Clauson-Kaas. Side 245-246

(Patent af  24/2 1804.)

 

Kjøbmand Conrad Clauson, Besidder af Bærums Jernværk i Norge † 1786, gift med Kirsten Nilson, 20/7 1853, Datter af Justitsraad Nilson, der i 2det Ægteskab blev gift med Frederik Julius Kaas, f. 1759 †1827, Geheimestats­ og Justitsminister, efterlod 4 Børn, der ved Patent af 24/2 1804 bleve adlede med Navn Clauson -Kaas. Af Døttrene blev Ellen Marie gift med Pastor Hjort i Norge, Eleonore med norsk Livmedicus, Professor Thulstrup, den tredie Datter, Kirsten, f. 1786, døde som Conventualinde i Gisselfeld.

 

Sønnen, Frederik Clauson-Kaas, Kammerherre, Hof­­­marschal hos daværende Prinds Christian Frederik, ledsagede ham til Norge 1814, gift : 1) 1810 med Agnes Grevinde Luckner, :2) med Karen Magdalene Mathiesen, har efterladt 2 Sønner:

 

Af første Ægteskab: Conrad Clauson-Kaas, fhv. Militær og Postmester i preussisk Tjeneste, gift med sin Cousine, Sophie Grevinde Luckner. Børn: Fritz, Batterichef i preussisk


Tjeneste, forlovet med sin Cousine, Frederikke Clauson-­Kaas; Hedwig; Agnes, gift med Pastor Rancke; Wilhelm, preussisk Cadet.

 

Af andet Ægteskab : Jens Adolph Frederik Clauson-Kaas,  f. 1826, Ritmester, Kammerjunker, R. af D. og en fr. Orden, be­kjendt for sin Virksomhed til Husflidens Fremme, gift 1853 med Sophie Caroline Christine Øelund, f. 1833. 9 Børn : Frederikke, f. 1854, Stiftsdame i Vallø; Oskar, f. 1856; Elisabeth, f. 1857, Stiftsdame i Vallø; Axel, f. 1859; Louise, f. 1861; Dagmar, f. 1863; Gustav Adolph, f. 1865; Christian, f. 1868; Magda, f. 1876.