Flindt.

(Patent af 20/10 1768.)

 

Conferentsraad Henrik Flindt, f. 22/2 1718, † 28/2 1790, til Nielstrup, Landsdommer, Hvid R., blev adlet 20/10 1768, gift:

 

a) 19/9 1747 med Johanne Christine Riis, f. 1719, † 1755,

b) 11/10 1757 med Frederikke Christine Comtesse Holck, f. 3/8 1725, † 15/6 1784. Havde 2 Sønner:

 

l. Christian Christopher de Flindt, f. 1762, † 1831, til Nielstrup, Oberst, gift 1790 med Sophie Cecilie Christiane Fries, f. 1775, †

            Børn:

 

a. Henrik, f. 1792, † l832, Capitain, Byfoged i Frederikshavn, gift 1824 med Frederikke Dorothea Elisabeth Malling, f. 1799,

 

            Børn:

aa. Sophie Martine, f. 1/8 1825, † 3/9 1848, gift 26/11 1847 med Gustav Adolph Lindenhan, Overauditeur, Præsident i Glückstadt.

 

bb. Christian Christopher, f. 2/6 1828, Landmand.

 

b. Frederik Christian Jacob, f. 1/3 1794, † 1806.

 

c. Peter Ludvig Ditlev, f. 26/11 1799, †, Overauditeur, Herredsfoged, gift 5/7 1833 med Caroline Louise Dorothea Wegener, Datter af Kammerherre Wegener.

 

d. Poulina Bothilda Cathrine, f. 6/7 1802, i Vemmetofte.

 

e. Margaretha, f. 13/1 1804, gift 14/10 1836 med Geert Sørensen v. Güllich, Ritmester, R. tf D. og fl. fr. Ordener, Slotsforvalter paa Frederiksborg.

 

2. Jacob de Flind t, f. 19/4 1768, † 12/5 1842, Generallieutenant, Kammerherre, St. af D., Dmd., R. af en fransk Orden, gift 9/1 1795    med Louise Elphingston, f. 1773, † 1818.

Børn:

 

a. Henriette Louise Elisabeth, f. 17/4 1796, † 30/9 1832.

 

b. Anna Sophie Caroline, f. 13/10 1797, † 3/9 1854, gift 3/1 1820 med Carl Ludvig Heinrich Flindt, f. 28/5 1792, † 3/3 1856, Generalmajor, Commandeur for 2. Cavalleri­brigade, C. af D. og fl. fr. Ordener, Dmd.

 

Børn:

 

aa. Louise Henriette, f. 15/10 1820, beneficeret med en Pensionsplads i Vallø.

 

bb. Heinrich August, f. 24/4 18122, Inspecteur for de offentlige Haver, gift med Oligra Petrine Constance Holm. (Ei Børn.)

 

cc. Alfred Sigismund Halfdan, f. 22/2 1825, Ritmester, R. af D.

 

dd. Carl Ludvig Frederik Jacob,. f. 29/5 1827, † 14/8 1862.

 

ee. Maria Elisabeth, f. 10/10 1828, † 20/9 1855.

 

ff. Albertine, f. 25/4 1830, † 28/4 1869.

 

gg. Carl Ferdinand, f. 18/6 1837.

 

c. Louise Auguste, f. 1799, † 1801.

 

d. Christian Frederik Ferdinand, f. 19/3 1800, † 10/10 1855, Ritmester, gift 1831 med Anna Maria Mørch‑Secher.

 

e. Louise Augusta, f. 31/8 1801.

 

f. Ina Wilhelmine, f. 27/12 1805, † 1870.

 

g. Margaretha Christiane Frederikke, f. 21/4 1812.

 

h. Julia Octavia Benigna, f. 1/1 1814, † 29/3 1874, gift:

 

a) med Jens Laurentius Bruun de Neergaard, Lieute­nant, f. 6/2 1804, † 28/4 1842,

b) 11/7 1847 med Nicolas Fenwich, forhen engelsk Consul.