Klauman. Side 246-247

(Patent af 18/12 1749.)

 

Høiesteretsassessor Knud Gregorius Klauman, f. 1711, † 1762, blev adlet 18/12 1749. Han var gift med Ulrikke Sophie Mouritzen, 1790. Af hans 4 Sønner have kun to efterladt Afkom. Den ældste, Gregorius, f. 1744, † 1788, Capitain, gift med Anna Barbara Charlotte Thye, † 1796, havde 2 Sønner, men hans Afkom paa Mandslinien er uddød; den yngste Søn, Frederik Vilhelm, f. 1755, † 1826, Generalkrigscommissair og Toldkasserer i Nyborg, var gift med Dorothea Albech, † 1816. Hans Sønner vare:

 

1. Gregorius Nicolai Klauman, f. 1791, 1863, Byfoged i Odense, Kammerherre, R. af D. og Dmd. Af sit Ægte­­skab med Jacobine Margrethe Caroline Tvermoes efterlod han kun en Datter, Annette Dorothea Wilhelmine Theodore, f. 6/1 1828, der blev gift med Kammerherre, Ritmester Bardenfleth, f. 1825, † 1874.

 

2. Sophus Christian Klauman, f. 1794, † 1852, Justitsraad, Amtsforvalter i Assens, gift med Marie Cathrine Tvermoes,  Børn:

 


a. Annathea Hedevig Caroline, f. 6/1 1833, gift med Sogne­­­præst til Tilst og Kasted i Aarhus Stift Henrik Adolph Krøyer.

 

b. Frederik Jacob Gregorius Hjelm Klauman, f. 10/7 1834, Borgmester i Storeheddinge og Herredsfoged i Stevns og Faxe Herreder, gift med Emma Gustave Marie Landkilde. Børn: Knud Gregorius Landkilde, f. 15/1 1865; Elisabeth Catharine, f. 24/10 1869, indskr. i Roskilde Kloster; Einar Johannes, f. 20/1 1876; Rudolph Johannes Emil, f. 20/3 1877.

 

c. Sophus Christian, f. 20/8 1836, Kjøbmand i Buenos-Ayres.

 

d. Elise Nicoline Charlotte Claudine, f. 13/8 1840, † 1864, gift med fhv. Landfoged paa Sild Ferdinand Emil Torné Tvermoes.