Charisius. Side 147 - 149

 

Substitutionen for Stamhuset Constantinsborg.

 

Stamhuset Constantinsborg erigeredes 973 1703 af Sophie Elisabeth Charisius, f. 1652, † 1741, af Godserne Stadsgaard og Nygaard med Tilhørende, ialt 688 Tdr. 11rtk., men sub­stitueredes 1,799 med 193,251 Rdl.

Om Successionsforholdene se ,De danske Majorater", pag. 95, og Slægtregistret I. c.

 

Stamhuset er gaaet over til Erectrices Brodersøn Christian Charisius, f. 1688, † 1724, og hans Afkom, der har udbredt sig i mange Forgreninger. Ifølge Erectionsbrevet gaar det, hvad Christian Charisius' Afkom angaar, i Arv efter de for et Seniorat gjældende Regler, neinlig fra ældste Mandsperson til ældste Mandsperson uden noget hensyn til Linier eller Grader og uden hensyn til om Vedkommende nedstammer af Mand eller Qvinde. Enhver Besidder af F. C. skal ansøge om Tilladelse til at føre Navnet Charisius.

 

Stamhuset tilfaldt 1725 Christian Charisius' ældste Søn, Constantin August Charisius, f. 1712, † 1776, og efter ham Broderen Ambrosius Charisius, f. 1721, † 1787, der var den sidste Mand af Slægten; efter ham hans Datter, Anna Marie Dorothea Charisius, f. 1747, † 1788, og efter hende Sønnen, Hans Frederik Rigsgreve Fædder‑Charisius, f. 1769, †1831, og efter ham Geheimeraad Hans Krabbe‑Charisius, f. 1771, † 1845, og dernæst Helm Gotthard Barner‑Charisius, f. 1791, † ­1851, og efter ham den nuværende Besidder:

 

Lehnsbaron Adam Christoffer Holsten ‑ Charisius, f. 3/12 1793, til Baroniet Holstenshus og til Substitutionen for Stamhuset Constantinsborg, Kammerherre, Geheime‑Conferentsraad, St. af D. og Dmd.

 

Efter ham ere successionsberettigede:

 

Frederik Chr. Holsten‑Lehn, f. 28/10 1796. Frantz Valentin Stampe, f. 4/9 1806. Christian Conrad Sophus Stemann, f. 27/5 1816. Henrik Stampe, f­ 15/3 1821. Holger Frederik Stampe, f. 27/8 1822. Christian Hermann Stampe, f. 29/6 1831. Peter Chr. Rosenkrantz, f. 2/7 1838. Carl Sophus Sandt Levinsen, f. 27/8 1843. Otto Cossel, f. 22/6 1845. Chr. Ulrik Trappaud Levinsen, f. 7/11 1845. Otto Cossel, f. 17/4 1848. August Georg Trappaud Levinsen, f. 15/8 1852. Ditlev Cossel, f. 4/9 1851, Marcus v. Schmidten, f. 4/11 1853. Adam Christopher Berner‑Schilden, f.  18/6 1855. Helm Gotthard v. Schmidten, f. 18/2 1856. Hans Henrik Holsten, f. 8/9 1856. Vincens Chr. Lerche, f. 6/2 1857. Wilhelm Lerche, f. 13/8 1857. Ferdinand Lerche, f. 28/7 1858, Andreas Holsten, f. 6/9 1858. Hector Estrup, f. 28/5 1860. Christian Leopold Barner, f. 7/5 1862. Adam

Estrup, f. 25/8 1864. Carl Georg Lerche, f. 26/4 1867. Emil Estrup, f. 6/6 1867. Christian Sehested‑Juul, f. 12/9 1867, Conrad Vilhelm Tycho Barner , f. 28/8 1868. Hans Rosenkrantz, f. 3/2 1870. Jacob Estrup, f. 27/9 1810. Leopold Theodor Barner, f. 2/1 1871. Kai Chr. Lerche, f. 25/9 1871.