Berner. Side 91

 

(Patent af 5/4 1780.)

Det jydske v. Schildenske F. C.. Ringstedkloster F. C.

 

Alexander Berner, f. 1706, † 1785, Conferentsraad og Deputeret i Rentekamret, blev for sig og ægte Afkom ved Patent af 5/4 1780 ophøiet i den danske Adelsstand. Han havde af Ægteskabet med Christiane Frederikke Schulth, f. 1725, † 1792, 4 Sønner, hvoraf de 2 døde ugift. Den ældste Søn, Lorent Berner, der var Commerceraad og Toldinspecteur, efterlod af Ægteskabet med Mette Elisabeth Wedege 1 Søn; den yngste Søn, Andreas Alexander Berner, var Capitain i Søetaten og senere Inspecteur paa Helsingørs Bro. Han blev gift:

 

1) 1782 med Susanne v. Echten, † 1791,

 

2) 1792 med Margaretlia Elisabeth Brown.

 

Af 2det Ægteskab havde han 2 Sønner:

 

1. Alexander Georg, f. 23/6 1793, Lieutenant, dernæst Ritmester i Garden til Hest, Cavaler hos Prindsesse Juliane, Kammerherre, R. af D. og Dmd. gift 1822 med Sophie Anna Juliane Margaretha Grevinde Holck-Winterfeldt, f. 2/5 1797, † 23/12 1850. (Hans Børn: vide Berner Schilden, XVIII.)

 

2. Edward, f. 23/5 1801, † 15/7 1842, Kammerjunker, General A consul i Tunis, gift med Amalie Bügel, f. 16 /3 1803, † 15/7 1842, Medbesidderinde af Ringstedklosters F. C. (Hans Afkom: vide ,De danske Majorater", pag. 266. Ringsted kloster F. C.)