Løwenhielm. Side 302

(Patent af 22/8 1669 og 6/7 1697).

 

Generallieutenant Hans Schrøder, f. 8/7 1627, † 12/3 1699, Hvid R., blev 22/8 1669 ophøiet i Adelsstauden under Navnet Løwenhielm. Han er bekjendt som en tapper og dygtig Anfører, først under Svenskekrigen 1658-60, da han i Spidsen for Møenboerne afslog adskillige Landgange, og senere i den skaanske Krig, da han fra Norge trængte dybt ind i Sverrig. Han efterlod kun Døttre: Catharine Hedevig, gift med General­major Caspar Christopher Brockenhuus til Veirup og Sebber­kloster, og Sophia Amalie, gift med Admiral Frederik Eiler Gjedde til Hindemae. Caspar Christopher Brockenhuus Søn, Generalmajor Hans Brockenhuus-Løwenhielm, † 1734, til Veirup, Sanderumgaard og Selleberg, gift med Ide Sophie Gersdorff, fik 6/7 1697 Bevilling til at føre Løwenhielms Navn og Vaaben.

Fra ham nedstammer i lige Linie Hans Frederik Johan Brockenhuus-Løvenielm, f. 1770, † 1851, til Veirup, Oberstlieutenant, Kammerherre, gift med Catharine Bülow., f. 1788, † 1860. Børn:

 

1.      Isabella Sophie, f. 1/2 1806, Conventualinde i Vemmetofte.

 

2.      Edel Catrine, f. 26/3 1811­

 

3.      Johan Bülow, f. 12/5 1815, † 21/2 1868, til Veirup, Hof­jægermester, Ritmester, R. af D., gift 21/10 1855 med JulieMarie Hansen, f. 16/1 1830. Børn: Isabella Julie Marie, f. 9/7 1856, i Vallø, Hans Frederik Johan, f. 3/2 1859, Johan Bülow, f. 22/10 1860, Christine Caroline, f. 14/12 1861, Erik, f. 3/2 1864, Carl, f. 13/0 1865, Marie, f. 3/5 1867.

 

4.      Carl Christian, f. 29/8 1817,  † 1869, Major, R. af D.