Berner-Schilden. Side 92

 

(Patent af 11/6 1860.)

Det v. Schildenske jydske F. C.

 

Gustav Alexander v. Berner, f. 5/8 1823, tidligere i Hestgarden, entl. som Ritmester, Kammerherre, R. af D., en Søn af  Kammerherre Alexander Georg v. Berner og Hustru Sophie Anna Juliane Margaretha Grevinde Holck-Winterfeldt, gift 3/12 1853 med Sophia Magdalena Baronesse Holsten, f. 20/7 1830, 1859 Besidderinde af det v. Schildenske jydske F. C. (vide ,De danske Majorater”, pag. 89), erholdt i Henhold til Erectionen for det jydske v. Schildenske F. G. ved Patent af 11/6 1860 Tilladelse til at føre det Schildenske Navn og Vaaben i Forening med det Bernerske, og blev saaledes Stifter af Slægten Berner-Schilden.


Børn:

1. Adam Christopher, f. 18/6 1855, Arving af det jydske v. Schildenske F. C.

 

2. Sophie Magdalene, f. 9/7 1856, gift 3/7 1876 med Frederik Axel Ludvig August Baron Reedtz-Thott, f. 12/10 1842.

 

3. Rosalie Armenia Regitze Emilie Alexandra, f. 16/1 1860 i Vallø.

 

Det jydske v. Schildenske F. C. bestaar af Hovedgaardene Clausholm, Schildenseie og Sophie-Amaliegaard, samlet Hartkorn 414 Tdr., 7000 Kr. i Bankactier og i Fideicommiscapitaler 233,000 Kr. Hovedgaardenes Jordtilliggende udgjør 1560 Tdr.Land foruden 1163 Tdr. Land Skov. Om Successionen: I. c. pag. 89-95. Ifølge Fundatsen § 18 har Fideicommisbesilderinden fri Raadighed over F. C. uden nogen Medvirkning af hendes Mand. F. C. Besidderinde er: Sophie Magdalene Berner-Schilden, og ikke som Hof- og Statscalenderen, pag. 771, anfører Kammerherre G. A. Berner-Schilden.