Leuenbach. Side 280

(Adelspatent af 19/6 1765.)

Generalmajor Carl Leopold Poulsen, f. 1719, † 1805, Søn af Kammerretspræsident i Schwerin Christian Henrik Poulsen, blev 11/6 1765 ophøiet i Adelsstanden under Navnet Leuenbach. Han var gift med Louise v. Lüttichau, Datter af Generalmajor v. L. til Lerkenfeld. Børn: 1) Christian Henrik, f. 1772, † som Oberstlieutenant, gift med Anna Christine Lillienskjold; 2) Lucie Magdalene, f. 1773, †, gift med Oberst B. A. C. v. Bibow. Førstnævnte havde tre Børn a) Carl Gustav, f. 1803, † 1823, Lieutenant; b) Sophie Char­­lotte, gift med Stadsconducteur Grosch i Christiania, og Anton, f. 1805, † 1865, Præst til Elmelunde paa Møen, gift med Gyrithe Høegh, f. 1811, Datter af Pastor Høegh. Børn a) Caroline, f. 1836; b) Christian, f. 1837, Sognepræst til Kolding, gift med Caroline Lassen, Børn : Hildur, f. 1866, Anna Cecilie, f. 1869, Antonie, f. 1871; c) Anna Christine, f. 1838; d) Jørgen, f. 1840, Præst til Vilsted, gift med Cas­sandra Hjardemaal, Børn: Mildrid, f. 1874, Hildur, f. 1876, Elin, f. 1878; e) Carl, f. 1842, Landmand; f) Sophus, f. 1844, Handelsmand i London, gift med Mary Ibsen, Barn: Carl Leopold, f. 1876; g) Antonio, f. 1848, i Gisselfeld; h) Char­­lotte, f. 1850, indskr. i Thaarupgaards Stiftelse. - Familien skriver sig nu Leunbach