Lindholm. Side 292 - 293

(Adelspatent af 12/5 1808.)

 

Ved Patent af 12/5 1808 bleve Brødrene Major Jacob v. Lindholm , f. 1753, † 1822, ugift, og Kammerherre, General­­adjudant, Admiral Hans v. Lindholm, f. 1757, † 1821, optagne i den danske Adelsstand fra 20/12 1803 at regne. General­adjudant Hans v. L., bekjendt som Kronprinds Frederiks Under­handler med Englænderne under Slaget paa Rheden, var gift med Elisabeth Reinhardine Fabritius de Tengnagel. Børn, foruden 3, der døde unge: 1) Elisabeth, f. 1796, † 1821, gift med Johan Joachim Brechwoldt, Major. 2) Hans, f. 1798, † 1858, Amtmann i Skanderborg, gift med Caroline v. Kleist. 2 Døttre: a) Anna Mathea Elisabeth Reina, f. 22/7 1839, gift  med Commandeur Wrisberg, og b) Anna Constance, f. 29/7 1842, gift med Commandeur L. Skibsted. 3) Adolphine, f1800, gift med Major J. J. Brechwoldt. 4) Wilhelm, 14/5 1818, Kammerherre, Oberst, fhv. Hofchef hos Prinds Ferdinand, gift med Caroline Ottilde Frederikke Vilhelmine Elisabeth v. Hedemann, f. 25/3 1830. Børn : a) Fernanda Caroline, f. 1/8 1854, Stiftsdame i Vallø, b) Hans Adolph Reinhardt Sophus, f. 30/4 1856, c) Ellen Elisabeth, f. 8/11 1858, i Vallø, d) Vilhelm Otto Victor, f. 25/7 1860, e) Marie Alexandra, 29/10 1861, i Vallø, f) Knud Herluf, f. 15/3 1866.