede i Christian V's Tid havde udbredt sig i de højere Samfundsklasser: man ragede sit Skjæg af og bar Allongeparyk.

Pontoppidan, Annal, eccles. IV, 96 ff. Zwergius, Siellandske Clerisie I, 346 ff. Ny kirkehist. Saml. VI, i ff.
S. M. Gjellerup.


Barn av Biskop Henrik1 Bornemann (603) omfatter:

Generasjon 2402. Hedevig Margrethe2 Bornemann (602) (Henrik1) was born i 1678. Hun married Etatsraad Bendix Lasson (604). Hun married Oberst Mathias Rosenørn 10 4 1675 (570), sønn av Cancelliraad Peder Madsen Rosenørn (559) og Anne de Hemmer (560), i 1718. Hun died den 7 feb 1749.
Det var ingen barn etter Hedevig Margrethe2 Bornemann (602) og Etatsraad Bendix Lasson (604).
Barn av Hedevig Margrethe2 Bornemann (602) og Oberst Mathias Rosenørn 10 4 1675 (570) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Sognepræst Christian Peter Nicolai Brandt (23)Generasjon 1404. Sognepræst Christian Peter Nicolai1 Brandt (23) was born i 1808. Han married Karen Kirstine Jermiin (22), datter av Ritmester Thomas Just Jermiin (15) og Elisabeth Wolff (16), den 1 okt 1846.
Det var ingen barn etter Sognepræst Christian Peter Nicolai1 Brandt (23) og Karen Kirstine Jermiin (22).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Mariane Magdalene Claudine Brinck-Seidelin (551)Generasjon 1405. Mariane Magdalene Claudine1 Brinck-Seidelin (551) was born den 8 mai 1817. Hun married Ernst Emil Rosenørn (550), sønn av Cecilius Andreas Ulrich Rosenørn (545) og Juliane Marie Schach (544), den 15 apr 1845.
Det var ingen barn etter Mariane Magdalene Claudine1 Brinck-Seidelin (551) og Ernst Emil Rosenørn (550).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Major Adolph Frederik Schack Brockdorff (196)Generasjon 1406. Major Adolph Frederik Schack1 Brockdorff (196) was born den 7 feb 1810. Han married Caroline Auguste Dannemand (197). Han died den 23 des 1859 49 år gammel.
Barn av Major Adolph Frederik Schack1 Brockdorff (196) og Caroline Auguste Dannemand (197) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Anna Brockdorff (220)Generasjon 1409. Anna1 Brockdorff (220) married Major Hans Roepsstorff (219).
Barn av Anna1 Brockdorff (220) og Major Hans Roepsstorff (219) er:

Generasjon 2410. Oberstlieutenant Fredrik2 Roepsstorff (223) (Anna1 Brockdorff) married Sophie Ahlefeldt (225), datter av Carl Ahlefeldt (226) og Beate Ranzau (227).
Barn av Oberstlieutenant Fredrik2 Roepsstorff (223) og Sophie Ahlefeldt (225) er:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Charlotte Brockdorff (188)Generasjon 1412. Charlotte1 Brockdorff (188) was born i 1774. Hun married Overkrigscommissair (--?--) Saaby (189).
Det var ingen barn etter Charlotte1 Brockdorff (188) og Overkrigscommissair (--?--) Saaby (189).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Emilie Georgine Julie Brockdorff (193)Generasjon 1413. Emilie Georgine Julie1 Brockdorff (193) was born den 24 jul 1805. Hun married Dr. Theol (--?--) Krogmann (194).
Det var ingen barn etter Emilie Georgine Julie1 Brockdorff (193) og Dr. Theol (--?--) Krogmann (194).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Emily Brockdorff (210)Generasjon 1414. Emily1 Brockdorff (210) was born den 26 jan 1849. Hun married A. Hage (211) i 1872.
Det var ingen barn etter Emily1 Brockdorff (210) og A. Hage (211).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Generalconsul Ferdinand Schack Brockdorff (206)Generasjon 1415. Generalconsul Ferdinand Schack1 Brockdorff (206) was born den 10 mai 1814. Han married Mathilde Saportas (207).
Barn av Generalconsul Ferdinand Schack1 Brockdorff (206) og Mathilde Saportas (207) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerjunker, Toldinspectør i Molde Frederik August Brockdorff (351)Generasjon 1420. Kammerjunker, Toldinspectør i Molde Frederik August1 Brockdorff (351) was born i 1744. Han married Justine Conradine Roepsstorff (350), datter av Generalmajor Carl Ludvig Roepsstorff (266) og Mette Rosenkrands Sehested (269), den 10 des 1784. Han died den 26 des 1802.
Det var ingen barn etter Kammerjunker, Toldinspectør i Molde Frederik August1 Brockdorff (351) og Justine Conradine Roepsstorff (350).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Frederik Carl Emil Schack Brockdorff (200)Generasjon 1421. Frederik Carl Emil Schack1 Brockdorff (200) was born den 15 nov 1843. Han married Grevinde Sophie Hedevig Schulin (201), datter av Greve Hans Sigismund Frederik Alexander Villiam Schulin (495) og Ida Augusta Holck (494), i 1869.
Barn av Frederik Carl Emil Schack1 Brockdorff (200) og Grevinde Sophie Hedevig Schulin (201) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Johanne Marie Charlotte Brockdorff (152)Generasjon 1425. Johanne Marie Charlotte1 Brockdorff (152) was born den 29 jul 1741. Hun married Kammerherre Hans Helmut Lüttichau (151), sønn av Generalmajor Christian Ditlev Lüttichau (143) og Helle Trolle Urne (144), i 1763. Hun died den 20 apr 1816 74 år gammel.
Barn av Johanne Marie Charlotte1 Brockdorff (152) og Kammerherre Hans Helmut Lüttichau (151) var:

Generasjon 2428. Helle Sophie2 Lüttichau (14) (Johanne1 Brockdorff) was born den 1 jun 1764. Hun married Kammerjunker Jens Jermiin (7), sønn av Thomas Just Jermiin (1) og Karen Poulson (4), den 4 mai 1781. Hun died den 12 jul 1820 56 år gammel.
Barn av Helle Sophie2 Lüttichau (14) og Kammerjunker Jens Jermiin (7) var:

429. Kammerjunker Christian Ditlev2 Lüttichau (153) (Johanne1 Brockdorff) was born den 7 mai 1766. Han married Ida Vibecke Vilhelmine Bülow (154) i 1803. Han died den 11 jan 1809 42 år gammel.
Barn av Kammerjunker Christian Ditlev2 Lüttichau (153) og Ida Vibecke Vilhelmine Bülow (154) var:

431. Generalcommisair Schack2 Lüttichau (155) (Johanne1 Brockdorff) was born i 1771. Han married Ida Vibecke Vilhelmine Bülow (154). Han married Antoinette Elise Petra Lunding (158) den 12 jul 1793. Han died den 22 okt 1819.
Barn av Generalcommisair Schack2 Lüttichau (155) og Ida Vibecke Vilhelmine Bülow (154) var:
Barn av Generalcommisair Schack2 Lüttichau (155) og Antoinette Elise Petra Lunding (158) var:

Generasjon 3436. Ritmester Thomas Just3 Jermiin (15) (Helle2 Lüttichau, Johanne1 Brockdorff) was born i 1786. Han married Elisabeth Wolff (16) den 3 apr 1814. Han died den 25 apr 1857.
Barn av Ritmester Thomas Just3 Jermiin (15) og Elisabeth Wolff (16) var:

440. Gottholdine3 Lüttichau (165) (Christian2, Johanne1 Brockdorff) was born i 1807. Hun married Generallieutnant Mathias Lüttichau (166), sønn av Generalcommisair Schack Lüttichau (155) og Antoinette Elise Petra Lunding (158), i 1828. Hun died i 1835.
Barn av Gottholdine3 Lüttichau (165) og Generallieutnant Mathias Lüttichau (166) var:

444. Generallieutnant Mathias3 Lüttichau (166) (Schack2, Johanne1 Brockdorff) was born i 1795. Han married Gottholdine Lüttichau (165), datter av Kammerjunker Christian Ditlev Lüttichau (153) og Ida Vibecke Vilhelmine Bülow (154), i 1828.
Barn av Generallieutnant Mathias3 Lüttichau (166) og Gottholdine Lüttichau (165) var:

Generasjon 4449. Capitain Hans Helmuth4 Jermiin (26) (Thomas3, Helle2 Lüttichau, Johanne1 Brockdorff) was born den 20 jun 1820. Han married Nicoline Sophie Fønss (27), datter av Kammerjunker Hans Nicolai Sommer Fønss (28).
Barn av Capitain Hans Helmuth4 Jermiin (26) og Nicoline Sophie Fønss (27) var:

455. Immanuel4 Jermiin (39) (Thomas3, Helle2 Lüttichau, Johanne1 Brockdorff) was born den 20 jul 1828. Han married Rasmine Ananina Cathrine Jespersen (40) den 12 apr 1857. Han married Ida Mazanti (42) den 7 jul 1859.
Barn av Immanuel4 Jermiin (39) og Rasmine Ananina Cathrine Jespersen (40) var:
Barn av Immanuel4 Jermiin (39) og Ida Mazanti (42) var:

458. Johanne Charlotte Elise4 Lüttichau (170) (Gottholdine3, Christian2, Johanne1 Brockdorff) was born i 1829. Hun married Greve Johan Sigismund Knuth (171), sønn av Greve Frederik Christian Julius Knuth (218).
Barn av Johanne Charlotte Elise4 Lüttichau (170) og Greve Johan Sigismund Knuth (171) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Lorentz Brockdorff (182)Generasjon 1474. Lorentz1 Brockdorff (182) was born i 1745. Han married Elisabeth Lüttichau (183). Han married Giertrud Marie Jermiin (8), datter av Thomas Just Jermiin (1) og Karen Poulson (4). Han died i 1805.
Det var ingen barn etter Lorentz1 Brockdorff (182) og Elisabeth Lüttichau (183).
Barn av Lorentz1 Brockdorff (182) og Giertrud Marie Jermiin (8) var:

Generasjon 2477. Kammerherre, Major af Garden tilfods Schack2 Brockdorff (184) (Lorentz1) was born i 1773. Han married Caroline Bestorff (190) i 1802. Han died i 1856.
Barn av Kammerherre, Major af Garden tilfods Schack2 Brockdorff (184) og Caroline Bestorff (190) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Louise Frederikke Franziska Brockdorff (198)Generasjon 1486. Louise Frederikke Franziska1 Brockdorff (198) was born 29/2 1839. Hun married Kammerjunker Hans Schack Helmuth Grevenkop-Castenskiold (199) den 3 okt 1862.
Det var ingen barn etter Louise Frederikke Franziska1 Brockdorff (198) og Kammerjunker Hans Schack Helmuth Grevenkop-Castenskiold (199).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Lucia Hedevig Brockdorff (191)Generasjon 1487. Lucia Hedevig1 Brockdorff (191) was born i 1748. Hun married Kammerherre Friederich Levetzau (192), sønn av Kammerherre Hans Frederik Levetzau (295) og Sophia Eyndten (296), i 1770. Hun died i 1798.
Det var ingen barn etter Lucia Hedevig1 Brockdorff (191) og Kammerherre Friederich Levetzau (192).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Hosmarschal Poul Brockdorff (221)Generasjon 1488. Hosmarschal Poul1 Brockdorff (221) married Anna Buchwald (222).
Barn av Hosmarschal Poul1 Brockdorff (221) og Anna Buchwald (222) er:

Generasjon 2489. Anna2 Brockdorff (220) (Poul1) married Major Hans Roepsstorff (219).
Barn av Anna2 Brockdorff (220) og Major Hans Roepsstorff (219) er:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerherre, Major af Garden tilfods Schack Brockdorff (184)Generasjon 1491. Kammerherre, Major af Garden tilfods Schack1 Brockdorff (184) was born i 1773. Han married Caroline Bestorff (190) i 1802. Han died i 1856.
Barn av Kammerherre, Major af Garden tilfods Schack1 Brockdorff (184) og Caroline Bestorff (190) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Oberst Schack Brockdorff (180)Generasjon 1499. Oberst Schack1 Brockdorff (180) was born i 1712. Han married Sophie Hedevig Grabou (181). Han died i 1761.
Barn av Oberst Schack1 Brockdorff (180) og Sophie Hedevig Grabou (181) var:

Generasjon 2500. Johanne Marie Charlotte2 Brockdorff (152) (Schack1) was born den 29 jul 1741. Hun married Kammerherre Hans Helmut Lüttichau (151), sønn av Generalmajor Christian Ditlev Lüttichau (143) og Helle Trolle Urne (144), i 1763. Hun died den 20 apr 1816 74 år gammel.
Barn av Johanne Marie Charlotte2 Brockdorff (152) og Kammerherre Hans Helmut Lüttichau (151) var:

501. Lorentz2 Brockdorff (182) (Schack1) was born i 1745. Han married Elisabeth Lüttichau (183). Han married Giertrud Marie Jermiin (8), datter av Thomas Just Jermiin (1) og Karen Poulson (4). Han died i 1805.
Det var ingen barn etter Lorentz2 Brockdorff (182) og Elisabeth Lüttichau (183).
Barn av Lorentz2 Brockdorff (182) og Giertrud Marie Jermiin (8) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Sophie Hedevig Brockdorff (186)Generasjon 1516. Sophie Hedevig1 Brockdorff (186) was born i 1772. Hun married Amtsforvalter (--?--) Steenstrup (187).
Det var ingen barn etter Sophie Hedevig1 Brockdorff (186) og Amtsforvalter (--?--) Steenstrup (187).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Louise Elisabeth Brown (506)Generasjon 1517. Louise Elisabeth1 Brown (506) was born den 24 jul 1785. Hun married Greve Sigismund Schulin (505). Hun died den 28 jan 1851 65 år gammel.
Barn av Louise Elisabeth1 Brown (506) og Greve Sigismund Schulin (505) var:

Generasjon 2518. Lehnsgreve Johan Sigismund2 Schulin (507) (Louise1 Brown) was born den 8 sep 1808. Han married Charlotte Zeuten (508), datter av Assessor i Høiesteret Vilhelm Peter Zeuten (509) og Bolette Maria Dorothea Bartholin (510), den 1 mar 1839.
Barn av Lehnsgreve Johan Sigismund2 Schulin (507) og Charlotte Zeuten (508) var:

520. Greve Hans Sigismund Frederik Alexander Villiam2 Schulin (495) (Louise1 Brown) was born den 26 nov 1811. Han married Ida Augusta Holck (494), datter av Kammerherre Julius Holck (492) og Caroline Møller (493), den 31 mai 1845. Han died den 27 apr 1856 44 år gammel.
Barn av Greve Hans Sigismund Frederik Alexander Villiam2 Schulin (495) og Ida Augusta Holck (494) var:

Generasjon 3532. Grevinde Sophie Hedevig3 Schulin (201) (Hans2, Louise1 Brown) was born den 18 okt 1848. Hun married Frederik Carl Emil Schack Brockdorff (200), sønn av Major Adolph Frederik Schack Brockdorff (196) og Caroline Auguste Dannemand (197), i 1869.
Barn av Grevinde Sophie Hedevig3 Schulin (201) og Frederik Carl Emil Schack Brockdorff (200) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Anna Buchwald (222)Generasjon 1538. Anna1 Buchwald (222) married Hosmarschal Poul Brockdorff (221).
Barn av Anna1 Buchwald (222) og Hosmarschal Poul Brockdorff (221) er:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Major Frederik Busch (564)Generasjon 1540. Major Frederik1 Busch (564) was born i 1686. Han married Anne Rosenørn (563), datter av Lieutenant Christopher Rosenørn (561) og Karen de Hemmer (562), i 1721. Han died i 1746.
Det var ingen barn etter Major Frederik1 Busch (564) og Anne Rosenørn (563).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Pharmaceut C. G. Bülow (426)Generasjon 1541. Pharmaceut C. G.1 Bülow (426) was born den 5 aug 1833. Han married Antoinette Gersdorff (425), datter av Jens Peter Mørk (410) og Nanna Møller (411).
Det var ingen barn etter Pharmaceut C. G.1 Bülow (426) og Antoinette Gersdorff (425).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Ida Vibecke Vilhelmine Bülow (154)Generasjon 1542. Ida Vibecke Vilhelmine1 Bülow (154) was born den 7 apr 1780. Hun married Generalcommisair Schack Lüttichau (155), sønn av Kammerherre Hans Helmut Lüttichau (151) og Johanne Marie Charlotte Brockdorff (152). Hun married Kammerjunker Christian Ditlev Lüttichau (153), sønn av Kammerherre Hans Helmut Lüttichau (151) og Johanne Marie Charlotte Brockdorff (152), i 1803. Hun died den 19 okt 1817 37 år gammel.
Barn av Ida Vibecke Vilhelmine1 Bülow (154) og Generalcommisair Schack Lüttichau (155) var:
Barn av Ida Vibecke Vilhelmine1 Bülow (154) og Kammerjunker Christian Ditlev Lüttichau (153) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerherre Ludvig Wilhelm Bülow (262)Generasjon 1547. Kammerherre Ludvig Wilhelm1 Bülow (262) was born den 11 jul 1737. Han married Elisabeth Hedevig Roepsstorff (261), datter av Johan Christopher Roepsstorff (232) og Marie Elisabeth Storm (233), den 29 nov 1737. Han died den 8 nov 1785 48 år gammel.
Det var ingen barn etter Kammerherre Ludvig Wilhelm1 Bülow (262) og Elisabeth Hedevig Roepsstorff (261).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Stationsforvalter (--?--) Cappeln (430)Generasjon 1548. Stationsforvalter (--?--)1 Cappeln (430) married Thora Gersdorff (429), datter av Jens Peter Mørk (410) og Nanna Møller (411).
Det var ingen barn etter Stationsforvalter (--?--)1 Cappeln (430) og Thora Gersdorff (429).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Oberstlieutenant Carl Fredrik Castonier (150)Generasjon 1549. Oberstlieutenant Carl Fredrik1 Castonier (150) was born i 1730. Han married Ingeborg Christiane Lüttichau (149), datter av Generalmajor Christian Ditlev Lüttichau (143) og Helle Trolle Urne (144), i 1758. Han died i 1787.
Det var ingen barn etter Oberstlieutenant Carl Fredrik1 Castonier (150) og Ingeborg Christiane Lüttichau (149).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Hortense cossin (88)Generasjon 1550. Hortense1 cossin (88) married Christian Albrecht Benzon (87), sønn av Kammerjunker, Ritmester Jacob Benzon (74) og Sophie holm (78).
Det var ingen barn etter Hortense1 cossin (88) og Christian Albrecht Benzon (87).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Caroline Auguste Dannemand (197)Generasjon 1551. Caroline Auguste1 Dannemand (197) was born den 24 jan 1810. Hun married Major Adolph Frederik Schack Brockdorff (196), sønn av Kammerherre, Major af Garden tilfods Schack Brockdorff (184) og Caroline Bestorff (190). Hun died den 29 feb 1844 34 år gammel.
Barn av Caroline Auguste1 Dannemand (197) og Major Adolph Frederik Schack Brockdorff (196) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Lehnsgreve Frederik Vilhelm Dannemand (526)Generasjon 1554. Lehnsgreve Frederik Vilhelm1 Dannemand (526) was born den 20 jul 1813. Han married Louise Christiane Schulin (525), datter av Greve Sigismund Schulin (505) og Louise Elisabeth Brown (506), den 13 jun 1845.
Det var ingen barn etter Lehnsgreve Frederik Vilhelm1 Dannemand (526) og Louise Christiane Schulin (525).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Grevinde Juliane Sophie Danneskjold-Laurvig (481)Generasjon 1555. Grevinde Juliane Sophie1 Danneskjold-Laurvig (481) married Greve Frederik Vilhelm Conrad Holck (480) den 28 sep 1769.
Barn av Grevinde Juliane Sophie1 Danneskjold-Laurvig (481) og Greve Frederik Vilhelm Conrad Holck (480) var:

Generasjon 2556. Kammerherre Conrad Christopher2 Holck (460) (Juliane1 Danneskjold-Laurvig) married Henriette Charlotte Krag Juel Wind Frijs (459), datter av Greve Frederik Carl Krag Juel Vind Arenfeldt (468) og Frederikke Juliane Holstein-Ledreborg (469), den 29 okt 1803. Han died i 1810.
Barn av Kammerherre Conrad Christopher2 Holck (460) og Henriette Charlotte Krag Juel Wind Frijs (459) var:

559. Greve Harald2 Holck (486) (Juliane1 Danneskjold-Laurvig) was born den 18 sep 1785. Han married Lehnsgrevinde Ida Augusta Hardenberg-Reventlow (487) den 1 okt 1815. Han died den 20 des 1839 54 år gammel.
Barn av Greve Harald2 Holck (486) og Lehnsgrevinde Ida Augusta Hardenberg-Reventlow (487) var:

560. Grevinde Louise2 Holck (489) (Juliane1 Danneskjold-Laurvig) was born den 2 sep 1787. Hun married Kammerjunker Henning Qualen (490). Hun died den 14 apr 1867 79 år gammel.
Barn av Grevinde Louise2 Holck (489) og Kammerjunker Henning Qualen (490) var:

561. Kammerherre Julius2 Holck (492) (Juliane1 Danneskjold-Laurvig) was born den 10 des 1789. Han married Caroline Møller (493). Han died den 22 feb 1857 67 år gammel.
Barn av Kammerherre Julius2 Holck (492) og Caroline Møller (493) var:

Generasjon 3563. Greve Harald Ludvig3 Holck (472) (Conrad2, Juliane1 Danneskjold-Laurvig) was born den 2 sep 1807. Han married Sophie Ludvig Lerche (473), datter av Hofjægermester Carl Lerche (474) og Louise Levetzau (475), den 5 nov 1842.
Barn av Greve Harald Ludvig3 Holck (472) og Sophie Ludvig Lerche (473) var:

567. Ida Augusta3 Holck (494) (Julius2, Juliane1 Danneskjold-Laurvig) was born den 18 des 1817. Hun married Greve Hans Sigismund Frederik Alexander Villiam Schulin (495), sønn av Greve Sigismund Schulin (505) og Louise Elisabeth Brown (506), den 31 mai 1845.
Barn av Ida Augusta3 Holck (494) og Greve Hans Sigismund Frederik Alexander Villiam Schulin (495) var:

572. Postmester Carl Christian Frederik3 Holck (437) (Julius2, Juliane1 Danneskjold-Laurvig) was born den 15 sep 1825. Han married Philippine Johanna Henriette Krüger (500) den 26 okt 1852.
Barn av Postmester Carl Christian Frederik3 Holck (437) og Philippine Johanna Henriette Krüger (500) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Anne de Hemmer (560)Generasjon 1584. Anne1 de Hemmer (560) was born på Refs. Hun married Cancelliraad Peder Madsen Rosenørn (559) i 1664.
Barn av Anne1 de Hemmer (560) og Cancelliraad Peder Madsen Rosenørn (559) var:

