Høegh-Guldberg. Side 229-230

(Patent af 11/10 1771.)

 

 

Ove Guldberg, f. 1/9 1731, † 8/2 1808, en Søn af  Kjøb­mand Guldberg, Cabinetssecretair hos Arveprindsen, efter Struensees Fald Geheimecabinetssecretair hos Kongen og Sjælen i Statsstyrelsen i den s. k. Guldbergske Periode, Statsminister, senere Amtmand i Aarhus, entlediget 1802, Geheimeraad, Hvid R., blev adlet under 11/l0 1771, gift med Emerenze Nørlem.

 

Sønner

 

1. Frederik Høegh-Guldberg, f. 26/3 1771, † 21/9 1852, Lærer hos Hds. kgl. H. Prinsesse Caroline, Lærer ved Artillericadet-Institutet, Professor, bekjendt som Forfatter, R. af D., gift med Marie Cathrine Bilsted, f. 31/10 1773, † 28/2 1849.

 

2. Christian Høegh-Guldberg, f. 1/8 1777, † som General­lieutenant, St. af D., Dmd., gift 1802 med Anna Dorothea Munthe af Morgenstjerne, Datter af Kammerherre Stiftamtmand Munthe af Morgenstjerne.

 

3.  Julius Høegh-Guldberg, Oberst, Sø- og Landskrigs-commissair, R. af D., gift med Margrethe Palene Hahn, Datter af Justitsraad Stiftsphysicus Chr. Detlev Hahn.

 

Ove Emmerich H.-G., f. 25/9 1798, † 8/2 1843, Høiesterets­advocat, gift 1829 med Johanne Frederikke Ter Borch, Datter af østerrigsk Consul Ter Borch , var en Søn af ovennævnte Frederik Høegh-Guldberg, og Ove Christopher H.-G., f. 13/6 1805, bekjendt Læge, gift 1836 med Hanne Mariane Bilsted, Datter af Kammeradvocat Bilsted, en Søn af Julius H.-G. (Afkom.)

 

Erslevs Forfatterlexicon, 1. Bd. - Thaarup: Nekrolog. 1843, pag. 9-14.