Brockenhuus‑Schack.  (side 124 – 125)

 

Ældgammel dansk Adel.

(Greve‑Patent af 18/5 1822.)

 

Henrik Adolph Brockenhuus, f. 1794, † 1847, en Søn af Johan Ludvig Brockenhuus, Overhofmester, Kammerherre, og Hustru Anna Ernestine Grevinde Schack, arvede Stamhuset Giesegaard efter sin Morbroder, Grev Knud Bille Schack, og blev for sig og ægte Afkom ved Patent af 18/5 1822 ophøiet i Grevestanden under Navn af Brockenhuus‑Schack (se ,De danske Majorater", pag. 128‑131). Stamhusets nuværende Besidder er Fornævntes ældste Søn:

 

Knud Bille Ludvig Anton Grev Brockenhuus‑Schack, f. 11/11 1823, til Stamhuset Giesegaard med Gram og Nybøl, Kammerherre, R. af D., gift 27/9 1850 med Helene Sophie Caroline Frederikke v. Lowzow, f. 25/5 l832, en Datter af Geheimeraad Frederik v. Lowzowog Hustru Sophie von Blücher.

 

Børn:

 

1. Adolph Ludvig, f. 28/9 1854, Stamherre.

 

2. Anna Sophie Margrete Immanuella, f. 20/7 1859, i Vallø

 

3. Frandz Vilhelm Axel, f. 18/6 1863.

 

4. Aage, f. 25/4 1867.

 

5. Knud Bille Ludvig Alfred Sophus, f. 10/12 1869.

 

Stamhusbesidderens Broder:

 

Ludvig Frederik Henrik Grev Brockenhuus‑Schack, f. 11/8 1825, Amtmand over Svendborg Amt, Kammerherre, R. af D. og Dmd., gift 4 /7 1854 med Julie Georgine Sophie Grevinde Moltke‑Bregentved, f. 4/5 1830. Han er Medlem af Administrationen for Baroniet Brahetrolleborg og Grevskabet Reventlow, der under den nuværende Lehnsbesidders Mindreaarighed bestyrer bemeldte Lehn, samt Medlem af den Commission, der indtil den nuværende Lehnsgreve Moltkes Fuldmyndighed administrerer Grevskabet Bregentved.