Generasjon 2585. Generalmajor Paul2 Rosenørn (531) (Anne1 de Hemmer) was born i 1665. Han married Mette Benzon (532), datter av Peder Benzon (533) og Margrethe Rantzau (534). Han died i 1731.
Barn av Generalmajor Paul2 Rosenørn (531) og Mette Benzon (532) var:

586. Lieutenant Christopher2 Rosenørn (561) (Anne1 de Hemmer) was born i 1672. Han married Karen de Hemmer (562). Han died i 1745.
Barn av Lieutenant Christopher2 Rosenørn (561) og Karen de Hemmer (562) var:

587. Oberst Mathias2 Rosenørn 10 4 1675 (570) (Anne1 de Hemmer) was born den 10 apr 1675. Han married Antoinette Augusta Friis (571) i 1704. Han married Hedevig Margrethe Bornemann (602), datter av Biskop Henrik Bornemann (603), i 1718. Han died den 24 jul 1725 50 år gammel.
Barn av Oberst Mathias2 Rosenørn 10 4 1675 (570) og Antoinette Augusta Friis (571) var:
Barn av Oberst Mathias2 Rosenørn 10 4 1675 (570) og Hedevig Margrethe Bornemann (602) var:

Generasjon 3597. Oberstlieutenant Peder3 Rosenørn (567) (Christopher2, Anne1 de Hemmer) was born i 1708. Han married Gertrud Marie de Juulson (568) i 1755. Han died i 1775.
Barn av Oberstlieutenant Peder3 Rosenørn (567) og Gertrud Marie de Juulson (568) var:

598. Amtmand Peter Otto3 Rosenørn (572) (Mathias2, Anne1 de Hemmer) was born i 1708. Han married Eva Margrethe Grüner (573), datter av Gustav Grüner (574) og Sophie Amalie Vind (575), i 1740. Han died i 1751.
Barn av Amtmand Peter Otto3 Rosenørn (572) og Eva Margrethe Grüner (573) var:

Generasjon 4601. Christian4 Rosenørn-Teilmann (579) (Peter3 Rosenørn, Mathias2, Anne1 de Hemmer) was born den 8 apr 1741. Han married Christine Marie Wormskjold (580) den 29 aug 1777. Han died den 27 feb 1812 70 år gammel.
Barn av Christian4 Rosenørn-Teilmann (579) og Christine Marie Wormskjold (580) var:

610. Mathias Peter Otto4 Rosenørn (591) (Peter3, Mathias2, Anne1 de Hemmer) was born den 26 jun 1751. Han married Edel Benedicte Pentz (592) den 20 sep 1776. Han died den 14 apr 1818 66 år gammel.
Barn av Mathias Peter Otto4 Rosenørn (591) og Edel Benedicte Pentz (592) var:

Generasjon 5611. Kammerherre Peter Otto5 Rosenørn (605) (Christian4 Rosenørn-Teilmann, Peter3 Rosenørn, Mathias2, Anne1 de Hemmer) was born i 1778. Han married Overhofmesteinde Ingeborg Christiane Wormskjold (606) i 1807. Han died den 29 sep 1828.
Barn av Kammerherre Peter Otto5 Rosenørn (605) og Overhofmesteinde Ingeborg Christiane Wormskjold (606) var:

614. Stiftsamtsmand i Aarhus Carl Gustav5 Rosenørn (614) (Christian4 Rosenørn-Teilmann, Peter3 Rosenørn, Mathias2, Anne1 de Hemmer) was born den 14 des 1784. Han married Mette Margrethe Wormskjold (615) den 14 okt 1815. Han died den 27 jun 1858 73 år gammel.
Barn av Stiftsamtsmand i Aarhus Carl Gustav5 Rosenørn (614) og Mette Margrethe Wormskjold (615) var:

Generasjon 6623. Christian Peter Theodor6 Rosenørn-Teilmann (607) (Peter5 Rosenørn, Christian4 Rosenørn-Teilmann, Peter3 Rosenørn, Mathias2, Anne1 de Hemmer) was born den 17 sep 1817. Han married Christine Marie Rosenørn (608), datter av Stiftsamtsmand i Aarhus Carl Gustav Rosenørn (614) og Mette Margrethe Wormskjold (615), den 11 jul 1850.
Han witnessed Stamhusbesidder, Kultus- og Justitsminister, født 17. Sept. 1817 paa Rindumgaard (Ringkjøbing Amtmandsbolig), var Søn af ovfr. nævnte Stiftamtmand Peder Otto Rosenørn. Th. R. fik sin Uddannelse paa Sorø Akademi, blev Student 183J og juridisk Kandidat 1841, indtraadte som Volontær i Rentekammeret, hvor han 1846 blev Av-
skultant, men havde samtidig Lejlighed til Deltagelse i den lokale Administration, først paa Amtskontoret i Ribe, senere som Stedfortræder for Amtmanden i Ringkjøbing Amt under dennes Fraværelse som Stænderdeputeret, 1847-48 som adjungeret Amtmanden for Laaland-Falster og i 1849 som konstit. Amtmand for Bornholm. Han blev 1850 konstit. Sekretær hos Indenrigsministeren, 1851 Borgmester i Fredericia og 1853 Herredsfoged i Skads Herred. I den sidste Stilling virkede han til 1859, men opgav saa Embedsbanen, da andre Opgaver lagde Beslag paa ham.

R. var tillige med sit Søskendebarn Christine Marie Rosenørn (f. 1821), ovennævnte Stiftamtmand Carl Gustav R. s Datter, hvem han 1850 havde ægtet, bleven udset til Successor i Stamhuset Nørholm (ved Varde) af Stamhusets Besidderinde, deres Faster Frøken Ingeborg Christiane R.-Teilmann, i Kraft af den Beføjelse, som
Erektionspatentet af 1790 gav hende, den sidste «kvindelige Descendent paa Spindesiden» af Erektor A. C. Teilmanns Forældre, til at vælge Efterfølgerne blandt disses andre Descendenter. De Opgaver, han derved fik, tiltoge efterhaanden saaledes, at en Embedsvirksomhed - selv Herred, til hvilket Nørholm hører -
ikke lod sig forene dermed. R., der allerede 1852 havde mistet sin Hustru, tiltraadte Stamhusets Besiddelse 1861 og fik da det Navn føjet til sit Fædrenenavn, som Erektionspatentet tilpligtede ham. Hans iSaarige Styrelse af Stamhuset satte dybe og varige Spor. Han gjennemførte Afhændelsen af Fæstegodset, fremmede Godsets
Kultur ved en Mængde Foranstaltninger, som Landbrugets Fremskridt fordrede, og foretog særlig omfattende Plantninger, der, fortsatte efter hans Død i Overensstemmelse med de af ham lagte Planer, danne et fremtrædende Led af den jyske Hedeplantning. Fuldt ud fyldestgjorde han Erektors Paalæg: «Tag immer noget for til.

Barn av Christian Peter Theodor6 Rosenørn-Teilmann (607) og Christine Marie Rosenørn (608) var:

628. Christine Marie6 Rosenørn (608) (Carl5, Christian4 Rosenørn-Teilmann, Peter3 Rosenørn, Mathias2, Anne1 de Hemmer) was born den 4 des 1821. Hun married Christian Peter Theodor Rosenørn-Teilmann (607), sønn av Kammerherre Peter Otto Rosenørn (605) og Overhofmesteinde Ingeborg Christiane Wormskjold (606), den 11 jul 1850. Hun died den 20 des 1852 31 år gammel.
Barn av Christine Marie6 Rosenørn (608) og Christian Peter Theodor Rosenørn-Teilmann (607) var:

629. Herredsfoged i Skads Herred Axel6 Rosenørn (622) (Carl5, Christian4 Rosenørn-Teilmann, Peter3 Rosenørn, Mathias2, Anne1 de Hemmer) was born den 14 jan 1824. Han married Christine Marie Hjort (623) den 27 mai 1859.
Barn av Herredsfoged i Skads Herred Axel6 Rosenørn (622) og Christine Marie Hjort (623) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Karen de Hemmer (562)Generasjon 1634. Karen1 de Hemmer (562) was born i 1672. Hun married Lieutenant Christopher Rosenørn (561), sønn av Cancelliraad Peder Madsen Rosenørn (559) og Anne de Hemmer (560). Hun died i 1746.
Barn av Karen1 de Hemmer (562) og Lieutenant Christopher Rosenørn (561) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Gertrud Marie de Juulson (568)Generasjon 1639. Gertrud Marie1 de Juulson (568) married Oberstlieutenant Peder Rosenørn (567), sønn av Lieutenant Christopher Rosenørn (561) og Karen de Hemmer (562), i 1755. Hun died i 1756.
Barn av Gertrud Marie1 de Juulson (568) og Oberstlieutenant Peder Rosenørn (567) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Peder de Lasson (584)Generasjon 1641. Peder1 de Lasson (584) was born i 1736. Han married Adelheid Hedevig Margrethe Rosenørn (583), datter av Amtmand Peter Otto Rosenørn (572) og Eva Margrethe Grüner (573), i 1770. Han died i 1778.
Det var ingen barn etter Peder1 de Lasson (584) og Adelheid Hedevig Margrethe Rosenørn (583).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Etatsraad Thoger de Lasson (577)Generasjon 1642. Etatsraad Thoger1 de Lasson (577) married Benedicte Rosenørn (576), datter av Oberst Mathias Rosenørn 10 4 1675 (570) og Hedevig Margrethe Bornemann (602), i 1740. Han died i 1772.
Det var ingen barn etter Etatsraad Thoger1 de Lasson (577) og Benedicte Rosenørn (576).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Georgine Wilhelmine de Pogrell (406)Generasjon 1643. Georgine Wilhelmine1 de Pogrell (406) was born i 1746. Hun married Kammerherre Poul Rosenørn Gersdorff (405), sønn av Amtmand paa Callø Christian Frederik Gersdorff (439) og Antoinette Maren Rosenørn (440), i 1770. Hun died i 1775.
Barn av Georgine Wilhelmine1 de Pogrell (406) og Kammerherre Poul Rosenørn Gersdorff (405) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Marie Theresa de Sartiges (370)Generasjon 1646. Marie Theresa1 de Sartiges (370) was born den 8 apr 1798. Hun married Pierre Roepsstorff (369), sønn av Oberst Christian Henrik Adolph Roepsstorff (365) og Anne Sophie Grodtschilling (366), den 21 jan 1818. Hun died den 28 mar 1869 70 år gammel.
Barn av Marie Theresa1 de Sartiges (370) og Pierre Roepsstorff (369) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Birkedommer Louis Victor de serene d a'cqueria (97)Generasjon 1652. Birkedommer Louis Victor1 de serene d a'cqueria (97) married Thora Fortunata Benzon (96), datter av Kammerjunker, Ritmester Jacob Benzon (74) og Sophie holm (78).
Det var ingen barn etter Birkedommer Louis Victor1 de serene d a'cqueria (97) og Thora Fortunata Benzon (96).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Generalmajor Lauritz de Thurah (556)Generasjon 1653. Generalmajor Lauritz1 de Thurah (556) was born i 1706. Han married Anne Rosenørn (555), datter av Generalmajor Paul Rosenørn (531) og Mette Benzon (532), i 1740. Han died i 1759.
Det var ingen barn etter Generalmajor Lauritz1 de Thurah (556) og Anne Rosenørn (555).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Baronesse Idalia Frederikke Pauline Dirckinck-Holmfeldt (168)Generasjon 1654. Baronesse Idalia Frederikke Pauline1 Dirckinck-Holmfeldt (168) was born den 7 mai 1808. Hun married Hans Helmuth Lüttichau (167), sønn av Kammerjunker Christian Ditlev Lüttichau (153) og Ida Vibecke Vilhelmine Bülow (154), i 1829.
Det var ingen barn etter Baronesse Idalia Frederikke Pauline1 Dirckinck-Holmfeldt (168) og Hans Helmuth Lüttichau (167).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Sophie Amalie Dyre (445)Generasjon 1655. Sophie Amalie1 Dyre (445) married Otto Christian v. d. Osten (446).
Barn av Sophie Amalie1 Dyre (445) og Otto Christian v. d. Osten (446) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Sophie Amalie Dyre (537)Generasjon 1657. Sophie Amalie1 Dyre (537) was born i 1704. Hun married Oberstlieutenent Johan Nicolai Rosenørn (536), sønn av Generalmajor Paul Rosenørn (531) og Mette Benzon (532), i 1739. Hun died i 1770.
Det var ingen barn etter Sophie Amalie1 Dyre (537) og Oberstlieutenent Johan Nicolai Rosenørn (536).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Frederikke Elchstädt (271)Generasjon 1658. Frederikke1 Elchstädt (271) married Ove Rammel Sehested (270).
Barn av Frederikke1 Elchstädt (271) og Ove Rammel Sehested (270) var:

Generasjon 2659. Mette Rosenkrands2 Sehested (269) (Frederikke1 Elchstädt) was born i 1723. Hun married Generalmajor Carl Ludvig Roepsstorff (266), sønn av Johan Christopher Roepsstorff (232) og Marie Elisabeth Storm (233), den 22 mai 1744. Hun died den 13 jul 1801.
Barn av Mette Rosenkrands2 Sehested (269) og Generalmajor Carl Ludvig Roepsstorff (266) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Sophia Eyndten (296)Generasjon 1673. Sophia1 Eyndten (296) was born den 23 jun 1718. Hun married Kammerherre Hans Frederik Levetzau (295) i 1741. Hun died den 1 jan 1795 76 år gammel.
Barn av Sophia1 Eyndten (296) og Kammerherre Hans Frederik Levetzau (295) var:

Generasjon 2675. Kammerherre Niels Krag2 Levetzau (293) (Sophia1 Eyndten) was born i 1753. Han married Birgitta Eleonore Rantzau (294) i 1785. Han died den 16 jul 1815.
Barn av Kammerherre Niels Krag2 Levetzau (293) og Birgitta Eleonore Rantzau (294) var:

Generasjon 3676. Kammerjunker Carl Sophus Ernst3 Levetzau (285) (Niels2, Sophia1 Eyndten) was born den 18 jul 1786. Han married Hedevig Sophie Petersdorff (284), datter av Lehnsgreve Gregers Christian Frederik Petersdorff (282) og Louise Nicoline Schouboe (283), i 1814.
Barn av Kammerjunker Carl Sophus Ernst3 Levetzau (285) og Hedevig Sophie Petersdorff (284) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Cathrine Hedevig fabritius de tengnagel (121)Generasjon 1678. Cathrine Hedevig1 fabritius de tengnagel (121) was born i 1768. Hun married Lars Benzon (120), sønn av Christian Benzon (52) og Christiane Albertine Heinen (71), den 15 okt 1790. Hun died i 1850.
Barn av Cathrine Hedevig1 fabritius de tengnagel (121) og Lars Benzon (120) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Georgette Falsen (60)Generasjon 1680. Georgette1 Falsen (60) was born den 24 sep 1832. Hun married Kammerjunker Carl Ludvig Adolph Benzon 18/11 1823 (59), sønn av Kammerherre Christian Fredrik Otto Benzon (13) og Nielsine Jermiin (12), den 2 jun 1853. Hun died den 10 aug 1868 35 år gammel.
Barn av Georgette1 Falsen (60) og Kammerjunker Carl Ludvig Adolph Benzon 18/11 1823 (59) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Caspar Flindt (135)Generasjon 1685. Caspar1 Flindt (135) was born den 27 des 1747. Han married Frederikke Marie Elisabeth Benzon (134), datter av Christian Benzon (52) og Christiane Albertine Heinen (71). Han died den 18 des 1802 54 år gammel.
Barn av Caspar1 Flindt (135) og Frederikke Marie Elisabeth Benzon (134) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christiane Albertine Vilhelmine Flindt (80)Generasjon 1687. Christiane Albertine Vilhelmine1 Flindt (80) was born den 29 aug 1794. Hun married Jacob Benzon (79), sønn av Kammerjunker, Ritmester Jacob Benzon (74) og Ulrikke Frederikke Cathrine Rosenørn (75). Hun died den 7 mai 1851 56 år gammel.
Barn av Christiane Albertine Vilhelmine1 Flindt (80) og Jacob Benzon (79) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Charlotte Friesleben (84)Generasjon 1692. Charlotte1 Friesleben (84) was born den 16 sep 1828. Hun married Hofjægermester Ernst August Pyrmont Benzon (83), sønn av Jacob Benzon (79) og Christiane Albertine Vilhelmine Flindt (80), den 7 des 1849.
Det var ingen barn etter Charlotte1 Friesleben (84) og Hofjægermester Ernst August Pyrmont Benzon (83).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Antoinette Augusta Friis (571)Generasjon 1693. Antoinette Augusta1 Friis (571) married Oberst Mathias Rosenørn 10 4 1675 (570), sønn av Cancelliraad Peder Madsen Rosenørn (559) og Anne de Hemmer (560), i 1704. Hun died i 1716.
Barn av Antoinette Augusta1 Friis (571) og Oberst Mathias Rosenørn 10 4 1675 (570) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerjunker Hans Nicolai Sommer Fønss (28)Generasjon 1695. Kammerjunker Hans Nicolai Sommer1 Fønss (28).
Barn av Kammerjunker Hans Nicolai Sommer1 Fønss (28) omfatter:

Generasjon 2696. Nicoline Sophie2 Fønss (27) (Hans1) was born den 8 jul 1830. Hun married Capitain Hans Helmuth Jermiin (26), sønn av Ritmester Thomas Just Jermiin (15) og Elisabeth Wolff (16).
Barn av Nicoline Sophie2 Fønss (27) og Capitain Hans Helmuth Jermiin (26) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Nicoline Sophie Fønss (27)Generasjon 1Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Generalmajor Johann Christian Geistler (146)Generasjon 1701. Generalmajor Johann Christian1 Geistler (146) married Anna Sophia Lüttichau (145), datter av Generalmajor Christian Ditlev Lüttichau (143) og Helle Trolle Urne (144), i 1763.
Det var ingen barn etter Generalmajor Johann Christian1 Geistler (146) og Anna Sophia Lüttichau (145).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Anna Margaretha Gersdorff (447)Generasjon 1702. Anna Margaretha1 Gersdorff (447) was born i 1748. Hun married Generallieutenant Johan Frederik Leth (448) den 27 jul 1764. Hun died den 29 jun 1766.
Det var ingen barn etter Anna Margaretha1 Gersdorff (447) og Generallieutenant Johan Frederik Leth (448).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Forstmand Anthon Joachim Gersdorff (413)Generasjon 1703. Forstmand Anthon Joachim1 Gersdorff (413) was born den 19 okt 1816. Han married Hanna Møller (414), datter av Birkedommer (--?--) Møller (412). Han married Eleonore Kirstine Wittendorff (415) i 1871.
Barn av Forstmand Anthon Joachim1 Gersdorff (413) og Hanna Møller (414) var:
Barn av Forstmand Anthon Joachim1 Gersdorff (413) og Eleonore Kirstine Wittendorff (415) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Antoinette Gersdorff (425)Generasjon 1710. Antoinette1 Gersdorff (425) was born den 1 apr 1833. Hun married Pharmaceut C. G. Bülow (426).
Det var ingen barn etter Antoinette1 Gersdorff (425) og Pharmaceut C. G. Bülow (426).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Antoinette Margaretha Gersdorff (133)Generasjon 1711. Antoinette Margaretha1 Gersdorff (133) was born den 24 apr 1773. Hun married Jens Benzon (132), sønn av Christian Benzon (52) og Christiane Albertine Heinen (71), den 9 jul 1800.
Det var ingen barn etter Antoinette Margaretha1 Gersdorff (133) og Jens Benzon (132).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christian Gersdorff (407)Generasjon 1712. Christian1 Gersdorff (407) was born den 22 jun 1771. Han married Christine Magdalena Jacobine Munding (408) i 1813. Han died i 1826.
Barn av Christian1 Gersdorff (407) og Christine Magdalena Jacobine Munding (408) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christian Gersdorff (451)Generasjon 1714. Christian1 Gersdorff (451) was born i 1644. Han married Sophie Nansen (452). Han died i 1725.
Barn av Christian1 Gersdorff (451) og Sophie Nansen (452) var:

Generasjon 2715. Joachim2 Gersdorff (449) (Christian1) was born i 1677. Han married Edele margarethe Gersdorff (450). Han died i 1752.
Barn av Joachim2 Gersdorff (449) og Edele margarethe Gersdorff (450) var:

Generasjon 3716. Amtmand paa Callø Christian Frederik3 Gersdorff (439) (Joachim2, Christian1) was born i 1707. Han married Antoinette Maren Rosenørn (440), datter av Generalmajor Paul Rosenørn (531) og Mette Benzon (532), den 5 apr 1737. Han died den 24 mai 1752.
Barn av Amtmand paa Callø Christian Frederik3 Gersdorff (439) og Antoinette Maren Rosenørn (440) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Amtmand paa Callø Christian Frederik Gersdorff (439)Generasjon 1Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christian Rosenørn Gersdorff (422)Generasjon 1725. Christian Rosenørn1 Gersdorff (422) married Josephine Heimann (423) den 9 jan 1867. Han died den 24 des 1873.
Barn av Christian Rosenørn1 Gersdorff (422) og Josephine Heimann (423) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Oberstlieutenant Christopher Frederik Gersdorff (558)Generasjon 1727. Oberstlieutenant Christopher Frederik1 Gersdorff (558) was born i 1699. Han married Margrethe Rosenørn (557), datter av Generalmajor Paul Rosenørn (531) og Mette Benzon (532), i 1733. Han died i 1748.
Det var ingen barn etter Oberstlieutenant Christopher Frederik1 Gersdorff (558) og Margrethe Rosenørn (557).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Edele margarethe Gersdorff (450)Generasjon 1728. Edele margarethe1 Gersdorff (450) was born i 1689. Hun married Joachim Gersdorff (449), sønn av Christian Gersdorff (451) og Sophie Nansen (452). Hun died i 1710.
Barn av Edele margarethe1 Gersdorff (450) og Joachim Gersdorff (449) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Jens Gersdorff (431)Generasjon 1730. Jens1 Gersdorff (431) was born den 22 jul 1842. Han married Antoinette Rasmussen (432).
Barn av Jens1 Gersdorff (431) og Antoinette Rasmussen (432) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Joachim Gersdorff (443)Generasjon 1734. Joachim1 Gersdorff (443) was born i 1743. Han married Marie Magarethe v. d. Osten (444), datter av Otto Christian v. d. Osten (446) og Sophie Amalie Dyre (445), i 1762. Han died den 14 mai 1781.
Det var ingen barn etter Joachim1 Gersdorff (443) og Marie Magarethe v. d. Osten (444).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Joachim Gersdorff (449)Generasjon 1735. Joachim1 Gersdorff (449) was born i 1677. Han married Edele margarethe Gersdorff (450). Han died i 1752.
Barn av Joachim1 Gersdorff (449) og Edele margarethe Gersdorff (450) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Mette Benzon Gersdorff (441)Generasjon 1737. Mette Benzon1 Gersdorff (441) was born i 1735. Hun married Morten Teilmann (442) den 27 aug 1756. Hun died i 1757.
Det var ingen barn etter Mette Benzon1 Gersdorff (441) og Morten Teilmann (442).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerherre Poul Rosenørn Gersdorff (405)Generasjon 1738. Kammerherre Poul Rosenørn1 Gersdorff (405) was born den 8 nov 1745. Han married Georgine Wilhelmine de Pogrell (406) i 1770. Han married Anna Rebecca Pflug (438) i 1779. Han died den 10 jun 1810 64 år gammel.
Barn av Kammerherre Poul Rosenørn1 Gersdorff (405) og Georgine Wilhelmine de Pogrell (406) var:
Det var ingen barn etter Kammerherre Poul Rosenørn1 Gersdorff (405) og Anna Rebecca Pflug (438).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Thora Gersdorff (429)Generasjon 1741. Thora1 Gersdorff (429) was born den 1 mar 1840. Hun married Stationsforvalter (--?--) Cappeln (430).
Det var ingen barn etter Thora1 Gersdorff (429) og Stationsforvalter (--?--) Cappeln (430).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Sophie Hedevig Grabou (181)Generasjon 1742. Sophie Hedevig1 Grabou (181) married Oberst Schack Brockdorff (180).
Barn av Sophie Hedevig1 Grabou (181) og Oberst Schack Brockdorff (180) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerjunker Hans Schack Helmuth Grevenkop-Castenskiold (199)Generasjon 1746. Kammerjunker Hans Schack Helmuth1 Grevenkop-Castenskiold (199) was born den 18 mar 1838. Han married Louise Frederikke Franziska Brockdorff (198), datter av Major Adolph Frederik Schack Brockdorff (196) og Caroline Auguste Dannemand (197), den 3 okt 1862.
Det var ingen barn etter Kammerjunker Hans Schack Helmuth1 Grevenkop-Castenskiold (199) og Louise Frederikke Franziska Brockdorff (198).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Anne Sophie Grodtschilling (366)Generasjon 1747. Anne Sophie1 Grodtschilling (366) was born den 15 jul 1773. Hun married Oberst Christian Henrik Adolph Roepsstorff (365), sønn av Oberstlieutenant Gottfried Christopher Roepsstorff (297) og Johanna Frederica Gøring (298), den 26 jun 1797. Hun died den 31 des 1847 74 år gammel.
Barn av Anne Sophie1 Grodtschilling (366) og Oberst Christian Henrik Adolph Roepsstorff (365) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Contreadmiral Frederik Grodtschilling (367)Generasjon 1755. Contreadmiral Frederik1 Grodtschilling (367).
Barn av Contreadmiral Frederik1 Grodtschilling (367) og Fredrikke Louise Lütken (368) var:

