Heintze-Weissenrode. Side 200

Det friherrelige Heintzeske Forlods.

(Patent af 31/12 1845.)

 

Josias Friedrich Ernst v. Heintze-Weissenrode, f. 22/9 1800, † 26/1 1867, til Niendorff, Medbesidder af det Hagen-Dobbersdorff-Schädbeckske F. C., Kammerherre, C. af D. og Dmd., Amtmand - en Søn af Frederik Adolph v. Heintze, f. 1768, 1832, og Henriette v. Blome, f. 1775, 1845 -, oprettede 6/10 1845 det friherrelige Heintzeske Forlods, 200,000 Kr., og blev for sig og ægte Afkom ved Patent af 31/12 1845 optagen i den danske Friherrestand.

Forlodsets nuværende Besidder er Baron Frederik Ernst Henrik Heintze-Weissenrode, f. 3/12 1824, til Niendorff, J. R., gift med Caroline Wilhelmine Mathilde Baronesse v. Thielmann, f. 31/1 1837 (Afkom, se „De danske Majorater"., pag. 157-159). Fornævntes ældste Broder, Wolf Christian Ernst, f. 12/9 1826, Oberst, Regimentscommandeur i preussisk Tjeneste, J. R., er afgaaet ved Døden.