Lerche. Side 274 - 276

Grevskabet Lerchenborg. Sædegaardene Aggersvold, Birkendegaard, Lerchesminde og Benzonsdal samt Ejendommene Astrup, Møltrup og Stokkebjergskov.

(Patent af 25/6 1660. Grevepatent af 26/5 1818.)

Om Slægten Lerche, Grevskabet Lerchenborg og Successionsforholdene se „Den høiere danske Adel", pag. 85-90, og „De danske Majorater, pag. 214-222.

 


Grevskabet bestaar af 1245 Tdr. Hrtk. af alle Slags, i Baankacttier 24,800 Kr., i F. C. Capitaler 2,415,000 Kr. Det indbefatter Godserne Lerchenborg og Aunsøgaard samt Gaardene Hedevigslyst, Mineslund og Svebøllegaard med et samlet Jordtilliggende af 3010 1/2 Tdr. Land foruden 1775/4 Tdr. Land ,v. Dets nuværende Besidder er:

 

            Lehnsgreve Christian Albrecht Lerche, f. 3/4 1830, Kammer­re, C. af D.; han tiltraadte Grevskabet 1852, tilkjøbte kort efter Stokkebjergskov og senere Aggersvold, gift 23/11 1855 med Cornelia Tillisch, f. 1/7 1837, Datter af Kammerherre Christian Tillisch, Cabinetssecretair hos Kong Christian VIII. Børn: 1) Agnes Henriette Flemmine Emma, f. 9/2 1857, i Vallø, - 2)Henny Louise Vilhelmine, f. 14/9 1858, i Vallø, - 3) Elisabeth Sophia Anna, f. 1/6 1861, i Vallø, - 4) Christian Cornelius Lubbi, f. 14/7 1865, - 5) Axel Otto, f. 8/6 1868, - 6) Cornelia, f. 11/4 1870, i Vallø, - 7) Flemming, f. 5/1 1872, - 8) Otto, f. 19/8 1873, - 9) Frederik, f. 1876.

 

Lehnsgrevens Faders Søskende:

 

  1. Emma, f. 14/9 1799.
  2. Henriette Vilhelmine, f. 17/6 1801, gift 1830 med Christian Ludvig Tillisch, Kammerherre, Cabinetssecretair hos Kong Christian VIII., f. 1797, † 1844.
  3. Grev Ferdinand Frederik Lerche, f. 14/12 1813, Hofjæger­­­mester, Besidder af Astrup.
  4. Grev Vincentz Lerche, f. 29/6 1815, til Lerchesminde og Møltrup, Hofjægermester, gift: 1) 1843 med Louise Grevinde Lerche, f. 22/6 1824, † 21/8 1847, 2) 15/5 1852 med Sophie Regitze Barner, f. 22/6 1831, Datter af Christian Barner til Kallundborg Ladegaard. Børn: a) Vincentz Christian, f. 6/2 1857, b) Ferdinand Vilhelm Carl, f. 28/7 1858, c) Louise, f. 9/12 1860, indskr. i Roeskilde Kloster og i Vallø.
  5. Grev Vilhelm Cornelius Magnus Lerche, f. 30/7 1820, til Birkendegaard., gift 5/4 1856 med Vilhelmine Conradine Barner, f. 24/6 1836, † 27/9 1876, Søster til Grevinde Vincentz Lerche. Børn: a) Vilhelm, f. 13/8 1857, b) Gustav. f. 27/7 1859, c) Marie Regitze, f. 4/2 1863, indskr. i Vallø. d) Carl Georg flemming, f. 26/4 1867, e) Ethel Kirstine, f. 15/3 1869, indskr. i Vallø, f) Kai Christian, f. 25/9 1871.
  6. Grev Carl Christian Cornelius Lerche, f. 4/ 10 1826, til Benzonsdal, gift 21/6 1855 med Sophie Frederikke, f. 24/7 1835, Datter af Carl Frederik Steensende Leth til Egelykke. Børn: a) Carl Christian, f. 19/5 1856, b) Ille Ottilie Vilhelmine, f. 2/6 1857.

 

 

Om Lehnsgrevens Bedstefaders Brødre, deres Afkom, se „De danske Majorater", pag. 220-222.