Barner. Side 71 - 75

 

 

Om denne Slægt er der i ”De danske Majorater", pag 46 og 47. meddelt nogle historiske Oplysninger. Den fra Generalmajor Helmuth Gotthard Barner til Alkestrup og Egemark, f. 1714 i Mecklenburg, † 1775, af hans andet Ægteskab med Henriette Margrethe Lente-Adler, f. 1731, † 1786, nedstammende Linie, der udelukkende er bosat i Danmark, var stedsebleven betragtet som henhørende til den danske Adel, saaledes at den havde udøvet Indskrivningsret i Vallø Stift, men da paaviselig Hjemmel dertil manglede, blev ved kongelig Patent af 3/7 1872 samtlige hans dalevende Efterkommere naturaliserede som dansk Adel.

 

Den nulevende Slægt bestaar af følgende Medlemmer:

 

  1. Generalmajor Helmuth Gotthard Barners ældste Søn, Leopold Theodor Barner til Alkestrup og Egemark (f. 1761, † 1809, gift med Regitze Sophie Krabbe, f. 1769, † 1830) efterlod 3 Sønner.
  2.  

1. Den i 1851 afdøde Kammerherre Helm. Gotthardt Barner-Charisius til Constantinborgs Fideicommis, hvis Datter er:


Hanne Cecilie Vilhelmine Barner, f. 6/6 1818, gift 11/10 1848 med Ulrich Christian von Schmidten, f. 10/2 1815, Borgmester i Aarhus, Generalkrigscommissair, C. af D., Dmd. in. v.

2. Den d. 2/2 1873 afdøde Kammerjunker Conrad Vilhelm Barner, der havde 2 Børn:

 

a.      Den d. 30/3 1873 afdøde Premierlieuteuant Sophus Theodor Barner, hvis 2 Sønner ere:

 

                        Conrad Vilhelm Tycho, f. 28/8 1868, og  Leopold Theodor Christian, f. 2/1 1871.

 

b. Regitze Vilhelmine Louise Augusta Barner, f 18/2 1834, Stiftsdame i Vallø.

 

3. Den i 1864 afdøde Christian Barner til Kallundborg Ladegaard, gift med Metaline Charlotte Florentine Ludovine Bruus, f. 16/9 1802; hans Søn og Datter:

 

a. Den i 1868 afdøde Leopold Theodor Barner til Kallundborg Ladegaard, gift med Mathilde Leontine Margrethe Feddersen, f. 19/10, 1836 har efterladt 2 Børn:

 

Charlotte Vilhelmine, f. 20/6 1858, indskreven i Vallø Stift og Roskilde Kloster.

Christian Leopold, f. 7/5 1862.


b. Sophie Regitze Barner, f. 22/6 18311 gift 18/5 1852 med Vincents Greve Lerche til  Lerchesminde og Møltrup, Hofjægermester, f. 29/6 1815

 

B. Generalmajor Helmuth Gotthardt Barners næstældste Søn, Hartvig Gottfried Barner til                 Barnersberg, f. 1763,  † 1811, efterlod af andet Ægteskab med Conradine Erica Johanne Fabritius-Tengnagel, f. 1772, † 1862, 4 Sønner:

 

1. Den i 1824 afdøde Joachim Gottfred Barner til Barnersbergs F. C.; efterlod 3 Børn, hvoriblandt:

a. Adolphine Conradine Dorothea, f. 1/7 1820; gift 1) med Præten Hagerup (sep.), og   2) med Otto Søderberg, Jernbanestationsforvalter.

b. Den i 1866 afdøde Christoph Joachim Gottfred til Barnersbergs F. C., gift med Henriette, Margrethe Johnsen.

Børn:

aa. Dorette Sophie Vilhelmine, f. 16/3 1845

 

bb. Harriet Gottfriede, f. 26/10 1846.

 

cc. Joachim Gottfred, L 2112 1848, til Barnersbergs F. C., gift '/1, 1874 med Emilie Bull.