Generasjon 2756. Anne Sophie2 Grodtschilling (366) (Frederik1) was born den 15 jul 1773. Hun married Oberst Christian Henrik Adolph Roepsstorff (365), sønn av Oberstlieutenant Gottfried Christopher Roepsstorff (297) og Johanna Frederica Gøring (298), den 26 jun 1797. Hun died den 31 des 1847 74 år gammel.
Barn av Anne Sophie2 Grodtschilling (366) og Oberst Christian Henrik Adolph Roepsstorff (365) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Eva Margrethe Grüner (573)Generasjon 1764. Eva Margrethe1 Grüner (573) was born i 1721. Hun married Amtmand Peter Otto Rosenørn (572), sønn av Oberst Mathias Rosenørn 10 4 1675 (570) og Antoinette Augusta Friis (571), i 1740. Hun died i 1760.
Barn av Eva Margrethe1 Grüner (573) og Amtmand Peter Otto Rosenørn (572) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Gustav Grüner (574)Generasjon 1775. Gustav1 Grüner (574) married Sophie Amalie Vind (575).
Barn av Gustav1 Grüner (574) og Sophie Amalie Vind (575) var:

Generasjon 2776. Eva Margrethe2 Grüner (573) (Gustav1) was born i 1721. Hun married Amtmand Peter Otto Rosenørn (572), sønn av Oberst Mathias Rosenørn 10 4 1675 (570) og Antoinette Augusta Friis (571), i 1740. Hun died i 1760.
Barn av Eva Margrethe2 Grüner (573) og Amtmand Peter Otto Rosenørn (572) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerherre Jacob Grüner (589)Generasjon 1787. Kammerherre Jacob1 Grüner (589) was born i 1743. Han married Benedicte Marie Rosenørn (588), datter av Amtmand Peter Otto Rosenørn (572) og Eva Margrethe Grüner (573), i 1776. Han died i 1805.
Det var ingen barn etter Kammerherre Jacob1 Grüner (589) og Benedicte Marie Rosenørn (588).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Johanna Frederica Gøring (298)Generasjon 1788. Johanna Frederica1 Gøring (298) was born den 12 aug 1749. Hun married Oberstlieutenant Gottfried Christopher Roepsstorff (297), sønn av Oberst Christopher Frederich Roepsstorff (255) og Sophie Augusta Vieregg (256). Hun died den 9 jan 1786 36 år gammel.
Barn av Johanna Frederica1 Gøring (298) og Oberstlieutenant Gottfried Christopher Roepsstorff (297) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av A. Hage (211)Generasjon 1798. A.1 Hage (211) was born i 1843. Han married Emily Brockdorff (210), datter av Generalconsul Ferdinand Schack Brockdorff (206) og Mathilde Saportas (207), i 1872.
Det var ingen barn etter A.1 Hage (211) og Emily Brockdorff (210).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Friherre Hans Ditlev Hammerstein (483)Generasjon 1799. Friherre Hans Ditlev1 Hammerstein (483) was born den 18 mar 1768. Han married Sophie Dorothea Louise Holck (482), datter av Greve Frederik Vilhelm Conrad Holck (480) og Grevinde Juliane Sophie Danneskjold-Laurvig (481), den 22 aug 1792. Han died den 30 jul 1826 58 år gammel.
Det var ingen barn etter Friherre Hans Ditlev1 Hammerstein (483) og Sophie Dorothea Louise Holck (482).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Frederik Charles Hanbury (436)Generasjon 1800. Frederik Charles1 Hanbury (436) was born den 12 mai 1819. Han married Emma Henriette Holck (2), datter av Kammerherre Julius Holck (492) og Caroline Møller (493), den 10 des 1843.
Det var ingen barn etter Frederik Charles1 Hanbury (436) og Emma Henriette Holck (2).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christence Hansen (10)Generasjon 1801. Christence1 Hansen (10) was born den 22 feb 1768. Hun married Capitain Niels Jermiin (9), sønn av Thomas Just Jermiin (1) og Karen Poulson (4). Hun married Genralkrigscommisair Christian Petersen (11) i 1810. Hun died den 13 des 1810 42 år gammel.
Barn av Christence1 Hansen (10) og Capitain Niels Jermiin (9) var:
Det var ingen barn etter Christence1 Hansen (10) og Genralkrigscommisair Christian Petersen (11).

Generasjon 2802. Nielsine2 Jermiin (12) (Christence1 Hansen) was born den 8 des 1795. Hun married Kammerherre Christian Fredrik Otto Benzon (13), sønn av Kammerherre Peter Ulrik Frederik Benzon (49) og Juliane Wedell-Jarlsberg (101), den 23 nov 1811. Hun died den 4 feb 1867 71 år gammel.
Barn av Nielsine2 Jermiin (12) og Kammerherre Christian Fredrik Otto Benzon (13) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Lehnsgrevinde Ida Augusta Hardenberg-Reventlow (487)Generasjon 1809. Lehnsgrevinde Ida Augusta1 Hardenberg-Reventlow (487) was born den 13 apr 1799. Hun married Greve Harald Holck (486), sønn av Greve Frederik Vilhelm Conrad Holck (480) og Grevinde Juliane Sophie Danneskjold-Laurvig (481), den 1 okt 1815. Hun died den 1 jan 1867 67 år gammel.
Barn av Lehnsgrevinde Ida Augusta1 Hardenberg-Reventlow (487) og Greve Harald Holck (486) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Adolph Hedemann (547)Generasjon 1811. Adolph1 Hedemann (547) was born den 10 jan 1803. Han married Cecilia Pauline Rosenørn (546), datter av Cecilius Andreas Ulrich Rosenørn (545) og Juliane Marie Schach (544). Han died den 25 nov 1867 64 år gammel.
Det var ingen barn etter Adolph1 Hedemann (547) og Cecilia Pauline Rosenørn (546).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Josephine Heimann (423)Generasjon 1812. Josephine1 Heimann (423) married Christian Rosenørn Gersdorff (422), sønn av Jens Peter Mørk (410) og Nanna Møller (411), den 9 jan 1867.
Barn av Josephine1 Heimann (423) og Christian Rosenørn Gersdorff (422) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christiane Albertine Heinen (71)Generasjon 1814. Christiane Albertine1 Heinen (71) was born den 11 okt 1737. Hun married Christian Benzon (52), sønn av Peter Benzon (72). Hun died den 12 mar 1805 67 år gammel.
Barn av Christiane Albertine1 Heinen (71) og Christian Benzon (52) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Ulrikke Hedevig Heinen (77)Generasjon 1826. Ulrikke Hedevig1 Heinen (77) was born den 12 jan 1734. Hun married Peder Rosenørn (76), sønn av Generalmajor Paul Rosenørn (531) og Mette Benzon (532). Hun died den 7 mar 1772 38 år gammel.
Barn av Ulrikke Hedevig1 Heinen (77) og Peder Rosenørn (76) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Eleonore Hellesen (596)Generasjon 1832. Eleonore1 Hellesen (596) was born den 28 mai 1782. Hun married Peter Otto Rosenørn (595), sønn av Mathias Peter Otto Rosenørn (591) og Edel Benedicte Pentz (592), den 10 sep 1810. Hun died den 18 des 1816 34 år gammel.
Det var ingen barn etter Eleonore1 Hellesen (596) og Peter Otto Rosenørn (595).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Petrine Cecilie Hey (398)Generasjon 1833. Petrine Cecilie1 Hey (398) was born den 18 nov 1776. Hun married Premierlieutenant Wilhelm Diderik Roepsstorff (397), sønn av Oberstlieutenant Gottfried Christopher Roepsstorff (297) og Johanna Frederica Gøring (298), den 22 mai 1802.
Det var ingen barn etter Petrine Cecilie1 Hey (398) og Premierlieutenant Wilhelm Diderik Roepsstorff (397).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christine Marie Hjort (623)Generasjon 1834. Christine Marie1 Hjort (623) was born den 24 mar 1821. Hun married Herredsfoged i Skads Herred Axel Rosenørn (622), sønn av Stiftsamtsmand i Aarhus Carl Gustav Rosenørn (614) og Mette Margrethe Wormskjold (615), den 27 mai 1859.
Barn av Christine Marie1 Hjort (623) og Herredsfoged i Skads Herred Axel Rosenørn (622) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Anna Holck (484)Generasjon 1836. Anna1 Holck (484) was born den 27 mai 1778. Hun married Professor i astronomi Johan Erich Berger (485). Hun died den 27 des 1835 57 år gammel.
Det var ingen barn etter Anna1 Holck (484) og Professor i astronomi Johan Erich Berger (485).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Anna Sophie Nathalia Holck (498)Generasjon 1837. Anna Sophie Nathalia1 Holck (498) was born den 7 mai 1824. Hun married Hofjægermester, Lehnsbaron Johan Julian Sophus Ernst Bertouch-Lehn (499) den 21 jun 1853.
Det var ingen barn etter Anna Sophie Nathalia1 Holck (498) og Hofjægermester, Lehnsbaron Johan Julian Sophus Ernst Bertouch-Lehn (499).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Postmester Carl Christian Frederik Holck (437)Generasjon 1838. Postmester Carl Christian Frederik1 Holck (437) was born den 15 sep 1825. Han married Philippine Johanna Henriette Krüger (500) den 26 okt 1852.
Barn av Postmester Carl Christian Frederik1 Holck (437) og Philippine Johanna Henriette Krüger (500) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerherre Conrad Christopher Holck (460)Generasjon 1843. Kammerherre Conrad Christopher1 Holck (460) married Henriette Charlotte Krag Juel Wind Frijs (459), datter av Greve Frederik Carl Krag Juel Vind Arenfeldt (468) og Frederikke Juliane Holstein-Ledreborg (469), den 29 okt 1803. Han died i 1810.
Barn av Kammerherre Conrad Christopher1 Holck (460) og Henriette Charlotte Krag Juel Wind Frijs (459) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Emma Henriette Holck (2)Generasjon 1847. Emma Henriette1 Holck (2) was born den 17 sep 1820. Hun married Frederik Charles Hanbury (436) den 10 des 1843.
Det var ingen barn etter Emma Henriette1 Holck (2) og Frederik Charles Hanbury (436).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Greve Frederik Vilhelm Conrad Holck (480)Generasjon 1848. Greve Frederik Vilhelm Conrad1 Holck (480) was born i 1742. Han married Grevinde Juliane Sophie Danneskjold-Laurvig (481) den 28 sep 1769. Han died i 1800.
Barn av Greve Frederik Vilhelm Conrad1 Holck (480) og Grevinde Juliane Sophie Danneskjold-Laurvig (481) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Greve Harald Holck (486)Generasjon 1855. Greve Harald1 Holck (486) was born den 18 sep 1785. Han married Lehnsgrevinde Ida Augusta Hardenberg-Reventlow (487) den 1 okt 1815. Han died den 20 des 1839 54 år gammel.
Barn av Greve Harald1 Holck (486) og Lehnsgrevinde Ida Augusta Hardenberg-Reventlow (487) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Greve Harald Ludvig Holck (472)Generasjon 1857. Greve Harald Ludvig1 Holck (472) was born den 2 sep 1807. Han married Sophie Ludvig Lerche (473), datter av Hofjægermester Carl Lerche (474) og Louise Levetzau (475), den 5 nov 1842.
Barn av Greve Harald Ludvig1 Holck (472) og Sophie Ludvig Lerche (473) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Ida Augusta Holck (494)Generasjon 1861. Ida Augusta1 Holck (494) was born den 18 des 1817. Hun married Greve Hans Sigismund Frederik Alexander Villiam Schulin (495), sønn av Greve Sigismund Schulin (505) og Louise Elisabeth Brown (506), den 31 mai 1845.
Barn av Ida Augusta1 Holck (494) og Greve Hans Sigismund Frederik Alexander Villiam Schulin (495) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerherre Julius Holck (492)Generasjon 1866. Kammerherre Julius1 Holck (492) was born den 10 des 1789. Han married Caroline Møller (493). Han died den 22 feb 1857 67 år gammel.
Barn av Kammerherre Julius1 Holck (492) og Caroline Møller (493) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Grevinde Louise Holck (489)Generasjon 1873. Grevinde Louise1 Holck (489) was born den 2 sep 1787. Hun married Kammerjunker Henning Qualen (490). Hun died den 14 apr 1867 79 år gammel.
Barn av Grevinde Louise1 Holck (489) og Kammerjunker Henning Qualen (490) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Sophie Dorothea Louise Holck (482)Generasjon 1875. Sophie Dorothea Louise1 Holck (482) was born den 26 sep 1774. Hun married Friherre Hans Ditlev Hammerstein (483) den 22 aug 1792.
Det var ingen barn etter Sophie Dorothea Louise1 Holck (482) og Friherre Hans Ditlev Hammerstein (483).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Orlogscapitain Valdemar Holck (496)Generasjon 1876. Orlogscapitain Valdemar1 Holck (496) was born den 16 des 1818. Han married Enkegrevinde Natalia Clotilde Septima Ahlefeldt-Laurvigen (497) den 27 jul 1853.
Det var ingen barn etter Orlogscapitain Valdemar1 Holck (496) og Enkegrevinde Natalia Clotilde Septima Ahlefeldt-Laurvigen (497).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Lehnsgreve Carl Ludvig August Rudolph Holck-Hardenberg-Reventlow (488)Generasjon 1877. Lehnsgreve Carl Ludvig August Rudolph1 Holck-Hardenberg-Reventlow (488) was born den 29 jul 1818. Han married Ida Louise Henninga Qualen (491), datter av Kammerjunker Henning Qualen (490) og Grevinde Louise Holck (489), den 29 jul 1847.
Det var ingen barn etter Lehnsgreve Carl Ludvig August Rudolph1 Holck-Hardenberg-Reventlow (488) og Ida Louise Henninga Qualen (491).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Sophie holm (78)Generasjon 1878. Sophie1 holm (78) married Kammerjunker, Ritmester Jacob Benzon (74), sønn av Christian Benzon (52) og Christiane Albertine Heinen (71). Hun died den 14 sep 1862.
Barn av Sophie1 holm (78) og Kammerjunker, Ritmester Jacob Benzon (74) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Charlotte Georgianna Holmes (384)Generasjon 1885. Charlotte Georgianna1 Holmes (384) was born den 11 jan 1815. Hun married Johan Louis Adolph Roepsstorff (371), sønn av Pierre Roepsstorff (369) og Marie Theresa de Sartiges (370), den 15 okt 1839. Hun died den 25 sep 1876 61 år gammel.
Barn av Charlotte Georgianna1 Holmes (384) og Johan Louis Adolph Roepsstorff (371) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Greve Christian Holstein (360)Generasjon 1894. Greve Christian1 Holstein (360) married Rigsfriherreinde Charlotte Elise Henriette Inn- und Knyphausen (361).
Barn av Greve Christian1 Holstein (360) og Rigsfriherreinde Charlotte Elise Henriette Inn- und Knyphausen (361) var:

Generasjon 2895. Grevinde Christine Caroline2 Holstein-Ledreborg (359) (Christian1 Holstein) was born den 28 feb 1772. Hun married Kammerherre Frederik Christian August Roepsstorff (358), sønn av Oberstlieutenant Gottfried Christopher Roepsstorff (297) og Johanna Frederica Gøring (298), den 21 jun 1794. Hun died den 11 des 1852 80 år gammel.
Barn av Grevinde Christine Caroline2 Holstein-Ledreborg (359) og Kammerherre Frederik Christian August Roepsstorff (358), alle født på København, Danmark, var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Grevinde Christine Caroline Holstein-Ledreborg (359)Generasjon 1Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Frederikke Juliane Holstein-Ledreborg (469)Generasjon 1900. Frederikke Juliane1 Holstein-Ledreborg (469) was born i 1758. Hun married Greve Frederik Carl Krag Juel Vind Arenfeldt (468) den 4 apr 1777. Hun died i 1820.
Barn av Frederikke Juliane1 Holstein-Ledreborg (469) og Greve Frederik Carl Krag Juel Vind Arenfeldt (468) var:

Generasjon 2904. Henriette Charlotte2 Krag Juel Wind Frijs (459) (Frederikke1 Holstein-Ledreborg) was born den 6 mar 1784. Hun married Kammerherre Conrad Christopher Holck (460), sønn av Greve Frederik Vilhelm Conrad Holck (480) og Grevinde Juliane Sophie Danneskjold-Laurvig (481), den 29 okt 1803. Hun died den 29 jun 1841 57 år gammel.
Barn av Henriette Charlotte2 Krag Juel Wind Frijs (459) og Kammerherre Conrad Christopher Holck (460) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerherre Torkil Abraham Hoppe (56)Generasjon 1912. Kammerherre Torkil Abraham1 Hoppe (56) married Juliane Wilhelmine Benzon (55), datter av Kammerherre Christian Fredrik Otto Benzon (13) og Nielsine Jermiin (12), i 1839.
Det var ingen barn etter Kammerherre Torkil Abraham1 Hoppe (56) og Juliane Wilhelmine Benzon (55).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Friherreinde Henriette Frederikke Magdalena Inn- og Knyphausen (454)Generasjon 1913. Friherreinde Henriette Frederikke Magdalena1 Inn- og Knyphausen (454) was born den 29 jan 1791. Hun married Greve Jens Christian Krag Juel Wind Frijs (453), sønn av Greve Frederik Carl Krag Juel Vind Arenfeldt (468) og Frederikke Juliane Holstein-Ledreborg (469), den 20 nov 1818. Hun died den 5 nov 1866 75 år gammel.
Det var ingen barn etter Friherreinde Henriette Frederikke Magdalena1 Inn- og Knyphausen (454) og Greve Jens Christian Krag Juel Wind Frijs (453).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Rigsfriherreinde Charlotte Elise Henriette Inn- und Knyphausen (361)Generasjon 1914. Rigsfriherreinde Charlotte Elise Henriette1 Inn- und Knyphausen (361) married Greve Christian Holstein (360).
Barn av Rigsfriherreinde Charlotte Elise Henriette1 Inn- und Knyphausen (361) og Greve Christian Holstein (360) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Sophie Hedevig Jensen (260)Generasjon 1916. Sophie Hedevig1 Jensen (260) married Oberstlieutenant Andreas Sigismund Roepsstorff (259), sønn av Johan Christopher Roepsstorff (232) og Marie Elisabeth Storm (233), i 1736 på Glückstadt, Denmark. Hun died den 23 nov 1759.
Barn av Sophie Hedevig1 Jensen (260) og Oberstlieutenant Andreas Sigismund Roepsstorff (259) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Anna Sophie Cathrine Elisabeth Juliane Jermiin (37)Generasjon 1927. Anna Sophie Cathrine Elisabeth Juliane1 Jermiin (37) was born den 19 sep 1827. Hun married Johannes Frederik Arenstorff (38) den 1 okt 1846.
Det var ingen barn etter Anna Sophie Cathrine Elisabeth Juliane1 Jermiin (37) og Johannes Frederik Arenstorff (38).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Caroline Sophie Charlotte Jermiin (24)Generasjon 1928. Caroline Sophie Charlotte1 Jermiin (24) was born den 31 aug 1818. Hun married Frederik Alexander Nybye (25).
Det var ingen barn etter Caroline Sophie Charlotte1 Jermiin (24) og Frederik Alexander Nybye (25).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christiane Marie Jermiin (5)Generasjon 1929. Christiane Marie1 Jermiin (5) was born i 1742. Hun married Jens Vandborg Stjernhjelm (6) i 1759. Hun died i 1760.
Det var ingen barn etter Christiane Marie1 Jermiin (5) og Jens Vandborg Stjernhjelm (6).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Giertrud Marie Jermiin (8)Generasjon 1930. Giertrud Marie1 Jermiin (8) was born i 1749. Hun married Lorentz Brockdorff (182), sønn av Oberst Schack Brockdorff (180) og Sophie Hedevig Grabou (181). Hun died i 1812.
Barn av Giertrud Marie1 Jermiin (8) og Lorentz Brockdorff (182) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Capitain Hans Helmuth Jermiin (26)Generasjon 1935. Capitain Hans Helmuth1 Jermiin (26) was born den 20 jun 1820. Han married Nicoline Sophie Fønss (27), datter av Kammerjunker Hans Nicolai Sommer Fønss (28).
Barn av Capitain Hans Helmuth1 Jermiin (26) og Nicoline Sophie Fønss (27) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Henrik Jermiin (141)Generasjon 1938. Henrik1 Jermiin (141) married Cecilie Linde (142). Han died i 1778.
Barn av Henrik1 Jermiin (141) og Cecilie Linde (142) er:

