Dirckinck‑Holmfeld.

 

(Patent af 30/5 1828.)

 

Arnold Christian Leopold v. Dirckinck, f. 17/8 1763, † 1827 hollandsk Søcapitain med Rang som Oberst, blev, da hans Fader var optaget i det romerske Riges Ridderskab, ved Patent af 30/5 1828 optagen i den danske Adelsstand med Titel af Friherre under Navn af Dirckinck Friherre af Holmfeld.

Hans 3 Sønner:

 

1. Constant Peter Heinrich Maria Walpurgis, f. 24/2 1799, Dr. juris, Amtmand

 

2. Johann Carl Daniel Ulysses, f. 11/1 1801, † 22/7 1877Geheimeconferentsraad, Forbundsgesandt, og

 

3. Edwin Rudolph Frederik Maria, f. 12/6 1802, Kammerherre, Commandeur i Søetaten, C. af D. og  Dmd., traadte i dansk Tjeneste.

 

Om deres Afkom se ,Den høiere danske Adel”, p. 258‑260.