Huth. Side (227 -228)

(Patent af 25/1 1776.)

 

Heinrich Vilhelm Huth, f. 17/81717, 1806, hvis For­fædre havde staaet i Hertuginden af Sachsen-Zeitz's Tjeneste, indkom til Danmark i Aaret 1766, efter at han havde tjent under Frederik den Store i Syvaarskrigen. Han blev General, Chef for Artilleriet og Ingenieurcorpset, Geheimestatsminister, Hvid R. og R. af E. Ved Patent af 25/1 1776 blev han med ægte Afkom optaget i den danske Adelsstand. Han var gift med Charlotte Wagner, f. 1745, †1795. Børn: 1) Charlotte Wilhelmine, f. 1772, †1819, gift 1793 med Rigsgreve Chr. Frederik Ernst Rantzau til Schmoel og Hohenfelde, f. 1747, †1807; 2) Carl Vilhelm, f. 1779,  1818, Capitain og Compagni­chef, gift 1811 med Marie Agathe Rinaldi , f. 1796, † 1828, Datter af Gouverneur i Pavens Tjeneste Guiseppe Rinaldi. 4 Børn, hvoraf det ene døde ung. Den ældste Søn er Frederik Johannes Herman, f. 21/1 1814, Hofjunker, Intendant, R. af D., gift: 1) 1841 med Adolphine Eleonore Emilie Møller, f. 1818, † 1854, Datter af Kammerraad, Klosterforvalter Møller, 2) 1855 med Charlotte Louise Mariane Schmidt, f. 2/10 1831, Datter af Major Schmidt i Rendsborg. 6 Børn : a) Wilhelmine Johanne Marie, f. 7/61842, gift 25/3 1877 med Branddirecteur Viuf; b) Adelaide Charlotte Fratziska Giovannina, f. 12/11 1844, gift med Pastor Jørgen la Cour; c) Carl Wilhelm Ludvig Rantzow, f. 29/8 1846, Lieutenant i Infanteriet, ugift; d) Frieda Louise Wilhelmine Charlotte, f. 11/12 1859; e) Mathilde Andrea Augusta, f. 29/11 1860; f) Wilhelm Carl Johan Adolph, f. 1/8 1864.

 

Den anden Søn er Johannes Alexander Carl Adolph, f. 2/4 1815, Capitain, gift med Charlotte Marie Georgine v. During, f. 15/5 1819, Datter af preussisk Major v. Düring, 5 Børn, hvoraf kun 1 Datter, Marie Louise Franciska, lever. Den ældste Søn, † 1873, var gift i Cassel og har efterladt Afkom.

 

Den tredie Søn er Tancredo Vilhelm Philip Georg, f. 3/11 1817, Toldassistent, gift med Mette Cathrine Nielsen, f. 11/3 1818, Datter af Cantor Nielsen. 6 Børn, hvoraf de to ældste, Carl Vilhelm Alexander Rinaldi, f. 1843, Bogholder, er gift med Fanny Emilie Christensen, Datter af Capitain, Postmester C., og den anden, Giovannino Hermann Oscar Rantzow, f. 1845, Architect og Tømmermester, er gift 1877 med Charlotte Crone, Datter af fhv. Skibsprovianteringshandler Marius Crone.