Düring ‑Rosenkrantz.

(Patent af 24/9 1845,)

Substitutionen for Friherreskabet Willestrup.

 

Carl Frederik v. Düring f. 11/2 1792, † 3/1 1876, af den i ”Den høiere danske Adel”, pag. 195, omtalte gamle Adelsslægt, Kammerjunker, Ritmester tidligere Postmester i Aarhus, som ved Ægteskab med Elisabeth Dorothea Marie Baronesse Rosenkrantz, f. 13/12 1798, † 9/7 1815, var kommen i Besid­delse af Friherreskabet Willestrups Substitution, blev ved Patent af 24/9 1845, tilligemed den af hans Descendenter, hvem det førnævnte Fideicommis i Fremtiden tilfalder, optagen i den danske lehnsfriherrelige Stand under Navn Düring‑Rosenkrantz.

 

Baroniet Willestrup oprindelig 619 Tdr. Hrtk., oprettedes 7/3 1757 for Baron Werner Rosenkrantz, f. 1700, † 1777, til Krabbesholm, Geheimeraad, og Afkom med lineal‑agnatisk‑cognatisk Arvefølge. Naar flere Lehn falde sammen, gaar dette Friherreskab til den Søn, som Intet har, og fortabes ved Mesalliance. Ifølge Bevilling af 14/5 1811 blev Willestrup substitueret med 200,000 Rdl., der omskreves til 50.000 Rdl. Sølv. Efter Werner Rosenkrantz tilfaldt Willestrup Iver R., f. 1740, † 1815, til Rosenlunds F. C., Kammerherre, og efter ham Christian E, f. 1768, † 1817, til Rosenholm, derefter hans Datter, Catharina Henninzia Annette, f. 1796, † 1844, og saa Sidstnævntes Søster, Elisabeth Dorothea Marie, f. 1798, † 1875, gift med Carl Friederich Düring der succederedes af sin Søn, Ernst Frederik Baron D.‑R., f. 28/2 1830, Ritmester, Hofjægermester, tidligere Ejer af  Nebbegaard, som han kjøbte 1871 for 100,000 Rdl. og solgte 1873 for 110,000 Rdl., gift 9/7 1874 med Caroline Amalie, Grevinde Schulin, f. 21/5 1846 (ei Børn). Hans Søster, Ida Vilhelmine Frederikke, f. 11/8 1831, blev gift 11/8 1857 med Ernst Frederik Vilhelm Carl v. Düring f. 4/4 1822 Hofjunker, Ritmester, til Damager ved Haderslev (Afkom).