Falsen.

(Patent af 18/8 1758, Patent af 24/12 1867.)

Søbysøgaard.

 

Falle Petersen, f. 1625, † 1702, kjøbte 1646 Østrupgaard for 1850 Rdl. Hans Sønner, Enevold, f. 1686, † 1761 som Conferentsraad, Raadmand, senere Borgermester i Kjøbenhavn, og Johan Eskild, f. 1689, † 1729, til Søbo, Justitsraad, adledes ved Patent af 18/8 1758. Den Sidstnævntes Afkom er uddød.

 

Enevold de Falsen til Østrupgaard blev gift 1715 med Mette Christine Sørensen, f. 1691, † 1758. Han havde 2 Sønner, Christian Magnus de Falsen, f. 1719, † som Conferentsraad og Justitiarius i Overhofretten i Christiania, og Johan Eskild de Falsen, f. 1728, † 1808, Generalkrigscommissair. Førstnævnte havde af Ægteskabet med Mechtele Christine de Falsen en Søn:

 

Enevold de Falsen, f. 1755, † 1825 som Etatsraad og Overretsjustitiarius i Christiania, havde af Ægteskabet med Anne Henrikke Petronelle Mathiessen, f. 1762, †1825, 4 Sønner, hvoraf de 3:

 

1.   Christian Magnus, f. 1782, † 1830, Justitiarius i Norges Høiesteret, gift: a) med Anna Munch, † 1810, b) med Elisabeth Stoltenberg, f. Böckmann,

 

  1. Carl Valentin, f. 1787, †, Amtmand, gift: a) med Anna Bruun Kaasbøll, † 1802, b) med Louise Kaltenhorn,

 

  1. Hagbarth, L 1792, † 1836, Stiftamtskriver, gift med Aletta Fleischer,

ansattes i Norge, hvor deres Afkom har udbredt sig

 

            Den 4de Søn, Jørgen Conrad, f. 1785, †, til Søbysøgaard, Admiral, C. af D., gift: 1) 1811 med Cecilie Catharine Hoier, f. 1785, †b1817, 2) med Georgine Rosenkrands, kjøbte 1844 Søbysøgaard; hans Søn, Enevold de Falsen,  f. 1813, † 3/5 1867, Capitain i Livgarden, Kammerjunker, R. Af D., gift 4/11 1847 med Augusta Alexandrine Christmas, Datter af Contreadmiral John Christmas, Plantageejer, C.afD., Dmd.

                                   Døttre:

 

1. Malvina Cecilia Charlotte, f. 10/12 1848, til Søbysøgaard, gift 25/10 1867 med Frederik Christian Herman Baron Zytphen‑Adeler, f. 10/2 1840, til Friherreskabet Adelersborg (ved Patent af 24/12 1867 blev det tilladt ham med sit hidtil førte Navn og Vaaben at forene det Falsenske Navn og Vaaben).

 

2. Elisabeth Auguste Anna, f. 1/7 1850, i Vallø, forlovet med Baron Gebhard Elimar Otto Zytphen‑Adeler, f. 2/11 1843.

 

3. Charlotte, f. 29/7 1851, gift 1869 med Guilhaume Greve de Lort Sérignan, f. 3/2 1850, en Søn af Grev Henri de Lort Sérignan.