Fønss.

Stamhuset Hindsgavl

 

oprettedes af Executores testamenti efter afgangne Kammerherreinde Karen Basse Adeler, f. Fønss, i Overensstemmelse med hendes Testamente af  19/2 1803 og Codiciller af 23 /2 og 14/6 1806, og confirmeredes under 5/2 1833. Stamhuset blev oprettet for afgangne Kammerherreinde Adelers ældste Broder Overkrigscommissair Friedrich Jørgen Fønss' anden Søn, Niels Basse Fønss, og hans i lovligt Ægteskab avlede Sønner og Descendenter paa Sværd‑ eller Mandslinien; naar disse alle ere bortdøde, tilfalder Stamhuset første Besidders nærmeste Slægt af Broder, om nogen af dem lever, eller i deres Sted deres Børn, Børnebørn og Descendenter, saaledes som for første Besidder er fastsat, dog at en Linie maa være ganske uddød, førend en anden Linie af denne Famille tiltræder, og at den ældste Søn af den Tiltrædende bliver Besidderen af Stamhuset. Ifølge Statscalenderen bestaar Stamhuset af 581 ¾ Tdr. Hrtk., 9400 Kr. i Bankactier og 30,340 Kr. 27 Ø. i F. C. Capitaler. Hovedgaardenes Jordtilliggende udgjør 880 Tdr. Ld. foruden 789 Tdr. Ld. Skov og beplantet Areal.

 

Stamhusets første Besidder, Kammerherre Niels Basse Fønss, f. 1793, † 1858, blev tilligemed sine Brødre: Hans Jørgen Ring Fønss, f. 1792, † 1859, til Ørslevkloster, Justitsraad, og Johan Philipp Rogert Fønss, f. 1796, Kammerherre, Hofjægermester, ved Patent tf 18/5 1804 optagen i den danske Adelsstand. Om deres Afkom og Peter Severin Fønss, f. 1761, † 1824, til Løvenholm og til Stamhuset Todbøl, Generalkrigscommissair, Kammerherre, adlet ved Patent af 29/1 1801, hans Afkom se ”De danske Majorater”, pag. 159‑163.

 

Efter Niels Basse Fønss tilfaldt Stamhuset hans Søn, Niels Basse Fønss, f. 9/5 1827, Kammerherre, Hofjægermester, som tiltraadte Stamhuset 1858; gift: a) med Fanny Manon Georgine v. Lowzow, f. 2 /6 1837, † 11/7 1870, Datter af Geheimeraad Frederik v. Lowzow, b) 22/9 1871 med Marie Louise Charlotte Vilhelmine, f. 9/6 1848, † 13/10 1876, Datter af Kammerherre, Baron Frederik Ludvig Gottlieb Wedell‑Wedellsborg.

 

Børn:

 

1.  Karen Basse, f. 18/8 1858, i Vallø

 

2. Agnes Sophie Louise Emanuella, f. 24/11 1859, i Vallø.

 

3. Frederik Niels Basse, f. 23/8 1862.

 

4. Fanny Julie Caroline Mathilde, f. /7 1870, i Vallø.

 

5. Ellen f. 27/9 1876, indskr. i Vallø.

 

Stamhusbesidderens Søster:

 

Mathilde Jensine Louise, f. 1829, gift 1851 med Henrik August Theodor Kaufmann, Kammerherre, St. af D. og 11. fr. Ordener, Dmd., Generalmajor à la suite.