Generasjon 2939. Thomas Just2 Jermiin (1) (Henrik1) was born den 24 jun 1711. Han married Magdalena Teilmann (3). Han married Karen Poulson (4) den 19 aug 1746.
Barn av Thomas Just2 Jermiin (1) og Magdalena Teilmann (3) var:
Barn av Thomas Just2 Jermiin (1) og Karen Poulson (4) var:

Generasjon 3941. Kammerjunker Jens3 Jermiin (7) (Thomas2, Henrik1) was born den 6 sep 1747. Han married Helle Sophie Lüttichau (14), datter av Kammerherre Hans Helmut Lüttichau (151) og Johanne Marie Charlotte Brockdorff (152), den 4 mai 1781. Han died den 25 apr 1810 62 år gammel.
Barn av Kammerjunker Jens3 Jermiin (7) og Helle Sophie Lüttichau (14) var:

942. Giertrud Marie3 Jermiin (8) (Thomas2, Henrik1) was born i 1749. Hun married Lorentz Brockdorff (182), sønn av Oberst Schack Brockdorff (180) og Sophie Hedevig Grabou (181). Hun died i 1812.
Barn av Giertrud Marie3 Jermiin (8) og Lorentz Brockdorff (182) var:

943. Capitain Niels3 Jermiin (9) (Thomas2, Henrik1) was born den 2 jul 1750. Han married Christence Hansen (10). Han died den 23 okt 1807 57 år gammel.
Barn av Capitain Niels3 Jermiin (9) og Christence Hansen (10) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Immanuel Jermiin (39)Generasjon 1953. Immanuel1 Jermiin (39) was born den 20 jul 1828. Han married Rasmine Ananina Cathrine Jespersen (40) den 12 apr 1857. Han married Ida Mazanti (42) den 7 jul 1859.
Barn av Immanuel1 Jermiin (39) og Rasmine Ananina Cathrine Jespersen (40) var:
Barn av Immanuel1 Jermiin (39) og Ida Mazanti (42) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerjunker Jens Jermiin (7)Generasjon 1957. Kammerjunker Jens1 Jermiin (7) was born den 6 sep 1747. Han married Helle Sophie Lüttichau (14), datter av Kammerherre Hans Helmut Lüttichau (151) og Johanne Marie Charlotte Brockdorff (152), den 4 mai 1781. Han died den 25 apr 1810 62 år gammel.
Barn av Kammerjunker Jens1 Jermiin (7) og Helle Sophie Lüttichau (14) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Johanne Marie Charlotte Jermiin (17)Generasjon 1962. Johanne Marie Charlotte1 Jermiin (17) was born den 20 nov 1784. Hun married Kammerherre Fredrik Arenstorff (18), sønn av Frederik Christian Arenstorff (626) og Albertine Cathrine Benzon (627), den 1 okt 1802. Hun died i 1858.
Det var ingen barn etter Johanne Marie Charlotte1 Jermiin (17) og Kammerherre Fredrik Arenstorff (18).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Karen Kirstine Jermiin (22)Generasjon 1963. Karen Kirstine1 Jermiin (22) was born den 4 nov 1816. Hun married Sognepræst Christian Peter Nicolai Brandt (23) den 1 okt 1846. Hun died den 6 okt 1854 37 år gammel.
Det var ingen barn etter Karen Kirstine1 Jermiin (22) og Sognepræst Christian Peter Nicolai Brandt (23).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Capitain Niels Jermiin (9)Generasjon 1964. Capitain Niels1 Jermiin (9) was born den 2 jul 1750. Han married Christence Hansen (10). Han died den 23 okt 1807 57 år gammel.
Barn av Capitain Niels1 Jermiin (9) og Christence Hansen (10) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Nielsine Jermiin (12)Generasjon 1966. Nielsine1 Jermiin (12) was born den 8 des 1795. Hun married Kammerherre Christian Fredrik Otto Benzon (13), sønn av Kammerherre Peter Ulrik Frederik Benzon (49) og Juliane Wedell-Jarlsberg (101), den 23 nov 1811. Hun died den 4 feb 1867 71 år gammel.
Barn av Nielsine1 Jermiin (12) og Kammerherre Christian Fredrik Otto Benzon (13) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Rudolphine Marie Øllegaard Jermiin (31)Generasjon 1973. Rudolphine Marie Øllegaard1 Jermiin (31) was born den 13 mar 1822. Hun married Jagtjunker Marcus Gerhard Cathincus Arenstorff (32) den 26 nov 1846.
Det var ingen barn etter Rudolphine Marie Øllegaard1 Jermiin (31) og Jagtjunker Marcus Gerhard Cathincus Arenstorff (32).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Telegrafbestyrer Theodor Jermiin (35)Generasjon 1974. Telegrafbestyrer Theodor1 Jermiin (35) was born den 14 des 1825. Han married Frederikke Cathinka Arenstorff (36).
Det var ingen barn etter Telegrafbestyrer Theodor1 Jermiin (35) og Frederikke Cathinka Arenstorff (36).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Thomas Just Jermiin (1)Generasjon 1975. Thomas Just1 Jermiin (1) was born den 24 jun 1711. Han married Magdalena Teilmann (3). Han married Karen Poulson (4) den 19 aug 1746.
Barn av Thomas Just1 Jermiin (1) og Magdalena Teilmann (3) var:
Barn av Thomas Just1 Jermiin (1) og Karen Poulson (4) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Ritmester Thomas Just Jermiin (15)Generasjon 1980. Ritmester Thomas Just1 Jermiin (15) was born i 1786. Han married Elisabeth Wolff (16) den 3 apr 1814. Han died den 25 apr 1857.
Barn av Ritmester Thomas Just1 Jermiin (15) og Elisabeth Wolff (16) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Rasmine Ananina Cathrine Jespersen (40)Generasjon 1993. Rasmine Ananina Cathrine1 Jespersen (40) was born den 12 apr 1828. Hun married Immanuel Jermiin (39), sønn av Ritmester Thomas Just Jermiin (15) og Elisabeth Wolff (16), den 12 apr 1857. Hun died den 25 jan 1858 29 år gammel.
Barn av Rasmine Ananina Cathrine1 Jespersen (40) og Immanuel Jermiin (39) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Berthe Catharina Juel (281)Generasjon 1995. Berthe Catharina1 Juel (281) was born den 9 mai 1771. Hun married Christian Alexander Petersdorff (280), sønn av Major Ulrich Christian Petersdorff (278) og Hedevig Christine Sophie Roepsstorff (277), den 19 mar 1791. Hun died den 19 nov 1810 39 år gammel.
Barn av Berthe Catharina1 Juel (281) og Christian Alexander Petersdorff (280) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Johanne Lucie Kentzler (312)Generasjon 1997. Johanne Lucie1 Kentzler (312) was born den 11 feb 1766 på Hamborg. Hun married Oberstlieutenant Georg Ernst Nicolai Roepsstorff (311), sønn av Oberstlieutenant Andreas Sigismund Roepsstorff (259) og Sophie Hedevig Jensen (260), i 1786. Hun died den 14 feb 1793 27 år gammel.
Barn av Johanne Lucie1 Kentzler (312) og Oberstlieutenant Georg Ernst Nicolai Roepsstorff (311) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Anna Johanna Catharina Kinckel (161)Generasjon 11003. Anna Johanna Catharina1 Kinckel (161) married Capitain Cæsar Læsar Lüttichau (160), sønn av Kammerherre Hans Helmut Lüttichau (151) og Johanne Marie Charlotte Brockdorff (152), den 4 jul 1801.
Det var ingen barn etter Anna Johanna Catharina1 Kinckel (161) og Capitain Cæsar Læsar Lüttichau (160).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Petra Knudsen (91)Generasjon 11004. Petra1 Knudsen (91) married Jens Peter Herman Benzon (90), sønn av Kammerjunker, Ritmester Jacob Benzon (74) og Sophie holm (78), den 25 mai 1843. Hun died på Amerika.
Barn av Petra1 Knudsen (91) og Jens Peter Herman Benzon (90) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Greve Frederik Christian Julius Knuth (218)Generasjon 11009. Greve Frederik Christian Julius1 Knuth (218).
Barn av Greve Frederik Christian Julius1 Knuth (218) omfatter:

Generasjon 21010. Greve Johan Sigismund2 Knuth (171) (Frederik1) was born den 5 okt 1823. Han married Johanne Charlotte Elise Lüttichau (170), datter av Generallieutnant Mathias Lüttichau (166) og Gottholdine Lüttichau (165).
Barn av Greve Johan Sigismund2 Knuth (171) og Johanne Charlotte Elise Lüttichau (170) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Greve Johan Sigismund Knuth (171)Generasjon 1Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Cecilie Andrea Krabbe (541)Generasjon 11017. Cecilie Andrea1 Krabbe (541) was born den 29 jun 1764. Hun married Stiftamtmand Poul Rosenørn (540), sønn av Peder Rosenørn (76) og Ulrikke Hedevig Heinen (77), den 20 apr 1781. Hun died den 4 apr 1782 17 år gammel.
Barn av Cecilie Andrea1 Krabbe (541) og Stiftamtmand Poul Rosenørn (540) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Geheimeraad Frederik Michael Krabbe (542)Generasjon 11019. Geheimeraad Frederik Michael1 Krabbe (542) married Cecilie Andrea Bille (543).
Barn av Geheimeraad Frederik Michael1 Krabbe (542) og Cecilie Andrea Bille (543) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Johan Ludvig Vilhelm Krabbe (157)Generasjon 11021. Johan Ludvig Vilhelm1 Krabbe (157) was born i 1770. Han married Rudolphine Margaretha Øllegaard Lüttichau (156), datter av Kammerherre Hans Helmut Lüttichau (151) og Johanne Marie Charlotte Brockdorff (152). Han died i 1842.
Det var ingen barn etter Johan Ludvig Vilhelm1 Krabbe (157) og Rudolphine Margaretha Øllegaard Lüttichau (156).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Greve Frederik Carl Krag Juel Vind Arenfeldt (468)Generasjon 11022. Greve Frederik Carl1 Krag Juel Vind Arenfeldt (468) was born den 12 okt 1767. Han married Frederikke Juliane Holstein-Ledreborg (469) den 4 apr 1777. Han died i 1855.
Barn av Greve Frederik Carl1 Krag Juel Vind Arenfeldt (468) og Frederikke Juliane Holstein-Ledreborg (469) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Antoinette Nancy Krag Juel Wind Frijs (466)Generasjon 11031. Antoinette Nancy1 Krag Juel Wind Frijs (466) was born den 6 apr 1797. Hun married Carl Frederik Cristoph Ahlefeldt-Laurvigen (467) i 1818.
Det var ingen barn etter Antoinette Nancy1 Krag Juel Wind Frijs (466) og Carl Frederik Cristoph Ahlefeldt-Laurvigen (467).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Grev Carl Ludvig Krag Juel Wind Frijs (363)Generasjon 11032. Grev Carl Ludvig1 Krag Juel Wind Frijs (363) was born den 26 feb 1780. Han married Charlottte Frederikke Roepsstorff (362), datter av Kammerherre Frederik Christian August Roepsstorff (358) og Grevinde Christine Caroline Holstein-Ledreborg (359), den 20 nov 1818. Han died i 1838.
Det var ingen barn etter Grev Carl Ludvig1 Krag Juel Wind Frijs (363) og Charlottte Frederikke Roepsstorff (362).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Caroline Augusta Krag Juel Wind Frijs (464)Generasjon 11033. Caroline Augusta1 Krag Juel Wind Frijs (464) was born i 1790. Hun married Major Waagen Søderberg (465) i 1812. Hun and Major Waagen Søderberg (465) were divorced i 1817. Hun died i 1855.
Det var ingen barn etter Caroline Augusta1 Krag Juel Wind Frijs (464) og Major Waagen Søderberg (465).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Greve Erhard Krag Juel Wind Frijs (462)Generasjon 11034. Greve Erhard1 Krag Juel Wind Frijs (462) was born den 17 jun 1788. Han married Caroline Reiche (463). Han died den 19 jul 1826 38 år gammel.
Det var ingen barn etter Greve Erhard1 Krag Juel Wind Frijs (462) og Caroline Reiche (463).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Henriette Charlotte Krag Juel Wind Frijs (459)Generasjon 11035. Henriette Charlotte1 Krag Juel Wind Frijs (459) was born den 6 mar 1784. Hun married Kammerherre Conrad Christopher Holck (460), sønn av Greve Frederik Vilhelm Conrad Holck (480) og Grevinde Juliane Sophie Danneskjold-Laurvig (481), den 29 okt 1803. Hun died den 29 jun 1841 57 år gammel.
Barn av Henriette Charlotte1 Krag Juel Wind Frijs (459) og Kammerherre Conrad Christopher Holck (460) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Greve Jens Christian Krag Juel Wind Frijs (453)Generasjon 11039. Greve Jens Christian1 Krag Juel Wind Frijs (453) was born den 12 feb 1779. Han married Friherreinde Henriette Frederikke Magdalena Inn- og Knyphausen (454) den 20 nov 1818. Han died den 12 nov 1860 81 år gammel.
Det var ingen barn etter Greve Jens Christian1 Krag Juel Wind Frijs (453) og Friherreinde Henriette Frederikke Magdalena Inn- og Knyphausen (454).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Sophie Caroline Krag Juel Wind Frijs (455)Generasjon 11040. Sophie Caroline1 Krag Juel Wind Frijs (455) was born den 28 jul 1782. Hun married Generalmajor Ernst Ludvig Berger (456), sønn av Generallieutenant Valentin Berger (457) og Anna Elisabeth Schilden (458), den 22 sep 1808.
Det var ingen barn etter Sophie Caroline1 Krag Juel Wind Frijs (455) og Generalmajor Ernst Ludvig Berger (456).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerjunker Reinhold Ferdinand Krag (176)Generasjon 11041. Kammerjunker Reinhold Ferdinand1 Krag (176) married Helene Vilhelmine Lüttichau (175), datter av Generallieutnant Mathias Lüttichau (166) og Gottholdine Lüttichau (165), den 10 sep 1867.
Det var ingen barn etter Kammerjunker Reinhold Ferdinand1 Krag (176) og Helene Vilhelmine Lüttichau (175).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Dr. Theol (--?--) Krogmann (194)Generasjon 11042. Dr. Theol (--?--)1 Krogmann (194) married Emilie Georgine Julie Brockdorff (193), datter av Kammerherre, Major af Garden tilfods Schack Brockdorff (184) og Caroline Bestorff (190).
Det var ingen barn etter Dr. Theol (--?--)1 Krogmann (194) og Emilie Georgine Julie Brockdorff (193).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Philippine Johanna Henriette Krüger (500)Generasjon 11043. Philippine Johanna Henriette1 Krüger (500) was born den 16 mai 1828. Hun married Postmester Carl Christian Frederik Holck (437), sønn av Kammerherre Julius Holck (492) og Caroline Møller (493), den 26 okt 1852.
Barn av Philippine Johanna Henriette1 Krüger (500) og Postmester Carl Christian Frederik Holck (437) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Henrik Bering Lanng (594)Generasjon 11048. Henrik Bering1 Lanng (594) was born den 24 jun 1779. Han married Ditlevine Øllegaard Rosenørn (593), datter av Mathias Peter Otto Rosenørn (591) og Edel Benedicte Pentz (592), i 1809. Han died den 1 mai 1850 70 år gammel.
Det var ingen barn etter Henrik Bering1 Lanng (594) og Ditlevine Øllegaard Rosenørn (593).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Etatsraad Bendix Lasson (604)Generasjon 11049. Etatsraad Bendix1 Lasson (604) married Hedevig Margrethe Bornemann (602), datter av Biskop Henrik Bornemann (603).
Det var ingen barn etter Etatsraad Bendix1 Lasson (604) og Hedevig Margrethe Bornemann (602).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Emilie Lazar (54)Generasjon 11050. Emilie1 Lazar (54) married Hartvig Frederik Emil Benzon (53), sønn av Kammerherre Christian Fredrik Otto Benzon (13) og Nielsine Jermiin (12), i 1844.
Det var ingen barn etter Emilie1 Lazar (54) og Hartvig Frederik Emil Benzon (53).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Hofjægermester Carl Lerche (474)Generasjon 11051. Hofjægermester Carl1 Lerche (474) married Louise Levetzau (475).
Barn av Hofjægermester Carl1 Lerche (474) og Louise Levetzau (475) var:

Generasjon 21052. Sophie Ludvig2 Lerche (473) (Carl1) was born den 8 jan 1807. Hun married Greve Harald Ludvig Holck (472), sønn av Kammerherre Conrad Christopher Holck (460) og Henriette Charlotte Krag Juel Wind Frijs (459), den 5 nov 1842.
Barn av Sophie Ludvig2 Lerche (473) og Greve Harald Ludvig Holck (472) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Sophie Ludvig Lerche (473)Generasjon 1Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Generallieutenant Johan Frederik Leth (448)Generasjon 11059. Generallieutenant Johan Frederik1 Leth (448) was born den 3 jun 1737. Han married Anna Margaretha Gersdorff (447), datter av Amtmand paa Callø Christian Frederik Gersdorff (439) og Antoinette Maren Rosenørn (440), den 27 jul 1764. Han died den 7 mar 1817 79 år gammel.
Det var ingen barn etter Generallieutenant Johan Frederik1 Leth (448) og Anna Margaretha Gersdorff (447).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerjunker Carl Sophus Ernst Levetzau (285)Generasjon 11060. Kammerjunker Carl Sophus Ernst1 Levetzau (285) was born den 18 jul 1786. Han married Hedevig Sophie Petersdorff (284), datter av Lehnsgreve Gregers Christian Frederik Petersdorff (282) og Louise Nicoline Schouboe (283), i 1814.
Barn av Kammerjunker Carl Sophus Ernst1 Levetzau (285) og Hedevig Sophie Petersdorff (284) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Eleonore Frederikke Vilhelmine Georgine Levetzau (291)Generasjon 11062. Eleonore Frederikke Vilhelmine Georgine1 Levetzau (291) was born den 1 des 1819. Hun married Professor Carl Ludvig Müller (292) den 8 aug 1834. Hun died den 3 feb 1865 45 år gammel.
Det var ingen barn etter Eleonore Frederikke Vilhelmine Georgine1 Levetzau (291) og Professor Carl Ludvig Müller (292).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerherre Friederich Levetzau (192)Generasjon 11063. Kammerherre Friederich1 Levetzau (192) was born i 1745. Han married Lucia Hedevig Brockdorff (191), datter av Oberst Schack Brockdorff (180) og Sophie Hedevig Grabou (181), i 1770. Han died den 12 okt 1820.
Det var ingen barn etter Kammerherre Friederich1 Levetzau (192) og Lucia Hedevig Brockdorff (191).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerherre Hans Frederik Levetzau (295)Generasjon 11064. Kammerherre Hans Frederik1 Levetzau (295) was born den 27 nov 1711. Han married Sophia Eyndten (296) i 1741. Han died den 16 sep 1763 51 år gammel.
Barn av Kammerherre Hans Frederik1 Levetzau (295) og Sophia Eyndten (296) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Louise Levetzau (475)Generasjon 11067. Louise1 Levetzau (475) married Hofjægermester Carl Lerche (474).
Barn av Louise1 Levetzau (475) og Hofjægermester Carl Lerche (474) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerherre Niels Krag Levetzau (293)Generasjon 11069. Kammerherre Niels Krag1 Levetzau (293) was born i 1753. Han married Birgitta Eleonore Rantzau (294) i 1785. Han died den 16 jul 1815.
Barn av Kammerherre Niels Krag1 Levetzau (293) og Birgitta Eleonore Rantzau (294) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Cecilie Linde (142)Generasjon 11071. Cecilie1 Linde (142) married Henrik Jermiin (141).
Barn av Cecilie1 Linde (142) og Henrik Jermiin (141) er:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Henriette Linde (48)Generasjon 11073. Henriette1 Linde (48) married Kammerherre, Cand jur. Frederik Julius Vilhelm Benzon (47), sønn av Kammerherre Christian Fredrik Otto Benzon (13) og Nielsine Jermiin (12), den 19 mai 1844.
Det var ingen barn etter Henriette1 Linde (48) og Kammerherre, Cand jur. Frederik Julius Vilhelm Benzon (47).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Capitain C. M. Lohse (315)Generasjon 11074. Capitain C. M.1 Lohse (315) married Elisabeth Christine Lucia Roepsstorff (314), datter av Oberstlieutenant Georg Ernst Nicolai Roepsstorff (311) og Johanne Lucie Kentzler (312).
Det var ingen barn etter Capitain C. M.1 Lohse (315) og Elisabeth Christine Lucia Roepsstorff (314).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Mette Christine Caroline Lous (140)Generasjon 11075. Mette Christine Caroline1 Lous (140) was born den 18 jul 1779. Hun married Oberst Caspar Herman Benzon (139), sønn av Christian Benzon (52) og Christiane Albertine Heinen (71). Hun died den 18 feb 1861 81 år gammel.
Det var ingen barn etter Mette Christine Caroline1 Lous (140) og Oberst Caspar Herman Benzon (139).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Antoinette Elise Petra Lunding (158)Generasjon 11076. Antoinette Elise Petra1 Lunding (158) was born den 13 jun 1773. Hun was New Tag. Hun married Generalcommisair Schack Lüttichau (155), sønn av Kammerherre Hans Helmut Lüttichau (151) og Johanne Marie Charlotte Brockdorff (152), den 12 jul 1793. Hun died den 7 sep 1836 63 år gammel.
Det var ingen barn etter Antoinette Elise Petra1 Lunding (158) og den ukjente ektefellen/partneren som er nevnt over..
Barn av Antoinette Elise Petra1 Lunding (158) og Generalcommisair Schack Lüttichau (155) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Fredrikke Louise Lütken (368)Generasjon 11080. Fredrikke Louise1 Lütken (368).
Barn av Fredrikke Louise1 Lütken (368) og Contreadmiral Frederik Grodtschilling (367) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Anna Sophia Lüttichau (145)Generasjon 11082. Anna Sophia1 Lüttichau (145) was born i 1729. Hun married Generalmajor Johann Christian Geistler (146) i 1763. Hun died i 1775.
Det var ingen barn etter Anna Sophia1 Lüttichau (145) og Generalmajor Johann Christian Geistler (146).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Cathrina Eleonore Lüttichau (147)Generasjon 11083. Cathrina Eleonore1 Lüttichau (147) was born i 1734. Hun married Capitain Conrad Suckow (148) i 1759. Hun died i 1762.
Det var ingen barn etter Cathrina Eleonore1 Lüttichau (147) og Capitain Conrad Suckow (148).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Generalmajor Christian Ditlev Lüttichau (143)Generasjon 11084. Generalmajor Christian Ditlev1 Lüttichau (143) was born den 13 feb 1695. Han married Helle Trolle Urne (144). Han died den 10 okt 1767 72 år gammel.
Barn av Generalmajor Christian Ditlev1 Lüttichau (143) og Helle Trolle Urne (144) var:
Barn av Generalmajor Christian Ditlev1 Lüttichau (143) omfatter:

