Eiben.

(Patent af 16/10 1817.)

 

Hulderich v. Eiben, f. 1629, † 1699, keiserlig Raad, af en gammel Adelsslægt, som længe har blomstret i Østfriesland, blev optaget i det umiddelbare Rigsridderskab ved Rhin. Hans Sønnesøns Sønnesøn, Friedrich v. Eiben, f. 1770, † 1825, Geheimeconferentsraad, dansk Gesandt ved Forbundet i Frankfurth, ophøiedes ved Patent af 16/10 1817 i den danske lehnsgrevelige Stand. (Castenskiold, 1. c. pag. 28.)

 

Hans eneste Søn, Lehnsgreve Friedrich Adolph Gottlieb v. Elben, f. 1825, Kammerherre, har bosat sig i Mecklenburg - se ”Den høiere danske Adel”, pag. 149.

 

Datteren: Adelheid, f. 7/3 1808, Hofmesterinde hos H. k. H. Arveprindsessen, gift 27/8 1826 med Geheimeraad Friedrieli Christian Ferdinand Baron Pechlin, f. 1789, † 28/10 1863, indtil 1848 dansk Gesandt ved Forbundsdagen i Frankfurth, senere Gouverneur i Lauenborg.