Bille. Side 110 - 112

 

Ældgammel dansk Adel.  (Det Raben-Billeske F. C.)

 

Blandt Danmark Riges Raader nævnes i det 16de Aarhundrede Torben Bille til Allinge, hans Søn, Steen Bille til Allinge, og dennes Søn, Claus Bille til Lyngsgaard, Bendt Bille, Hans Bille, † 1542, Anders Bille til Søholm, † 1555, Torben Bille til Sandholt, Mogens Bille til Svanholm, † 1538, og Knud Bille til Kjærsgaard. Eske Bille til Svanholm var Danmarks Riges Hofmester, og Anders Bille, f. 1600, † 1657, var Danmarks Riges Marsk og Raad. Sædegaardene: Allinge, Damsbo, Lyngsgaard, Vreilevkloster, Billesholm, Rosendal, Aarup, Jungetgaard, Valbygaard, Høidkilde, Rønnowsholm, Gamle Kjøgegaard, Søholm, Sandholt, Svanholm, Vallø, Ellinge, Mogenstrup, Kjærsgaard, Lindved, Flintholm, Billeskov, Møllerup, Bjørnsholm, Tirsbæk, Løgismose, Virumgaard, Steenalt, Holbækgaard o. fl. a. have været i Billernes Besiddelse og ere ofte igiennem flere Generationer gaaede i Arv fra Fader til søn.

Torben Bille til Allinge, Danmarks Riges Raad, gift 1) med Beate Axelsdatter (Thott), 2) med Sidsl Ovesdatter, Datter af Ove Lange, havde 9 Børn, deriblandt 3 Sønner.

 

a.      Steen, til Allinge, D. R. B.

 

b.      Bendt, D. R. B.

 

c.      Peter, til Svanholm.


Deres Afkom har udbredt Bendt Bille, Sig i mange Forgreninger. Bent Billes mandlige Afkom er imidlertid uddød. En af hans Sønner, Torben, solgte Sit Gods for at betale de En af ham hvervede Soldater. Fra Peter B., gift med Anna Knudsdatter (Gyldenstjerne), nedstammer Henrik B., til Tirsbæk, † 1655, gift med Lisbeth Boyske. Hans Afkom arvede, efter Oberstlieutenant Brahe, Hvedholm m. m. og antog Navnet Bille-Brahe.

Fornævnte Torben Billes ældste Søn Steen Bille til  Allinge, Danmarks Riges Raad, havde 6 Sønner, deriblandt Torben B., Erkebiskop i Lund, Og Claus B. til Lyngsgaard, der i Ægteskabet med Lisbeth Ulfstand havde 11 Børn. Af Døttrene blev Margaretha, f. 1525, gift med Chr. Joh. LindeIlow, Beate, f. 1526, gift med Otto Brahe til Knudstr D. R. B., Sidsel, f. 1528,
gift med Just Høeg til Vang, Sophia, gift med Malte Jensen-Sehested til Holmgaard, Birthe f. 1534. gift med Chr. Galde til Aaby, Maren f. 1537, gift med Lauritz Skram. til Kastrup,  og Lisbeth, gift med Jens Trudsen-Ulfstand til Vemmetofte. Hans ældste Søn, Steen B., til Vandaas, Landsdommer i Skaane, havde i Ægteskabet med Kirsten Lindenow en Datter, Lisbeth, gift med Sivert Beck, til Førslev, Og 2 Sønner, Claus, til Vandaas, der kun efterlod Døttre, Og Anders, til Rosendal, † 1633. Han var ved Karen Henriksdatter Fader til Steen Andersen B., † 1698, legitimeret 3/5 1679 af Kong Christian V. og Stamfader til de nu her i Landet blomstrende Linier. Han var Vice-Commandant i Kjøbenhavn og gift med Cathrine Mandix og efterlod foruden flere Sønner, der døde ugifte eller i en ung Alder, og flere Døttre, 2 Sønner, nemlig:

1. Just Bille, † 1749, Capitain, gift med Catharina Maulen, † 1756.

 

 

Deres Søn:

Daniel Ernst B. f. 1711, † 1790, Contre-Admiral, gift 1738 med Johanne Sophie Amalie Skibolt, f. 1717, † 1788, havde 3 Døttre og 3 Sønner:

 

a. Catharina, f. 1738, gift med Commandeur-Capitain Skibolt.


b. Charlotte Margaretha, f. 1739, gift med CommandeurCapitain Andreas Bille.


c. Cecilie Andrea, f. 1742, gift med Kammerherre, Geheimeraad Frederik Michael Krabbe.


d. Just, † som Commandeur og Kammerherre, uden Afkom.


e. Andreas, † som Søcadet.


f. Steen Andersen Bille.

I

2. Michael B., f. 1680, † 1756, Admiral