Generasjon 21088. Kammerherre Hans Helmut2 Lüttichau (151) (Christian1) was born den 18 jul 1740. Han married Johanne Marie Charlotte Brockdorff (152), datter av Oberst Schack Brockdorff (180) og Sophie Hedevig Grabou (181), i 1763. Han died den 2 feb 1801 60 år gammel.
Barn av Kammerherre Hans Helmut2 Lüttichau (151) og Johanne Marie Charlotte Brockdorff (152) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerjunker Christian Ditlev Lüttichau (153)Generasjon 11099. Kammerjunker Christian Ditlev1 Lüttichau (153) was born den 7 mai 1766. Han married Ida Vibecke Vilhelmine Bülow (154) i 1803. Han died den 11 jan 1809 42 år gammel.
Barn av Kammerjunker Christian Ditlev1 Lüttichau (153) og Ida Vibecke Vilhelmine Bülow (154) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Capitain Cæsar Læsar Lüttichau (160)Generasjon 11102. Capitain Cæsar Læsar1 Lüttichau (160) was born i 1775. Han married Anna Johanna Catharina Kinckel (161) den 4 jul 1801. Han died i 1802.
Det var ingen barn etter Capitain Cæsar Læsar1 Lüttichau (160) og Anna Johanna Catharina Kinckel (161).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Elisabeth Lüttichau (183)Generasjon 11103. Elisabeth1 Lüttichau (183) was born i 1744. Hun married Lorentz Brockdorff (182), sønn av Oberst Schack Brockdorff (180) og Sophie Hedevig Grabou (181). Hun died i 1774.
Det var ingen barn etter Elisabeth1 Lüttichau (183) og Lorentz Brockdorff (182).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Rigsgreve Frederik Christian Tønne Lüttichau (116)Generasjon 11104. Rigsgreve Frederik Christian Tønne1 Lüttichau (116) was born den 20 mar 1744. Han married Karen Benzon (115), datter av Christian Benzon (52) og Christiane Albertine Heinen (71). Han died i 1805.
Han witnessed Godsejer, var født 20. Marts 1744 og Søn af Generalmajor Chr. Ditl. L. Efter først at have været Officer og bragt det til at blive Kapitain ved Dragonerne foretog han en Udenlandsrejse, studerede i Gøttingen og blev Dr. Juris i Oxford (1768). Senere træffe vi ham som Godsejer i Jylland, hvor han paa de store Landboreformers Tid ejede Aakjær og Dyb vad. Han havde et godt Navn som Godsejer, men tilhørte i sin Opfattelse af Landboforholdene
den Slægt af Herremænd, der mente, at ikke blot deres eget, men ogsaa Landets Velfærd beroede paa Bevarelsen af den nedarvede Beskyttelse for Proprietærerne, baade hvad Afsætningen af det producerede Korn og hvad Arbejdskraften paa deres Godser angik. Lige saa kras som han var i sin Opfattelse af denne Sag, lige
saa hensynsløs var han i sin Holdning over for dem, der her stode paa et andet Standpunkt. I det hele var han en lidenskabelig Mand, der mindst af alt tænkte paa at veje sine Ord; men man maa lade ham, at han havde Mod til at vedkjende sig sin Overbevisning, selv om han vidste, at det kunde faa ubehagelige Virkninger for ham selv. Skjønt han i Følge sin Opfattelse af Landboforholdene maatte antages at staa de Grundsætninger nær, der havde Magten i den saakaldte Guldbergske Tid, ragede han dog netop i de Aar flere Gange uklar med Regeringen. Han gik blandt andet i et jysk Tidsskrift, «Viborg Samler», saa lidenskabelig løs paa den Fremgangsmaade, der fulgtes
ved Undersøgelser om ulovlig Brændevinsbrænding, at han maatte betale en Bøde paa 1000 Rdl. for at undgaa retslig Tiltale (1773), og ganske kort Tid førend det Guldbergske Ministerium faldt, havde han Mod til i en Skrivelse til Kongen paa den krasseste Maade at angribe det hele System, der fulgtes med Kabinetsordrer.

Derimod var hans Kamplyst meget ilde anvendt i det store Landbospørgsmaal. I lige Grad groft og taabelig angreb han saaledes i det nylig nævnte Tidsskrift (1786) den bekjendte Martfeldt, fordi han offentlig havde opfordret Kronprinsen til at ophæve det gamle Forbud af 1735 imod Indførsel af fremmed Korn i Danmark og det Søndenfjældske Norge. Men i endnu højere Grad kom han dog i Lidenskab ved de gjennemgribende Landboreformer fra Aarene 1787 og 1788. Han sluttede sig derfor med Iver til den Bevægelse blandt de jyske Proprietærer, der bragte en stor Mængde af dem - 103 i Tallet - til i Sommeren 1790 at lade overrække baade
Kronprinsen og hans Svigerfader, Landgrev Carl, et saakaldt «Tillidsskrift», henholdsvis paa Dansk og Tysk. L. dannede tillige med Kammerherre Beenfeldt (II, 34) den Deputation, der overbragte dette «Tillidsskrift» til de ovennævnte fyrstelige Personer paa Slottet Louisenlund ved Slesvig, hvor Kronprinsen den Gang opholdt sig hos Svigerfaderen.

Til Trods for det meget loyale Navn, denne Proprietæradresse bar, indeholdt den en voldsom Klage over Reformerne, der stempledes som saa fordærvelige, at de vilde bringe Landet nær til sin Undergang og gjøre Efterslægten ulykkelig. Kronprinsen, der strax havde udtalt til Deputationen, at, «hvad der var befalet ved kongelig Anordning, ikke kunde forandres», blev i høj Grad opbragt, da han lærte Skriftets Indhold nærmere at kjende, og med hans Tilladelse skrev Colbjørnsen (IV, 30) da sit berømte Flyveskrift: «Betragtninger i Anledning
af en Del jyske Jorddrotters Klage», hvori han paa den blodigste Maade hudflettede Tillidsskriftet og dem, der havde underskrevet det. Under den hidsige Kamp i Pressen, der blev Følgen heraf, traadte L. frem som Colbjørnsens mest forbitrede Modstander ved et Flyveskrift, der havde til Titel: «Fuldkommen Bevis, at Hr. Etatsraad Colbjørnsen ved sine Betragtninger over de jyske Proprietærers Tillidsskrift har fornærmet den oplyste Menneskehed, den borgerlige Frihed og det danske Folk». Det var de skjæveste Domme og de utilladeligste Grovheder, som hans Had til Colbjørnsen bragte ham til at udslynge imod denne. Da saa Regeringen, der helt
stod paa Reformvennernes Side, lod en Kommission anstille Undersøgelser om, hvorledes det hang sammen
med Tillidsskriftets Underskrifter, bragte dette atter L. i Kog, og han brugte nu skriftlige Ytringer om Colbjørnsen, der bevirkede Sagsan-læggelse fra dennes Side imod ham. Han blev dømt til en Bøde paa 1000 Rdl., og dertil kom, at Regeringen (1791) som Straf for hans Optræden over for den nylig nævnte Undersøgelseskommission fratog ham Kammerherrenøglen, der var bleven tildelt ham i Aaret 1780. Dette gik ham saa nær til Hjærte, at han i et Brev til Kronprinsen ikke alene klagede over onde Menneskers Fjendskab, men endog fremsatte den utrolige Paastand, at Indholdet af det Tillidsskrift, som han selv havde overrakt Kronprinsen 1790, havde været ham ganske ubekjendt, indtil han senere saa det trykt. Enten var denne Udtalelse af ham grov Usandhed eller Vidnesbyrd om, at han i hin Sag havde vist den ubegribeligste Letsindighed. Selvfølgelig gjorde denne Undskyldning intet Indtryk paa Kronprinsen. L. forlod nu forbitret Danmark og nedsatte sig i Tyskland. Han fik her
Oprejsning nok i høje Titler; Hertugen af Brunsvig gjorde ham til Gehejmeraad, og Kejseren udnævnte ham til Rigsgreve (1791); men han maatte fra Udlandet se, at den Sag, han havde kæmpet for, var uigjenkaldelig
tabt. En Fejde imellem ham og Nationaløkonomen Professor C. U. D. Eggers var som en Slags Epilog
til hans Kampe her hjemme.

L. var gift i. (1770) med Anna f. de Lasson (f. 1745 f 1786), Datter af Etatsraad Thøger de L. til Aakjær,
2. med Karen f. Benzon (f. 1760 f 1828), Datter af Kammerherre Chr. B. Han døde 20. Febr. 1805-, hans
Slægt blev i Tyskland.

Personalhist. Tidsskr. 2. R. VI. E. Holm, Kampen om Landboreformerne.

Det var ingen barn etter Rigsgreve Frederik Christian Tønne1 Lüttichau (116) og Karen Benzon (115).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Gottholdine Lüttichau (165)Generasjon 11105. Gottholdine1 Lüttichau (165) was born i 1807. Hun married Generallieutnant Mathias Lüttichau (166), sønn av Generalcommisair Schack Lüttichau (155) og Antoinette Elise Petra Lunding (158), i 1828. Hun died i 1835.
Barn av Gottholdine1 Lüttichau (165) og Generallieutnant Mathias Lüttichau (166) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerherre Hans Helmut Lüttichau (151)Generasjon 11110. Kammerherre Hans Helmut1 Lüttichau (151) was born den 18 jul 1740. Han married Johanne Marie Charlotte Brockdorff (152), datter av Oberst Schack Brockdorff (180) og Sophie Hedevig Grabou (181), i 1763. Han died den 2 feb 1801 60 år gammel.
Barn av Kammerherre Hans Helmut1 Lüttichau (151) og Johanne Marie Charlotte Brockdorff (152) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Hans Helmuth Lüttichau (167)Generasjon 11120. Hans Helmuth1 Lüttichau (167) was born den 28 sep 1804. Han married Baronesse Idalia Frederikke Pauline Dirckinck-Holmfeldt (168) i 1829. Han died den 20 sep 1857 52 år gammel.
Det var ingen barn etter Hans Helmuth1 Lüttichau (167) og Baronesse Idalia Frederikke Pauline Dirckinck-Holmfeldt (168).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Helene Vilhelmine Lüttichau (175)Generasjon 11121. Helene Vilhelmine1 Lüttichau (175) was born i 1834. Hun married Kammerjunker Reinhold Ferdinand Krag (176) den 10 sep 1867.
Det var ingen barn etter Helene Vilhelmine1 Lüttichau (175) og Kammerjunker Reinhold Ferdinand Krag (176).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Helle Sophie Lüttichau (14)Generasjon 11122. Helle Sophie1 Lüttichau (14) was born den 1 jun 1764. Hun married Kammerjunker Jens Jermiin (7), sønn av Thomas Just Jermiin (1) og Karen Poulson (4), den 4 mai 1781. Hun died den 12 jul 1820 56 år gammel.
Barn av Helle Sophie1 Lüttichau (14) og Kammerjunker Jens Jermiin (7) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Ida Rudolphine Sophie Lüttichau (173)Generasjon 11127. Ida Rudolphine Sophie1 Lüttichau (173) was born i 1832. Hun married Kammerjunker Niels Staal Schøller 1823 (174) i 1851.
Det var ingen barn etter Ida Rudolphine Sophie1 Lüttichau (173) og Kammerjunker Niels Staal Schøller 1823 (174).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Ingeborg Christiane Lüttichau (149)Generasjon 11128. Ingeborg Christiane1 Lüttichau (149) was born i 1737. Hun married Oberstlieutenant Carl Fredrik Castonier (150) i 1758. Hun died i 1758.
Det var ingen barn etter Ingeborg Christiane1 Lüttichau (149) og Oberstlieutenant Carl Fredrik Castonier (150).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Johanne Charlotte Elise Lüttichau (170)Generasjon 11129. Johanne Charlotte Elise1 Lüttichau (170) was born i 1829. Hun married Greve Johan Sigismund Knuth (171), sønn av Greve Frederik Christian Julius Knuth (218).
Barn av Johanne Charlotte Elise1 Lüttichau (170) og Greve Johan Sigismund Knuth (171) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Generallieutnant Mathias Lüttichau (166)Generasjon 11133. Generallieutnant Mathias1 Lüttichau (166) was born i 1795. Han married Gottholdine Lüttichau (165), datter av Kammerjunker Christian Ditlev Lüttichau (153) og Ida Vibecke Vilhelmine Bülow (154), i 1828.
Barn av Generallieutnant Mathias1 Lüttichau (166) og Gottholdine Lüttichau (165) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Rudolphine Margaretha Øllegaard Lüttichau (156)Generasjon 11138. Rudolphine Margaretha Øllegaard1 Lüttichau (156) was born i 1768. Hun married Johan Ludvig Vilhelm Krabbe (157).
Det var ingen barn etter Rudolphine Margaretha Øllegaard1 Lüttichau (156) og Johan Ludvig Vilhelm Krabbe (157).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Generalcommisair Schack Lüttichau (155)Generasjon 11139. Generalcommisair Schack1 Lüttichau (155) was born i 1771. Han married Ida Vibecke Vilhelmine Bülow (154). Han married Antoinette Elise Petra Lunding (158) den 12 jul 1793. Han died den 22 okt 1819.
Barn av Generalcommisair Schack1 Lüttichau (155) og Ida Vibecke Vilhelmine Bülow (154) var:
Barn av Generalcommisair Schack1 Lüttichau (155) og Antoinette Elise Petra Lunding (158) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Cancelliraad Peder Madsen Rosenørn (559)Generasjon 11145. Cancelliraad Peder1 Madsen Rosenørn (559) was born i 1635. Han married Anne de Hemmer (560) i 1664. Han died i 1706.
Barn av Cancelliraad Peder1 Madsen Rosenørn (559) og Anne de Hemmer (560) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Premier Lieutenant H. Mannarstråle (100)Generasjon 11149. Premier Lieutenant H.1 Mannarstråle (100) was born på Sweden. Han married Anine Benzon (99), datter av Kammerjunker, Ritmester Jacob Benzon (74) og Sophie holm (78).
Det var ingen barn etter Premier Lieutenant H.1 Mannarstråle (100) og Anine Benzon (99).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Emilie massman (123)Generasjon 11150. Emilie1 massman (123) married Frederik Vilhelm Caspar Benzon (122), sønn av Lars Benzon (120) og Cathrine Hedevig fabritius de tengnagel (121).
Barn av Emilie1 massman (123) og Frederik Vilhelm Caspar Benzon (122) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Ida Mazanti (42)Generasjon 11153. Ida1 Mazanti (42) was born den 28 apr 1840. Hun married Immanuel Jermiin (39), sønn av Ritmester Thomas Just Jermiin (15) og Elisabeth Wolff (16), den 7 jul 1859.
Barn av Ida1 Mazanti (42) og Immanuel Jermiin (39) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Arcivar C. K. D. Mazar de la Garde (375)Generasjon 11156. Arcivar C. K. D.1 Mazar de la Garde (375) married Eliza Georgine Charlotte Roepsstorff (374), datter av Pierre Roepsstorff (369) og Marie Theresa de Sartiges (370), den 3 apr 1861.
Det var ingen barn etter Arcivar C. K. D.1 Mazar de la Garde (375) og Eliza Georgine Charlotte Roepsstorff (374).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Lehnsgreve Werner Jasper Andreas Moltke (554)Generasjon 11157. Lehnsgreve Werner Jasper Andreas1 Moltke (554) was born den 15 sep 1755. Han married Johanne Caspare Rosenørn (553), datter av Peder Rosenørn (76) og Ulrikke Hedevig Heinen (77). Han died den 15 aug 1838 82 år gammel.
Det var ingen barn etter Lehnsgreve Werner Jasper Andreas1 Moltke (554) og Johanne Caspare Rosenørn (553).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerherre Sigismund Mulius (86)Generasjon 11158. Kammerherre Sigismund1 Mulius (86) was born den 12 sep 1823. Han married Anna Marie Elisabeth Benzon (85), datter av Jacob Benzon (79) og Christiane Albertine Vilhelmine Flindt (80).
Det var ingen barn etter Kammerherre Sigismund1 Mulius (86) og Anna Marie Elisabeth Benzon (85).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christine Magdalena Jacobine Munding (408)Generasjon 11159. Christine Magdalena Jacobine1 Munding (408) was born den 16 mar 1782. Hun married Amtsfuldmæktig (--?--) Mørk (409). Hun married Christian Gersdorff (407), sønn av Kammerherre Poul Rosenørn Gersdorff (405) og Georgine Wilhelmine de Pogrell (406), i 1813. Hun died den 28 jan 1855 72 år gammel.
Barn av Christine Magdalena Jacobine1 Munding (408) og Amtsfuldmæktig (--?--) Mørk (409) var:
Barn av Christine Magdalena Jacobine1 Munding (408) og Christian Gersdorff (407) var:

Generasjon 21160. Jens Peter2 Mørk (410) (Christine1 Munding) was born den 7 aug 1806. Han married Nanna Møller (411), datter av Birkedommer (--?--) Møller (412). Han died den 21 apr 1872 65 år gammel.
Barn av Jens Peter2 Mørk (410) og Nanna Møller (411) var:

Generasjon 31162. Christian Rosenørn3 Gersdorff (422) (Jens2 Mørk, Christine1 Munding) married Josephine Heimann (423) den 9 jan 1867. Han died den 24 des 1873.
Barn av Christian Rosenørn3 Gersdorff (422) og Josephine Heimann (423) var:

1167. Jens3 Gersdorff (431) (Jens2 Mørk, Christine1 Munding) was born den 22 jul 1842. Han married Antoinette Rasmussen (432).
Barn av Jens3 Gersdorff (431) og Antoinette Rasmussen (432) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Beate Hedevik Munk (237)Generasjon 11172. Beate Hedevik1 Munk (237) married Brigader Claudius Ulrik Roepsstorff (230), sønn av Christopher Roepsstorff (228) og Elisabeth Schrøder (229), i 1681.
Barn av Beate Hedevik1 Munk (237) og Brigader Claudius Ulrik Roepsstorff (230) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Frantz Munk (238)Generasjon 11185. Frantz1 Munk (238) married Christine Eleonore Ahlefeldt (239).
Barn av Frantz1 Munk (238) og Christine Eleonore Ahlefeldt (239) er:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Birkedommer (--?--) Møller (412)Generasjon 11187. Birkedommer (--?--)1 Møller (412).
Barn av Birkedommer (--?--)1 Møller (412) omfatter:

Generasjon 21188. Nanna2 Møller (411) ((?)1) was born den 7 apr 1810. Hun married Jens Peter Mørk (410), sønn av Amtsfuldmæktig (--?--) Mørk (409) og Christine Magdalena Jacobine Munding (408).
Barn av Nanna2 Møller (411) og Jens Peter Mørk (410) var:

1189. Hanna2 Møller (414) ((?)1) was born i 1816. Hun married Forstmand Anthon Joachim Gersdorff (413), sønn av Christian Gersdorff (407) og Christine Magdalena Jacobine Munding (408). Hun died i 1863.
Barn av Hanna2 Møller (414) og Forstmand Anthon Joachim Gersdorff (413) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Caroline Møller (493)Generasjon 11200. Caroline1 Møller (493) was born den 24 des 1795. Hun married Kammerherre Julius Holck (492), sønn av Greve Frederik Vilhelm Conrad Holck (480) og Grevinde Juliane Sophie Danneskjold-Laurvig (481). Hun died den 22 feb 1852 56 år gammel.
Barn av Caroline1 Møller (493) og Kammerherre Julius Holck (492) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Hanna Møller (414)Generasjon 11207. Hanna1 Møller (414) was born i 1816. Hun married Forstmand Anthon Joachim Gersdorff (413), sønn av Christian Gersdorff (407) og Christine Magdalena Jacobine Munding (408). Hun died i 1863.
Barn av Hanna1 Møller (414) og Forstmand Anthon Joachim Gersdorff (413) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Nanna Møller (411)Generasjon 11212. Nanna1 Møller (411) was born den 7 apr 1810. Hun married Jens Peter Mørk (410), sønn av Amtsfuldmæktig (--?--) Mørk (409) og Christine Magdalena Jacobine Munding (408).
Barn av Nanna1 Møller (411) og Jens Peter Mørk (410) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Amtsfuldmæktig (--?--) Mørk (409)Generasjon 11219. Amtsfuldmæktig (--?--)1 Mørk (409) married Christine Magdalena Jacobine Munding (408). Han and en ukjent person were divorced i 1810.
Barn av Amtsfuldmæktig (--?--)1 Mørk (409) og Christine Magdalena Jacobine Munding (408) var:
Det var ingen barn etter Amtsfuldmæktig (--?--)1 Mørk (409) og den ukjente ektefellen/partneren som er nevnt over..


