Gähler.

(Patent af 29/1 1749.)

 

Generalkrigscommissair Caspar Gähler, † 19/12 1759 som Conferentsraad og Hvid R., blev adlet 29/1 1749 og efterlod 3 Sønner:

 

1.         Sigismund Vilhelm, f. 1704, † 1788, Geheimeraad, Overpræsident i Altona, Hvid R.

 

2.         Peter Elias, f. 1718, † 1783, Generallieutenant, Hvd. R.

 

3.         Caspar Friedrich, f. 1736, † 1797, Generalmajor af Cavalleriet, Hvd. R., gift 1782 med Elisabeth Christiane v. Oertzen. Hans Søn, Friedrich Wilhelm Sigismund, f. 1786, Major, blev gift: a) 26/8 1807 med Anne Henriette Kunninger, f. 1789, separeret og gift i 2det Ægteskab med Grev Baudissin, b) 9/9 1814 med Kr. Mynster. Hans Søn, der var Fuldmægtig i det daværende Rentekammer, blev i 1846 ansat som Amtsforvalter i Nordborg, entledigedes fra denne Stilling af den preussiske Regjering med Pension og med Tilladelse til at flytte til Danmark. Hans eneste Søn døde i en ung Alder.