Bretton. Side 119

 

 

Brødrene Johan Balthasar Uütendale og Lucas Uütendale Baron Bretton bleve ved Patent, respective af 18/12 Og 30 /12 1763, for sig og ægte Afkom naturaliserede som dansk Baron. - Om denne gamle, oprindeligen franske Adelsslægt se ”Den høiere danske Adel”, pag. 255-258*).

 

 

 

 

 

 

 

*) Briand de Crevecæur opføres i Statcalenderen som dansk Adel. – Tvende Medlemmer af denne berømte Adelsslægt, nemlig Jean Philibert, f. 1738, † 1786, Capitain i Søetaten, og Jean Frederik , f. 1762, †, Major af Infanteriet, Sønnesønner af Isaac Briand de Crevecæur, der i Anledning af det Nantiske Edicts Ophævelse forlod Frankrig og blev Secretair hos Prindsesse Charlotte Amalie, bleve respective den 24/10 1781 og 21/1 1784 naturaliserede som dansk Adel, men de have ei efterladt afkom.