Irgens-Bergh. Side 234-235

(Resolution af 7/12 1824.)

 

I “Lexicon over adelige Familier i Danmark”, l. Bd., pag. 42, omtales en gammel Slægt „Berg", som fra Tyskland er kommet til Odense og derfra til Norge, hvor en af dem, nemlig M. Frands Berg, f. 1510, †1591, blev Biskop i Opsloe. Kammerherre Mathias Friis Irgens v. Berg, f. 16/11 1786, † 3/3 1828, Geheimelegationsraad, Charge d'affaires, R. af D., blev, som nedstammende i lige Linie fra nævnte Frands Berg, ved Resolution af  7/12 1824 gjenoptagen i den danske Adelsstand med Navnet Irgens-Bergh. Han var gift med Mathilde Holsten. Sønner:

 

1. Alfred Andreas Holsten v. Irgens-Bergh, f. 12/2 1820, Capitain, Kammerjunker, R. af D., gift 1863 med Adelheid Bahre, f. 13/6 1830. Børn:

a) Theodor, f. 8/1 1866,

b) Waldemar, f. 1/9 1867.

 

2. Theobald Vilhelm Christian v. Irgens-Bergh, f. 10/4 1825, Ritmester, Escadronschef ved 3. Dragonregiment, R. af D. og af en fr. Orden, gift med Bolette Isidore Adelaide Grevinde Petersdorff, f. 10/9 1825 (2 Sønner og 2 Døttre).