Løvenfeldt

 

 

Daværende Cadet Christian Fredrichen eller Frederiksøn, f. 1804, 29/8 1866 som Kammerherre, Major, R. Af D. Og Dmd., blev ved patenet af 23/10 1819 fra 11/7 1815 optagen i den danske Adelsstand med Navnet Løvenfeldt.

Han var gift med Camilla Adelaide Glahn, f. 1816; Børn: Frederikke, f. 1838, i Vemmetofte, Frederik, f. 1841, Ritmester, Christian Gustav, f. 1846, Forstcandidat, Corinna, f. 1853, gift med Professor Reisz.