Løvenstierne

 

Practiserende Læge i Stockholm, Anton Hermann Gravenhorst, der har godtgjort at nedstamme gjennem Mand afMand fra den ved Patent af 31/12 1714 i den danske Adelsstand under Navnet Løvenstierne optagne Commerceraad Johan Adolph Struve, og saaledes er af dansk Adel, har ved aabent Brev af 29/2 1872 faaet Stadfæstelse paa, at han og ægte Descendenter henhøre til den danske Adelsstand under navnet Løvenstierne.