Hambro.

(Resolution af 8/4 1851)

 

Baron Carl Joachim Hambro, f. 3/11 1807, † 11/11 1877, C. af D., Chef for Handelshuset C. J. Hambro & Søn i London, blev ved Resolution af 8/4­1851 optagen i den danske Friherrestand, saaledes at den friherrelige Titel efter hans Død gaar over paa den af hans ægte mandlige Afkom der ifølge den lineal‑agnatiske Arvefølge er at betragte som Familiens Hoved, og saaledes fremdeles. Den Afdøde har sat sig et varigt Minde ved de Gaver, for hvilke Kjøbenhavns Commune har kunnet oprette de ”Hambroske Vaske­og Bade‑Anstalter.”