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Jens Peter Mørk (410)Generasjon 11221. Jens Peter1 Mørk (410) was born den 7 aug 1806. Han married Nanna Møller (411), datter av Birkedommer (--?--) Møller (412). Han died den 21 apr 1872 65 år gammel.
Barn av Jens Peter1 Mørk (410) og Nanna Møller (411) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Professor Carl Ludvig Müller (292)Generasjon 11228. Professor Carl Ludvig1 Müller (292) married Eleonore Frederikke Vilhelmine Georgine Levetzau (291), datter av Kammerjunker Carl Sophus Ernst Levetzau (285) og Hedevig Sophie Petersdorff (284), den 8 aug 1834.
Det var ingen barn etter Professor Carl Ludvig1 Müller (292) og Eleonore Frederikke Vilhelmine Georgine Levetzau (291).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Sophie Nansen (452)Generasjon 11229. Sophie1 Nansen (452) was born i 1657. Hun married Christian Gersdorff (451). Hun died i 1704.
Barn av Sophie1 Nansen (452) og Christian Gersdorff (451) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Frederik Alexander Nybye (25)Generasjon 11231. Frederik Alexander1 Nybye (25) was born den 19 sep 1812. Han married Caroline Sophie Charlotte Jermiin (24), datter av Ritmester Thomas Just Jermiin (15) og Elisabeth Wolff (16).
Det var ingen barn etter Frederik Alexander1 Nybye (25) og Caroline Sophie Charlotte Jermiin (24).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Edel Benedicte Pentz (592)Generasjon 11232. Edel Benedicte1 Pentz (592) was born den 15 okt 1756. Hun married Mathias Peter Otto Rosenørn (591), sønn av Amtmand Peter Otto Rosenørn (572) og Eva Margrethe Grüner (573), den 20 sep 1776. Hun died i 1808.
Barn av Edel Benedicte1 Pentz (592) og Mathias Peter Otto Rosenørn (591) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av (--?--) Peters (321)Generasjon 11238. (--?--)1 Peters (321) married Anna Louise Roepsstorff (320), datter av Oberstlieutenant Andreas Sigismund Roepsstorff (259) og Sophie Hedevig Jensen (260).
Det var ingen barn etter (--?--)1 Peters (321) og Anna Louise Roepsstorff (320).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Ritmester Alexander Christian Petersdorff (279)Generasjon 11239. Ritmester Alexander Christian1 Petersdorff (279) was born den 31 jan 1680. Han married Christiane Margrethe Hedvig Roepsstorff (240), datter av Brigader Claudius Ulrik Roepsstorff (230) og Beate Hedevik Munk (237).
Det var ingen barn etter Ritmester Alexander Christian1 Petersdorff (279) og Christiane Margrethe Hedvig Roepsstorff (240).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christian Alexander Petersdorff (280)Generasjon 11240. Christian Alexander1 Petersdorff (280) was born den 6 aug 1762. Han married Berthe Catharina Juel (281) den 19 mar 1791. Han died den 5 jan 1813 50 år gammel.
Barn av Christian Alexander1 Petersdorff (280) og Berthe Catharina Juel (281) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Lehnsgreve Gregers Christian Frederik Petersdorff (282)Generasjon 11242. Lehnsgreve Gregers Christian Frederik1 Petersdorff (282) was born den 13 sep 1800. Han married Louise Nicoline Schouboe (283). Han died i 1839.
Barn av Lehnsgreve Gregers Christian Frederik1 Petersdorff (282) og Louise Nicoline Schouboe (283) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Hedevig Sophie Petersdorff (284)Generasjon 11244. Hedevig Sophie1 Petersdorff (284) was born i 1793. Hun married Kammerjunker Carl Sophus Ernst Levetzau (285), sønn av Kammerherre Niels Krag Levetzau (293) og Birgitta Eleonore Rantzau (294), i 1814. Hun died i 1825.
Barn av Hedevig Sophie1 Petersdorff (284) og Kammerjunker Carl Sophus Ernst Levetzau (285) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Major Ulrich Christian Petersdorff (278)Generasjon 11246. Major Ulrich Christian1 Petersdorff (278) married Hedevig Christine Sophie Roepsstorff (277), datter av Christian Frederik Roepsstorff (245) og Christiane Marie Röbern (246), den 12 mar 1761. Han died i 1765.
Barn av Major Ulrich Christian1 Petersdorff (278) og Hedevig Christine Sophie Roepsstorff (277) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Auditeur (--?--) Petersen (322)Generasjon 11248. Auditeur (--?--)1 Petersen (322) married Frederikke Louise Roepsstorff (305), datter av Oberstlieutenant Andreas Sigismund Roepsstorff (259) og Sophie Hedevig Jensen (260).
Det var ingen barn etter Auditeur (--?--)1 Petersen (322) og Frederikke Louise Roepsstorff (305).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Justisraad (--?--) Petersen (265)Generasjon 11249. Justisraad (--?--)1 Petersen (265) married Anna Dorothea Roepsstorff (263), datter av Johan Christopher Roepsstorff (232) og Marie Elisabeth Storm (233).
Barn av Justisraad (--?--)1 Petersen (265) og Anna Dorothea Roepsstorff (263) er:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Genralkrigscommisair Christian Petersen (11)Generasjon 11251. Genralkrigscommisair Christian1 Petersen (11) married Christence Hansen (10) i 1810.
Det var ingen barn etter Genralkrigscommisair Christian1 Petersen (11) og Christence Hansen (10).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Overauditeur Thorald Petersen (383)Generasjon 11252. Overauditeur Thorald1 Petersen (383) married Adolphine Emilie Roepsstorff (382), datter av Oberst Christian Henrik Adolph Roepsstorff (365) og Anne Sophie Grodtschilling (366), den 15 jul 1831. Han died i 1866.
Det var ingen barn etter Overauditeur Thorald1 Petersen (383) og Adolphine Emilie Roepsstorff (382).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Anna Rebecca Pflug (438)Generasjon 11253. Anna Rebecca1 Pflug (438) was born den 27 aug 1734. Hun married Kammerherre Poul Rosenørn Gersdorff (405), sønn av Amtmand paa Callø Christian Frederik Gersdorff (439) og Antoinette Maren Rosenørn (440), i 1779. Hun died den 16 aug 1808 73 år gammel.
Det var ingen barn etter Anna Rebecca1 Pflug (438) og Kammerherre Poul Rosenørn Gersdorff (405).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Karen Poulson (4)Generasjon 11254. Karen1 Poulson (4) was born den 20 jun 1715. Hun married Thomas Just Jermiin (1), sønn av Henrik Jermiin (141) og Cecilie Linde (142), den 19 aug 1746. Hun died i 1777.
Barn av Karen1 Poulson (4) og Thomas Just Jermiin (1) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Anna Juditha Poyen de Lance (600)Generasjon 11258. Anna Juditha1 Poyen de Lance (600) was born i 1795. Hun married Gouverneur paa St. thomas Frederik Ludvig Christian Pentz Rosenørn (599), sønn av Mathias Peter Otto Rosenørn (591) og Edel Benedicte Pentz (592), i 1812. Hun died i 1858.
Det var ingen barn etter Anna Juditha1 Poyen de Lance (600) og Gouverneur paa St. thomas Frederik Ludvig Christian Pentz Rosenørn (599).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerjunker Henning Qualen (490)Generasjon 11259. Kammerjunker Henning1 Qualen (490) married Grevinde Louise Holck (489), datter av Greve Frederik Vilhelm Conrad Holck (480) og Grevinde Juliane Sophie Danneskjold-Laurvig (481).
Barn av Kammerjunker Henning1 Qualen (490) og Grevinde Louise Holck (489) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Ida Louise Henninga Qualen (491)Generasjon 11261. Ida Louise Henninga1 Qualen (491) was born den 24 des 1821. Hun married Lehnsgreve Carl Ludvig August Rudolph Holck-Hardenberg-Reventlow (488), sønn av Greve Harald Holck (486) og Lehnsgrevinde Ida Augusta Hardenberg-Reventlow (487), den 29 jul 1847.
Det var ingen barn etter Ida Louise Henninga1 Qualen (491) og Lehnsgreve Carl Ludvig August Rudolph Holck-Hardenberg-Reventlow (488).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerjunker (--?--) Rahlhoff (352)Generasjon 11262. Kammerjunker (--?--)1 Rahlhoff (352) married Justine Conradine Roepsstorff (350), datter av Generalmajor Carl Ludvig Roepsstorff (266) og Mette Rosenkrands Sehested (269).
Det var ingen barn etter Kammerjunker (--?--)1 Rahlhoff (352) og Justine Conradine Roepsstorff (350).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Birgitta Eleonore Rantzau (294)Generasjon 11263. Birgitta Eleonore1 Rantzau (294) was born den 20 jan 1759. Hun married Kammerherre Niels Krag Levetzau (293), sønn av Kammerherre Hans Frederik Levetzau (295) og Sophia Eyndten (296), i 1785. Hun died den 16 jul 1815 56 år gammel.
Barn av Birgitta Eleonore1 Rantzau (294) og Kammerherre Niels Krag Levetzau (293) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Margrethe Rantzau (534)Generasjon 11265. Margrethe1 Rantzau (534) married Peder Benzon (533).
Barn av Margrethe1 Rantzau (534) og Peder Benzon (533) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Beate Ranzau (227)Generasjon 11267. Beate1 Ranzau (227) married Carl Ahlefeldt (226).
Barn av Beate1 Ranzau (227) og Carl Ahlefeldt (226) er:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Antoinette Rasmussen (432)Generasjon 11269. Antoinette1 Rasmussen (432) married Jens Gersdorff (431), sønn av Jens Peter Mørk (410) og Nanna Møller (411).
Barn av Antoinette1 Rasmussen (432) og Jens Gersdorff (431) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Baron Otto Reedtz Thott (403)Generasjon 11273. Baron Otto1 Reedtz Thott (403) was born den 7 sep 1785. Han married Hedevig Sophie Christine Roepsstorff (402), datter av Oberstlieutenant Gottfried Christopher Roepsstorff (297) og Johanna Frederica Gøring (298). Han died den 22 mar 1862 76 år gammel.
Det var ingen barn etter Baron Otto1 Reedtz Thott (403) og Hedevig Sophie Christine Roepsstorff (402).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Major Niels Juel reedtz (138)Generasjon 11274. Major Niels Juel1 reedtz (138) married Catharine Sophie Wilhelmine Benzon (137), datter av Christian Benzon (52) og Christiane Albertine Heinen (71). Han died i 1830.
Det var ingen barn etter Major Niels Juel1 reedtz (138) og Catharine Sophie Wilhelmine Benzon (137).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Caroline Reiche (463)Generasjon 11275. Caroline1 Reiche (463) was born den 22 jan 1788. Hun married Greve Erhard Krag Juel Wind Frijs (462), sønn av Greve Frederik Carl Krag Juel Vind Arenfeldt (468) og Frederikke Juliane Holstein-Ledreborg (469). Hun died i 1827.
Det var ingen barn etter Caroline1 Reiche (463) og Greve Erhard Krag Juel Wind Frijs (462).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Sophie Reickingen (248)Generasjon 11276. Sophie1 Reickingen (248) married (--?--) Röbern (247).
Barn av Sophie1 Reickingen (248) og (--?--) Röbern (247) var:

