Hoffman. S. 204

 

Søren de Hoffmann, f. 1688, † 1771, til Skierrildgaard, Justitsraad, blev adlet 29/1 1749; hans aldste Søn, Hans de Hoffman, f. 1713, † 1793, Conferentsraad og Amtmand, Udgiver af „Atlas Daniæ" og Samlingen af Fundationer, var den sidste Mand af Slægten. Den næstaldste Søn, Tycho, f. 1714, † 1754, Høiesteretsassessor, er den bekjendte Udgiver af ,Portraits historiques des hommes illustres de Dannemare". Den 3die Søn, Niels, f. 1717, † 1785, oprettede Stamhuset Hoffmansgave.

Ved det Capitain Ernst Halchuus Hoffman under 15/11 1780 meddelte Adelspatent blev hans Fader, den dengang alt ved Døden afgangne Ernst Halchuus de Hoffman, for sig og ægte Afkom adlet og tillagt de Hoffmans under 29/1 1749 givne Navn og Vaaben, „da Slægten var nær ved at uddø og saavel han selv var gift med Søren de Hoffmans Søster-datter, og hans Søn, Ernst Halchuus Hoffman, med Sørens Sønnedatter."

Ovennavnte Ernst Halchuus de Hoffman, f. 1743, gift 1767 med Karen Elisabeth de Hoffman, f. 1747, og hans ældre Broder, Christian Georg Halchuus de Hoffman, til Langholt, gift med Birgitte Elisabeth Grevinde Holck, f. 1736, † 1766, have efterladt Afkom.