 

Barn:


Margrethe Gottfriede, f. 30/6 1876.

 

dd. John Carl Vilhelm, f. 9/12 1850, † 7/11 1853.


ee. Frederikke Vilhelmine, f. 21/5 1853, 1870.


ff. Clara Adolphine, f 22/ 12 1855


gg. Herman Edvard, f. 917 1857.

 

2. Vilhelm Tugendreich Barner, f. 14/2 1800, Kaminerjunker, Oberstlieutenant, B, gift 1/8 1838 med Hertha Adelaide Herbst.

Barn:

Conradine f. 23/5 1839, indskreven i Vallø.

3. Den den 23/6 1869 afdøde Frederik Christian Barner, f. 1801, gift 1832 med Sophie Magdalene Bull, f. 1807, † 1856, havde 4 Sønner:

 

a. Hartvig Conrad Frantz Barner, f. 15/2 1834 til Vindingegaard, gift 1) 1/10 1863 med Marie Louise Ermutha Stolze, † 27/6 1864; 2) 1873 med Charlotte Petersen.

Børn:

 

aa. Marie Louise Ermutha, f. 25/6 1864, indskreven i Vallø

 

bb. Otto Carl, f. 23/8 1874

 

cc. Vilhelm Frederik Sophus, f. 11/6 1876.

 

dd. En Datter, f. 12/1 1878.

 

b. Vilhelm Christian Barner, f. 9/10 1836 til Mørdrupgaard, gift 20/7 1859 med Hanne Vilhelmine Constance Bay, f. 11,1 1837.

 

c. Carl, f. 5/6 1838, † 14/8 1874, til Bannerhøi.

 

d, Peter f. 13/3 1845.

 

4. Carl Barner, f. 13/9 1803, til Taarnhøi, Generalmajor, Kammerherre, C. af Dbg., Dmd. m. v.

 

C. Generalmajor Helmuth Gotthard Barners yngste Søn Frederik Holger Barner til   eskildstrup, f. 1765,  † 1831, gift med Christiane Krabbe, f. 1774, † 1802; hans yngste Søn:

1. Leopold Theodor Barner til Eskildstrup, f. 19/6 1809, Hofjægermester, gift 17/4 1832 med Julie Aurelie Munk, f. 28/7 1809.

                     Børn:
a. Hans Frederik Holger, f. 23 /3 1833, til Sønder skovgaard.


b. Christian, f. 2/10 1834, Forpagter paa Eriksholm, gift 6/5 1868 med Sophie Birgitte Caroline Sehested, f 28/10 1847.


Børn:

 

                     aa. Edele Margrethe, f. 111/5 1870.

 

                     bb. Leopold Theodor, f. 12/1 1873, † 13/5 1876.

 

                     cc. Christian, f . 27/6 1875.

 

                     dd. Kay Sophus, f. /8 1876.

 

c. Konrad, f. 26/10 1836, til Rosenfeldts F. C., Kammerherre, Overtoldinspecteur for Kjøbenhavn, cand. polit., gift 24/4 1863 med Nanna Elisabeth Iselin Fabritius-Tengnagel, f. 12/9 1836.


Børn:

 

aa. Anna Margrethe Iselin, f. 12/5 1864, indskreven i Vallø.

 

bb. Leopold Theodor Mathias Otto Iselin, f. 23/6 1870.

 

cc. Frederik Holger Vilhelm Carl Iselin, f. 14/11 1871.

 

d. Hans Sophus Vilhelm, f. 31/1 1839, Kammerjunker, Forpagter paa Eskildstrup, gift 15/7 1864 med Bertha Emilie Mathilde Lowzow, f. 3/8 1839, † 1/1, 1876.


e. Edele Margrethe, f. 18/1, 1842, gift 6/11 1863 med Leinsbaron Carl Guldenerone til Vihelmsborg, f. 17/7 1833.

 

f. Ottilde Sophie, f. 3/2 1847, gift 26/5 1871 med August Ludvig Steensen de Leth til Hvolgaard, f. 16/1 1846.