Generasjon 21277. Christiane Marie2 Röbern (246) (Sophie1 Reickingen) was born den 13 jul 1703. Hun married Christian Frederik Roepsstorff (245), sønn av Brigader Claudius Ulrik Roepsstorff (230) og Beate Hedevik Munk (237). Hun died den 8 feb 1775 71 år gammel.
Barn av Christiane Marie2 Röbern (246) og Christian Frederik Roepsstorff (245) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Johanna Christina Riis (267)Generasjon 11286. Johanna Christina1 Riis (267) married Generalmajor Carl Ludvig Roepsstorff (266), sønn av Johan Christopher Roepsstorff (232) og Marie Elisabeth Storm (233), den 26 apr 1722. Hun died den 3 jan 1727.
Barn av Johanna Christina1 Riis (267) og Generalmajor Carl Ludvig Roepsstorff (266) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Adolphine Emilie Roepsstorff (382)Generasjon 11290. Adolphine Emilie1 Roepsstorff (382) was born den 1 sep 1812. Hun married Overauditeur Thorald Petersen (383) den 15 jul 1831.
Det var ingen barn etter Adolphine Emilie1 Roepsstorff (382) og Overauditeur Thorald Petersen (383).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Oberstlieutenant Andreas Sigismund Roepsstorff (259)Generasjon 11291. Oberstlieutenant Andreas Sigismund1 Roepsstorff (259) was born den 5 jun 1697 på Frederiksort. Han married Sophie Hedevig Jensen (260) i 1736 på Glückstadt, Denmark. Han died den 10 nov 1759 på Glückstadt, Denmark, 62 år gammel.
Barn av Oberstlieutenant Andreas Sigismund1 Roepsstorff (259) og Sophie Hedevig Jensen (260) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Anna Dorothea Roepsstorff (263)Generasjon 11302. Anna Dorothea1 Roepsstorff (263) was born den 1 okt 1700 på Rendsborg. Hun married Capitain Gabriel Christian Vieregg (264). Hun married Justisraad (--?--) Petersen (265). Hun died den 16 mar 1768 på Viborg 67 år gammel.
Barn av Anna Dorothea1 Roepsstorff (263) og Justisraad (--?--) Petersen (265) er:
Det var ingen barn etter Anna Dorothea1 Roepsstorff (263) og Capitain Gabriel Christian Vieregg (264).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Anna Louise Roepsstorff (320)Generasjon 11304. Anna Louise1 Roepsstorff (320) was born den 19 mar 1752. Hun married (--?--) Peters (321). Hun died den 1 des 1802 50 år gammel.
Det var ingen barn etter Anna Louise1 Roepsstorff (320) og (--?--) Peters (321).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Generalmajor Carl Ludvig Roepsstorff (266)Generasjon 11305. Generalmajor Carl Ludvig1 Roepsstorff (266) was born den 20 nov 1701 på Steinburg. Han married Johanna Christina Riis (267) den 26 apr 1722. Han married Magdalena Cathrine Adler (268) den 16 nov 1731. Han married Mette Rosenkrands Sehested (269), datter av Ove Rammel Sehested (270) og Frederikke Elchstädt (271), den 22 mai 1744. Han died den 11 jul 1787 på Trondheim, Norway, 85 år gammel.
Barn av Generalmajor Carl Ludvig1 Roepsstorff (266) og Johanna Christina Riis (267) var:
Barn av Generalmajor Carl Ludvig1 Roepsstorff (266) og Magdalena Cathrine Adler (268) var:
Barn av Generalmajor Carl Ludvig1 Roepsstorff (266) og Mette Rosenkrands Sehested (269) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Oberstlieutenant Carl Ludvig Roepsstorff (332)Generasjon 11325. Oberstlieutenant Carl Ludvig1 Roepsstorff (332) was born den 26 mai 1786. Han married Charlotte Christine Amalie Sibbern (333) i 1817. Han died i mar 1864 77 år gammel.
Det var ingen barn etter Oberstlieutenant Carl Ludvig1 Roepsstorff (332) og Charlotte Christine Amalie Sibbern (333).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Caroline Louise Roepsstorff (354)Generasjon 11326. Caroline Louise1 Roepsstorff (354) was born i 1759. Hun married Oberst Anton Jacob Rommelhoff (355). Hun died i 1831.
Det var ingen barn etter Caroline Louise1 Roepsstorff (354) og Oberst Anton Jacob Rommelhoff (355).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Charlottte Frederikke Roepsstorff (362)Generasjon 11327. Charlottte Frederikke1 Roepsstorff (362) was born den 23 des 1795 på København, Danmark. Hun married Grev Carl Ludvig Krag Juel Wind Frijs (363), sønn av Greve Frederik Carl Krag Juel Vind Arenfeldt (468) og Frederikke Juliane Holstein-Ledreborg (469), den 20 nov 1818. Hun died den 10 apr 1861 65 år gammel.
Det var ingen barn etter Charlottte Frederikke1 Roepsstorff (362) og Grev Carl Ludvig Krag Juel Wind Frijs (363).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christian Frederik Roepsstorff (245)Generasjon 11328. Christian Frederik1 Roepsstorff (245) was born den 27 okt 1689. Han married Christiane Marie Röbern (246), datter av (--?--) Röbern (247) og Sophie Reickingen (248). Han died den 8 feb 1775 85 år gammel.
Barn av Christian Frederik1 Roepsstorff (245) og Christiane Marie Röbern (246) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Oberst Christian Henrik Adolph Roepsstorff (365)Generasjon 11337. Oberst Christian Henrik Adolph1 Roepsstorff (365) was born den 8 aug 1769 på Nestved, Danmark. Han married Anne Sophie Grodtschilling (366), datter av Contreadmiral Frederik Grodtschilling (367) og Fredrikke Louise Lütken (368), den 26 jun 1797. Han died den 27 mai 1844 på Horsens, Danmark, 74 år gammel.
Barn av Oberst Christian Henrik Adolph1 Roepsstorff (365) og Anne Sophie Grodtschilling (366) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christiane Margrethe Hedvig Roepsstorff (240)Generasjon 11345. Christiane Margrethe Hedvig1 Roepsstorff (240) was born i 1682. Hun married Ritmester Alexander Christian Petersdorff (279). Hun died i 1745?
Det var ingen barn etter Christiane Margrethe Hedvig1 Roepsstorff (240) og Ritmester Alexander Christian Petersdorff (279).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christopher Roepsstorff (228)Generasjon 11346. Christopher1 Roepsstorff (228) married Elisabeth Schrøder (229).
Barn av Christopher1 Roepsstorff (228) og Elisabeth Schrøder (229) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Oberst Christopher Frederich Roepsstorff (255)Generasjon 11350. Oberst Christopher Frederich1 Roepsstorff (255) was born den 27 nov 1688. Han married Sophie Augusta Vieregg (256) den 24 apr 1717. Han died den 24 nov 1737 48 år gammel.
Barn av Oberst Christopher Frederich1 Roepsstorff (255) og Sophie Augusta Vieregg (256) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Brigader Claudius Ulrik Roepsstorff (230)Generasjon 11356. Brigader Claudius Ulrik1 Roepsstorff (230) was born den 11 okt 1653. Han married Beate Hedevik Munk (237), datter av Frantz Munk (238) og Christine Eleonore Ahlefeldt (239), i 1681. Han died den 12 aug 1704 50 år gammel.
Barn av Brigader Claudius Ulrik1 Roepsstorff (230) og Beate Hedevik Munk (237) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Elisabeth Christine Lucia Roepsstorff (314)Generasjon 11369. Elisabeth Christine Lucia1 Roepsstorff (314) was born den 23 mar 1787. Hun married Capitain C. M. Lohse (315).
Det var ingen barn etter Elisabeth Christine Lucia1 Roepsstorff (314) og Capitain C. M. Lohse (315).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Elisabeth Hedevig Roepsstorff (261)Generasjon 11370. Elisabeth Hedevig1 Roepsstorff (261) was born den 16 sep 1698. Hun married Kammerherre Ludvig Wilhelm Bülow (262) den 29 nov 1737. Hun died den 6 jan 1758 59 år gammel.
Det var ingen barn etter Elisabeth Hedevig1 Roepsstorff (261) og Kammerherre Ludvig Wilhelm Bülow (262).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Eliza Georgine Charlotte Roepsstorff (374)Generasjon 11371. Eliza Georgine Charlotte1 Roepsstorff (374) was born den 16 jun 1824 på København, Danmark. Hun married Arcivar C. K. D. Mazar de la Garde (375) den 3 apr 1861.
Det var ingen barn etter Eliza Georgine Charlotte1 Roepsstorff (374) og Arcivar C. K. D. Mazar de la Garde (375).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Frederik Adolph Roepsstorff (386)Generasjon 11372. Frederik Adolph1 Roepsstorff (386) was born den 25 mar 1842 på Født ombord på skipet John Line. Han married Hedevig Christiane Willemöes (387) den 11 jan 1872. Han died i nov 1883 på Myrdet på Nicobarøene 41 år gammel.
Det var ingen barn etter Frederik Adolph1 Roepsstorff (386) og Hedevig Christiane Willemöes (387).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerherre Frederik Christian August Roepsstorff (358)Generasjon 11373. Kammerherre Frederik Christian August1 Roepsstorff (358) was born den 3 mai 1768 på Nestved, Danmark. Han married Grevinde Christine Caroline Holstein-Ledreborg (359), datter av Greve Christian Holstein (360) og Rigsfriherreinde Charlotte Elise Henriette Inn- und Knyphausen (361), den 21 jun 1794. Han died den 12 mar 1848 79 år gammel.
Barn av Kammerherre Frederik Christian August1 Roepsstorff (358) og Grevinde Christine Caroline Holstein-Ledreborg (359), begge født på København, Danmark, var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Postmester i Tønsberg Frederik Christien Gyldenstjerne Roepsstorff (335)Generasjon 11376. Postmester i Tønsberg Frederik Christien Gyldenstjerne1 Roepsstorff (335) was born den 9 mai 1795. Han married Pauline Marie Barnholt (336) den 24 apr 1829. Han died den 23 mar 1865 69 år gammel.
Barn av Postmester i Tønsberg Frederik Christien Gyldenstjerne1 Roepsstorff (335) og Pauline Marie Barnholt (336) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Frederikke Louise Roepsstorff (305)Generasjon 11382. Frederikke Louise1 Roepsstorff (305) was born i 1740 på Glückstadt, Denmark. Hun married Auditeur (--?--) Petersen (322), sønn av Justisraad (--?--) Petersen (265) og Anna Dorothea Roepsstorff (263). Hun died i 1806 på Randers, Denmark.
Det var ingen barn etter Frederikke Louise1 Roepsstorff (305) og Auditeur (--?--) Petersen (322).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Oberstlieutenant Fredrik Roepsstorff (223)Generasjon 11383. Oberstlieutenant Fredrik1 Roepsstorff (223) married Sophie Ahlefeldt (225), datter av Carl Ahlefeldt (226) og Beate Ranzau (227).
Barn av Oberstlieutenant Fredrik1 Roepsstorff (223) og Sophie Ahlefeldt (225) er:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Oberstlieutenant Georg Ernst Nicolai Roepsstorff (311)Generasjon 11385. Oberstlieutenant Georg Ernst Nicolai1 Roepsstorff (311) was born den 6 des 1749 på Glückstadt, Denmark. Han married Freuda Hedevig Stuhr (313). Han married Johanne Lucie Kentzler (312) i 1786. Han died den 24 okt 1827 på Itzehoe 77 år gammel.
Det var ingen barn etter Oberstlieutenant Georg Ernst Nicolai1 Roepsstorff (311) og Freuda Hedevig Stuhr (313).
Barn av Oberstlieutenant Georg Ernst Nicolai1 Roepsstorff (311) og Johanne Lucie Kentzler (312) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Oberstlieutenant Gottfried Christopher Roepsstorff (297)Generasjon 11391. Oberstlieutenant Gottfried Christopher1 Roepsstorff (297) was born den 3 mai 1719 på Norge. Han married Johanna Frederica Gøring (298). Han died den 21 sep 1791 på Nestved 72 år gammel.
Barn av Oberstlieutenant Gottfried Christopher1 Roepsstorff (297) og Johanna Frederica Gøring (298) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Major Hans Roepsstorff (219)Generasjon 11401. Major Hans1 Roepsstorff (219) was born i 1565. Han married Anna Brockdorff (220), datter av Hosmarschal Poul Brockdorff (221) og Anna Buchwald (222). Han died i 1603.
Barn av Major Hans1 Roepsstorff (219) og Anna Brockdorff (220) er:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Hedevig Christine Sophie Roepsstorff (277)Generasjon 11403. Hedevig Christine Sophie1 Roepsstorff (277) was born den 15 jan 1728. Hun married Major Ulrich Christian Petersdorff (278) den 12 mar 1761. Hun died den 26 mai 1806 78 år gammel.
Barn av Hedevig Christine Sophie1 Roepsstorff (277) og Major Ulrich Christian Petersdorff (278) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Hedevig Sophie Christine Roepsstorff (402)Generasjon 11405. Hedevig Sophie Christine1 Roepsstorff (402) was born den 3 jan 1782 på Nestved, Danmark. Hun married Baron Otto Reedtz Thott (403). Hun died den 14 jun 1835 53 år gammel.
Det var ingen barn etter Hedevig Sophie Christine1 Roepsstorff (402) og Baron Otto Reedtz Thott (403).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Johan Christopher Roepsstorff (232)Generasjon 11406. Johan Christopher1 Roepsstorff (232) was born i 1659 på Kiel. Han married Marie Elisabeth Storm (233), datter av Arved Storm (234), i 1698. Han died i 1731.
Barn av Johan Christopher1 Roepsstorff (232) og Marie Elisabeth Storm (233) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Johan Louis Adolph Roepsstorff (371)Generasjon 11417. Johan Louis Adolph1 Roepsstorff (371) was born den 8 feb 1819 på Tranquebar, Ostindien. Han married Charlotte Georgianna Holmes (384) den 15 okt 1839. Han died den 24 mar 1881 på Fredriksberg, Danmark, 62 år gammel.
Barn av Johan Louis Adolph1 Roepsstorff (371) og Charlotte Georgianna Holmes (384) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Justine Conradine Roepsstorff (350)Generasjon 11426. Justine Conradine1 Roepsstorff (350) was born i 1756. Hun married Kammerjunker (--?--) Rahlhoff (352). Hun married Kammerjunker, Toldinspectør i Molde Frederik August Brockdorff (351) den 10 des 1784. Hun died i 1826.
Det var ingen barn etter Justine Conradine1 Roepsstorff (350) og Kammerjunker (--?--) Rahlhoff (352).
Det var ingen barn etter Justine Conradine1 Roepsstorff (350) og Kammerjunker, Toldinspectør i Molde Frederik August Brockdorff (351).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Oberst Knud Adolph Gyldenstjerne Roepsstorff (330)Generasjon 11427. Oberst Knud Adolph Gyldenstjerne1 Roepsstorff (330) was born den 5 mar 1746 på Danmark. Han married Marie Siegersted (334). Han married Christine Marie Wielsgaard (331) den 16 aug 1785. Han died den 21 okt 1824 på Frederiksstad, Denmark, 78 år gammel.
Barn av Oberst Knud Adolph Gyldenstjerne1 Roepsstorff (330) og Marie Siegersted (334) var:
Barn av Oberst Knud Adolph Gyldenstjerne1 Roepsstorff (330) og Christine Marie Wielsgaard (331) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Mette Margrethe Roepsstorff (342)Generasjon 11431. Mette Margrethe1 Roepsstorff (342) was born den 11 nov 1799. Hun married Boghandler i Bergen (--?--) Rudolph (343).
Det var ingen barn etter Mette Margrethe1 Roepsstorff (342) og Boghandler i Bergen (--?--) Rudolph (343).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Michael Roepsstorff (231)Generasjon 11432. Michael1 Roepsstorff (231) married Metta Sophia Thomsen (236). Han died i 1700.
Barn av Michael1 Roepsstorff (231) og Metta Sophia Thomsen (236) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Plantageeier i Brasilien Peter William Roepsstorff (389)Generasjon 11434. Plantageeier i Brasilien Peter William1 Roepsstorff (389) was born den 28 jan 1849. Han married Amelia Augusta Senves d'Oliveira (390) den 7 okt 1876.
Barn av Plantageeier i Brasilien Peter William1 Roepsstorff (389) og Amelia Augusta Senves d'Oliveira (390) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Pierre Roepsstorff (369)Generasjon 11436. Pierre1 Roepsstorff (369) was born den 16 jun 1796 på København, Danmark. Han married Marie Theresa de Sartiges (370) den 21 jan 1818. Han died den 3 mai 1857 60 år gammel.
Barn av Pierre1 Roepsstorff (369) og Marie Theresa de Sartiges (370) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Premierlieutenant Wilhelm Diderik Roepsstorff (397)Generasjon 11442. Premierlieutenant Wilhelm Diderik1 Roepsstorff (397) was born i 1772 på Nestved, Danmark. Han married Petrine Cecilie Hey (398) den 22 mai 1802. Han died den 6 mar 1804.
Det var ingen barn etter Premierlieutenant Wilhelm Diderik1 Roepsstorff (397) og Petrine Cecilie Hey (398).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Oberst Anton Jacob Rommelhoff (355)Generasjon 11443. Oberst Anton Jacob1 Rommelhoff (355) married Caroline Louise Roepsstorff (354), datter av Generalmajor Carl Ludvig Roepsstorff (266) og Mette Rosenkrands Sehested (269).
Det var ingen barn etter Oberst Anton Jacob1 Rommelhoff (355) og Caroline Louise Roepsstorff (354).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Axel Rosenkrantz de Lasson (586)Generasjon 11444. Axel1 Rosenkrantz de Lasson (586) was born i 1740. Han married Antoinette Elisabeth Rosenørn (585), datter av Amtmand Peter Otto Rosenørn (572) og Eva Margrethe Grüner (573), i 1768. Han died i 180.
Det var ingen barn etter Axel1 Rosenkrantz de Lasson (586) og Antoinette Elisabeth Rosenørn (585).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Adelheid Hedevig Margrethe Rosenørn (583)Generasjon 11445. Adelheid Hedevig Margrethe1 Rosenørn (583) was born i 1744. Hun married Peder de Lasson (584) i 1770. Hun died i 1778.
Det var ingen barn etter Adelheid Hedevig Margrethe1 Rosenørn (583) og Peder de Lasson (584).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Anne Rosenørn (555)Generasjon 11446. Anne1 Rosenørn (555) was born i 1714. Hun married Generalmajor Lauritz de Thurah (556) i 1740. Hun died i 1748.
Det var ingen barn etter Anne1 Rosenørn (555) og Generalmajor Lauritz de Thurah (556).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Anne Rosenørn (563)Generasjon 11447. Anne1 Rosenørn (563) was born i 1701. Hun married Major Frederik Busch (564) i 1721. Hun died i 1758.
Det var ingen barn etter Anne1 Rosenørn (563) og Major Frederik Busch (564).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Antoinette Elisabeth Rosenørn (585)Generasjon 11448. Antoinette Elisabeth1 Rosenørn (585) was born i 1745. Hun married Axel Rosenkrantz de Lasson (586) i 1768. Hun died i 1769.
Det var ingen barn etter Antoinette Elisabeth1 Rosenørn (585) og Axel Rosenkrantz de Lasson (586).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Antoinette Maren Rosenørn (440)Generasjon 11449. Antoinette Maren1 Rosenørn (440) was born den 1 mai 1717. Hun married Amtmand paa Callø Christian Frederik Gersdorff (439), sønn av Joachim Gersdorff (449) og Edele margarethe Gersdorff (450), den 5 apr 1737. Hun died den 27 okt 1752 35 år gammel.
Barn av Antoinette Maren1 Rosenørn (440) og Amtmand paa Callø Christian Frederik Gersdorff (439) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Herredsfoged i Skads Herred Axel Rosenørn (622)Generasjon 11454. Herredsfoged i Skads Herred Axel1 Rosenørn (622) was born den 14 jan 1824. Han married Christine Marie Hjort (623) den 27 mai 1859.
Barn av Herredsfoged i Skads Herred Axel1 Rosenørn (622) og Christine Marie Hjort (623) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Benedicte Rosenørn (576)Generasjon 11456. Benedicte1 Rosenørn (576) was born i 1720. Hun married Etatsraad Thoger de Lasson (577) i 1740. Hun died i 1783.
Det var ingen barn etter Benedicte1 Rosenørn (576) og Etatsraad Thoger de Lasson (577).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Benedicte Marie Rosenørn (588)Generasjon 11457. Benedicte Marie1 Rosenørn (588) was born i 1748. Hun married Kammerherre Jacob Grüner (589) i 1776. Hun died i 1813.
Det var ingen barn etter Benedicte Marie1 Rosenørn (588) og Kammerherre Jacob Grüner (589).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Stiftsamtsmand i Aarhus Carl Gustav Rosenørn (614)Generasjon 11458. Stiftsamtsmand i Aarhus Carl Gustav1 Rosenørn (614) was born den 14 des 1784. Han married Mette Margrethe Wormskjold (615) den 14 okt 1815. Han died den 27 jun 1858 73 år gammel.
Barn av Stiftsamtsmand i Aarhus Carl Gustav1 Rosenørn (614) og Mette Margrethe Wormskjold (615) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Cecilia Pauline Rosenørn (546)Generasjon 11465. Cecilia Pauline1 Rosenørn (546) was born den 21 jul 1804. Hun married Adolph Hedemann (547).
Det var ingen barn etter Cecilia Pauline1 Rosenørn (546) og Adolph Hedemann (547).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Cecilius Andreas Ulrich Rosenørn (545)Generasjon 11466. Cecilius Andreas Ulrich1 Rosenørn (545) was born i 1782. Han married Juliane Marie Schach (544), datter av Kammerherre Engel Carl Ernst Schach (539) og Mette Pauline Rosenørn (538), i 1802. Han died i 1820.
Barn av Cecilius Andreas Ulrich1 Rosenørn (545) og Juliane Marie Schach (544) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christine Marie Rosenørn (608)Generasjon 11471. Christine Marie1 Rosenørn (608) was born den 4 des 1821. Hun married Christian Peter Theodor Rosenørn-Teilmann (607), sønn av Kammerherre Peter Otto Rosenørn (605) og Overhofmesteinde Ingeborg Christiane Wormskjold (606), den 11 jul 1850. Hun died den 20 des 1852 31 år gammel.
Barn av Christine Marie1 Rosenørn (608) og Christian Peter Theodor Rosenørn-Teilmann (607) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Lieutenant Christopher Rosenørn (561)Generasjon 11473. Lieutenant Christopher1 Rosenørn (561) was born i 1672. Han married Karen de Hemmer (562). Han died i 1745.
Barn av Lieutenant Christopher1 Rosenørn (561) og Karen de Hemmer (562) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Ditlevine Øllegaard Rosenørn (593)Generasjon 11478. Ditlevine Øllegaard1 Rosenørn (593) was born den 2 aug 1777. Hun married Henrik Bering Lanng (594) i 1809. Hun died i 1839.
Det var ingen barn etter Ditlevine Øllegaard1 Rosenørn (593) og Henrik Bering Lanng (594).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Ernst Emil Rosenørn (550)Generasjon 11479. Ernst Emil1 Rosenørn (550) was born den 7 nov 1810. Han married Mariane Magdalene Claudine Brinck-Seidelin (551) den 15 apr 1845.
Det var ingen barn etter Ernst Emil1 Rosenørn (550) og Mariane Magdalene Claudine Brinck-Seidelin (551).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Gouverneur paa St. thomas Frederik Ludvig Christian Pentz Rosenørn (599)Generasjon 11480. Gouverneur paa St. thomas Frederik Ludvig Christian Pentz1 Rosenørn (599) was born den 13 okt 1781. Han married Anna Juditha Poyen de Lance (600) i 1812. Han died den 15 aug 1834 52 år gammel.
Det var ingen barn etter Gouverneur paa St. thomas Frederik Ludvig Christian Pentz1 Rosenørn (599) og Anna Juditha Poyen de Lance (600).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Oberstlieutenent Johan Nicolai Rosenørn (536)Generasjon 11481. Oberstlieutenent Johan Nicolai1 Rosenørn (536) was born i 1710. Han married Sophie Amalie Dyre (537) i 1739. Han died i 1747.
Det var ingen barn etter Oberstlieutenent Johan Nicolai1 Rosenørn (536) og Sophie Amalie Dyre (537).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Johanne Caspare Rosenørn (553)Generasjon 11482. Johanne Caspare1 Rosenørn (553) was born i 1767. Hun married Lehnsgreve Werner Jasper Andreas Moltke (554). Hun died i 1829.
Det var ingen barn etter Johanne Caspare1 Rosenørn (553) og Lehnsgreve Werner Jasper Andreas Moltke (554).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Margrethe Rosenørn (557)Generasjon 11483. Margrethe1 Rosenørn (557) was born i 1715. Hun married Oberstlieutenant Christopher Frederik Gersdorff (558) i 1733. Hun died i 1786.
Det var ingen barn etter Margrethe1 Rosenørn (557) og Oberstlieutenant Christopher Frederik Gersdorff (558).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Oberst Mathias Rosenørn 10 4 1675 (570)Generasjon 11484. Oberst Mathias1 Rosenørn 10 4 1675 (570) was born den 10 apr 1675. Han married Antoinette Augusta Friis (571) i 1704. Han married Hedevig Margrethe Bornemann (602), datter av Biskop Henrik Bornemann (603), i 1718. Han died den 24 jul 1725 50 år gammel.
Barn av Oberst Mathias1 Rosenørn 10 4 1675 (570) og Antoinette Augusta Friis (571) var:
Barn av Oberst Mathias1 Rosenørn 10 4 1675 (570) og Hedevig Margrethe Bornemann (602) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Mathias Peter Otto Rosenørn (591)Generasjon 11487. Mathias Peter Otto1 Rosenørn (591) was born den 26 jun 1751. Han married Edel Benedicte Pentz (592) den 20 sep 1776. Han died den 14 apr 1818 66 år gammel.
Barn av Mathias Peter Otto1 Rosenørn (591) og Edel Benedicte Pentz (592) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Mette Pauline Rosenørn (538)Generasjon 11493. Mette Pauline1 Rosenørn (538) was born den 8 jul 1754. Hun married Kammerherre Engel Carl Ernst Schach (539) den 6 des 1776. Hun died den 2 feb 1811 56 år gammel.
Barn av Mette Pauline1 Rosenørn (538) og Kammerherre Engel Carl Ernst Schach (539) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Generalmajor Paul Rosenørn (531)Generasjon 11495. Generalmajor Paul1 Rosenørn (531) was born i 1665. Han married Mette Benzon (532), datter av Peder Benzon (533) og Margrethe Rantzau (534). Han died i 1731.
Barn av Generalmajor Paul1 Rosenørn (531) og Mette Benzon (532) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Peder Rosenørn (76)Generasjon 11502. Peder1 Rosenørn (76) was born den 20 aug 1711. Han married Ulrikke Hedevig Heinen (77). Han died den 29 apr 1790 78 år gammel.
Barn av Peder1 Rosenørn (76) og Ulrikke Hedevig Heinen (77) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Oberstlieutenant Peder Rosenørn (567)Generasjon 11508. Oberstlieutenant Peder1 Rosenørn (567) was born i 1708. Han married Gertrud Marie de Juulson (568) i 1755. Han died i 1775.
Barn av Oberstlieutenant Peder1 Rosenørn (567) og Gertrud Marie de Juulson (568) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Peter Otto Rosenørn (595)Generasjon 11510. Peter Otto1 Rosenørn (595) was born den 15 nov 1778. Han married Eleonore Hellesen (596) den 10 sep 1810. Han married Cathrine Elisabeth Stemann (597) den 2 des 1822. Han died den 31 okt 1847 68 år gammel.
Det var ingen barn etter Peter Otto1 Rosenørn (595) og Eleonore Hellesen (596).
Det var ingen barn etter Peter Otto1 Rosenørn (595) og Cathrine Elisabeth Stemann (597).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Amtmand Peter Otto Rosenørn (572)Generasjon 11511. Amtmand Peter Otto1 Rosenørn (572) was born i 1708. Han married Eva Margrethe Grüner (573), datter av Gustav Grüner (574) og Sophie Amalie Vind (575), i 1740. Han died i 1751.
Barn av Amtmand Peter Otto1 Rosenørn (572) og Eva Margrethe Grüner (573) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerherre Peter Otto Rosenørn (605)Generasjon 11522. Kammerherre Peter Otto1 Rosenørn (605) was born i 1778. Han married Overhofmesteinde Ingeborg Christiane Wormskjold (606) i 1807. Han died den 29 sep 1828.
Barn av Kammerherre Peter Otto1 Rosenørn (605) og Overhofmesteinde Ingeborg Christiane Wormskjold (606) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Stiftamtmand Poul Rosenørn (540)Generasjon 11525. Stiftamtmand Poul1 Rosenørn (540) was born i 1756. Han married Cecilie Andrea Krabbe (541), datter av Geheimeraad Frederik Michael Krabbe (542) og Cecilie Andrea Bille (543), den 20 apr 1781. Han died i 1829.
Barn av Stiftamtmand Poul1 Rosenørn (540) og Cecilie Andrea Krabbe (541) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Ulrikke Frederikke Cathrine Rosenørn (75)Generasjon 11527. Ulrikke Frederikke Cathrine1 Rosenørn (75) was born i 1758. Hun married Kammerjunker, Ritmester Jacob Benzon (74), sønn av Christian Benzon (52) og Christiane Albertine Heinen (71), i 1791. Hun died i 1839.
Barn av Ulrikke Frederikke Cathrine1 Rosenørn (75) og Kammerjunker, Ritmester Jacob Benzon (74) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerherre, Oberst Henrik Christian Rosenørn-Lehn (612)Generasjon 11529. Kammerherre, Oberst Henrik Christian1 Rosenørn-Lehn (612) was born den 6 sep 1782. Han married Christiane Henriette Barner (613) den 12 jul 1820. Han died den 14 aug 1847 64 år gammel.
Det var ingen barn etter Kammerherre, Oberst Henrik Christian1 Rosenørn-Lehn (612) og Christiane Henriette Barner (613).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christian Rosenørn-Teilmann (579)Generasjon 11530. Christian1 Rosenørn-Teilmann (579) was born den 8 apr 1741. Han married Christine Marie Wormskjold (580) den 29 aug 1777. Han died den 27 feb 1812 70 år gammel.
Barn av Christian1 Rosenørn-Teilmann (579) og Christine Marie Wormskjold (580) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christian Peter Theodor Rosenørn-Teilmann (607)Generasjon 11538. Christian Peter Theodor1 Rosenørn-Teilmann (607) was born den 17 sep 1817. Han married Christine Marie Rosenørn (608), datter av Stiftsamtsmand i Aarhus Carl Gustav Rosenørn (614) og Mette Margrethe Wormskjold (615), den 11 jul 1850.
Han witnessed Stamhusbesidder, Kultus- og Justitsminister, født 17. Sept. 1817 paa Rindumgaard (Ringkjøbing Amtmandsbolig), var Søn af ovfr. nævnte Stiftamtmand Peder Otto Rosenørn. Th. R. fik sin Uddannelse paa Sorø Akademi, blev Student 183J og juridisk Kandidat 1841, indtraadte som Volontær i Rentekammeret, hvor han 1846 blev Av-
skultant, men havde samtidig Lejlighed til Deltagelse i den lokale Administration, først paa Amtskontoret i Ribe, senere som Stedfortræder for Amtmanden i Ringkjøbing Amt under dennes Fraværelse som Stænderdeputeret, 1847-48 som adjungeret Amtmanden for Laaland-Falster og i 1849 som konstit. Amtmand for Bornholm. Han blev 1850 konstit. Sekretær hos Indenrigsministeren, 1851 Borgmester i Fredericia og 1853 Herredsfoged i Skads Herred. I den sidste Stilling virkede han til 1859, men opgav saa Embedsbanen, da andre Opgaver lagde Beslag paa ham.

R. var tillige med sit Søskendebarn Christine Marie Rosenørn (f. 1821), ovennævnte Stiftamtmand Carl Gustav R. s Datter, hvem han 1850 havde ægtet, bleven udset til Successor i Stamhuset Nørholm (ved Varde) af Stamhusets Besidderinde, deres Faster Frøken Ingeborg Christiane R.-Teilmann, i Kraft af den Beføjelse, som
Erektionspatentet af 1790 gav hende, den sidste «kvindelige Descendent paa Spindesiden» af Erektor A. C. Teilmanns Forældre, til at vælge Efterfølgerne blandt disses andre Descendenter. De Opgaver, han derved fik, tiltoge efterhaanden saaledes, at en Embedsvirksomhed - selv Herred, til hvilket Nørholm hører -
ikke lod sig forene dermed. R., der allerede 1852 havde mistet sin Hustru, tiltraadte Stamhusets Besiddelse 1861 og fik da det Navn føjet til sit Fædrenenavn, som Erektionspatentet tilpligtede ham. Hans iSaarige Styrelse af Stamhuset satte dybe og varige Spor. Han gjennemførte Afhændelsen af Fæstegodset, fremmede Godsets
Kultur ved en Mængde Foranstaltninger, som Landbrugets Fremskridt fordrede, og foretog særlig omfattende Plantninger, der, fortsatte efter hans Død i Overensstemmelse med de af ham lagte Planer, danne et fremtrædende Led af den jyske Hedeplantning. Fuldt ud fyldestgjorde han Erektors Paalæg: «Tag immer noget for til.

