Kolderup-Rosenvinge. Side 258 - 259

(Patent af 9/7 1811.)

 

Peter Rosenvinge-Kolderup, f. 4/1 1761, † 28/8 1824, Etatsraad, Postdirecteur, R. af D., blev ved Patent af 9/7 1811 optagen i den danske Adelsstand med Navnet Kolderup­-Rosenvinge. Han var en Søn af Sognepræst Jesper Andreas Kolderup og Hustru Susanne Kosbøll Rosenvinge og blev gift med Mariane Grüner, † 1833. Hans Søn var Dr. og Professor juris Lauritz Andreas Kolderup-Rosenvinge, f. 1792, † 1850, Etatsraad, gift 1814 med Barbara Abigael Lange, f. 1791, † 1846. Af hans 7 Børn døde de fire i en ung Ader. Af Døttrene blev Wilhelmine Susanne, f. 1823, gift med Peter Conrad Rothe , f. 1811, Stiftsprovst til Frue Kirke. En ældre Søster, Sophie Wilhelmine Bertha, f. 1817, ugift. Sønnen, Valdemar, f. 19/12 1828, Ingenieur-Capitain, Directeur for det Wærnske Opdragelses- og Undervisnings-Institut, R. Af D., gift 9/1 1856 med Henriette Vilhelmine, Datter af Slots­gartner Petersen. Børn : Barbara Abigael, f. 18/11 1856; Janus Lauritz Andreas, f. 7/1 1858; Peter Eiler, f. 15/8 1861; Mary Louise Vilhelmine, f. 29/3 1869.