Folsach.

Wedelslund. Gjessinggaard. Ristrup,

 

Justitsraad Christian Michael Folsach, til Gjessinggaard, blev adlet 17/5 1760. Hans Afkom er i Besiddelse af forskjellige Landeiendmme, Kammerjunker F. Folsach af Ristrup, Hofjægermester Frederik Jørgen Folsach af Wedelslund og Hofjægermester Johannes Folsach af Gjessinggaard.