Banner. Side 54 -55

 Niels Banner, Capitain til Søes, en Søn af Christian Banner til Frederiksgave, † 1693, og Hustru Mette v. Kula, der i lige Linie nedstammede fra Erik Eriksen Banner, til Asdahl og Kockedahl, Danmarks Riges Marsk, var den Sidste Mand af Slægten. Hans Søstre: Anne Cathrine Banner, gift med Hannibal Wedell til Wedellsborg, og Anna Wind Banner, f 1684, †  1736, gift med Frederik Christian Rantzow.

Ifølge Hof- og Statscalenderen adledes Nicolaus Olaus Banner, der var Capitain i det danske Livregiment, ved Resolution af 26de Januar 1811.