Gyldenfeldt.

 

Med dette Navn blev Oberst Christian Schousboe, f. 1720, † 21/5 1805, Commandant i Korsør, adlet d. 11/7 1761, gift 1745 med Anna Beate Sehested, f. 1724, † 4/4 1808, Datter af Oberstlieutenant Niels Sehested til Broholm. Af deres Sønner have 2, nemlig Niels Sehested‑Gyldenfeldt, f. 1748, † 1809, Commandeur‑Capitain, Generaladjudant, gift 1794 med Anna Elisabeth Johannsen, og  Caspar Wessel Gyldenfeldt, f. 1751, †, Generalmajor, gift 1784 med Sophia Magdalene Bøttcher, Datter af Overkrigscommissair Bøttcher, efterladt Afkom.