Løvensøn.

 

            Carl Fredrik Løvensøn, f. 8/3 1805, 12/12 1850, Major, Frode Waldemar Løvensøn, der som ung gikk til Vestindien, Anna Caroline Løvensøn, f. 16/11 1813, gift 8/9 1843 med Severin Claudius Wilken Bindesbøll, f. 16/2 1798, 30/1 1871, Biskop, og Sophie Laura Løvensøn, f. 9/4 1815, der døde som Klosterdame i Odense adelige Jomfrukloster, som vare naturlige, legitimerede Børn af Kammerherre, Grev Carl Waldemar af Danneskjold – Løvendal, f. 1773, 1829, erholdt ved Resolutiorne af 11/2 og 15/3 1823 og Bevilling af 10/12 1823 adelige Rettigheder.