Lasson. Side 274

(Patent af 27/4 1863.)

 

Georg Henrik Lasson, f. 1814, falden ved Dybbøl 18/4 1864, Oberst, Commandeur for Livgarden, Kammerherre, R. af D. og Dmd., blev ved Patent af 27/4 1863 optagen i den danske Adelsstand, idet han antoges at nedstamme fra den gamle Familie af dette havn, uden at det dog kunde bevises; han var gift med Marie Zeuthen, f. 26/10 1826, der har Pension fra Vallø. Børn: Marie Thalia Sophie, f. 24/1 1856, Anna Bolette Emilie, f. 16/9 1857, indskrevne i Vallø.