Barn av Christian Peter Theodor1 Rosenørn-Teilmann (607) og Christine Marie Rosenørn (608) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Boghandler i Bergen (--?--) Rudolph (343)Generasjon 11540. Boghandler i Bergen (--?--)1 Rudolph (343) was born den 9 jun 1864. Han married Mette Margrethe Roepsstorff (342), datter av Oberst Knud Adolph Gyldenstjerne Roepsstorff (330) og Marie Siegersted (334).
Det var ingen barn etter Boghandler i Bergen (--?--)1 Rudolph (343) og Mette Margrethe Roepsstorff (342).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Margrethe Rumohr (130)Generasjon 11541. Margrethe1 Rumohr (130) married Lars Benzon (120), sønn av Christian Benzon (52) og Christiane Albertine Heinen (71).
Barn av Margrethe1 Rumohr (130) og Lars Benzon (120) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av (--?--) Röbern (247)Generasjon 11543. (--?--)1 Röbern (247) married Sophie Reickingen (248).
Barn av (--?--)1 Röbern (247) og Sophie Reickingen (248) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christiane Marie Röbern (246)Generasjon 11545. Christiane Marie1 Röbern (246) was born den 13 jul 1703. Hun married Christian Frederik Roepsstorff (245), sønn av Brigader Claudius Ulrik Roepsstorff (230) og Beate Hedevik Munk (237). Hun died den 8 feb 1775 71 år gammel.
Barn av Christiane Marie1 Röbern (246) og Christian Frederik Roepsstorff (245) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Overkrigscommissair (--?--) Saaby (189)Generasjon 11554. Overkrigscommissair (--?--)1 Saaby (189) married Charlotte Brockdorff (188), datter av Lorentz Brockdorff (182) og Giertrud Marie Jermiin (8).
Det var ingen barn etter Overkrigscommissair (--?--)1 Saaby (189) og Charlotte Brockdorff (188).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Mathilde Saportas (207)Generasjon 11555. Mathilde1 Saportas (207) married Generalconsul Ferdinand Schack Brockdorff (206), sønn av Kammerherre, Major af Garden tilfods Schack Brockdorff (184) og Caroline Bestorff (190).
Barn av Mathilde1 Saportas (207) og Generalconsul Ferdinand Schack Brockdorff (206) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerherre Engel Carl Ernst Schach (539)Generasjon 11560. Kammerherre Engel Carl Ernst1 Schach (539) was born den 30 aug 1749. Han married Mette Pauline Rosenørn (538), datter av Peder Rosenørn (76) og Ulrikke Hedevig Heinen (77), den 6 des 1776. Han died den 10 des 1811 62 år gammel.
Barn av Kammerherre Engel Carl Ernst1 Schach (539) og Mette Pauline Rosenørn (538) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Juliane Marie Schach (544)Generasjon 11562. Juliane Marie1 Schach (544) was born i 1785. Hun married Cecilius Andreas Ulrich Rosenørn (545), sønn av Stiftamtmand Poul Rosenørn (540) og Cecilie Andrea Krabbe (541), i 1802. Hun died i 1834.
Barn av Juliane Marie1 Schach (544) og Cecilius Andreas Ulrich Rosenørn (545) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Grevinde Marie Caroline Axeline Siegfriede Scheel (530)Generasjon 11567. Grevinde Marie Caroline Axeline Siegfriede1 Scheel (530) was born den 31 jul 1829. Hun married Grev Christian Frederik Schulin-Zeuthen (529), sønn av Greve Sigismund Schulin (505) og Louise Elisabeth Brown (506), den 24 aug 1849.
Det var ingen barn etter Grevinde Marie Caroline Axeline Siegfriede1 Scheel (530) og Grev Christian Frederik Schulin-Zeuthen (529).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Anna Elisabeth Schilden (458)Generasjon 11568. Anna Elisabeth1 Schilden (458) was born den 25 apr 1745. Hun married Generallieutenant Valentin Berger (457). Hun died den 10 jul 1787 42 år gammel.
Barn av Anna Elisabeth1 Schilden (458) og Generallieutenant Valentin Berger (457) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Frederik Scholten (118)Generasjon 11570. Frederik1 Scholten (118) was born den 22 mar 1754. Han married Anna Sophie Benzon (117), datter av Christian Benzon (52) og Christiane Albertine Heinen (71). Han died den 22 apr 1840 86 år gammel.
Det var ingen barn etter Frederik1 Scholten (118) og Anna Sophie Benzon (117).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Louise Nicoline Schouboe (283)Generasjon 11571. Louise Nicoline1 Schouboe (283) was born den 11 mar 1804. Hun married Lehnsgreve Gregers Christian Frederik Petersdorff (282), sønn av Christian Alexander Petersdorff (280) og Berthe Catharina Juel (281).
Barn av Louise Nicoline1 Schouboe (283) og Lehnsgreve Gregers Christian Frederik Petersdorff (282) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Elisabeth Schrøder (229)Generasjon 11573. Elisabeth1 Schrøder (229) married Christopher Roepsstorff (228), sønn av Oberstlieutenant Fredrik Roepsstorff (223) og Sophie Ahlefeldt (225).
Barn av Elisabeth1 Schrøder (229) og Christopher Roepsstorff (228) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Anne Johanne Elisabeth Schulin (523)Generasjon 11577. Anne Johanne Elisabeth1 Schulin (523) was born den 30 okt 1813. Hun married Generallieutenant Per Frederik Steinmann (524) den 11 aug 1841. Hun died den 10 sep 1847 33 år gammel.
Det var ingen barn etter Anne Johanne Elisabeth1 Schulin (523) og Generallieutenant Per Frederik Steinmann (524).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Greve Hans Sigismund Frederik Alexander Villiam Schulin (495)Generasjon 11578. Greve Hans Sigismund Frederik Alexander Villiam1 Schulin (495) was born den 26 nov 1811. Han married Ida Augusta Holck (494), datter av Kammerherre Julius Holck (492) og Caroline Møller (493), den 31 mai 1845. Han died den 27 apr 1856 44 år gammel.
Barn av Greve Hans Sigismund Frederik Alexander Villiam1 Schulin (495) og Ida Augusta Holck (494) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Lehnsgreve Johan Sigismund Schulin (507)Generasjon 11583. Lehnsgreve Johan Sigismund1 Schulin (507) was born den 8 sep 1808. Han married Charlotte Zeuten (508), datter av Assessor i Høiesteret Vilhelm Peter Zeuten (509) og Bolette Maria Dorothea Bartholin (510), den 1 mar 1839.
Barn av Lehnsgreve Johan Sigismund1 Schulin (507) og Charlotte Zeuten (508) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Louise Christiane Schulin (525)Generasjon 11590. Louise Christiane1 Schulin (525) was born den 5 des 1815. Hun married Lehnsgreve Frederik Vilhelm Dannemand (526) den 13 jun 1845.
Det var ingen barn etter Louise Christiane1 Schulin (525) og Lehnsgreve Frederik Vilhelm Dannemand (526).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Louise Maria Sophie Schulin (511)Generasjon 11591. Louise Maria Sophie1 Schulin (511) was born den 27 des 1839. Hun married Baron Vilhelm Wedell-Weddelsborg (512) den 18 nov 1859.
Det var ingen barn etter Louise Maria Sophie1 Schulin (511) og Baron Vilhelm Wedell-Weddelsborg (512).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Marie Mathilde Schulin (527)Generasjon 11592. Marie Mathilde1 Schulin (527) was born den 23 mai 1820. Hun married Lehnsgreve Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvigen (528) den 11 aug 1843.
Det var ingen barn etter Marie Mathilde1 Schulin (527) og Lehnsgreve Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvigen (528).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Greve Sigismund Schulin (505)Generasjon 11593. Greve Sigismund1 Schulin (505) was born den 16 okt 1777. Han married Louise Elisabeth Brown (506). Han died den 31 des 1836 59 år gammel.
Barn av Greve Sigismund1 Schulin (505) og Louise Elisabeth Brown (506) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Sophie Hedevig Schulin (518)Generasjon 11601. Sophie Hedevig1 Schulin (518) was born den 26 jun 1810. Hun married Baron Christian Frederik Zeuten (519) den 28 okt 1829. Hun died den 16 okt 1866 56 år gammel.
Det var ingen barn etter Sophie Hedevig1 Schulin (518) og Baron Christian Frederik Zeuten (519).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Grevinde Sophie Hedevig Schulin (201)Generasjon 11602. Grevinde Sophie Hedevig1 Schulin (201) was born den 18 okt 1848. Hun married Frederik Carl Emil Schack Brockdorff (200), sønn av Major Adolph Frederik Schack Brockdorff (196) og Caroline Auguste Dannemand (197), i 1869.
Barn av Grevinde Sophie Hedevig1 Schulin (201) og Frederik Carl Emil Schack Brockdorff (200) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Grev Christian Frederik Schulin-Zeuthen (529)Generasjon 11606. Grev Christian Frederik1 Schulin-Zeuthen (529) was born den 18 apr 1822. Han married Grevinde Marie Caroline Axeline Siegfriede Scheel (530) den 24 aug 1849.
Det var ingen barn etter Grev Christian Frederik1 Schulin-Zeuthen (529) og Grevinde Marie Caroline Axeline Siegfriede Scheel (530).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Kammerjunker Niels Staal Schøller 1823 (174)Generasjon 11607. Kammerjunker Niels Staal1 Schøller 1823 (174) married Ida Rudolphine Sophie Lüttichau (173), datter av Generallieutnant Mathias Lüttichau (166) og Gottholdine Lüttichau (165), i 1851.
Det var ingen barn etter Kammerjunker Niels Staal1 Schøller 1823 (174) og Ida Rudolphine Sophie Lüttichau (173).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Euphrosine Constance Sehested (66)Generasjon 11608. Euphrosine Constance1 Sehested (66) was born den 9 mai 1830. Hun married Kammerjunker Vilhelm Sophus Hermann Ferdinand Benzon (65), sønn av Kammerherre Christian Fredrik Otto Benzon (13) og Nielsine Jermiin (12), i 1852.
Barn av Euphrosine Constance1 Sehested (66) og Kammerjunker Vilhelm Sophus Hermann Ferdinand Benzon (65) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Mette Rosenkrands Sehested (269)Generasjon 11613. Mette Rosenkrands1 Sehested (269) was born i 1723. Hun married Generalmajor Carl Ludvig Roepsstorff (266), sønn av Johan Christopher Roepsstorff (232) og Marie Elisabeth Storm (233), den 22 mai 1744. Hun died den 13 jul 1801.
Barn av Mette Rosenkrands1 Sehested (269) og Generalmajor Carl Ludvig Roepsstorff (266) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Ove Rammel Sehested (270)Generasjon 11627. Ove Rammel1 Sehested (270) married Frederikke Elchstädt (271).
Barn av Ove Rammel1 Sehested (270) og Frederikke Elchstädt (271) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Amelia Augusta Senves d'Oliveira (390)Generasjon 11629. Amelia Augusta1 Senves d'Oliveira (390) married Plantageeier i Brasilien Peter William Roepsstorff (389), sønn av Johan Louis Adolph Roepsstorff (371) og Charlotte Georgianna Holmes (384), den 7 okt 1876.
Barn av Amelia Augusta1 Senves d'Oliveira (390) og Plantageeier i Brasilien Peter William Roepsstorff (389) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Charlotte Christine Amalie Sibbern (333)Generasjon 11631. Charlotte Christine Amalie1 Sibbern (333) was born i 1784. Hun married Oberstlieutenant Carl Ludvig Roepsstorff (332), sønn av Oberst Knud Adolph Gyldenstjerne Roepsstorff (330) og Christine Marie Wielsgaard (331), i 1817. Hun died i 1862.
Det var ingen barn etter Charlotte Christine Amalie1 Sibbern (333) og Oberstlieutenant Carl Ludvig Roepsstorff (332).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Marie Siegersted (334)Generasjon 11632. Marie1 Siegersted (334) married Oberst Knud Adolph Gyldenstjerne Roepsstorff (330), sønn av Generalmajor Carl Ludvig Roepsstorff (266) og Mette Rosenkrands Sehested (269). Hun died i 1829.
Barn av Marie1 Siegersted (334) og Oberst Knud Adolph Gyldenstjerne Roepsstorff (330) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Ida stabell (125)Generasjon 11635. Ida1 stabell (125) was born den 14 jan 1827. Hun married Edvard Benzon (124), sønn av Frederik Vilhelm Caspar Benzon (122) og Emilie massman (123).
Barn av Ida1 stabell (125) og Edvard Benzon (124) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Amtsforvalter (--?--) Steenstrup (187)Generasjon 11639. Amtsforvalter (--?--)1 Steenstrup (187) married Sophie Hedevig Brockdorff (186), datter av Lorentz Brockdorff (182) og Giertrud Marie Jermiin (8).
Det var ingen barn etter Amtsforvalter (--?--)1 Steenstrup (187) og Sophie Hedevig Brockdorff (186).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Generallieutenant Per Frederik Steinmann (524)Generasjon 11640. Generallieutenant Per Frederik1 Steinmann (524) was born den 8 jul 1812. Han married Anne Johanne Elisabeth Schulin (523), datter av Greve Sigismund Schulin (505) og Louise Elisabeth Brown (506), den 11 aug 1841.
Det var ingen barn etter Generallieutenant Per Frederik1 Steinmann (524) og Anne Johanne Elisabeth Schulin (523).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Cathrine Elisabeth Stemann (597)Generasjon 11641. Cathrine Elisabeth1 Stemann (597) was born den 10 apr 1789. Hun married Peter Otto Rosenørn (595), sønn av Mathias Peter Otto Rosenørn (591) og Edel Benedicte Pentz (592), den 2 des 1822.
Det var ingen barn etter Cathrine Elisabeth1 Stemann (597) og Peter Otto Rosenørn (595).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Jens Vandborg Stjernhjelm (6)Generasjon 11642. Jens Vandborg1 Stjernhjelm (6) married Christiane Marie Jermiin (5), datter av Thomas Just Jermiin (1) og Magdalena Teilmann (3), i 1759. Han died i 1780.
Det var ingen barn etter Jens Vandborg1 Stjernhjelm (6) og Christiane Marie Jermiin (5).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Arved Storm (234)Generasjon 11643. Arved1 Storm (234).
Barn av Arved1 Storm (234) omfatter:

Generasjon 21644. Marie Elisabeth2 Storm (233) (Arved1) married Johan Christopher Roepsstorff (232), sønn av Christopher Roepsstorff (228) og Elisabeth Schrøder (229), i 1698.
Barn av Marie Elisabeth2 Storm (233) og Johan Christopher Roepsstorff (232) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Marie Elisabeth Storm (233)Generasjon 1Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Freuda Hedevig Stuhr (313)Generasjon 11665. Freuda Hedevig1 Stuhr (313) married Oberstlieutenant Georg Ernst Nicolai Roepsstorff (311), sønn av Oberstlieutenant Andreas Sigismund Roepsstorff (259) og Sophie Hedevig Jensen (260).
Det var ingen barn etter Freuda Hedevig1 Stuhr (313) og Oberstlieutenant Georg Ernst Nicolai Roepsstorff (311).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Capitain Conrad Suckow (148)Generasjon 11666. Capitain Conrad1 Suckow (148) married Cathrina Eleonore Lüttichau (147), datter av Generalmajor Christian Ditlev Lüttichau (143) og Helle Trolle Urne (144), i 1759.
Det var ingen barn etter Capitain Conrad1 Suckow (148) og Cathrina Eleonore Lüttichau (147).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Major Waagen Søderberg (465)Generasjon 11667. Major Waagen1 Søderberg (465) was born i 1782. Han married Caroline Augusta Krag Juel Wind Frijs (464), datter av Greve Frederik Carl Krag Juel Vind Arenfeldt (468) og Frederikke Juliane Holstein-Ledreborg (469), i 1812. Han and Caroline Augusta Krag Juel Wind Frijs (464) were divorced i 1817. Han died i 1844.
Det var ingen barn etter Major Waagen1 Søderberg (465) og Caroline Augusta Krag Juel Wind Frijs (464).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Magdalena Teilmann (3)Generasjon 11668. Magdalena1 Teilmann (3) was born i 1717. Hun married Thomas Just Jermiin (1), sønn av Henrik Jermiin (141) og Cecilie Linde (142). Hun married en ukjent person i 1742. Hun died i 1742.
Barn av Magdalena1 Teilmann (3) og Thomas Just Jermiin (1) var:
Det var ingen barn etter Magdalena1 Teilmann (3) og den ukjente ektefellen/partneren som er nevnt over..


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Morten Teilmann (442)Generasjon 11670. Morten1 Teilmann (442) was born i 1725. Han married Mette Benzon Gersdorff (441), datter av Amtmand paa Callø Christian Frederik Gersdorff (439) og Antoinette Maren Rosenørn (440), den 27 aug 1756. Han died i 1781.
Det var ingen barn etter Morten1 Teilmann (442) og Mette Benzon Gersdorff (441).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Metta Sophia Thomsen (236)Generasjon 11671. Metta Sophia1 Thomsen (236) married Michael Roepsstorff (231), sønn av Christopher Roepsstorff (228) og Elisabeth Schrøder (229).
Barn av Metta Sophia1 Thomsen (236) og Michael Roepsstorff (231) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Helle Trolle Urne (144)Generasjon 11673. Helle Trolle1 Urne (144) was born den 2 des 1709. Hun married Generalmajor Christian Ditlev Lüttichau (143). Hun died den 2 apr 1764 54 år gammel.
Barn av Helle Trolle1 Urne (144) og Generalmajor Christian Ditlev Lüttichau (143) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Marie Magarethe v. d. Osten (444)Generasjon 11678. Marie Magarethe1 v. d. Osten (444) was born i 1740. Hun married Joachim Gersdorff (443), sønn av Amtmand paa Callø Christian Frederik Gersdorff (439) og Antoinette Maren Rosenørn (440), i 1762. Hun died i 1799.
Det var ingen barn etter Marie Magarethe1 v. d. Osten (444) og Joachim Gersdorff (443).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Otto Christian v. d. Osten (446)Generasjon 11679. Otto Christian1 v. d. Osten (446) married Sophie Amalie Dyre (445).
Barn av Otto Christian1 v. d. Osten (446) og Sophie Amalie Dyre (445) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Capitain Gabriel Christian Vieregg (264)Generasjon 11681. Capitain Gabriel Christian1 Vieregg (264) married Anna Dorothea Roepsstorff (263), datter av Johan Christopher Roepsstorff (232) og Marie Elisabeth Storm (233).
Det var ingen barn etter Capitain Gabriel Christian1 Vieregg (264) og Anna Dorothea Roepsstorff (263).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Sophie Augusta Vieregg (256)Generasjon 11682. Sophie Augusta1 Vieregg (256) was born den 17 jul 1696. Hun married Oberst Christopher Frederich Roepsstorff (255), sønn av Johan Christopher Roepsstorff (232) og Marie Elisabeth Storm (233), den 24 apr 1717. Hun died den 11 jun 1756 59 år gammel.
Barn av Sophie Augusta1 Vieregg (256) og Oberst Christopher Frederich Roepsstorff (255) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Sophie Amalie Vind (575)Generasjon 11688. Sophie Amalie1 Vind (575) married Gustav Grüner (574).
Barn av Sophie Amalie1 Vind (575) og Gustav Grüner (574) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Frederikke Edele Benedicte von Brüggemann (51)Generasjon 11690. Frederikke Edele Benedicte1 von Brüggemann (51) married Kammerherre Peter Ulrik Frederik Benzon (49), sønn av Christian Benzon (52) og Christiane Albertine Heinen (71). Hun died den 24 des 1846.
Barn av Frederikke Edele Benedicte1 von Brüggemann (51) og Kammerherre Peter Ulrik Frederik Benzon (49) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Juliane Weddel-Jarlsberg (50)Generasjon 11693. Juliane1 Weddel-Jarlsberg (50) married Kammerherre Peter Ulrik Frederik Benzon (49), sønn av Christian Benzon (52) og Christiane Albertine Heinen (71). Hun died i 1802.
Det var ingen barn etter Juliane1 Weddel-Jarlsberg (50) og Kammerherre Peter Ulrik Frederik Benzon (49).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av General Ferdinand Wedell-jarlsberg (105)Generasjon 11694. General Ferdinand1 Wedell-jarlsberg (105) married Juliane Benzon (104), datter av Kammerherre Peter Ulrik Frederik Benzon (49) og Juliane Wedell-Jarlsberg (101).
Det var ingen barn etter General Ferdinand1 Wedell-jarlsberg (105) og Juliane Benzon (104).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Orlogscapitain Hermann Frederik Wedell-jarlsberg (58)Generasjon 11695. Orlogscapitain Hermann Frederik1 Wedell-jarlsberg (58) was born den 2 jan 1812. Han married Frederikke Isidora Mathilde Benzon (57), datter av Kammerherre Christian Fredrik Otto Benzon (13) og Nielsine Jermiin (12), i 1843. Han died den 25 feb 1867 55 år gammel.
Det var ingen barn etter Orlogscapitain Hermann Frederik1 Wedell-jarlsberg (58) og Frederikke Isidora Mathilde Benzon (57).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Juliane Wedell-Jarlsberg (101)Generasjon 11696. Juliane1 Wedell-Jarlsberg (101) died i 1802.
Barn av Juliane1 Wedell-Jarlsberg (101) og Kammerherre Peter Ulrik Frederik Benzon (49) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Baron Vilhelm Wedell-Weddelsborg (512)Generasjon 11701. Baron Vilhelm1 Wedell-Weddelsborg (512) was born den 6 des 1827. Han married Louise Maria Sophie Schulin (511), datter av Lehnsgreve Johan Sigismund Schulin (507) og Charlotte Zeuten (508), den 18 nov 1859.
Det var ingen barn etter Baron Vilhelm1 Wedell-Weddelsborg (512) og Louise Maria Sophie Schulin (511).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christine Marie Wielsgaard (331)Generasjon 11702. Christine Marie1 Wielsgaard (331) married Oberst Knud Adolph Gyldenstjerne Roepsstorff (330), sønn av Generalmajor Carl Ludvig Roepsstorff (266) og Mette Rosenkrands Sehested (269), den 16 aug 1785. Hun died den 24 jun 1786.
Barn av Christine Marie1 Wielsgaard (331) og Oberst Knud Adolph Gyldenstjerne Roepsstorff (330) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Hedevig Christiane Willemöes (387)Generasjon 11704. Hedevig Christiane1 Willemöes (387) was born den 30 mar 1843. Hun married Frederik Adolph Roepsstorff (386), sønn av Johan Louis Adolph Roepsstorff (371) og Charlotte Georgianna Holmes (384), den 11 jan 1872.
Det var ingen barn etter Hedevig Christiane1 Willemöes (387) og Frederik Adolph Roepsstorff (386).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Sophie Wissing (73)Generasjon 11705. Sophie1 Wissing (73) married Peter Benzon (72).
Det var ingen barn etter Sophie1 Wissing (73) og Peter Benzon (72).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Eleonore Kirstine Wittendorff (415)Generasjon 11706. Eleonore Kirstine1 Wittendorff (415) was born i 1848. Hun married Forstmand Anthon Joachim Gersdorff (413), sønn av Christian Gersdorff (407) og Christine Magdalena Jacobine Munding (408), i 1871.
Barn av Eleonore Kirstine1 Wittendorff (415) og Forstmand Anthon Joachim Gersdorff (413) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Elisabeth Wolff (16)Generasjon 11709. Elisabeth1 Wolff (16) was born den 14 mar 1795. Hun married Ritmester Thomas Just Jermiin (15), sønn av Kammerjunker Jens Jermiin (7) og Helle Sophie Lüttichau (14), den 3 apr 1814. Hun died den 15 apr 1834 39 år gammel.
Barn av Elisabeth1 Wolff (16) og Ritmester Thomas Just Jermiin (15) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Christine Marie Wormskjold (580)Generasjon 11722. Christine Marie1 Wormskjold (580) was born den 8 jun 1752. Hun married Christian Rosenørn-Teilmann (579), sønn av Amtmand Peter Otto Rosenørn (572) og Eva Margrethe Grüner (573), den 29 aug 1777. Hun died den 13 des 1817 65 år gammel.
Barn av Christine Marie1 Wormskjold (580) og Christian Rosenørn-Teilmann (579) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Overhofmesteinde Ingeborg Christiane Wormskjold (606)Generasjon 11730. Overhofmesteinde Ingeborg Christiane1 Wormskjold (606) was born den 31 jul 1784. Hun married Kammerherre Peter Otto Rosenørn (605), sønn av Christian Rosenørn-Teilmann (579) og Christine Marie Wormskjold (580), i 1807. Hun died den 22 apr 1859 74 år gammel.
Barn av Overhofmesteinde Ingeborg Christiane1 Wormskjold (606) og Kammerherre Peter Otto Rosenørn (605) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Mette Margrethe Wormskjold (615)Generasjon 11733. Mette Margrethe1 Wormskjold (615) was born den 11 jan 1786. Hun married Stiftsamtsmand i Aarhus Carl Gustav Rosenørn (614), sønn av Christian Rosenørn-Teilmann (579) og Christine Marie Wormskjold (580), den 14 okt 1815. Hun died den 21 mar 1858 72 år gammel.
Barn av Mette Margrethe1 Wormskjold (615) og Stiftsamtsmand i Aarhus Carl Gustav Rosenørn (614) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Charlotte Zeuten (508)Generasjon 11740. Charlotte1 Zeuten (508) was born den 14 mar 1815. Hun married Lehnsgreve Johan Sigismund Schulin (507), sønn av Greve Sigismund Schulin (505) og Louise Elisabeth Brown (506), den 1 mar 1839.
Barn av Charlotte1 Zeuten (508) og Lehnsgreve Johan Sigismund Schulin (507) var:


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Baron Christian Frederik Zeuten (519)Generasjon 11747. Baron Christian Frederik1 Zeuten (519) was born den 14 des 1794. Han married Sophie Hedevig Schulin (518), datter av Greve Sigismund Schulin (505) og Louise Elisabeth Brown (506), den 28 okt 1829. Han died den 11 nov 1850 55 år gammel.
Det var ingen barn etter Baron Christian Frederik1 Zeuten (519) og Sophie Hedevig Schulin (518).


Etterslekt av Alle personer Bokrapport (Journal)

Etterslekt av Assessor i Høiesteret Vilhelm Peter Zeuten (509)Generasjon 11748. Assessor i Høiesteret Vilhelm Peter1 Zeuten (509) married Bolette Maria Dorothea Bartholin (510).
Barn av Assessor i Høiesteret Vilhelm Peter1 Zeuten (509) og Bolette Maria Dorothea Bartholin (510) var:Return to Table of Contents

Please send e-mail to: kjell-erik@andal.no
Created with The Master Genealogist for Windows on 18 des 2003 at 10:01 am.