Bertouch. Side 101 - 103

 

(Patent af 11/6 1777. Patenterne af 13/3 1819 og af 23/1 1839.)

Baroniet Sønderkarle. Det Wallmodenske F. C. Geheimeraadinde Scheels, f. Cirignons F. C.

 

. (Om Familien Bertouch vide ,De danske Majorater”, pag. 138 og det vedføiede Slægtregister. - Om Baroniet Sønderkarle I. c. pag. 135, og om de nævnte F. C. I. Q. pag. 139-144.)

 

Den her i Landet ved Patent af 11/6 1777 naturaliserede Adelsslægt Bertouch har delt sig i flere Linier. Om den ældre Linie, der nedstammer fra Ernst Albrecht v. Bertouch, f. 1745, † 1815, der var Ministerresident i Polen, senere Amtmand i Tønder, Kammerherre, Geheimeraad, C. af D., vide Slægtregistret I. c. Den yngre Linie nedstammer fra fornævnte Ernst Albrecht v. Bertouchs yngre Broder, Frederik Julian Christian v. Bertouch, f. 1761, † 1831, Escadronschef i Husarregimentet, Kammerherre, gift:

 

1) 1791 med Margaretha v. Lütken, f. 1766, † 1794.

 

2) 1796 med Elisabeth Catharina, Friherreinde Lehn, f. 1772, † 1802, Enke efter Caspar Herman v. Krogh til Søholt.

 

3) 1803 med Louise Juliane v. Wallmoden, f. 1775, † 1831.

 

Afkom, der efter Arvefølgen er berettiget til Baroniet Sønderkarle og eventuelt til Baronierne Guldborgland og Lehn:

 

1. Carl Emil Ferdinand de Bertouch, f. 4/3 1792, † 1796.

 

2. Catharine Caroline de Bertouch, f. 1/3 1794, † 1796.

 

3. Poul Godske Baron Bertouch-Lehn, f. 6/10 1796, † 6/10 1831, Baron 13/3 1819, arvede Stamhuset Høibygaard 1805 efter sin Moders Søster, Johanne Frederikke Lehn, der var gift med Kammerjunker v. Wallmoden til Fuglsang og Prierskov (Stamhuset blev i Overensstemmelse med Lehn's Testamente oprettet til Baroni), gift /9 1821

 med Henriette Juliane Margaretha Klauern, † 15/2 1836.


Børn:

 

1.      Elisabeth Juliane Louise Amalie Christiane Baronesse Bertouch-Lehn, f. 20/12 1821, † 1858, gift 1847 med     Hofjægermester Theodor Emil Neergaard til Viskum, † 81, 1865. (Afkom.)

 

2.      Mathilde Vilhelmine Frederikke Pauline Cathinka Baronesse Bertouch-Lehn, f. 16/8 1824, † 15/2 1836.

 

3.      Johan Julian Sophus Emil Baron Bertouch-Lehn til Baroniet Sønderkarle, f. 26/2 1826, Kammerherre, Hofjægermester, gift: 1) 1848 med Caroline Susanne v. Ewald, f. 4/5 1826, † 17/4 1851, 2) 1853 med Anna Sophie Nathalie Grevinde Holck, f. 7/5 1824.


Børn:

aa. Caroline Susanne Baronesse Bertouch-Lehn, f, 13/4 1851, gift 23/1 1873 med Baron Preben Wedell Wedellsborg, f. 14/5 1843, Jagtjunker, til Borupgaard.

 

bb. Poul Abraham Baron Bertouch-Lehn, f. 22/1 1855, Lehnssuccessor.

 

4.      Cathinka Hermine de Bertouch, f. 27/7 1804, Stiftsdame i Vallø, †10/1 1876.

 

5.      Georg Hugues de Bertouch, f. 22/5 1806, † 18/9 1866.

 

6.      Ernst Rudolph Baron de Bertouch, f. 20/4 1808, † 8/7 1869, Baron 23/1 1839, Kammerherre Ritmester, Legationsraad ved Legationen i Paris, R. af D., gift 17/11 1847 Med Louisa Henriette Gage, Datter af John Gage, Esqv. (Broder til Lord, Viscount Gage) og Mary Milbank.

Børn:

a. Varinka Charlotte Julie f. 6/10 1848, gift 1/6 1876 med Augustus Hi Il, f. 1844, Capitain i den engelske Marine, Artilleri-overlook over det volontaire Corps i YorkShire. Han nedstammer fra Arnold Joosh Keppel, der 1688 kom med Prindsen af Orange til England og blev Baron af Ashfort, Viscount af Bury og Earl af Albemarle. (Afkom.)


b. Montagu William Ferdinand Baron de Bertouch, f. 24/ 8 1851.

 

7. Carl Christian Ferdinand de Bertouch, f. 3/9 1810, Hofjægermester, R. af D., Besidder af det Wallmodenske Fideicommis, gift 24/11 1843 med Maren v. Wallmoden, f. 20 /12 1812, † 3/6 1859, Frederik v. Wallmoden's Adoptivdatter.